Sunteți pe pagina 1din 57

STRUCTURA ANULUI ȘCOLAR 2017-2018

ORDIN
privind structura anului 2017- 2018
În temeiul art. 94, alin. (2), lit. r) din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
În temeiul prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naționale,
Ministerul Educației Naționale
emite prezentul ordin:
Art.1 (1) Anul școlar 2017-2018 are 35 de săptămâni de cursuri, însumând 167 de zile lucrătoare.
Art.2 Anul școlar 2017-2018 începe pe data de 1 septembrie 2017, se încheie la de 31 august 2018 și se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Semestrul I are 18 săptămâni Semestrul al II-lea are 17 săptămâni


dispuse în perioada 11 septembrie 2017 – 2 februarie 2018 dispuse în perioada 12 februarie 2018 – 15 iunie 2018
Cursuri: luni, 11 septembrie 2017- vineri, 22 decembrie 2017 Cursuri: luni, 12 februarie 2018 – vineri, 30 martie 2018
În perioada 28 octombrie – 5 noiembrie 2017, clasele din învățământul primar și Vacanța de primăvară: sâmbătă, 31 martie 2018 – marți, 10 aprilie 2018
grupele din învățământul preșcolar sunt în vacanță. Cursuri: miercuri,11 aprilie 2018 – vineri, 15 iunie 2018
Vacanța de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2017 – luni, 15 ianuaie 2018 Vacanța de vară: sâmbătă, 16 iunie 2018 – duminică, 9 septembrie 2018
Cursuri: luni, 15 ianuarie 2018 – vineri, 2 februarie 2018
Vacanța intersemestrială: sâmbătă, 3 februarie 2018 – duminică, 11 februarie 2018
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil nu se organzează cursuri.
Art.4 Unitățile de învățământ și inspectoratele școlare vor marca prin manifestări specifice ziua de 5 octombrie – Ziua Internațională a Educației, ziua de 5 iunie – Ziua Învățătorului.
Art.5 (1) Programul național „Școala Altfel” se va desfășura în perioada 2 octombrie 2017 – 31 mai 2018, pe o perioadă de 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află
la decizia unității de învățământ.
[...] Art.7 Etapele naționale ale olimpiadelor școlare se organizează, de regulă, în perioada vacanței de primăvară, conform calendarului olimpiadelor naționale.
Art.8 (1) În situații deosebite, bine fundamentate, în funcție de condițiile climaterice locale speciale și de specificul școlii, inspectoratele școlare pot aproba, la cererea conducerii
unităților de învățământ, modificări ale structurii anului școlar stabilite prin prezentul ordin.
(2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/ unitățile de învățământ respectiv/respectivă.[...]
[...] Art.10 Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, Direcția Minorități, Direcția Generală Management Preuniversitar, inspectoratele școlare, precum și conducerile unităților
de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art.11 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru,
Pavel Năstase
București
Nr. 3382
Data: 24.02.2017
CALENDARUL ANULUI ȘCOLAR 2017-2018
SEMESTRUL I (11 septembrie 2017 – 1 februarie 2018)
SEPTEMBRIE OCTOMBRIE NOIEMBRIE DECEMBRIE IANUARIE FEBR.
L 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5
M 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6
M 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7
J 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8
V 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9
S 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10
D 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11
Săpt. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18
SEMESTRUL al II-lea (12 februarie 2018 – 15 iunie 2018)
FEBRUARIE MARTIE APRILIE MAI IUNIE
L 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11
M 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12
M 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13
J 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14
V 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15
S 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9
D 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10
Săpt. 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 16 17

Semestrul I Semestrul al II-lea Sărbători legale Zile marcate prin manifestări


(17 săptămâni + 1 săptămână) (17 săptămâni) 30 noiembrie 2017 – Sfântul Andrei; specifice
Vacanţă ciclul primar 1 decembrie 2017 – Ziua Naţională a României; 5 octombrie 2017 – Ziua Internaţională
Vacanţă de primăvară
28 octombrie – 5 noiembrie 2017 25-26 decembrie 2017 – Crăciunul; a Educaţiei;
31 martie – 10 aprilie 2018
1-2 ianuarie 2018 – Anul Nou; 5 iunie 2018 – Ziua Învăţătorului.
Vacanţă de iarnă 24 ianuarie 2018 – Ziua Unirii Principatelor Române;
23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018 Vacanţă de vară
16 iunie – 9 septembrie 2018 8-9 aprilie 2018 – Paştele;
Vacanţă intersemestrială 1 mai 2018 – Ziua Muncii;
3 februarie – 11 februarie 2018 27-28 mai 2018 – Rusaliile;
1 Iunie 2018 – Ziua Copilului.

BPLANUL CADRU CLASA PREGĂTITOARE

ANEXA 2 la OMEN nr. 3371 din 12.03.2013

Clasa
Arii Discipline
P I II III IV
Limba şi literatura română 1
5 7 6 5 5
Limbă şi comunicare
Limbă modernă 1 1 1 2 2
Matematică2 3 3 4 4 4
Matematică şi ştiinţe ale naturii
Ştiinţe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie – – – – 1
Geografie – – – – 1
Om şi societate
Educaţie civică – – 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educaţie fizică 2 2 2 2 2
Educaţie fizică, sport şi sănătate Joc şi mişcare – – – 1 l

Muzică şi mişcare 2 2 2 1 1
Arte

Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2 2 2 1


Tehnologii
Consiliere şi orientare Dezvoltare personală 2 1 1 – –
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia şcolii (discipline opţionale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21 1
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22

1
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, disciplina se studiază integrat disciplina Matematică şi explorarea mediului.
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ
MEM – Matematică şi explorarea mediului – 4h/săpt.
CLR – Comunicare în limba română – 5h/săpt.
DP – Dezvoltare personală – 2 h/săpt.
AVAP – Arte vizuale şi abilităţi practice – 2h/săpt.
MM – Muzică și mișcare – 2h/săpt.

SEMESTRUL I

CAIETUL 1

COMPE-
SĂPTĂMÂNA / NR.
TENŢE CONŢINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE OBS.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ORE
SPECIFICE
1.1. CLR  Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri adecvate. Formularea de întrebări şi
SĂPTĂMÂNA 1-2 1.2. Acte de vorbire – a saluta răspunsuri despre membrii familiei, despre jocuri și jucării, prieteni,
1.4. persoane cunoscute, a se animale, reguli de igienă. Povestirea după imagini.
10-21 septembrie 2.1. prezenta, a identifica un obiect,  Jocuri de rol de tipul vorbitor-ascultător, folosind păpuşi pe deget, pe
2.2. o persoană, a formula o mână, marionete, măşti etc.: „Eu sunt … Tu cine eşti?”.
2.3. rugăminte;  Activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă întâmplări/evenimente
Bun venit la școală! 2.4. Enunţul povestite de colegi.
3.4. Dialogul  Exerciţii de formulare de mesaje despre sine (nume, vârstă, adresă),
10
Lecții-suport: despre familie, colegi, animalul preferat, culoarea preferată, mâncarea
ore
Să ne prezentăm! preferată etc.
Familia mea  Iniţierea unor dialoguri şi oferirea unor răspunsuri la întrebări adresate de
Prietenii mei colegi, pe teme de interes pentru copii; iniţierea şi menţinerea unei discuţii
În parc pe o temă de interes.
Acasă  Prezentarea unor evenimente semnificative din viaţa proprie.
Programul meu  Exersarea unor formule de salut, de adresare, prezentare şi solicitare,
adecvate contextului şi a unor reguli de comunicare eficientă, civilizată:
vorbire pe rând, ascultarea interlocutorului, păstrarea ideii.
2.1. MEM  Identificarea poziţiei pe care o ocupă diverse obiecte în spaţiu în raport cu
3.1. Elemente pregătitoare pentru alte obiecte precizate.
3.2. înţelegerea unor concepte  Prezentarea propriei persoane în funcţie de poziţia din clasă şi prin
5.1. matematice raportarea la ceilalţi colegi.
5.2. Orientare spaţială şi localizări în  Scrierea de elemente grafice: liniuţe verticale. 8 ore
6.1. spaţiu  Descoperirea „intrusului” în cadrul unui model repetitiv.
6.2. Repere/direcţii în spaţiu: în, pe,  Exerciţii de găsire a elementelor unei mulţimi, fiind date elementele
deasupra, dedesubt, lângă, în faţa, celeilalte mulţimi şi regula de identificare.
în spatele, sus, jos, stânga,  Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera proprie.
dreapta, orizontal, vertical, oblic
 Exersarea grupării obiectelor/corpurilor după un anumit criteriu (formă,
culoare, mărime, grosime, gust, utilitate, naturale/prelucrate etc.).
 Sortarea pe diverse categorii: legume/fructe; cu gust dulce/acru etc.
 Aprecierea globală, compararea numărului de elemente a două mulţimi
prin procedee variate, inclusiv punere în corespondenţă.
 Numărare. Măsurarea lungimii folosind unităţi nonstandard.
1.1. DP  Jocuri de utilizare şi interpretare a tonului folosit în vederea exprimării
1.2. Autocunoaştere şi stil de viaţă unor emoţii variate.
sănătos  Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor,
Autocunoaştere şi atitudine pozitivă lungimea părului, înălţimea, greutatea).
faţă de sine şi faţă de ceilalţi
 Desenarea conturului corpului în mărime natural, decuparea şi afişarea
produselor.
 Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora.
 Realizarea de desene de tip autoportret, colaje despre propria persoană.
4 ore
 Discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor
create de fiecare persoană despre părţile corpului şi rolul acestora.
 Jocuri pentru recunoaşterea copiilor, pe baza enumerării trăsăturilor fizice.
 Jocuri de cunoaştere/intercunoaştere de tipul: „Mă prezint!”, „Pot să te
prezint eu?” în care fiecare copil se prezintă, apoi îşi prezintă colegul/
colega, jucăria preferată, animalul preferat, activităţi preferate.
 Jocuri de exersare a comunicării orale, prin interpretarea unor dialoguri cu
ajutorul mascotelor.
1.1. AVAP  Iniţierea unor dialoguri ce presupun formularea de răspunsuri la întrebări
1.2. Desen liber, decorații simple simple şi/sau formularea de răspunsuri ce presupun alegere duală/
1.3. Punct, linie. multiplă: „În desen este culoarea ta preferată sau a colegului tău?”.
2.1. Rupere, tăiere, decupare după  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materia-
2.3. contur şi lipire a hârtiei
le, obiecte artistice. Exemplu: Joc – „Cine observă ceva… (roşu, rotund,
neted, frumos etc.)”.
 Folosirea liniei cu scop de contur şi cu scop decorativ în aplicaţii/compo- 4 ore
ziţii liber alese.
 Utilizarea unor tehnici simple de rupere, decupare și lipire a hârtiei.
 Jocuri-exerciţiu pentru utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
 Decuparea după contur.

