Sunteți pe pagina 1din 5

1.

Conceptul de îngrijiri de sănătate primară se caracterizează prin:


a. acordarea priorităţii tratamentelor curative
b. programe centralizate guvernamentale
c. distribuţie echitabilă a resurselor
d. neimplicarea comunităţilor
e. nivelul superior de îngrijiri de sănătate

2. Activităţile care se desfasoară la nivelul ingrijirii primare de sănătate sunt:


a. aprovizionarea cu medicamente esenţiale
b. acordarea de ingrijiri curative
c. acordarea primului ajutor in caz de urgenta
d. aplicarea programelor sanitare cu costuri mici indiferent de beneficii
e. nici una din cele enumerate anterior

1. Definitia OMS a sănătăţii este:


a. stare de bine din punct de vedere fizic
b. absenţa bolii
c. absenţa infirmităţii
d. stare de bine din punct de vedere fizic, mental, social şi nu numai absenţa bolii şi a
infirmităţii
e. nici una din cele descrise anterior

2. Factorii sociali care sunt asociaţi cu promovarea sănătăţii orale acţionează:


a. Numai la nivel individual (micro)
b.Numai la nivel instituţional (mezo)
c.Numai la nivel de societate (macro)
d.La nivel comunitar
e.La nivel individual, instituţional şi de societate

3. Labonte defineşte starea de bine şi de sănătate prin următorii parametri, mai puţin unul:
a. sentiment de vitalitate, de energie;
b. combaterea durerii si a relaţiilor sociale;
c. controlul asupra propriei vieţi şi a condiţiilor de viaţă;
d. capacitatea de a face lucruri bune şi de avea bucurii;
e. sentimentul de a avea un ţel în viaţă;

1. Aspectele sociologice ale sănătăţii au în vedere următoarele aspecte:


a. analiza individuală a comportamentului unui grup
b. analiza comportamentului întregii populaţii ????
c. educaţia sanitară individuală
d. preferinţele personale individuale
e. stilul de viaţă al fiecarui individ

2. Consecintele stratificării sociale sunt reprezentate de:


a. stilul de viaţă
b. repartiţia inechitabilă a resurselor
c. inegalităţi în acordarea tratamentelor
d. diferenţieri privind distribuţia bolilor
e. diferenţieri privind necesarul de tratament

3. Comportamentul faţă de sănătate reprezintă :


a. stilul de viaţă
b. promovarea sanatatii
c. acţiuni întreprinse de populaţie cu efecte asupra sănătăţii
d. ingrijiri primare de sanatate
e. periajul dentar

1. Indicatorii socio-dentari sunt:


a. indicatori de evaluare a statusului odontal
b. indicatori de evaluare a statusului parodontal
c. indicatori care apreciaza impactul stării de afectare orală asupra calităţii vieţii
d.indicatori care se referă la necesarul de tratamente
e. nici una din variantele de mai sus

2. Condiţiile pe care trebuie să le indeplinească un indicator socio-dentar sunt:


a. să aibă o scală mare
b. să fie succint şi uşor de utilizat clinic ???
c. să aibă valoare predictivă pozitivă mare
d. să aibă sensibilitate mare
e. să aibă specificitate mare

3. Indicatorul Geriatric Oral Health Assessment Index prezintă următoarele caracteristici:


a. este un indice de evaluare a statusului oral
b. este un indice de evaluare a necesarului de tratamente
c. este destinat populatiei virstnice
d. este destinat întregii populaţii
e. este un test de diagnostic

1. Studiile epidemiologice descriptive prezintă următoarele caracteristici:


a. sunt studii intervenţionale
b. sunt studii longitudinale
c. calculează incidenţa unei boli
d. sunt concentrate pe descrierea caracteristicilor de distribuţie a bolilor
e.exprimă relaţia cauză-efect

