Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionar

de examinare la disciplina „Bazele construcţiei şi amenajării unităţilor de


alimentaţie publică” pentru specialitatea „Tehnologia produselor alimentare”
anul III și IV

1. Clasificaţi construcţiile. Enumeraţi tipurile de construcţii, caracterizați-le.


2. Care sunt criteriile de clasificare a construcţiilor.
3. Clasificaţi clădirile după destinaţie.
4. Ce prezintă elementele de tâmplărie.
5. Ce numim uşi şi ce funcţii îndeplinesc. Clasificarea ușilor.
6. Caracterizați geamurile după modul de deschidere și tipul geamurilor folosite.
7. Ce numim învelitori, faceţi clasificarea învelitorilor după materialul întrebuinţat pentru
executare.
8. Caracterizaţi pereţii şi clasificaţii după materialul de construcţie.
9. Enumeraţi tipurile de scări după destinație și forma rampei.
10. Clasificaţi scările după înălţimea treptelor.
11. Clasificaţi pardoselile, utilizarea lor.
12. Fundaţia faceţi o mică caracteristică.
13. Elementele portante ale acoperișului.
14. Caracterizați pereții interior de compartimentare.
15. Caracterizați amplasarea ÎAP a clădirii în formă de litera L.
16. Caracterizați amplasarea ÎAP a clădirii logitudinală bilaterală.
17. Caracterizați amplasarea ÎAP a clădirii în formă de litera T.
18. Caracterizaţi pereții exterior de închidere.
19. Faceţi o clasificare la acoperişuri.
20. Care sunt criteriile de clasificare a ușilor.
21. Ce reprezintă planșeele.
22. Care sunt criteriile de clasificare a ușilor.
23. Caracterizaţi grinzile.
24. Caracterizaţi pereţii şi clasificaţii după materialul de construcţie.
25. Descrieţi instalaţiile necesare pentru funcţionarea clădirii.
26. Caracterizaţi construcţiile inginereşti.
27. Descrieți rolul culorii în amenajarea spaţiilor de alimentaţie publică.
28. Cerinţe amenajarea unităţilor de alimentație publică.
29. Pereţi despărţitori.
30. Clasificarea şi importanţa instalațiilor.
31. Stilul arhitecturale în amenajarea spaţiilor de alimentaţie publică.