 Teme: Chipul meu, Familia mea


2.1. MM  Repetarea cântecelor/jocurilor muzicale învățate în perioada preşcolară.
3.1. Cântare vocală în grup şi  Reproducerea în colectiv a cântecelor însuşite intuitiv, pronunţând corect 4 ore
individual cuvintele în cânt.
Poziţia, emisia naturală, tonul,
semnalul de început, dicţia,
 Propuneri: „Școlărei și școlărițe”, „Bună dimineața!”
sincronizarea

SĂPTĂMÂNA 3 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.


1.2. Dialogul  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul a la început, în interior
24-28 septembrie 1.3. Forme ale discursului oral; sau la sfârșitul cuvântului.
1.4. povestirea după imagini  Recunoașterea literelor a şi A în reprezentarea grafică a cuvintelor ilustrate.
2.1. Formularea de propoziţii cu suport  Citirea cuvintelor pe etichete asociate unor imagini sau obiecte.
Mihaela în țara lui A 2.2. intuitiv  Observarea scrierii literelor A şi a: elemente grafice componente,
2.3. Cuvântul; așezarea pe liniatura specifică.
2.4. despărţirea cuvintelor în silabe  Exersarea musculaturii fine a mâinii şi a coordonării mişcărilor prin colora- 5 ore
3.1. Sunete specifice limbii române – re, haşurare în interiorul unui contur.
3.2. Sunetul a  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
Literele mici şi mari de tipar
 Orientarea în spaţiul scrierii, prin joc: sus, jos, dreapta, stânga etc.
3.4. (a, A)
 Exersarea poziţiei corecte la scris.
4.1. Desenarea literelor de tipar (a, A)
 Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/de scris.
 Trasarea literelor A şi a pe contur punctat, cu încadrare în spaţiul dat.
 Colorare în spaţiul dat.
1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 1.
1.2. Numărul și cifra 1  Reprezentarea numărului 1, cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane,
1.3. Plante: părţi componente mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.).
3.1.  Scrierea cifrei 1.
3.2.  Modelarea cifrei din plastilină, fire de lână.
 Observarea directă în mediul natural a unor plante. 4 ore
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra plante.
 Observarea părţilor componente ale plantei.
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
2.1. DP  Atitudinea față de plante.
2.2. Dezvoltare emoţională şi socială  Acțiuni de îngrijire a plantelor.
Trăire şi manifestare emoţională,
2 ore
starea de bine, emoții de bază
(bucurie, tristeţe, frică) în
activităţi/contexte familiare
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materia-
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi le, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, rotund,
1.3. jucării neted, frumos etc.)”. 2 ore
2.1. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.2. obiecte decorative  Decuparea hârtiei după contur.
Punct, linie, linie modulată, pată,
formă Temă: Puzzle – Părțile plantei
2.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
3.1. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
individual al textului.
Poziţia, emisia naturală, tonul, 2 ore
 Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
semnalul de început, dicţia,
sincronizarea Propunere – „Mica floare”
SĂPTĂMÂNA 4 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.
1.2. Forme ale discursului oral  Stabilirea poziției sunetului m în cuvânt.
1-5 octombrie 1.4. Povestirea după imagini  Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul m la început, în interior
2.1. Formularea de propoziţii cu suport sau la sfârșitul cuvântului.
Sfaturile mamei
2.2. intuitiv  Recunoașterea literelor m şi M în reprezentarea grafică a cuvintelor
2.3. Cuvântul ilustrate.
2.4. Despărţirea cuvintelor în silabe  Observarea scrierii literelor m şi M: elemente grafice componente,
3.4. Sunete specifice limbii române așezarea pe liniatura specifică.
Sunetul m  Trasarea literelor m şi M pe contur punctat, cu încadrare în spațiul dat.
Literele mici şi mari de tipar  Asocierea literei mari de tipar cu litera mică.
(m, M)
 Formarea și citirea silabei „ma” și a cuvântului „am”. 5 ore
Desenarea literelor de tipar (m, M)
 Identificarea silabei „ma” în denumirea unor obiecte ilustrate și citirea
cuvintelor pe silabe, apoi întregi.
 Citirea cuvântului „mama”.
 Audierea unei poveşti („Motanul Încălțat”) şi manifestarea reacţiilor
corespunzătoare.
 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text
scurt audiat.
 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat.
 Discuţii privind comportamentul unor personaje.
.
Text suport: „Motanul Încălțat”, de Charles Perrault
2.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 2.
3.1. Numărul și cifra 2  Reprezentarea numărului 2, cu ajutorul unor obiecte (jetoane, creioane,
3.2. Sortarea/clasificarea unor obiecte/ mărgele etc.) sau semne (cerculeţe, linii etc.).
5.1. materiale etc., pe baza unui criteriu  Scrierea cifrei 2. 4 ore
5.2. dat  Modelarea cifrei din plastilină, fire de lână.
6.1.  Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
6.2.  Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
DP  Activități preferate.
1.1. Dezvoltare emoţională şi socială  Prezentarea jucăriei preferate.
2 ore
1.2. Trăire şi manifestare emoţională,  Atitudini față de obiecte preferate.
starea de bine, emoții de bază
(bucurie, tristeţe, frică) în
activităţi/contexte familiare
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materia-
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi le, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, rotund,
1.3. jucării neted, frumos etc.)”.
2.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2 ore
2.4. obiecte decorative  Decuparea hârtiei după contur.
2.5. Punct, linie, linie modulată, pată,
2.6 formă Temă – mască Motanul Încălțat

1.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.


1.2. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.3. individual al textului.
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,
2.3. sincronizarea Propuneri – „Fuga jucăriilor”/„Un motan cât un pisoi”

SĂPTĂMÂNA 5 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.


1.2. Forme ale discursului oral  Stabilirea poziției sunetului I în cuvânt.
8 – 12 octombrie 1.3. Povestirea după imagini  Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul i la început, în interior
1.4. Formularea de propoziţii cu suport sau la sfârșitul cuvântului.
Iepurașul năzdrăvan
2.1. intuitiv  Recunoașterea literelor i şi I în reprezentarea grafică a cuvintelor
2.2. Cuvântul ilustrate.
2.3. Despărţirea cuvintelor în silabe  Observarea scrierii literelor i şi I – elemente grafice componente,
2.4. Sunete specifice limbii române așezarea pe liniatura specifică.
3.1. Sunetul i  Trasarea literelor i şi I pe contur punctat, cu încadrare în spațiul dat.
3.2. Literele mici şi mari de tipar 5 ore
 Asocierea literei mari de tipar cu litera mică.
3.4. (i, I)
 Audierea unei poveşti („Iepurele și broasca țestoasă”) şi manifestarea
Desenarea literelor de tipar (i, I)
reacţiilor corespunzătoare.
 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text
scurt audiat.
 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat.
 Discuţii privind comportamentul unor personaje.
.
Text suport: „Iepurele și broasca țestoasă”, de Esop
2.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 3.
3.1. Numărul și cifra 3  Reprezentarea numărului 3, cu ajutorul unor obiecte.
3.2. Animale. Părțile componente.  Scrierea cifrei 3.
5.1. 4 ore
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
5.2.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
6.1. dau două numere.
6.2.  Compararea grupurilor de obiecte.
 Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Completarea unor serii numerice.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată, pentru a obţine
mulţimi cu 3 elemente.
 Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) pentru
identificarea structurii lor comune.
 Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi
şi regula de corespondenţă dintre acestea.
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra animale.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
DP  Activități preferate.
1.1. Dezvoltare emoţională şi socială  Prezentarea animalului preferate.
1.2. Trăire şi manifestare emoţională,  Atitudini față de animale.
starea de bine, emoții de bază 2 ore
 Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucurie, tristeţe, frică) în
 Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind imagini/
activităţi/contexte familiare
fotografii/desene cu animale.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a Identifica forme, culori,
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.3. jucării rotund, neted, frumos etc.)”.
2.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru. 2 ore
2.4. obiecte decorative  Decuparea hârtiei după contur.
2.5. Punct, linie, linie modulată, pată,
2.6 formă
Temă – mască iepure și broască țestoasă

1.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.


1.2. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.3. individual al textului.
3.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, 2 ore
 Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
3.2 semnalul de început, dicţia,
sincronizarea Propunere – „Iepuraș coconaș”
SĂPTĂMÂNA 6 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.
1.2. Forme ale discursului oral  Stabilirea poziției sunetului r în cuvânt.
15 – 19 octombrie 1.3. Povestirea după imagini  Exemplificarea altor cuvinte care conțin sunetul r la început, în interior 5 ore
1.4. Formularea de propoziţii cu suport sau la sfârșitul cuvântului.
2.1. intuitiv
2.2. Citirea cuvintelor pe etichete  Asocierea literelor r și R cu sunetul r.
Rinocerul Rami 2.3. asociate unor imagini sau obiecte  Recunoașterea literelor r şi R în reprezentarea grafică a cuvintelor
2.4. Cuvântul ilustrate.
3.1. Despărţirea cuvintelor în silabe  Observarea scrierii literelor r şi R – elemente grafice componente,
3.2. Sunete specifice limbii române așezarea pe liniatura specifică.
3.4. Sunetul r
 Asocierea folosirii literei mari de tipar R la scrierea cu majusculă a
Literele mici şi mari de tipar
cuvintelor nume de persoană.
(r, R)
Desenarea literelor de tipar (r, R)  Trasarea literelor r şi R pe contur punctat, cu încadrare în spațiul dat.
 Asocierea literei mari de tipar cu litera mică.
 Audierea unei poveşti („Povestea rinocerului”) şi manifestarea reacţiilor
corespunzătoare.
 Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text
scurt audiat.
 Repovestirea unor secvenţe preferate dintr-un text audiat.
 Discuţii privind comportamentul unor personaje.

Text suport: „Povestea rinocerului”, de Rudyard Kipling


1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 0.
1.2. Numărul și cifra 0  Reprezentarea numărului 0, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Animale sălbatice  Scrierea cifrei 0.
3.1.  Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
3.2.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
dau două numere.
 Compararea grupurilor de obiecte.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Completarea unor serii numerice.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere. 4 ore
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) pentru
identificarea structurii lor comune.
 Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi
şi regula de corespondenţă dintre acestea.
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra animale.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
DP  Activități preferate.
1.1. Dezvoltare emoţională şi socială  Prezentarea animalului preferate.
Trăire şi manifestare emoţională, 2 ore
1.2.  Atitudini față de animale.
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucurie, tristeţe, frică) în  Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind
activităţi/contexte familiare; imagini/fotografii/desene cu animale.
Obiecte și ființe preferate
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.3. jucării rotund, neted, frumos etc.)”.
2.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4. obiecte decorative  Decuparea hârtiei după contur. 2 ore
2.5. Punct, linie, linie modulată, pată,
2.6 formă Temă – Prăjituri delicioase

MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.


Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
individual al textului.
Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
semnalul de început, dicţia, 2 ore
sincronizarea Propunere – „Dacă vesel se trăiește”

SĂPTĂMÂNA 7 CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.


Forme ale discursului oral  Stabilirea poziției sunetului e în cuvânt.
22 – 26 octombrie Povestirea după imagini  Asocierea literelor e și E cu sunetul e.
1.1. Formularea de propoziţii cu suport  Observarea scrierii literelor e şi E – elemente grafice componente,
1.2. intuitiv așezarea pe liniatura specifică.
1.3. Citirea cuvintelor pe etichete
Elefantul prietenos  Asocierea folosirii literei mari de tipar E la scrierea cu majusculă a
1.4. asociate unor imagini sau obiecte cuvintelor nume de persoană.
2.1. Cuvântul  Trasarea literelor e şi E pe contur punctat, cu încadrare în spațiul dat.
2.2. Despărţirea cuvintelor în silabe
2.3.  Asocierea literei mari de tipar cu litera mică. 5 ore
Sunete specifice limbii române
2.4.  Audierea unei poveşti („Elefantul care își căuta prieteni”) şi manifesta-
Sunetul e
3.1. rea reacţiilor corespunzătoare.
Literele mici şi mari de tipar
3.2.  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text
(e, E)
3.4. scurt audiat.
Desenarea literelor de tipar (e, E)
 Repovestirea unor secvenţe dintr-un text audiat.
 Discuţii privind comportamentul unor personaje.

Text suport: „Elefantul care își căuta prieteni”, de Rudyard Kipling


1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 4.
1.2. Numărul și cifra 4  Reprezentarea numărului 4, cu ajutorul unor obiecte. 4 ore
1.3. Animale sălbatice  Scrierea cifrei 4.
3.1.
3.2.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
dau două numere.
 Compararea grupurilor de obiecte.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Completarea unor serii numerice.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) pentru
identificarea structurii lor comune.
 Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi
şi regula de corespondenţă dintre acestea.
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra animale.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
DP  Activități preferate.
1.1. Dezvoltare emoţională şi socială  Prezentarea animalului preferate.
1.2. Trăire şi manifestare emoţională,  Atitudini față de animale.
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare. 2 ore
(bucurie, tristeţe, frică) în  Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind
activităţi/contexte familiare imagini/fotografii/desene cu animale.
Obiecte și ființe preferate
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.3. jucării rotund, neted, frumos etc.)”.
2.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4. obiecte decorative  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.5. Punct, linie, linie modulată, pată, 2 ore
utilizări etc.
2.6. formă  Decuparea hârtiei după contur.
 Tăierea și lipirea hârtiei.

Temă – Elefantul
1.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
1.2. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.3. individual al textului.
3.1. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor. 2 ore
3.2. semnalul de început, dicţia,
sincronizarea Propunere – „Un elefant se legăna”

SĂPTĂMÂNA 8 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.


1.2.  Stabilirea poziției sunetului u în cuvânt. 5 ore
1.3. Forme ale discursului oral  Asocierea literelor u și U cu sunetul u.
5 – 9 noiembrie 1.4. Povestirea după imagini  Observarea scrierii literelor u și U – elemente grafice componente,
2.1. Formularea de propoziţii cu suport așezarea pe liniatura specifică.
2.2. intuitiv  Asocierea folosirii literei mari de tipar U la scrierea cu majusculă a
Ursuleții fericiți 2.3. Citirea cuvintelor pe etichete cuvintelor nume de persoană.
2.4. asociate unor imagini sau obiecte  Trasarea literelor u și U pe contur punctat, cu încadrare în spațiul dat.
3.1. Cuvântul  Asocierea literei mari de tipar cu litera mică.
3.2. Despărţirea cuvintelor în silabe  Audierea unei poveşti („Povestea celor trei urși”) şi manifestarea
3.4. Sunete specifice limbii române reacţiilor corespunzătoare.
Sunetul e  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui mesaj/text
Literele mici şi mari de tipar scurt audiat.
(u, U)
 Repovestirea unor secvenţe dintr-un text audiat.
Desenarea literelor de tipar (u, U)
 Discuţii privind comportamentul unor personaje.

Text suport: „Povestea celor trei urși”, de Lev Tolstoi

1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 5.


1.2. Numărul și cifra 5  Reprezentarea numărului 5, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Animale sălbatice  Scrierea cifrei 5.
3.1.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
3.2. dau două numere.
 Compararea grupurilor de obiecte.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Completarea unor serii numerice.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
4 ore
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Observarea părţilor componente ale vieţuitoarelor (plante, animale) pentru
identificarea structurii lor comune.
 Găsirea elementelor unei mulţimi, fiind date elementele celeilalte mulţimi
şi regula de corespondenţă dintre acestea.
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica şi număra animale.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Realizarea unor desene având ca tematică lumea vie.
DP  Activități preferate.
1.1. Dezvoltare emoţională şi socială  Prezentarea animalului preferate.
1.2. Trăire şi manifestare emoţională,  Atitudini față de animale.
starea de bine, emoții de bază 2 ore
 Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucurie, tristeţe, frică) în  Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind
activităţi/contexte familiare; imagini/fotografii/desene cu animale.
Obiecte și ființe preferate
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Desen, pictură, colaj, confecţii şi materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.3. jucării rotund, neted, frumos etc.)”.
2.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4. obiecte decorative  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.5. Punct, linie, linie modulată, pată, 2 ore
utilizări etc.
2.6. formă  Decuparea hârtiei după contur.
 Tăierea și lipirea hârtiei.

Temă – Cei trei ursuleți – mascote


1.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
1.2. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.3. individual al textului.
3.1. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor. 2 ore
3.2. semnalul de început, dicţia,
sincronizare Propunere – „Umblă ursul”

CAIETUL 2

COMPE-
SĂPTĂMÂNA/ NR.
TENŢE CONŢINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE OBS.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ORE
SPECIFICE
SĂPTĂMÂNA 9 1.1. CLR  Audierea poveștii „Povestea lui Naf-Naf”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
12 – 16 noiembrie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat.
2.1. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
Povestea lui Naf-Naf 2.2. Povestirea după imagini  Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele
2.3. Literele mici şi mari de tipar (n, de comportament.
2.4. N)  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite
3.1. Formularea de propoziţii cu suport 5 ore
suporturi.
3.2. intuitiv  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial n.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Stabilirea poziției sunetului n în cuvânt.
4.1. asociate unor imagini
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul n la început, în interior
Desenarea literelor de tipar (n, N)
sau la sfârșitul cuvântului.
Despărţirea cuvintelor în silabe
 Asocierea literelor n și N cu sunetul n.
 Recunoașterea literei n în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
literei în cadrul cuvântului.
 Asocierea folosirii literei mari de tipar N la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană.
 Observarea scrierii literelor n și N- elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text suport: „Povestea lui Naf-Naf”, de James Orchard


Halliwell-Phillipps
1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare
1.2. Adunarea şi scăderea în operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. concentrul 0-5, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
1.4. Probleme simple de adunare sau concentrul 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de
1.5. scădere cu 0-5 unităţi, cu suport obiecte/prin desene.
4 ore
1.6. intuitiv  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1.  Utilizarea simbolurilor matematice, pentru rezolvarea exerciţiilor de
3.2. adunare şi scădere.
4.1.

DP  Igiena locuinţei.
1.1. Autocunoaștere și atitudine  Activităţi zilnice de igienă personală.
1.2. pozitivă Igienă personală.  Jocuri de identificare a obiectelor de igienă personală şi explicarea 2 ore
modului de folosire a acestora.
 Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală şi despre
organele de simţ.
AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.1. Desen, pictură, colaj, confecţii şi materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.2. jucării rotund, neted etc.)”.
1.3. Decoraţii simple, compoziţii şi  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.3. obiecte decorative  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.4. Punct, linie, linie modulată, pată, utilizări.
2.5. formă  Decuparea hârtiei după contur. 2 ore
2.6.  Tăierea și lipirea hârtiei.
 Lipirea diverselor materiale pe suporturi diferite.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.

Teme – Căsuțele purcelușilor; Cei trei ursuleți – mascote


1.1. MM  Exersarea mişcării spontane pe cântec. 2 ore
1.2. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.3. individual al textului.
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
2.2. semnalul de început, dicţia,
2.3. sincronizarea Propunere – „Deschide urechea bine!”
SĂPTĂMÂNA 10 1.1. CLR  Audierea poveștii „Lebedele sălbatice”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
19 – 23 noiembrie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat.
2.1. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.2. Povestirea după imagini  Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele
Lebedele sălbatice 2.3. Literele mici şi mari de tipar (l, L) de comportament.
2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite
3.1. intuitiv suporturi.
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial l.
3.4. asociate unor imagini
 Stabilirea poziției sunetului l în cuvânt.
4.1. Desenarea literelor de tipar (l, L)
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul l la început, în interior
Despărţirea cuvintelor în silabe
sau la sfârșitul cuvântului. 5 ore
 Asocierea literelor l și L cu sunetul l.
 Recunoașterea literei l în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
literei în cadrul cuvântului.
 Asocierea folosirii literei mari de tipar L la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană.
 Observarea scrierii literelor l și L- elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Lebedele sălbatice”, Hans Christian Andersen


1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 6.
1.2. Numărul și cifra 6  Reprezentarea numărului 6, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Corpul omenesc  Scrierea cifrei 6.
1.4.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
1.5. dau două numere.
1.6. 4 ore
 Compararea grupurilor de obiecte.
3.1.  Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
3.2.  Completarea unor serii numerice.
4.1.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Observarea părţilor componente ale corpului, pentru identificarea
structurii comune a corpului tuturor oamenilor.
 Identificarea organelor de simţ şi a modului în care acestea ajută la
descoperirea mediului înconjurător.
1.1. DP  Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor,
1.2. Autocunoaştere şi atitudine lungimea părului, înălţimea, greutatea).
pozitivă faţă de sine şi faţă de  Desenarea conturului corpului în mărime natural.
ceilalţi  Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora.
Trăsături fizice  Realizarea de desene de tipul autoportret, colaje despre propria
Schema corporală: alcătuirea şi persoană.
denumirea părţilor corpului; organe  Prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite.
de simţ 2 ore
 Discuţii în perechi sau în grupuri mici pe baza desenelor şi poveştilor
create de fiecare persoană despre părţile corpului şi rolul acestora.
 Ghicitori, poezii, cântece despre obiecte de igienă personală şi despre
organele de simţ.
 Jocuri senzoriale pentru identificarea importanţei organelor de simţ pentru
om; exerciții de reprezentare grafică a unor obiecte, activităţi şi reguli
simple de igienă personală.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Compoziţii şi obiecte decorative materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu,
1.3. Punct, linie, pată, formă, volum rotund, neted etc.)”.
2.3. Ștampilare, amprentare, pensulație  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4. Decuparea după contur  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de 2 ore
2.6. proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.

