Sunteți pe pagina 1din 4

Tabel – Analiza stilurilor de predare

Stiluri de predare
Avantaje Dezavantaje Condiţii de eficienţă
-volum mare de -lipsa participării -stăpânirea
informaţii active => monotonie conţinutului veridic
-informţie bine -inexistenţa feedback- -plan al expunerii
structurată ului -mesajele non verbale
Expozitiv -informaţii avizate -punct de vedere unic; ale auditoriului trebuie
ştiinţific contribuţia exclusivă a recepţionate
celui care face
expunerea

-cere participare -tratarea inegală a -crearea unei


activă subiectului atmosphere deschise
-există feedback -abaterile de la subiect propice
-existenţa mai multor -defavorizarea celor -subiectele din sfera de
puncte de vedere cu fără abilităţi de interes şi cunoaştere a
Conversativ -socializare şi comunicare participanţilor
cunoaştere reciprocă -consumatoare de timp -utilizarea întrebărilor
-foarte solicitantă de gândire (cum,de
ce?) în locul celor de
memorie
-menţinerea disciplinei

-solicitarea -schimbarea modului -situare în sfera de


creativităţii de abordare a cunoaştere a
-menţinerea informaţiilor poate participanţilor
interesului, atenţiei duce la neînţelegearea -folosirea unor
-stârneşte curiozitatea lor solicitare informaţii şi tehnologii
Inovativ -motivare intrinsecă -excesiva a care să ducă la
participanţilor atingerea obiectivelor
-superficialitate generale
-oferă confort -plictiseala -conceperea unui plan
participanţilor -monotonie aplicabil indifferent de
-intuirea cerinţelor -nu solocită informaţiile pe care le
-minimizarea efortului creativitate transmite profesorul
-înţelegere facilă a
Rutinier conţinuturilor
-perseverenţa
participanţilor

-ocazia de a învăţa -apreciere subiectivă -menţinerea limitelor


altceva -scăderea disciplinei în cunoaştere
-cunoaşterea nivelului -eliminarea pe cât
individual al posibil a
Apropiat
participantilor subiectivismului

-disciplina -lipsa comunicării -raspunderea la


-obiectivitate -necunoaştere a solicitările
-centrare pe conţinut participanţilor participanţilor
Distant -trezeşte reacţii de -păstrarea interesului
teamă, anxietate pentru materie

-informaţii verificate -nu ţine cont de -prezentare atractivă a


-capacitate de necesităţile studenţilor materialui prin
acoperire a întregii -feedback redus folosirea eficientă a
materii mijloacelor didactice
Centrat pe profesor -starnirea curiozităţii

-ţine cont de nevoile -informaţii cu valoare -îndrumarea spre


studenţilor ştiinţifică mai scazută tematică a studentului
-învăţare prin
Centrat pe student corectarea greşelilor
-există comunicare
-mentine participarea -pot apărea abateri -necesită creativitatea
activă disciplinare profesorului
-atractivitatea -abordare incompletă -deschiderea către noi
-favorizează a materialului perspective a
Flexibil feedback-ului şi -nu se menţin cerinţe profesorului
comunicării constante
-stil adecvat situaţiei
-adaptabil

-bine structurat -atmosferă tensionată -detensionarea


-obiectiv -motivare scăzută atmosferei
-respectarea -grija pentru a nu
programei deveni agresiv
Inflexibil -elimină -promovarea
superficialitatea interesului pentru
material
-raspunderea la
solicitări
-menţinerea -lipsa comunicării -deschiderea faţă de
disciplinei -efect de halo problemele de
-calitate -atmosferă tensionată înţelegerea ale
-îndeplinirea studenţilor
Autoritar sarcinilor -detensionarea
atmosferei

-există comunicare -nu se păstrează -profesorul trebuie sa


-atractiv cerinţe constante aibă rolul unui
-stimulează -pot apărea abateri moderator bine definit
creativitatea comportamentale -urmarirea atentă a
-dezvoltarea -abordare incompletă obiectivelor care se cer
Democratic inteligenţei a materialului a fi atinse
emoţionale
-rezultate obţinute
prin colaborare

-creşterea coeziunii -poate să apară -stabilirea unor linii de


-relaţii marginalizarea unor desfăşurare
intercunoaştere, studenţi -crearea unui cadru
intercomunicare -abateri disciplinare adecvat bazat pe
Liberal -dezvoltarea şi unui -control scăzut respect
alt tip de competenţe
decat cele necesare
pentru învăţare