Sunteți pe pagina 1din 4

MATEMATICĂ ŞI EXPLORAREA MEDIULUI

Clasa I
PLANIFICARE ANUALĂ

ARIA CURICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii


DISCIPLINA: Matematică şi explorarea mediului
TIPUL DE CURRICULUM: nucleu
NR. ORE: 4 ore/săptămână
MANUAL SUPORT: Matematică şi explorarea mediului, clasa I (autori: Tudora Piţilă, Cleopatra Mihăilescu), Editura Didactică şi Pedagogică S.A., București, 2018
RESURSE: Matematică și explorarea mediului. Caiet de exerciții și probleme pentru clasa I, semestrul I și semestrul al II-lea (în curs de apariție), Editura Art
Educațional
Matematică și explorarea mediului. Fișe integrate de evaluare curentă și sumativă, clasa I, partea I și partea a II-a, Editura Art Educațional, București,
2018

SEMESTRUL I

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.


specifice
Din nou la şcoală 1.1 • La plimbare 8 I, II
• Recapitulare din clasa 1.2 • La joacă
pregătitoare 1.3 • La teatru
• Evaluare iniţială 1.4 • Activităţi preferate
1.5 • Evaluare iniţială
1.6 Recunoaşterea şi scrierea numerelor în concentrul 0-31
2.1 Formarea numerelor naturale în concentrul 0-31
2.2 Ordonarea şi compararea numerelor naturale în concentrul 0-31
3.2 Adunări şi scăderi prin numărare şi reprezentări obiectuale în concentrul
6.3 0-31
Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice
Exerciţii de orientare şi mișcare în spaţiu
Recunoaşterea unor forme geometrice plane
Identificarea importanţei energiei în viaţa omului
Recunoaşterea bancnotelor

1
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
specifice
Universul 1.1 • Soarele, sursă de căldură şi lumină 12 III, IV, V
• Orientare spaţială şi 1.2 • Electricitatea
localizări în spaţiu 1.3 • Poziţii ale unui obiect: vertical, orizontal, oblic, interior, exterior
• Numerele naturale de la 0 2.1 • Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0
la 31 3.1 la 31
• Soarele, sursă de căldură şi 3.2 • Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 31
lumină 4.2 • Numere pare, numere impare
• Forme de energie Recapitulare
(electricitatea) Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Secretele corpului omenesc 1.4 • Corpul omenesc. Scheletul 12 VI, VII, IX
• Adunarea şi scăderea în 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 10. Proprietăţile adunării
concentrul 0-10 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 10
• Evidenţierea proprietăţilor 3.1 • Aflarea numărului necunoscut
adunării 5.2 • Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
• Probleme Recapitulare
• Corpul omenesc Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Sport şi sănătate 1.1 • Organe interne majore ale corpului omenesc – localizare 12 X, XI, XII
• Numerele naturale de la 0 1.2 • Recunoaşterea, formarea, citirea şi scrierea numerelor naturale de la 0
la 100 1.3 la 100
• Corpul omenesc 3.1 • Rotunjirea la zeci a numerelor naturale de la 0 la 100
• Compararea şi ordonarea numerelor naturale de la 0 la 100
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Minte sănătoasă într-un 1.4 • Organe majore ale corpului omenesc – roluri 12 XIII, XIV,
corp sănătos 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 31, fără trecere peste ordin XV
• Adunarea şi scăderea în 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
concentrul 0-31, fără trecere 3.1 Recapitulare
peste ordin Evaluare sumativă
• Corpul omenesc Pot mai mult!
Vine vacanţa 1.1 • Recapitulare 8 XVI, XVII
1.2 • Evaluare sumativă
1.3

2
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
specifice
1.4
1.5
1.6
2.1
3.1
3.2
4.2
5.2

SEMESTRUL AL II-LEA

Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.


specifice
Uimitoarele plante 1.4 • Plante. Rolul rădăcinii şi al tulpinii 9 XIX, XX,
• Adunarea şi scăderea 1.5 • Plante. Rolul frunzelor, florilor, fructelor, seminţelor XXI
numerelor naturale în 1.6 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin (I)
concentrul 0-100, fără 3.1 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin (II)
trecere peste ordin 4.2 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, fără trecere peste ordin
• Plante 5.2 • Proba adunării. Proba scăderii
Recapitulare
Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Din lumea celor care nu 1.4 • Animale – Scheletul 6 XXI, XXII
cuvântă 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin
• Adunarea şi scăderea 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 20, cu trecere peste ordin
numerelor naturale în 3.1 Recapitulare
concentrul 0-20, cu trecere 4.2 Evaluare sumativă
peste ordin 5.1 Pot mai mult!
• Animale 5.2
Prietenii mei necuvântători 1.4 • Animale. Organe interne majore – localizare şi roluri 8 XXII,
• Adunarea şi scăderea 1.5 • Adunarea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin XXIII,
numerelor naturale în 1.6 • Scăderea numerelor naturale de la 0 la 100, cu trecere peste ordin XXIV
concentrul 3.1 Recapitulare
0-100, cu trecere peste ordin 4.2 Evaluare sumativă
• Animale 5.1 Pot mai mult!
5.2

3
Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. ore Săpt. Obs.
specifice
Misterele planetei albastre 3.1 • Transformări ale apei: solificare, topire, evaporare, fierbere, 8 XXIV,
• Probleme 3.2 condensare XXV,
• Timpul 4.1 • Surse de energie: apa şi vântul. Efecte pozitive şi negative XXVI
• Elemente intuitive privind 5.1 • Probleme care se rezolvă prin una sau două operaţii
Pământul 5.2 • Timpul: ora, ziua, săptămâna, luna, anul. Anotimpurile
• Forme şi transfer de 6.2 Recapitulare
energie (apa şi vântul) Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Cântec, joc şi voie bună 2.2 • Unde şi vibraţii. Producerea şi propagarea sunetelor 7 XXVI,
• Figuri plane/2D 3.1 • Pătrat, dreptunghi, triunghi, cerc: reprezentare grafică XXVII,
• Corpuri/3D 5.1 • Cub, cuboid, cilindru, sferă. Descriere: feţe-formă, număr XXVIII
• Colectarea, citirea şi • Colectarea, citirea şi înregistrarea datelor
înregistrarea datelor Recapitulare
• Forme şi transfer de Evaluare sumativă
energie. Unde şi vibraţii Pot mai mult!
Măsurare, măsuri, 3.1 • Forţe şi mişcare. Căderea liberă a corpurilor 14 XXVIII,
instrumente de măsură 4.1 • Surse de energie: cărbunii şi petrolul XXIX,
• Lungime 4.2 • Lungimea. Unităţi standard: centimetrul (1m = 100 cm) XXX,
• Capacitate 5.1 • Capacitatea. Unităţi nonstandard. Unităţi standard: litrul XXXI
• Bani 6.1 • Banii. Leul – monede şi bancnote
• Forţe şi mişcare 6.4 • Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-100
• Forme şi transfer de Recapitulare
energie (cărbunii şi petrolul) Evaluare sumativă
Pot mai mult!
Se apropie vacanţa mare • Recapitulare finală (I) 8 XXXII,
• Recapitulare finală • Recapitulare finală (II) XXXIII
• Evaluare finală • Recapitulare finală (III)
• Evaluare finală