Teme – Lebedele – amprentare, Coroana prinților


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc.
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec. 2 ore
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Cântare instrumentală
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Corpul omenesc”
SĂPTĂMÂNA 11 1.1. CLR  Audierea poveștii „Aventurile lui Pinocchio”.
5 ore
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
1.3. audiat.
26 – 29 noiembrie 1.4. Formularea de întrebări şi  Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat.
2.1. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.2. Forme ale discursului oral  Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele
Aventurile lui 2.3. Povestirea după imagini de comportament.
2.4. Literele mici şi mari de tipar (p,  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi.
Pinocchio 3.1. P)  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial p.
3.2. Formularea de propoziţii cu suport  Stabilirea poziției sunetului p în cuvânt.
3.4. intuitiv  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul p la început, în interior
4.1. Citirea cuvintelor pe etichete sau la sfârșitul cuvântului.
asociate unor imagini
 Asocierea literelor p și P cu sunetul p.
Desenarea literelor de tipar (p, P)
 Recunoașterea literei p în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
Despărţirea cuvintelor în silabe
literei în cadrul cuvântului.
 Asocierea folosirii literei mari de tipar P la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană.
 Observarea scrierii literelor p și P – elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text–suport: „Aventurile lui Pinocchio”, de Carlo Collodi


1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 7.
1.2. Numărul și cifra 7  Reprezentarea numărului 7, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Timp: Ziua, săptămâna: denumire,  Scrierea cifrei 7.
1.4 ordonare  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
1.5. dau două numere.
1.6.  Compararea grupurilor de obiecte.
3.1.  Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
3.2.  Completarea unor serii numerice.
4.1. 4 ore
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Aşezarea unor imagini în ordinea derulării evenimentelor dintr-o zi.
 Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii.
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (ieri, azi,
mâine).
 Realizarea unui orar săptămânal, cu ajutorul desenelor şi al simbolurilor.
 Completarea unui calendar pe o săptămână cu starea vremii, prin
desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc.
1.1. DP  Jocuri de identificare şi denumire a trăsăturilor fizice (culoarea ochilor,
1.2. lungimea părului, înălţimea, greutatea). 2 ore
 Desenarea conturului corpului în mărime natural.
Autocunoaştere şi atitudine  Vizualizarea în oglindă a elementelor corporale şi denumirea acestora.
pozitivă faţă de sine şi faţă de  Realizarea de desene de tipul autoportret, colaje despre propria
ceilalţi persoană.
Rutine şi sarcini de lucru  Prezentarea fotografiei proprii, la vârste diferite.
 Enumerarea sarcinilor de lucru ale diferitelor personaje din poveşti,
povestiri, ale persoanelor din viaţa reală (mamă, tată, învăţătoare, bunici).
 Jocuri de rol/de mimă, referitoare la sarcinile de realizat într-o zi, acasă
sau la şcoală.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materia-
1.2. Compoziţii şi obiecte decorative le, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, rotund, 2 ore
1.3. Decuparea după contur neted etc.)”.
2.3.  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.6 utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.

Temă-joc – Pinocchio – puzzle, mascotă


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Cântare instrumentală
Percuţia corporală (bătăi din Propunere – „Zilele săptămânii”
palme, cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 12 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației: formulare
1.2. Dialogul de întrebări și răspunsuri.
3 – 7 decembrie 1.3. Formularea de întrebări şi  Analiza și sinteza fonetică a cuvântului român.
1.4. răspunsuri  Stabilirea poziției sunetului â în cuvânt.
2.1. Forme ale discursului oral  Identificarea cuvintelor care conțin sunetul â.
2.2. Povestirea după imagini  Recunoașterea literei â în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
Sunt un pui de 2.3. Literele mici de tipar (â) 5 ore
literei în cadrul cuvântului.
românaș 2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Citirea cuvintelor scrise doar cu literele învățate.
3.1. intuitiv  Observarea scrierii literei â: elemente grafice componente, așezarea pe
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
3.4. asociate unor imagini
 Despărțirea cuvintelor în silabe.
4.1. Desenarea literelor de tipar (â)
 Asocierea silabelor care formează un cuvânt.
Despărţirea cuvintelor în silabe
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.
 Colorarea unor imagini, după codul de culori.
 Jocuri de tip labirint.
1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 8.
1.2. Numărul și cifra 8  Reprezentarea numărului 8, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Timp. Anotimpuri  Scrierea cifrei 8.
1.4.  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
1.5. dau două numere.
1.6.  Compararea grupurilor de obiecte.
3.1.  Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător. 4 ore
3.2.  Completarea unor serii numerice.
4.1.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-8 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
desene.
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (anotimp).
DP  Sărbătorirea Zilei Naționale a României, a Sfântului Nicolae etc.
1.1. Trăire şi manifestare emoţională,  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a 2 ore
1.2. starea de bine, emoții de bază emoțiilor.
(bucuria) în activităţi/contexte  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
familiare  Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol/de mimă, referitoare la tradițiile și obiceiurile referitoare la
Tradiții și obiceiuri sărbătorirea diverselor evenimente.
AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.1. Compoziţii şi obiecte decorative materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.2. Decuparea după contur rotund, neted etc.)”.
1.3.  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.3.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.4.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.

Teme – Lanțul, mascotă: Moș Nicolae


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei 2 ore
1.2. al textului.
1.3. Cântare vocală în grup şi  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. individual degetul în bancă etc.
2.2. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. semnalul de început, dicţia,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
sincronizarea
Cântare instrumentală Propuneri – „Bat din palme”, „Sunt un pui de românaș”
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 13 1.1. CLR  Audierea poveștii „Povestea bradului de Crăciun”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
10 – 14 decembrie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat.
2.1. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.2. Povestirea după imagini  Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele
Povestea bradului 2.3. Literele mici şi mari de tipar (c, de comportament.
de Crăciun 2.4. C)  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial c.
3.2. intuitiv
 Stabilirea poziției sunetului c în cuvânt.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul c la început, în interior
4.1. asociate unor imagini
sau la sfârșitul cuvântului.
Desenarea literelor de tipar (c, C) 5 ore
Despărţirea cuvintelor în silabe  Asocierea literelor c și C cu sunetul c.
 Recunoașterea literei c în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
literei în cadrul cuvântului.
 Asocierea folosirii literei mari de tipar C la scrierea cu majusculă a
cuvintelor nume de persoană.
 Observarea scrierii literelor c și C- elemente grafice componente,
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.
 Jocuri de tip rebus.

Text-suport: „Povestea bradului de Crăciun”, legendă populară


1.1. MEM  Recunoaştere, scriere cifra și numărul 9.
1.2. Numărul și cifra 9  Reprezentarea numărului 9, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Figuri plane/2D: pătrat,  Scrierea cifrei 9.
1.4 dreptunghi, triunghi, cerc:  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se 4 ore
1.5. denumire; conturare dau două numere.
1.6. Fenomene ale naturii: ploaie,  Compararea grupurilor de obiecte.
3.1. ninsoare, vânt, fulger, tunet  Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
3.2.  Completarea unor serii numerice.
4.1.  Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-9 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
desene.
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (anotimp).
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi, cerc,
triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite.
 Descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat.
 Reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, triunghi,
dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane sau cu mâna liberă, pe foaie
cu pătrăţele.
 Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau
numere.
 Folosirea formelor geometrice (pătrat, dreptunghi, cerc, triunghi,) în
realizarea unor desene (casă, robot, vapor etc.) pe foaie velină sau cu
pătrăţele.
 Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea fenomenelor
naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.).
 Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greșeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Completarea unui calendar pe o săptămână cu starea vremii, prin
desenarea unor simboluri – nori, soare, vânt etc.
1.1. DP  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoțiilor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
(bucuria) în activităţi/contexte  Joc de tipul labirint.
familiare  Jocuri de rol/de mimă, referitoare la tradițiile și obiceiurile referitoare la
sărbătorirea diverselor evenimente.
Tradiții și obiceiuri

1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,


1.2. Compoziţii şi obiecte decorative materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Decuparea după contur rotund, neted etc.)”.
2.3.  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.
2.6.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.
Temă – Bradul de Crăciun
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Cântare instrumentală
Percuţia corporală (bătăi din Propunere – „O, brad frumos!”
palme, cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 14 1.1. CLR  Audierea poveștii „Povestea lui Moș Crăciun”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt audiat.
17 – 21 decembrie 1.3. Formularea de întrebări şi  Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Discuţii privind comportamentul unor personaje; evidenţierea unor modele
2.2. Povestirea după imagini de comportament.
Povestea lui 2.3. Literele mici şi mari de tipar (ă,  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite suporturi.
Moș Crăciun 2.4. Ă)  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care conține sunetul ă.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport
 Stabilirea poziției sunetului ă în cuvânt.
3.2. intuitiv
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul ă la început, în interior 5 ore
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
sau la sfârșitul cuvântului.
4.1. asociate unor imagini
Desenarea literelor de tipar (ă, Ă)  Asocierea literelor ă și Ă cu sunetul ă.
 Recunoașterea literei ă în cuvinte scrise și ilustrate, cu precizarea poziției
Despărţirea cuvintelor în silabe literei în cadrul cuvântului.
 Observarea scrierii literelor ă și Ă- elemente grafice componente, așeza-
rea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.
Text-suport: „Povestea lui Moș Crăciun”, legendă populară
1.1. MEM  Recunoaştere, scrierea numărului 10.
4 ore
1.2. Numărul și cifra 10  Reprezentarea numărului 10, cu ajutorul unor obiecte.
1.3. Colectarea şi gruparea datelor
1.4  Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
1.5. dau două numere.
1.6.  Compararea grupurilor de obiecte.
3.1.  Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
3.2.  Completarea unor serii numerice.
4.1.  Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Adăugarea/extragerea de elemente dintr-o mulţime dată.
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
0-10 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
desene.
 Plasarea unui eveniment în timp, utilizând repere cronologice (anotimp).
 Exerciţii variate de asocieri şi corespondenţe.
 Numărarea elementelor unei mulţimi.
 Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale.
 Completarea datelor colectate într-un tabel.
 Reprezentarea datelor colectate într-un tabel.
1.1. DP  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoțiilor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
(bucuria) în activităţi/contexte  Joc de tipul labirint.
familiare  Jocuri de rol/de mimă, referitoare la tradițiile și obiceiurile cu ocazia
sărbătoririi diverselor evenimente.
Explorarea meseriilor  Hobby-uri şi activităţi preferate.
 Meserii cunoscute: denumire, activităţi principale, unelte şi instrumente.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Pictură, colaj, modelaj, confecţii materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. şi jucării rotund, neted etc.)”.
2.3. Compoziţii, obiecte decorative,  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4. jucării  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5. Pată,formă, volum  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6. Pensulație, amprentare proprietăţi/utilizări.
Decupare după contur, lipire a  Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
hârtiei păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Amprentare, ştampilare, pensulaţie.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.

