Sunteți pe pagina 1din 2

MARTAC NCOLETA-MADALINA, SPE, AN II

TEMA 2

Italia este o republică democratică parlamentară. Parlamentul (il Parlamento) este format din
două organisme: Senatul (il Senato della Repubblica) și Camera Deputaților (la Camera dei
Deputati), cărora le sunt atribuite aceleași puteri în virtutea principiului bicamerismului paritar
dorit de către membrii adunării constituante și ai căror membrii sunt aleși o dată la 5 ani.

Principalele funcții ale Parlamentului sunt:

 control al executivului;
 numește funcționarii de stat în situațiile prevăzute de lege;
 funcția legislativă, exercitată de cele două Camere;
 revizuirea Constituției;
 promulgă legi și emite decrete cu putere de lege, precum și regulamente;
 poate să confere sau să revoce prin vot de încredere, Guvernul;

Președintele este ales pe 7 ani de către un colegiu electoral compus din membrii Camerei
Deputaților și ai Senatului (Parlamentul în ședință comună), la care se adaugă 58 de reprezentanți
regionali. Așa cum este stipulat în articolul 84 din Constituția Republicii Italiene, poate fi ales în
această funcție orice cetățean al Italiei care a împlinit vârsta de 50 de ani și beneficiază de
drepturi civile și politice.

Sergio Mattarella, este șeful de stat al Italiei din 2015. Acesta are în general atribuții
onorifice, dar el joacă un rol important în caz de criză politică.

Președintele este șeful statului și reprezintă unitatea națională. El numește Primul-


Ministru, are dreptul de a trimite mesaje celor două Camere, poate dizolva una sau ambele
Camere (dar nu în ultimele 6 luni ale mandatului prezidențial), cu excepția situației în care
perioada respectivă coincide, integral sau parțial, cu ultimele șase luni ale mandatului
Parlamentului. Este comandantul forțelor armate, prezidează Consiliul superior al magistraturii și
poate grația sau micșora pedepse.

În completarea corpului electoral, constituit din parlamentari și senatori pe viață,


Constituția prevede prezența, în rândul marilor electori, a câte 3 delegați pentru fiecare regiune
italiană (20 de regiuni), mai puțin pentru regiunea Valle D’Aosta, care desemnează un singur
delegat.
MARTAC NCOLETA-MADALINA, SPE, AN II

Așadar, în prezent, se va constitui o adunare în număr de 1007 alegători: 945 de


parlamentari (630 de deputați și 315 senatori) , în prezent, 4 senatori pe viață, plus 58 de delegați
regionali.1

1 http://codex.just.ro/Tari/Download/IT