Sunteți pe pagina 1din 5

SECURITATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII ÎN LABORATORUL DE

INFORMATICĂ

Pentru siguranța ta, a colegilor tăi și a echipamentelor din laborator trebuie respectate
următoarele reguli în laboratorul de informatică:

1. Accesul elevilor și a altor persoane în laboratorul de informatică se va face după


instruirea acestora conform normelor de protecție și securitate a muncii.

2. Accesul și activitatea în laborator se vor desfășura numai sub supravegherea


profesorului.

3. La începutul fiecărei ore de laborator elevii vor verifica starea calculatoarelor,


monitoarelor și perifericelor (tastatură, mouse, scanner, imprimante etc.), aducând la
cunoștința profesorului eventualele schimbări, lipsuri sau defecțiuni.

4. Este interzisă introducerea cardurilor, memory stick-urilor, sau CD/DVD-urilor


(care nu aparțin laboratorului) în unitate fără avizul profesorului.

5. Este interzis consumul de alimente și lichide în laborator.

6. Elevii nu au voie să instaleze, dezinstaleze, copieze sau șterge


programe/directoare/fișiere decât cu aprobarea profesorului.

7. Este interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea


profesorului.

8. Singurele activități permise sunt cele indicate/aprobate de cadrul didactic prezent.

9. La plecarea din laborator se opresc calculatoarele și se aranjează scaunele.


Nr. crt. Nume și prenume Stația Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
SECURITATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

LA ORA „PRIETENUL MEU, CALCULATORUL”

Pentru siguranța ta, a colegilor tăi și a echipamentelor trebuie respectate următoarele


reguli la oră:

1. Accesul elevilor și a altor persoane la oră se va face după instruirea acestora


conform normelor de protecție și securitate a muncii.

2. Activitatea la oră se va desfășura numai sub supravegherea profesorului.

3. La începutul fiecărei ore de laborator elevii vor verifica starea dispozitivelor,


monitoarelor și perifericelor (tastatură, mouse, scanner, imprimante etc.), aducând la
cunoștința profesorului eventualele schimbări, lipsuri sau defecțiuni.

4. Este interzisă introducerea cardurilor, memory stick-urilor, sau CD/DVD-urilor


(care nu aparțin școlii) în unitate fără avizul profesorului.

5. Este interzis consumul de alimente și lichide în laborator.

6. Elevii nu au voie să instaleze, dezinstaleze, copieze sau șterge


programe/directoare/fișiere decât cu aprobarea profesorului.

7. Este interzisă demontarea echipamentelor fără aprobarea și supravegherea


profesorului.

8. Singurele activități permise sunt cele indicate/aprobate de cadrul didactic prezent.

9. La plecarea din laborator se opresc dispozitivele și se aranjează scaunele.


TABEL NOMINAL CU ELEVII CLASEI ……………

Nr. crt. Nume și prenume Semnătura

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.