Teme – Moș Crăciun – amprentare, Spiridușul lui Moș Crăciun


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Cântare instrumentală
Percuţia corporală (bătăi din Propunere – „Moș Crăciun cu plete dalbe”
palme, cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 15 1.1. CLR  Audierea poveștii „Bunătatea Omului de Zăpadă”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
14 – 18 ianuarie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial o.
2.2. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul o la început, în interior
Bunătatea Omului 2.3. Literele mici şi mari de tipar (o, sau la sfârșitul cuvântului.
de Zăpadă 2.4. O)  Asocierea literelor o și O cu sunetul o.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Asocierea folosirii literei mari de tipar O la scrierea cu majusculă a 5 ore
3.2. intuitiv cuvintelor nume de persoană.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Observarea scrierii literelor o și O- elemente grafice componente,
4.1. asociate unor imagini
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
Desenarea literelor de tipar (o, O)
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
Despărţirea cuvintelor în silabe
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.
 Povestirea după o bandă de imagini.

Text-suport: „Bunătatea Omului de Zăpadă”, legendă populară


1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare
1.2. Adunarea şi scăderea în operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. concentrul 0 – 10, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
1.4 Probleme simple de adunare sau 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin 4 ore
1.5. scădere cu 0-5 unități cu suport desene.
1.6. intuitiv  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1. Apa; transformări ale apei  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.2. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată.
4.1.
1.1. DP  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoțiilor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Joc de tipul labirint.
activităţi/contexte familiare
Tradiții și obiceiuri  Jocuri de rol/de mimă, referitoare la tradițiile și obiceiurile referitoare la
sărbătorirea diverselor evenimente.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.6. utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.

Temă – Omul de zăpadă


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propuneri – „Omul de Zăpadă”

SĂPTĂMÂNA 16 1.1. CLR  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial s.
1.2. Dialogul  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul s la început, în interior
21 – 25 ianuarie 1.3. Formularea de întrebări şi sau la sfârșitul cuvântului.
1.4. răspunsuri  Asocierea literelor s și S cu sunetul s.
2.1. Forme ale discursului oral  Asocierea folosirii literei mari de tipar S la scrierea cu majusculă a
2.2. Povestirea după imagini cuvintelor nume de persoană.
La săniuș 2.3. Literele mici şi mari de tipar (s, 5 ore
 Observarea scrierii literelor s și S – elemente grafice componente,
2.4. S) așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.2. intuitiv  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Orientarea în spaţiul scrierii.
4.1. asociate unor imagini
Desenarea literelor de tipar (s, S)
Despărţirea cuvintelor în silabe
1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare 4 ore
1.2. operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3.
1.4 Probleme simple de adunare sau  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
1.5. scădere cu 0-5 unități cu suport 0-5 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene.
1.6. intuitiv  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1. Corpuri/3D  Descrierea unor figuri şi corpuri geometrice din mediul apropiat.
3.2. Cub, cuboid, sferă: denumire  Reproducerea, prin desen, a formelor geometrice plane (pătrat, triunghi,
4.1. dreptunghi, cerc) cu ajutorul unor şabloane sau cu mâna liberă, pe foaie
cu pătrăţele.
 Continuarea unor modele repetitive reprezentate prin obiecte, desene sau
numere.
1.1. DP  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoțiilor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Joc de tipul labirint.
activităţi/contexte familiare
 Jocuri de rol/de mimă, referitoare la tradițiile și obiceiurile referitoare la
Tradiții și obiceiuri
sărbătorirea diverselor evenimente.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării, modelare  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.
 Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.5.
utilizări.
2.6
 Modelarea plastilinei.

Teme – corpuri geometrice, peisaj de iarnă – plastilină


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei 2 ore.
1.2. Cântare vocală în grup şi al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc.
2.2. semnalul de început, dicţia,
 Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea
Percuţia corporală (bătăi din  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
palme, cu degetul pe bancă etc.)
Propunere – „Săniuța”
SĂPTĂMÂNA 17 Recapitulare Litere mici și mari de tipar
Numerele naturale în concentrul 0-10
28 ianuarie – 1 februarie Figuri și corpuri geometrice
Colectare și grupare de date
Zilele săptămânii
La joacă – Plante
15 ore
Animale
recapitulare Corpul omenesc
Emoții de bază
Pată, formă, pensulație
Cântare vocală în grup şi individual

SEMESTRUL al II-lea
CAIETUL 3

COMPE-
SĂPTĂMÂNA/ NR.
TENŢE CONŢINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE OBS.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ORE
SPECIFICE
SĂPTĂMÂNA 1 1.1. CLR  Audierea poveștii „Turtița fermecată”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
11 – 15 februarie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral
 Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial t.
2.2. Povestirea după imagini
Turtița fermecată 2.3. Literele mici şi mari de tipar (t, T)
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul t la început, în interior
2.4. Formularea de propoziţii cu suport sau la sfârșitul cuvântului.
3.1. intuitiv  Asocierea literelor t și T cu sunetul t. 5 ore
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete  Asocierea folosirii literei mari de tipar T la scrierea cu majusculă a
3.4. asociate unor imagini cuvintelor nume de persoană.
4.1. Desenarea literelor de tipar (t, T)  Observarea scrierii literelor t și T – elemente grafice componente,
Despărţirea cuvintelor în silabe așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Turtița fermecată”, legendă populară


1.1. MEM  Numărarea elementelor unei mulţimi.
1.2. Numerele naturale în concentrul  Reprezentarea numerelor de la 1 la 15 cu ajutorul unor obiecte (jetoane, 4 ore
1.3. 0-15: recunoaştere, scriere, creioane, mărgele etc.) sau al unor semne (cerculeţe, linii etc.).
1.4 comparare, ordonare
1.5.  Citirea numerelor de la 0 la 15.
1.6. Unde şi vibraţii: producerea  Scrierea numerelor de la 0 la 15.
3.1. sunetelor  Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al
3.2. seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor.
4.1.
 Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a obține
numărul indicat.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale grupurilor,
punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor.
 Identificarea „vecinilor” unui număr.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
dau două numere.
 Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv.
1.1. DP  Exersarea comunicării orale, pornind de la observarea imaginilor.
1.2. Aspecte specifice ale pregătirii  Prezentarea în faţa grupului a unor obiecte personale care exprimă cel 2 ore
pentru viaţă la şcolarul mic mai bine ceea ce îi place fiecăruia să facă, pentru valorizarea abilităţilor
fiecărui copil, indiferent de domeniu.
 Ghicitori, colaje despre hobby-uri şi activităţi preferate: „Ce îmi place să
fac?”; „Micul colecţionar”, prezentarea colecţiilor pe care fiecare le are
acasă sau a obiectului/jucăriei/activităţii preferate.
 Realizarea unor albume, agende speciale, portofolii care cuprind date
personale despre activităţi preferate, aptitudini, realizări etc.
 Jocuri/activităţi/concursuri de identificare a unor abilităţi, a predispoziţiilor
native/talentelor copiilor în diverse domenii: muzică, dans, sport, desen,
matematică, relaţionare cu ceilalţi etc.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.6. utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.

Temă – Turtița – puzzle


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al 2 ore
1.2. textului.
1.3. Cântare vocală în grup şi  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. individual degetul în bancă etc.
2.2. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. semnalul de început, dicţia,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
sincronizarea
Percuţia corporală (bătăi din Propunere – „Masă bună”
palme, cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 2 1.1. CLR  Audierea poveștii „Ursul păcălit de vulpe”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
18 – 22 februarie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial v.
2.2. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul v la început, în interior
Ursul păcălit de vulpe 2.3. Literele mici şi mari de tipar (v, sau la sfârșitul cuvântului.
2.4. V) 5 ore
 Asocierea literelor v și V cu sunetul v.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Observarea scrierii literelor v și V- elemente grafice componente,
3.2. intuitiv așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
4.1. asociate unor imagini
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
Desenarea literelor de tipar (v, V)
Despărţirea cuvintelor în silabe  Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Ursul păcălit de vulpe”, de Ion Creangă


1.1. MEM  Numărarea elementelor unei mulţimi.
1.2. Numerele naturale în concentrul  Reprezentarea numerelor de la 1 la 20 cu ajutorul unor obiecte (jetoane,
1.3. 0-20: recunoaştere, scriere, creioane, mărgele etc.) sau al unor semne (cerculeţe, linii etc.).
1.4 comparare, ordonare  Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 20.
1.5.  Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct al
1.6. Unde şi vibraţii: producerea seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor.
3.1. sunetelor  Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a obține
3.2. numărul indicat.
4.1. 4 ore
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale grupurilor,
punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor.
 Identificarea „vecinilor” unui număr.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care se
dau două numere.
 Exerciţii de compunere şi descompunere cu suport intuitiv.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
Trăire şi manifestare emoţională,  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
starea de bine, emoții de bază  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în emoțiilor.
activităţi/contexte familiare  Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.

1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori, materia-
1.2. Colaj, confecţii şi jucării le, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, rotund, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.

Temă – Vulpea
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. Cântare vocală în grup şi textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Vulpe, tu mi-ai furat gâsca”
SĂPTĂMÂNA 3 1.1. CLR  Audierea poveștii „Degeţica”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
25 februarie – 1 martie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial d.
2.1. Forme ale discursului oral  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul d la început, în interior
2.2. Povestirea după imagini sau la sfârșitul cuvântului.
Degețica 2.3. Literele mici şi mari de tipar (d,
5 ore
 Asocierea literelor d și D cu sunetul d.
2.4. D)  Asocierea folosirii literei mari de tipar D la scrierea cu majusculă a
3.1. Formularea de propoziţii cu suport cuvintelor nume de persoană.
3.2. intuitiv  Citirea cuvintelor, propozițiilor.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Observarea scrierii literelor d și D – elemente grafice componente,
4.1. asociate unor imagini
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
Desenarea literelor de tipar (d, D)
Biletul  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.
 Completarea unui bilet.

Text-suport: „Degeţica”, de Hans Christian Andersen


1.1. MEM  Adăugarea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
1.2. Adunarea în concentrul 0-20, fără însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. trecere peste ordin, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 1-5 unităţi în concentrul 0-20 şi
1.4. verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene.
1.5. Colectarea şi gruparea datelor  Crearea unor probleme simple după imagini date.
1.6. 4 ore
 Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.1. Prezenţa apei în natură sub prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată.
3.2. diverse forme (precipitaţii, râuri,  Numărarea elementelor unei mulţimi și completarea datelor colectate într-
4.1. lacuri, mări) un tabel.
 Reprezentarea datelor colectate într-un tabel.

