Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 1

la examenul pe disciplina:: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. „Tehnologia Fabricării Mașinilor” ca obiect de studiu.


2. Noțiunea de „Adaos de prelucrare”.

„ 15 “ iunie 2013
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 2

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Noțiunea de „Proces de producție” și „Proces tehnologic”.


2. Factori care determină mărimea adaosurilor de prelucrare.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 3

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Tipuri de producție în Construcția de Mașini. Forme de organizare a


procesului de producție.
2. Calculul adaosurilor de prelucrare.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 4

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Noțiunea de „Precizie de prelucrare”. Factorii care determină precizia.


2. Adaosuri și dimensiuni intermediare.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 5

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Definirea și clasificarea erorilor. Rigiditatea sistemului tehnologic.


2. Normarea muncii. Structura normei de timp.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 6

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Deformațiile termice, vibrațiile, uzura.


2. Cerințe față de un proces tehnologic. Date inițiale și obiectivele procesului
tehnologic.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 7

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Aspecte legate de orientarea și fixarea semifabricatelor.


2. Elaborarea planului și metodelor de prelucrare din cadrul unui proces
tehnologic.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 8

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Noțiunea de „bază”. Clasificarea bazelor.


2. Alegerea mașinilor unelte, sculelor, dispozitivelor și mijloacelor de măsurare
din cadrul unui proces tehnologic de prelucrare mecanică.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 9

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Scheme de bazare. Erori de fixare a semifabricatelor.


2. Metode și procedee de obținere a semifabricatelor.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012


UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Aprob:
Șef Catedră _________ / S. Mazuru

BILET DE EXAMINARE nr. 10

la examenul pe disciplina: „Tehnologia Fabricării Mașinilor”


pentru studenţii facultății IMT, specialitatea TOT, ITTF, ITTA

1. Considerații privind alegerea semifabricatelor.


2. Stabilirea regimurilor de așchiere.

„ 15 “ iunie 2012
Examinator ________ / R. Ciupercă

Aprobat la Şedinţa Catedrei TCM, P.V. nr. 8 din 04.04.2012

S-ar putea să vă placă și