Sunteți pe pagina 1din 1

02.11.

2018

Managementul integrator
Succesul
Obiective proiectului
Calitate
Resurse
Domenii de umane
cunoaştere
Resurse
financiare
Timp
Achiziţii
Riscuri
Conflicte
Comunicare

Iniţiere Dezvoltare Implementare Finalizare

Etapele ciclului de viaţă al proiectului