1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea


1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
activităţi/contexte familiare emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.1. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.2. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
1.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.3.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.4.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de proprietăţi/
2.5. utilizări.
2.6  Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Pătratul Tangram.

Teme – Nufărul, Tangram, Gărgărița- mărțișor


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. Cântare vocală în grup şi textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu 2 ore
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc.
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Mărțișor”

SĂPTĂMÂNA 4 1.1. CLR  Audierea poveștii „Puișorul îngâmfat”.


1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
4 – 8 martie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial ș.
2.2. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul ș la început, în interior
Puişorul îngâmfat 2.3. Literele mici şi mari de tipar (ș, sau la sfârșitul cuvântului.
2.4. Ș)  Asocierea literelor ș și Ș cu sunetul ș.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Observarea scrierii literelor ş și Ş – elemente grafice componente,
5 ore
3.2. intuitiv așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
4.1. asociate unor imagini
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
Desenarea literelor de tipar (ș, Ș)
Despărţirea cuvintelor în silabe  Orientarea în spaţiul scrierii.
Felicitarea  Povestirea după o bandă de imagini.
 Redactarea unei felicitări cu ocazia zilei de 8 Martie.

Text-suport: „Puişorul îngâmfat”, poveste populară


1.1. MEM  Extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
1.2. Scăderea în concentrul 0-20, fără însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. trecere peste ordin, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-20 şi
1.4. verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene. 4 ore
1.5.  Crearea unor probleme simple după imagini date.
1.6.  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.1. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată.
3.2.
4.1.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
activităţi/contexte familiare comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6. proprietăţi/utilizări.

Temă – Puișorul
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. Cântare vocală în grup şi textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propuneri – „Puișorul cafeniu”, „De ziua ta, mămico”

SĂPTĂMÂNA 5 1.1. CLR  Audierea poveștii „Bambi”.


1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
11 – 15 martie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial b.
2.2. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul b la început, în interior
Bambi 2.3. Literele mici şi mari de tipar (b, sau la sfârșitul cuvântului.
2.4. B)  Asocierea literelor b și B cu sunetul b. 5 ore
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Citirea cuvintelor.
3.2. intuitiv
 Observarea scrierii literelor b și B – elemente grafice componente,
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete
așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
4.1. asociate unor imagini
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
Desenarea literelor de tipar (b, B)
Despărţirea cuvintelor în silabe  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Bambi”, de Felix Salten


1.1. MEM  Adăugarea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
1.2. Adunarea în concentrul 0-20, cu însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. trecere peste ordin, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de adunare cu 1-5 unităţi în concentrul 0-20 şi
4 ore
1.4. verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene.
1.5.  Crearea unor probleme simple după imagini date.
1.6.  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.1. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată.
3.2.
4.1.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
activităţi/contexte familiare comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul înconjură-
tor.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti).

Teme – Fluturașul, Puzzle – Pădurea


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. Cântare vocală în grup şi textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Câte unul pe cărare”

SĂPTĂMÂNA 6 1.1. CLR  Audierea poveștii „Împăratul Cioc de Sturz”.


1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
18 – 22 martie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol. 5 ore
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial î.
2.2. Povestirea după imagini  Observarea scrierii literelor î și Î – elemente grafice componente,
Împăratul 2.3. Literele mici şi mari de tipar (î, Î) așezarea pe liniatura specifică clasei pregătitoare (1-2 cm).
Cioc de Sturz 2.4.  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.1. Formularea de propoziţii cu suport  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
3.2. intuitiv  Orientarea în spaţiul scrierii.
3.4. Citirea cuvintelor pe etichete  Povestirea după o bandă de imagini.
4.1. asociate unor imagini
Desenarea literelor de tipar (î, Î) Text-suport: „Împăratul Cioc de Sturz”, de Frații Grimm
Despărţirea cuvintelor în silabe
1.1. MEM  Extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie fiind
1.2. Scăderea în concentrul 0-20, cu însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. trecere peste ordin, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-20 şi
1.4. verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene.
4 ore
1.5. Bani. Leul (bancnotele de 1 leu, 5  Crearea unor probleme simple după imagini date.
1.6. lei, 10 lei)  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.1. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată.
3.2.  Recunoaşterea bancnotelor de 1 leu, 5 lei, 10 lei.
4.1.  Rezolvarea unor probleme cu sprijin în imagini date.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
activităţi/contexte familiare comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Amprentare.
2.6  Modelarea plastilinei.

Teme – Castelul Împăratului Cioc de Sturz, vasele prințesei – modelare


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. Cântare vocală în grup şi textului.
2 ore
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. degetul în bancă etc.
2.2.  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
semnalul de început, dicţia,
sincronizarea Propunere – „A fost odată un castel”
Percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă etc.)

SĂPTĂMÂNA 7 1.1. CLR  Audierea poveștii „Jack și vrejul de fasole”.


1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text scurt
25 – 29 martie 1.3. Formularea de întrebări şi audiat.
1.4. răspunsuri  Jocuri de rol.
2.1. Forme ale discursului oral  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial j.
2.2. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul j la început, în interior
Jack și vrejul 2.3. Literele mici şi mari de tipar (j, J) sau la sfârșitul cuvântului. 5 ore
de fasole 2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Asocierea literelor j și J cu sunetul j.
3.1. intuitiv  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
3.4. asociate unor imagini
 Orientarea în spaţiul scrierii.
4.1. Desenarea literelor de tipar (j, J)
Despărţirea cuvintelor în silabe  Povestirea după o bandă de imagini.

Text-suport: „Jack și vrejul de fasole”, de Joseph Jacobs


1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare
1.2. Adunarea şi scăderea în operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. concentrul 0 – 20, prin numărare  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul
1.4. 0-20 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
1.5. Probleme simple de adunare sau desene.
1.6. scădere cu 0-5 unități cu suport  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1. intuitiv  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică dată,
3.2. prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă rezolvată. 4 ore
4.1. Măsurarea lungimii: unități  Alegerea potrivită a unor unităţi neconvenţionale (palma, creionul etc.)
nonstandard pentru măsurarea lungimii.
 Precizarea dimensiunii vrejului de fasole cu ajutorul unor unităţi de măsură
neconvenţionale.
 Exerciţii-joc de comparare a unor lungimi.
 Ordonarea unor obiecte după lungime, comparări succesive şi exprimarea
rezultatelor („mai lung”, „mai înalt”, „cel mai lung” etc.).

1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea


1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitudini şi
activităţi/contexte familiare comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… (roşu, 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6. proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
 Decorarea sălii de clasă cu obiectele realizate prin efort propriu.
 Participarea cu obiectele realizate prin efort propriu la expoziţii şi târguri
organizate în şcoală şi în comunitate cu diferite ocazii.

Temă – Vrejul de fasole


1.1. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de idei al
1.2. individual textului.
1.3. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme, bătăi cu
2.1. semnalul de început, dicţia, degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. sincronizarea  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. Percuţia corporală (bătăi din  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
palme, cu degetul pe bancă etc.)
Propunere – „Copăcelul”
SĂPTĂMÂNA 8 Recapitulare  Sunete și litere învățate: a, m, I, r, e, u, n, l, p, â, c, ă, o, s, t, v, d, ș, b, î, j.
 Citirea cuvintelor, propozițiilor.
1 – 5 aprilie  Completarea literei/silabei care lipsește dintr-un cuvânt.
 Completarea unui rebus.
 Numerele naturale în concentrul 0-20.
 Exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-20 cu și fără
În pădurea fermecată trecere peste ordin cu suport intuitiv.
8 ore

 Probleme ilustrate.

 Măsurarea lungimii – unități nonstandard.


 Bancnote.
 Colectarea și înregistrarea datelor într-un tabel.
 Personajul preferat.
 Decuparea după contur. Felicitarea.
 Recapitulare cântece învățate.

CAIETUL 4

COMPE-
SĂPTĂMÂNA/ NR.
TENŢE CONŢINUTURI ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE OBS.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE ORE
SPECIFICE
SĂPTĂMÂNA 9 1.1. CLR  Audierea poveștii „Furnica și porumbița”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
8-12 aprilie 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri scurt audiat.
1.4. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.1. Povestirea după imagini  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial f.
Furnica și porumbița 2.2. Literele mici şi mari de tipar (f, F)  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul f la început, în
2.3. Formularea de propoziţii cu suport interior sau la sfârșitul cuvântului.
2.4. intuitiv 5 ore
 Asocierea literelor f și F cu sunetul f.
3.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.2. unor imagini
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
3.4. Desenarea literelor de tipar (f, F)
corp.
4.1. Despărţirea cuvintelor în silabe
 Orientarea în spaţiul scrierii.
 Povestirea după o bandă de imagini.

Text-suport: „Furnica și porumbița”, de Esop


1.1. MEM  Numărarea elementelor unei mulţimi.
1.2. Numerele naturale în concentrul  Reprezentarea numerelor de la 0 la 31 cu ajutorul unor obiecte
1.3. 0-31: recunoaştere, scriere, (jetoane, creioane, mărgele etc.) sau al unor semne (cerculeţe, linii
1.4. comparare, ordonare etc.).
1.5.  Citirea și scrierea numerelor de la 0 la 31.
1.6. Timp  Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct
3.1. Anotimpurile: denumire, ordonare al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor.
3.2. Lunile: denumire, ordonare  Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a obține
4.1. 4 ore
numărul indicat.
 Colorarea unor planşe în care codul culorilor este dat de numere.
 Compararea grupurilor de obiecte (bile, beţişoare, puncte etc.) prin
figurarea lor unele sub altele, încercuirea părţilor comune ale
grupurilor, punerea în corespondenţă 1 la 1 a elementelor grupurilor.
 Identificarea „vecinilor” unui număr.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care
se dau două numere.
 Precizarea lunilor specifice unui anotimp.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea,  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
prietenia) în activităţi/contexte atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător.
familiare  Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.
2.6. Temă – Furnica
1.1. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. individual idei al textului.
1.3. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. semnalul de început, dicţia, bătăi cu degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. sincronizarea  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. Percuţia corporală (bătăi din palme,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
cu degetul pe bancă etc.)
Propuneri – „Porumbița”/„O furnică”
SĂPTĂMÂNA 10 1.1. CLR  Audierea poveștii „Povestea gâștelor”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
15 – 19 aprilie 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri scurt audiat.
1.4. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.1. Povestirea după imagini  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial
2.2. Literele mici şi mari de tipar (g, G)
Povestea gâștelor 2.3. Formularea de propoziţii cu suport
g. 5 ore
 Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul g la început, în
2.4. intuitiv interior sau la sfârșitul cuvântului.
3.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Asocierea literelor g și G cu sunetul g.
3.2. unor imagini  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.4. Desenarea literelor de tipar (g, G)
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
4.1. Despărţirea cuvintelor în silabe
corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Povestea gâștelor”, de G. Coșbuc


1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte,
1.2. Adunarea în concentrul 0 – 31,fără fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. și cu trecere peste ordin, prin  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
1.4 numărare concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de
1.5. obiecte/prin desene.
1.6. Probleme simple de adunare sau  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1. scădere cu 0-5 unități cu suport 4 ore
 Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
3.2. intuitiv dată, prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă
4.1. rezolvată.
Efecte observabile ale forţelor:  Identificarea consecinţelor unor acţiuni asupra propriului corp.
împingere, tragere  Jocuri de mişcare pentru evidenţierea forţelor şi a efectelor acestora:
deformarea/ruperea/spargerea.
 Analiza consecinţelor acţiunilor unor personaje din poveşti.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
activităţi/contexte familiare atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.
.

