Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT 1: ISTORIA MUZICII ( Pagina 1 ) STUDENT MASTER, ANUL 1,

PERIOADA COMUNEI PRIMITIVE


- Prima etapa a procesului muzical istoric se situeaza in comuna primitiva, aici
avindu-si originea muzica.
- Munca cercetatorilor din domeniul muzicii este mult mai grea decit aceea a
cercetatorilor de pe tarimul celorlante arte.
- Muzica din vechime nu s-a pastrat,iar studiul celor mai indepartate epoci, este
posibil numai pe baza unor surse indirecte:ramasite ale culturi muzicale
(instrumente gasite in cursul unor sapaturi s.a.).
- Asadar pentru muzicologia din timpul epocii primitive se va recurge la o serie de
discipline ajutatoare:
PALEONOLOGIA :
- Este stiinta care pe baza reconstituirii fosilelor,studiaza evolutia vietii organice.
ARHEOLOGIA : - urmareste dezvoltarea culturii umane.
ANTROPOLOGIA si ETNOLOGIA :
- Sunt discipline care ne informeaza asupra particularitatilor studieri
organismului uman.
- Aceste date trebuie completate si verificate cu ajutorul deductiilor formate de
cercetatorii are se ocupa cu alte domenii ale comunei primitive cum ar fi:
LINGVISTICA SI ISTORIA GANDIRII.
- Primele fosile de om sunt datate in Paleolitic cca. acum 113.000.de ani.
- Pentru istoria muzici o importanta deosebita o are "Cultura Paleoliticului"
superior situata acum 40.000. de ani.
DEZVOLTAREA MUZICII IN COMUNA PRIMITIVA

- Muzica apare ca si necesitate. Unele din primele izvoare ale muzicii l-au
constituit strigatele legate de vinatoare.
- Astfel la australieni,in timpul vinatorilor colective de canguri,haitasii goneau
cu strigate, animalele in directia locului de pinda al vinatorilor.
-Apare activitatea sonora cu caracter magic in cadrul ritualurilor magice.
-S-a perpetuat pina in zilele noastre operatia dificila si periculoasa de obtinere
a mierei, din stupii albinelor mari de munte practicata de neamul :
VEDDA : - Vinatoare in padure
- Vinator de animale mici

STUDENT MASTER, ANUL 1,


REFERAT 1 : ISTORIA MUZICII ( Pagina 2 ) STUDENT MASTER, ANUL 1,

PERIOADA COMUNEI PRIMITIVE


- Melodiile '' VEDDA'' sunt bine cunoscute din numeroasele inregistrari
fonografice facute la inceputul secolului XX.
- Toate aceste melodii se remarca printr-un ambitus extrem de limitat si prin
caracerul lor monoton : in mare majoritate constau dintr-o succesiune de doua
sau trei sunete, care de regula nu depasesc un interval de terta mica.
- Omul primitiv nu poate depasi rapid limitele unei melodii (o idee in muzica),
decit printr-o continua repetare in toate variantele posibile.
- Celule melodice reduse cu inaltime redusa terminata care se repera simetric.
- Caracterul "inelar" al cintecului care se reproduce invariabil motivul
initial, consta in alternarea unui sunet central, de sprijin cu unu sau doua
sunete alaturate, cu o terminatie mai mult sau mai putin conturata.
- Cu acestaea au loc : desprinderea de terminarea sunetelor si a intervalelor
muzicale in cadrul manifestarilor sonore bazate pe ritm, timbrul si inlocuirea
acestora din urma cu mijloace de expresie melodice.
- Dupa cristalizarea terminatiilor melodiei au inceput sa se fixeze la inceputul
melodiei varierea melodica a unor motive din doua sau trei sunete in repetare
si dezvoltare, formarea celor mai simple legi ale constructiei periodice
( aticiparea semicedentei si a cadentei finale ).
- Varitia motivelor in limitele melodiei se realizeaza nu prin introducerea unor
noi intorsaturi intonationale, ci prin schimbarea locului intonatiilor
principale si mai ales prin modificari ritmice.
- Inca mai variate sunt dinamica si timbrul melodiei : in acest sens, VEDDA
cunosc numeroase gradatii, mergind de la pp la ff sau de la introducerile lente
ale unor dansuri si pina la accelerari dezlantuite .
- In primele stadii predomina caracterul colectiv al executiei in general
vocala, mai tirziu apar solistii.
- Paralel cu aceasta detasare a solistilor din colectivul care executa dansurile si
cintecele are loc si separarea dansului, de fuctiunea pur muzicala : interpretul
nu mai lua parte la dansul colectiv, ci era asezat in centrul, executind numai
muzica.
- Pe masura specializarii interpretilor,solistilor si a autorilor de melodii apar
muzicienii profesionisti.

STUDENT MASTER, ANUL 1,