Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA "NICOLAE TITULESCU" DIN B URE$TI

Bucuregti, Calea Viclreqti nr.l85 sector 4


Cod fiscal 14770190
Telefon 330.90.32; 330.90.7 6; 330. 88.64 Fax 330.86.06; 330. 30
www.univnt.ro E-mail: office@univnt.ro

SEMESTRUL I

20{8 r 2019
Facultatea de Dre

Datele de suslinere a activitalilor tuto iale sunt:

2, 3, 4 noiembrie 2018

23, 24, 25 noiembrie 2018


7, 8, 9 decembrie 2018