Temă – Papucii gâscanului


1.1. Cântare vocală în grup şi  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de 2 ore
1.2. individual idei al textului.
1.3. Poziţia, emisia naturală, tonul,  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. semnalul de început, dicţia, bătăi cu degetul în bancă etc.
2.2. sincronizarea  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. Percuţia corporală (bătăi din palme,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
cu degetul pe bancă etc.) .

Propuneri – Graiul animalelor


SĂPTĂMÂNA 11 1.1. CLR  Audierea poveștii „Hansel și Gretel”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri scurt audiat.
6 mai– 10 mai 1.4. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.1. Povestirea după imagini  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial
2.2. Literele mici şi mari de tipar (h, H) h.
Hansel și Gretel 2.3. Formularea de propoziţii cu suport  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul h la început, în
2.4. intuitiv interior sau la sfârșitul cuvântului. 5 ore
3.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Asocierea literelor h și H cu sunetul h.
3.2. unor imagini  Citirea cuvintelor.
3.4. Desenarea literelor de tipar (h, H)
 Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
4.1. Despărţirea cuvintelor în silabe
 Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
corp.
 Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Hansel și Gretel”, de Frații Grimm


1.1. MEM  Extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte, fiecare operaţie
1.2. Scăderea în concentrul 0 – 31, prin fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. numărare  Rezolvarea de exerciţii de scădere cu 1-5 unităţi în concentrul 0-31 şi
1.4 verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de obiecte/prin
1.5. Probleme simple de adunare sau desene. 4 ore
1.6. scădere cu 0-5 unități cu suport  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1. intuitiv  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
3.2. dată, prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă
4.1. rezolvată.

1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea


1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
activităţi/contexte familiare atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol.

1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,


1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.
 Realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul
păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână.

Teme – Hansel și Gretel, Căsuța fermecată


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. Cântare vocală în grup şi idei al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, bătăi cu degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din palme,
cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Nu mi-e frică de Bau-Bau!”

SĂPTĂMÂNA 12 1.1. CLR  Audierea poveștii „Țestoasa fermecată”.


1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
13-17 mai 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri scurt audiat.
1.4. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.1. Povestirea după imagini  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial
Țestoasa fermecată 2.2. Literele mici şi mari de tipar (ț, Ț) ț.
2.3. Formularea de propoziţii cu suport  Asocierea literelor ț și Ț cu sunetul ț. 5 ore
2.4. intuitiv  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
3.1. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
3.2. unor imagini corp.
3.4. Desenarea literelor de tipar (ț, Ț)
 Orientarea în spaţiul scrierii.
4.1. Despărţirea cuvintelor în silabe
 Povestirea după o bandă de imagini.

Text-suport: „Țestoasa fermecată”, de Petre Ispirescu


1.1. MEM  Numărarea elementelor unei mulţimi.
1.2. Colectarea şi gruparea datelor  Completarea datelor colectate într-un tabel. 4 ore
1.3.  Reprezentarea datelor colectate într-un tabel.
1.4.
1.5. Mişcarea corpurilor şi schimbarea  Înregistrarea datelor clasei într-un tabel de genul: câte fete, câți
1.6. formei: deformare, rupere băieți/câți copii cu ochi negri; câți copii cu părul blond/anotimpul
3.1. preferat/sportul/animalul preferat.
3.2.
4.1.
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite
activităţi/contexte familiare atitudini şi comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Jocuri: „Oglinda vorbitoare” – mimarea emoțiilor.
 Joc de tipul labirint.
 Jocuri de rol.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.  Sortarea materialelor de lucru şi a instrumentelor în funcţie de
2.6 proprietăţi/utilizări.

Temă – Modelarea plastilinei


1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. Cântare vocală în grup şi idei al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, bătăi cu degetul în bancă etc. 2 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din palme,
cu degetul pe bancă etc.)
SĂPTĂMÂNA 13 1.1. CLR  Audierea poveștii „Zebra și babuinul”.
1.2. Dialogul  Formularea unor răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui text
20 – 24 mai 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri scurt audiat. 5 ore
1.4. Forme ale discursului oral  Jocuri de rol.
2.1. Povestirea după imagini  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial
2.2. Literele mici şi mari de tipar (z, Z)
Zebra și babuinul 2.3.
z.
2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul z la început, în
3.1. intuitiv interior sau la sfârșitul cuvântului.
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Asocierea literelor z și Z cu sunetul z.
3.4. unor imagini  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
4.1. Desenarea literelor de tipar (z, Z)  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul corp.
Despărţirea cuvintelor în silabe  Orientarea în spaţiul scrierii.

Text-suport: „Zebra și babuinul”, poveste populară


1.1., 1.2., MEM  Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini sau
4 ore
1.3., 1.4. Pământul, Soarele şi Luna: modele.
4.1. recunoaştere în modele simple
1.1. DP  Audierea unor poveşti consacrate, pentru identificarea şi denumirea
1.2. Trăire şi manifestare emoţională, emoţiilor de bază ale personajelor. 2 ore
starea de bine, emoții de bază  Recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.
(bucuria/tristeţea/bunătatea) în  Exprimarea unor opinii (acord/dezacord) cu privire la anumite atitu-
activităţi/contexte familiare dini şi comportamente observate în mediul înconjurător.
 Identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediul
înconjurător.
 Jocuri de rol cu marionete ilustrând modalități diverse de exprimare a
emoțiilor.
 Manifestarea grijii pentru comportarea corectă în relaţie cu mediul
familiar.
 Realizarea unor desene având ca tematică locuinţa, camera proprie.
 Participarea la acţiuni care implică un mediu curat şi prietenos în
cadrul clasei.
 Identificarea efectelor pozitive şi negative ale acţiunilor proprii asupra
mediului apropiat.
 Realizarea unor desene/afişe/colaje care să prezinte norme de
comportare civilizată
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur.
2.5.  Ruperea și lipirea hârtiei.
2.6
Temă – Planeta Pământ
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. Cântare vocală în grup şi idei al textului.
2 ore
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul bătăi cu degetul în bancă etc.
2.2. de început, dicţia, sincronizarea  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. Percuţia corporală (bătăi din palme,  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
cu degetul pe bancă etc.)
Propunere – „Soarele a răsărit”
SĂPTĂMÂNA 14 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.
1.2. Dialogul  Jocuri de rol.
27 – 31 mai 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri  Observarea și denumirea unui obiect ilustrat, care are sunetul inițial
1.4. Forme ale discursului oral x/y.
Cântece fermecate 2.1. Povestirea după imagini  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul x/y la început, în
2.2. Literele mici şi mari de tipar (x, X interior sau la sfârșitul cuvântului.
Croazieră cu Yani 2.3. și y, Y)  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție. 5 ore
2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
3.1. intuitiv corp.
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Orientarea în spaţiul scrierii.
3.4. unor imagini
 Citirea cuvintelor, propozițiilor.
4.1. Desenarea literelor de tipar (x, X și
y, Y)
Despărţirea cuvintelor în silabe
1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte,
1.2. Electricitate: aparate care fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. utilizează electricitatea  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
1.4 concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de
1.5. obiecte/prin desene.
1.6.
 Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1.
 Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică 4 ore
3.2.
4.1. dată, prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă
rezolvată.
 Enumerarea unor aparate electrocasnice, electronice care
funcţionează cu ajutorul electricităţii.
 Identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea.
 Identificarea unor surse de electricitate (baterii, acumulatori) care
asigură funcţionarea unor obiecte.
DP  Identificarea unor rutine în activitatea şcolară.
1.1. Aspecte specific ale organizării  Discuţii la începutul anului şcolar despre noile rutine (orar zilnic, orar 2 ore
1.2. învăţării şi pregătirii pentru săptămânal, pauze, vacanţe etc.).
viaţă la şcolarul mic
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva… 2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.
2.6 Temă – Barca lui Yani
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. Cântare vocală în grup şi idei al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, bătăi cu degetul în bancă etc.
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2 ore
2.3. sincronizarea
 Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din palme,
cu degetul pe bancă etc.)
Propunere – „Cântecul alfabetului”

SĂPTĂMÂNA 15 1.1. CLR  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.


