Sunteți pe pagina 1din 2

www.moldovacrestina.

md
Cum să procedezi corect la alegerile parlamentare?
Se apropie alegerile parlamentare şi fiecare cetăţean al Republicii Moldova stă în faţa unei alegeri pe
care trebuie s-o facă. Cei care din ignorantă, indiferenţă, dezamăgire sau alte motive nu vor participa la
alegeri, prin însăşi faptul acesta vor face o alegere şi anume: vor lăsa pe alţii să decidă pentru ei, iar apoi
vor culege consecințele. Să studiem ce ne învaţă Dumnezeu în Cuvântul Său, Biblia, despre participarea la
alegerile parlamentare.

Romani 13:1-7 1. Citeşte Romani 13:1-7 şi notează cuvintele care descriu orânduirea de
(1) Oricine să fie supus stat cum ar fi: „stăpâniri”, „dregători”, şi răspunde la întrebările de mai
jos:
stăpînirilor celor mai înalte;
căci nu este stăpînire care să a. Ce înveţi despre stăpânire şi dregători?
nu vină dela Dumnezeu. Şi
stăpînirile cari sînt, au fost
rînduite de Dumnezeu.
(2) Deaceea, cine se
împotriveşte stăpînirii, se
împotriveşte rînduielii puse
de Dumnezeu; şi ceice se
împotrivesc, îşi vor lua b. Cum trebuie să fie atitudinea creştinului faţă de stat?
osînda.
(3) Dregătorii nu sînt de
temut pentru o faptă bună, ci
pentru una rea. Vrei dar să
nu-ţi fie frică de stăpînire? Fă
binele, şi vei avea laudă dela c. Cine a instituit statul şi cu ce scop?
ea.
(4) El este slujitorul lui
Dumnezeu pentru binele tău. d. Cine au instituit sistemul de alegeri şi cu ce scop?
Dar, dacă faci răul, teme-te,
căci nu degeaba poartă sabia.
El este în slujba lui e. Dacă statul este „stăpânirea care vine de la Dumnezeu” şi dacă
Dumnezeu, ca să-l răzbune şi legislaţia ne oferă posibilitatea să participăm la alegerile
să pedepsească pe cel ce face parlamentare, care trebuie să fie răspunsul creştinilor vizavi de aceast
privilegu?
rău.
(5) Deaceea trebuie să fiţi
supuşi nu numai de frica
pedepsei, ci şi din îndemnul
f. Care vor fi rezultatele ignorării alegerilor parlamentare, sau
cugetului. prezidenţiale, sau locale?
(6) Tot pentru aceasta să
plătiţi şi birurile. Căci
dregătorii sînt nişte slujitori
ai lui Dumnezeu, făcînd g. Potrivit cu Romani 13:3-4, pentru cine este drept să-ţi dai votul la
necurmat tocmai slujba alegerile parlamentare care vor fi anul acesta?
aceasta.
(7) Daţi tuturor ce sînteţi
datori să daţi: cui datoraţi
birul, daţi-i birul; cui datoraţi
vama, daţi-i vama; cui h. Care este limita supunerii creștinului faţă de autorităţile statului
datoraţi frica, daţi-i frica; cui conform pasajului din Faptele Apostolilor 4:18-20?
datoraţi cinstea, daţi-i
ies pentru Moldova”
cinstea.
www.moldovacrestina.md
1 Timotei 2:1-4 3. Citeşte 1 Timotei 2:1-4 şi răspunde cu cuvintele Bibliei la întrebarile
(1) Vă îndemn dar, înainte de
care urmează:
toate, să faceţi rugăciuni, cereri, a. Ce lucru este „bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu”?
mijlociri, mulţămiri pentru toţi
oamenii,
(2) pentru împăraţi şi pentru
b. De ce este important să ne rugăm pentru „împăraţi şi pentru
toţi cei ce sînt înălţaţi în toţi cei înălţaţi în dregătorii”? Nu scăpa din vedere răspunsul care
dregătorii, ca să putem duce îl gaseşti în versetul 4.
astfel o viaţă pacinică şi liniştită,
cu toată evlavia şi cu toată
c. Conform textului biblic, pentru ce fel de partide sau candidaţi
cinstea. independenţi creştinii cu frică de Dumnezeu nu-şi vor da votul lor?
(3) Lucrul acesta este bun şi
bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mîntuitorul nostru,
d. Pentru ce partide sau candidaţi independenţi este bine și
(4) care voieşte ca toţi oamenii trebuie să-şi dea votul creştinii?
să fie mîntuiţi şi să vină la
cunoştinţa adevărului.

APLICARE
1. Enumără partidele şi candidaţii independenţi care candidează pe circumscripţia ta şi în dreptul fiecărui
scrie cum a procedat cu privire la creştini şi biserici în trecut.

2. Cunoşti un partid sau candidaţi independenţi care apără drepturile creştinilor ca aceştia să poată duce
„ o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea”?

3. Pentru ce partid sau candidat independent sunt dispuşi să voteze parinţii tăi, rudele tale, prietenii tăi,
etc. De ce fac ei această alegere?

4. Gândindu-te că rezultatul acestor alegeri poate influenţa libertatea religioasă de a duce „o viaţă paşnică
şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea”, în ce fel poţi să-i ajuţi pe oamenii dragi ţie să facă o alegere
corectă?

ANUNȚURI
✓ Vă invităm la serviciile divine ale Bisericii Bunăvestirea în fiecare duminică la orele 14:00 și la întrunirile
Mișcării de Tineret “Generaţia Curată” în fiecare marţi la orele 18:00. (str. Ciocârliei 2/16, Chișinău)
✓ Accesaţi paginile www.bunavestirea.md și www.facebook.com/bunavestire.chisinau
✓ Aboneaţi-vă la portalul www.moldovacrestina.md și la canalul de YouTube “Moldova Creștină TV”.

ies pentru Moldova”

S-ar putea să vă placă și