Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Științe Juridice, Politice și Administrative


Programul de studii: Drept
Anul universitar 2018-2019

Programarea evaluărilor pe parcurs 1


Anul II IFR - învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR)
04 decembrie - 20 decembrie 2018

Ziua Ora Disciplina Cadrul didactic Sala

MIERCURI
17.00-18.00 Drept civil (drepturi reale) Conf.univ.dr.Rudăreanu M. 211
12.12.2018

MARȚI
17.00-18.00 Drept administrativ I Conf.univ.dr. Albu E. 211
11.12.2018

MARȚI
17.00-18.00 Drept penal (partea generală) I Lect.univ.dr.Ifrim R. 211
04.12.2018

VINERI
17.00-18.00 Drept internaţional public Conf.univ.dr. Marian Ilie 211
07.12.2018

Managementul proiectelor
JOI 13.12.2018 16.00-17.00 Conf.univ.dr.Negru Mircea 211
europene -optional 1*

Contabilitate si expertiza
JOI 06.12.2018 14.00-15.00 Prof.univ.dr. Ionescu Luminița 211
contabila-optional 1*

SÂMBĂTĂ Limba străină franceză I-optional


10.00-11.00 Lect.univ.dr. Sterian D. 211
15.12.2018 2*

SÂMBĂTĂ Limba străină engleză I-optional


10.00-11.00 Asit.univ.dr. Stefanescu E 211
15.12.2018 2*
DECAN
Conf. univ. dr. Ilie Marian
Notă: Se alege câte o disciplina din cele 2 pachete optionale, respectiv: pachetul 1:Managementul
proiectelor europene sau Contabilitate si expertiza contabila; pachetul 2: Limba străină franceză I ori
Limba străină engleză I (conform alegerii disciplinei limba straina din anul I).