1.2. Dialogul  Jocuri de rol.
3 – 7 iunie 1.3. Formularea de întrebări şi răspunsuri  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunetul q/k la început, în
1.4. Forme ale discursului oral interior sau la sfârșitul cuvântului.
2.1. Povestirea după imagini  Ordonarea cuvintelor pentru a formula o propoziție.
2.2. Literele mici şi mari de tipar (q, Q  Poziţionarea corectă a suportului de scriere, în raport cu propriul
La Aquapark 2.3. și k, K) corp. 5 ore
În weekend 2.4. Formularea de propoziţii cu suport  Orientarea în spaţiul scrierii.
3.1. intuitiv  Citirea cuvintelor, propozițiilor.
3.2. Citirea cuvintelor pe etichete asociate
3.4. unor imagini
4.1. Desenarea literelor de tipar (q, Q și
k, K)
Despărţirea cuvintelor în silabe
1.1. MEM  Adăugarea şi extragerea de elemente dintr-o mulţime de obiecte,
1.2. Numerele 0-31 fiecare operaţie fiind însoţită de numărarea obiectelor.
1.3. Adunarea și scăderea  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
1.4. concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de
1.5. obiecte/prin desene. 4 ore
1.6.  Crearea unor probleme simple după imagini date.
3.1.  Formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică
3.2. dată, prin schimbarea numerelor/acţiunilor/întrebării dintr-o problemă
4.1. rezolvată.
1.1. DP  Identificarea unor rutine în activitatea şcolară.
1.2. Aspecte specific ale organizării  Discuţii la începutul anului şcolar despre noile rutine (orar zilnic, orar 2 ore
învăţării şi pregătirii pentru săptămânal, pauze, vacanţe etc.).
viaţă la şcolarul mic
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice – exemplu: joc „cine observă ceva…
2 ore
1.3. Compoziţii, obiecte decorative, (roşu, rotund, neted etc.)”.
2.3. jucării  Utilizarea corectă a instrumentelor de lucru.
2.4.  Decuparea după contur și lipirea hârtiei.
2.5.
2.6 Temă – Ochelari de soare
1.1. MM  Jocuri pe cântec cu executarea unor mişcări potrivite conţinutului de
1.2. Cântare vocală în grup şi idei al textului.
1.3. individual  Acompanierea cântecelor cu percuţie corporală (bătăi din palme,
2.1. Poziţia, emisia naturală, tonul, bătăi cu degetul în bancă etc. 5 ore
2.2. semnalul de început, dicţia,  Exersarea mişcării spontane pe cântec.
2.3. sincronizarea  Desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor.
Percuţia corporală (bătăi din palme,
cu degetul pe bancă etc.) Propunere – „Cântecul alfabetului”

SAPTĂMÂNA 16 1.1. CLR  Recunoaşterea şi numirea literelor mari şi mici de tipar pe diferite
1.2. Literele mici şi mari de tipar suporturi.
10– 14 iunie 1.3. Recunoașterea literelor alfabetului  Realizarea corespondenței sunet-literă.
1.4. Citirea cuvintelor pe etichete asociate  Exersarea comunicării orale pornind de la observarea ilustrației.
2.1. unor imagini sau obiecte
 Formulare de întrebări și răspunsuri.
2.2. Utilizarea cuvintelor noi în enunţuri
La mulți ani adecvate  Exemplificarea unor cuvinte care conțin sunete date, la început, în
2.3. interior sau la sfârșitul cuvântului.
La carnaval 2.4. Dialogul
Formularea de întrebări şi răspunsuri  Recunoașterea literelor în cuvinte scrise, cu precizarea poziției literei
3.1. în cadrul cuvântului. 10 ore
3.2. Forme ale discursului oral
Povestirea după imagini  Ordonarea literelor, pentru a forma silabe.
3.4.
Literele mici şi mari de tipar  Ordonarea silabelor pentru a forma un cuvânt.
4.1.
Propoziţia/Enunţul (fără teoretizări)  Citirea cuvintelor și asocierea lor cu imaginea potrivită.
4.2.
Formularea de propoziţii cu suport  Ordonarea cuvintelor pentru a forma un enunț.
4.3. intuitiv  Citirea propozițiilor și asocierea lor cu imaginea potrivită.
Ordonarea propoziţiilor pe baza unui  Jocuri de tipul: rebus, puzzle.
suport intuitiv
 Colorare după codul literelor.
Desenarea literelor de tipar
1.1. MEM  Observarea părţilor componente ale plantelor, ale corpului animalelor
1.2. Numerele 0-31: recunoaştere, și al omului, pentru identificarea structurii comune a alcătuirii ființelor.
1.3. formare, citire, scriere (cu cifre),  Identificarea modului de mișcare/deplasare al diferitelor obiecte/
1.4. comparare, ordonare: viețuitoare.
1.5. Adunarea şi scăderea în  Identificarea organelor de simţ şi a modului în care acestea ajută la
1.6. concentrul 0 – 31 fără şi cu trecere descoperirea mediului înconjurător.
2.1. peste ordin, prin numărare/cu suport  Identificarea apei în natură sub diverse forme (precipitaţii, râuri, 8 ore
2.2. intuitiv lacuri, mare etc.).
3.1. Probleme simple de adunare sau  Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini sau
3.2. scădere cu 1-5 unităţi în concentrul modele.
4.1. 0-31, cu suport intuitiv  Ordonarea cronologică a zilelor săptămânii.
4.2. Figuri plane/2D: pătrat, dreptunghi,  Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru recunoaşterea fenomenelor
5.1. triunghi, cerc: denumire; conturare naturii în situaţii reale sau în imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.).
5.2. Corpuri/3D: cub, cuboid, sferă:  Recunoaşterea unor figuri şi corpuri geometrice: pătrat, dreptunghi,
6.1. denumire cerc, triunghi, cub, sferă, în mediul înconjurător şi în materiale tipărite.
6.2. Timp: ziua, săptămâna, luna:  Precizarea dimensiunii unui obiect cu ajutorul unor unităţi de măsură
6.3 denumire, ordonare; anotimpurile: neconvenţionale.
denumire, ordonare  Completarea datelor colectate într-un tabel.
Bani: leul (bancnotele de 1 leu, 5 lei,  Identificarea activităţilor zilnice în care intervine electricitatea.
10 lei)  Citirea numerelor de la 0 la 31.
Corpul omenesc  Scrierea numerelor de la 0 la 31.
Plante şi animale  Numărarea înainte şi înapoi, în variante complete sau de la un punct
Prezenţa apei în natură sub diverse al seriei, din 1 în 1, cu/fără manipularea obiectelor.
forme  Adăugarea/extragerea unor elemente dintr-o mulțime pentru a obține
Pământul, Soarele şi Luna: numărul indicat.
recunoaştere în modele simple  Identificarea „vecinilor” unui număr.
Electricitate: aparate care utilizează  Compararea numerelor de la 0 la 20.
electricitatea şi reguli de siguranţă în  Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi fără/cu
mânuirea aparatelor electrice trecere peste ordin, în concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor
Unde şi vibraţii: producerea sunetelor efectuate prin numărare de obiecte/prin desene.
 Crearea şi rezolvarea unor probleme simple după imagini date.
 Rezolvarea de exerciţii de adunare şi scădere cu 1-5 unităţi în
concentrul 0-31 şi verificarea operaţiilor efectuate prin numărare de
obiecte/prin desene.
 Recunoaşterea Soarelui, a Lunii şi a Pământului folosind imagini sau
modele.
 Ordonarea unor numere date, crescător sau descrescător.
 Identificarea numerelor lipsă de pe axa numerelor, în situaţia în care
se dau două numere.
 Jocuri de gestionare a unui mic buget – pentru excursie, vizită la
muzeu, plimbare în parc, vizionarea unui film etc.
 Exerciții de identificare și de plasare de obiecte în poziții spațiale date.
 Trasarea cifrelor 0-9, pe spații date.
 Trasarea unor combinații de linii, urmărind conturul punctat.
 Exerciții de realizare a unor serii, respectând regula.
1.1. DP  Sărbătorirea primului an de şcoală prin desene, lucruri interesante
1.2. Trăsături fizice, schema corporală: învăţate sau momente în care s-au simţit bine, lucrări inedite
2.1. alcătuirea şi denumirea părţilor realizate împreună cu părinţii.
2.2. corpului  Jocuri/activităţi/concursuri de identificare a unor abilităţi, a predispo-
2.3. Emoţii de bază, denumite prin ziţiilor native/talentelor copiilor în diverse domenii: muzică, dans,
3.1. cuvinte (bucurie, tristeţe, frică, sport, desen, matematică, relaţionare cu ceilalţi etc. (cântat, vocal 4 ore
3.2. furie) în activităţi/contexte familiare sau la un instrument, desenat, decupat, sărit coarda, bun la fotbal,
3.3. Reguli de comunicare în activitatea povestit, a fi curajos, a fi politicos, a răspunde la întrebări, calcul
şcolară matematic simplu etc.).
Fiinţe şi obiecte preferate  Activităţi şi jocuri de grup: „Statuile”, „Elefanții”, „Șotron”, „Baba-oarba” etc.
Hobby-uri şi activităţi preferate
 Realizarea unor expoziţii cu temă, care să cuprindă produsele/
lucrările tuturor elevilor clasei.
1.1. AVAP  Explorarea mediului înconjurător pentru a identifica forme, culori,
1.2. Colaj, confecţii şi jucării materiale, obiecte artistice.
1.3. Compoziţii, obiecte decorative  Expunerea, observarea şi analizarea unor lucrări valoroase ale
2.1. Formă, volum culturii româneşti tradiţionale şi contemporane, precum şi ale culturii
2.2. Decupare şi lipire a hârtiei universale, redate pe suport electronic sau în albume. 4 ore
2.3.
2.4. Temă – Masca de carnaval
2.5.
2.6.
1.1. MM  Exersarea deprinderilor de cântare în colectiv sincronizată (poziție,
1.2. Cântarea vocală în grup şi individual preluarea tonului, respectarea semnalului de început, emisie
1.3. Cântarea cu acompaniament naturală, dicție, sincronizare). 4 ore
2.1. Elemente de limbaj muzical  Exersarea prin joc a mișcărilor sugerate de ritmul, metrul, textul și de
2.2. mersul melodiei.
2.3.

VARIANTE DE ORAR
Varianta 1
LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI
COMUNICARE ÎN LIMBA COMUNICARE ÎN LIMBA COMUNICARE ÎN LIMBA COMUNICARE ÎN LIMBA ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI
ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ ROMÂNĂ PRACTICE
MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA COMUNICARE ÎN LIMBA ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI
MEDIULUI MEDIULUI ROMÂNĂ PRACTICE

EDUCAŢIE FIZICĂ

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA DEZVOLTARE MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA


MEDIULUI PERSONALĂ MEDIULUI

LIMBA ENGLEZĂ/ FRANCEZĂ/


EDUCAŢIE FIZICĂ
SPANIOLĂ/ GERMANĂ

DEZVOLTARE MUZICĂ MUZICĂ


PERSONALĂ ȘI MIȘCARE ȘI MIȘCARE

RELIGIE

Varianta 2

LUNI MARTI MIERCURI JOI VINERI


DEZVOLTARE MUZICĂ COMUNICARE ÎN MUZICĂ DEZVOLTARE
PERSONALĂ ȘI MIȘCARE LIMBA ROMÂNĂ ȘI MIȘCARE PERSONALĂ

COMUNICARE ÎN LIMBA COMUNICARE ÎN LIMBA COMUNICARE ÎN COMUNICARE ÎN LIMBA ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI
ROMÂNĂ ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ ROMÂNĂ PRACTICE

MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA MATEMATICĂ MATEMATICĂ ȘI EXPLORAREA ARTE VIZUALE ȘI ABILITĂȚI
MEDIULUI MEDIULUI ȘI EXPLORAREA MEDIULUI MEDIULUI PRACTICE

LIMBA ENGLEZĂ/FRANCEZĂ/
EDUCAŢIE FIZICĂ EDUCAŢIE FIZICĂ RELIGIE
SPANIOLĂ/GERMANĂ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și