2.Prin studiile caz-martor se calculează:


a. raportul şanselor
b. incidenţa unei boli la persoanele expuse
c. incidenţa unei boli la persoanele ne-expuse
d. eficienţa unei noi terapii
e. prevalenţa unei boli

3.Studiul prin care calculeaza prevalenţa unei boli este:


a. studiul de tip caz-martor
b. studiul de cohortă
c. studiul transversal
d. screening-ul populaţional
e. studiul corelaţional

4. Procedura “dublu orb” a trialului clinic înseamnă:


a. pacientul nu ştie din care grup face parte
b. nici pacientul, nici medicul nu ştie din care grup face parte pacientul
c. intervenţie numai pentru grupul placebo
d. intervenţie numai pentru grupul căruia i se administrează medicamentul consacrat
e. intervenţie numai pentru grupul căruia i se administrează medicamentul nou

1.Prevenţia primară a cancerului oral urmareşte:


a. tratamentul chirurgical al tumorilor
b. chimioterapia
c. radioterapia
d. reducerea factorilor de risc: fumatul, alcoolul
e. nici unul din cele amintite anterior

2. Tipurile mai frecvente de traumatisme dentare la copii sunt:


a. fracturi coronare
b. luxaţii dentare
c. fracturi radiculare
d. fisuri dentare
e. contuzii parodontale

3. Defectele de dezvoltare a smalţului se produc prin :


a. tulburarea amelogenezei
b. ingerarea de alimente toxice
c. tulburarea dentinogenezei
d. modificări ale procesului de exfoliere a dinţilor
e. nici unul din mecanismele de mai sus

1. Cerinţele fluorizării apei potabile sunt:


a. prevalenţa mare a cariei dentare
b. sursă de apă necentralizată
c. nivel mare de fluor în apa naturală
d. posibilitate economică redusă a ţării respective
e. monitorizarea parodontală
2. Care dintre afirmaţiile de mai jos, referitoare la fluorizarea zahărului este corectă?:
a. este o metodă folosită pe scară largă în comunităţi
b. concentraţia cariostatică este de 1000 ppm F în soluţia de zaharoză
c. concentraţia cariostatică este de 2- 5 ppm F în soluţia de zaharoză
d. favorizează dezvoltarea procesului carios
e. favorizează producerea de acizi

3. Limita superioară a concentraţiei de F în pastele de dinţi cosmetice este de:


a. 1600 ppmF
b. 1550 ppmF
c. 1700 ppmF
d. 1650 ppmF
e. 1500 ppm F ???

1. Modelul convingerilor sanogene:


a. furnizează un mod specific de înţelegere şi organizare a credinţelor personale importante
pentru comportamentul sanogen???
b. se referă la afirmaţii făcute de o persoană, rezultate din legătura dintre o anumită problemă,
comportament şi o atitudine
c. se referă la consecinţele pe care o persoană crede că riscă să le întâmpine în cazul lipsei de
tratament
d. se referă la evaluarea posibilităţilor de apariţie a unei probleme de sănătate
e. nici un răspuns corect

2. Una din variabilele următoare NU este caracteristică teoriei comportamentului planificat:


a. atitudinea
b. norma subiectivă
c. auto-controlul
d. motivaţia individului
e. lipsa înţelegerii sistemului de convingeri al grupului ţintă???

1. Analiza economică a programelor comunitare de sănătate cuprinde:


a. 3 etape;
b. 7 etape;
c. 4 etape;
d. 8 etape;
e. nici una din valorile de mai sus.

2. Identificaţi ce etapă nu este inclusă în analiză economică a programelor de sănătate :


a. definirea intervenţiilor pentru sănătate
b. identificarea şi descrierea programelor alternative
c. identificarea, măsurarea şi evaluarea costurilor
d. identificarea aspectelor estetice
e. identificarea şi măsurarea consecinţelor programului asupra sănătăţii

3. Costurile nu pot fi:


a. directe
b. indirecte
c. variabile
d. fixe
e. permanente