Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA NR.

1.Se cunosc următoarele date cnform tabelului de mai jos:


Nr.
Simbol 2015 2016 2017
crt. Indicatori
1 Venituri din exploatare VE 1200 1000 1800

2 Cheltuieli de exploatare ChE 1000 1200 1600

3 Numărul mediu de salariaţi N s (sal.) 5 8 7

4 Rezultatul exploatării (1-2) Rexpl. 200 -200 200

5 Timpul total de muncă T (ore) 952 1204 807

6 Numărul mediu de ore pe t 190,4 150,5 115,2


salariat

7 Productivitatea medie orară wh 1,26 0,83 0,99

8 Profitul mediu din exploatare 0,16 -0,2 0,25


la 1 leu venituri din exploatare
pre

Se cere

1. Să se analizeze din punct de vedere factorial rezultatul exploatării

2. Sa se reprezinte grafic evolutia rezultatului exploatarii si sa se comenteze.

2. Se cunosc următoarele date conform tabelului de mai jos:

Nr. Indicatori Simbol UM 2016 2017 %


crt.
1 Cifra de afaceri CA lei 2930 1900

2 Numărul mediu de Ns Pers. 30 53


personal

3 Numărul mediu de zile Nz zile 230 225


lucrate

4 Durata medie a zilei de Dz ore 7,8 7,2


lucru
Se cere:

1. Să se calculeze ritmul de creştere si sa se interpreteze rezultatele;


2. Să se determine productivitatea anuală a muncii, productivitatea zilnică şi orară si sa
se interpreteze;
3. Să se analizeze influenţa variaţiei timpului de muncă asupra productivităţii anuale a
muncii su sa se interpreteze;
4. Să se analizeze corelaţia dintre indicii productivităţii muncii si sa se interpreteze.

S-ar putea să vă placă și