Sunteți pe pagina 1din 4

Proiectul unității de învățare: Virusologia (inframicrobiologia)

Profesor:
Clasa:
Modulul IV: Notiuni de virusologie, bacteriologie si parazitologie
Lecţia: Cultivarea si multiplicarea virusurilor
Durata lectiei: 50 min
Loc de desfăşurare: Sala de clasa

PROIECT DIDACTIC

I. CONŢINUT TEMATIC

Analizeaza principalele tipuri de organisme patogene la om.

II. COMPETENŢE SPECIFICE

1. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om


2. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a
organismelor patogene

III. OBIECTIVE OPERATIONALE

La sfârșitul lecției este recomandabil ca elevii:


-să fie capabili să identifice mediile de cultura ale virusurilor;
- să recunoască culturile de celule;
- să identifice metodele de replicare a virusurilor.

IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

Identificarea mediilor de cultura a virusurilor.

V. STRATEGII DIDACTICE

1. Metode didactice: expunerea, conversaţia euristică, observarea dirijată, analiza comparativă,


problematizarea, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: fișe de lucru.
3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală.
VI. STRUCTURA LECŢIEI

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE FORME DE RESURSE

TIMP
Nr. ETAPELE ORGANIZAR
ACTIVITATE ACTIVITATE EVALUARE
crt. LECŢIEI EA
DESFĂŞURATĂ DE DESFĂŞURATĂ DE ÎNVĂŢĂRII METODE MIJLOACE
PROFESOR ELEVI
        
- salutul, scurtă conversaţie de  condiţiile
Organizarea acomodare, verificarea - răspund solicitărilor activitate frontală  conversaţia materiale şi Observaţia
1. prezenţei, anunţarea activităţii profesorului. 2’ curentă
clasei  dialogul ambientale din
ce urmează a se desfăşura. sala de clasa sistematică
* verifică nivelul de cunoştinţe
dobândite în lecţia anterioară
prin adresarea următoarelor  conversaţia
întrebări: activitate frontală euristică
Examinare
- a)Cum se clasifica  problematizarea orală
Verificarea virusurile? - îşi concentrează atenţia
2. cunoştinţelor din asupra activităţii din clasă. 15’  analiza Observaţia
lecţia precedentă b) Care este dimensiunea - răspund la întrebările activitate comparativă curentă
virusurilor? profesorului: individuală sistematică
- analizează cu atenţie  observaţia dirijată
răspunsurile corecte.  explicaţia
- stabileşte împreună cu elevii
răspunsurile corecte.
 fise de lucru
- captează interesul elevilor. - sunt atenţi la noţiunile Observaţia
- anunţă titlul lecţiei şi predate; activitate frontală  conversaţia curentă
obiectivele urmărite. redescoperă conduşi de  observarea sistematică a
profesor cunoştinţe dirijată elevilor
Transmiterea/ dobândite la alte discipline;  învăţarea prin
- iau notiţe. descoperire Examinare
asimilarea
3. - urmăresc prezentarea 25’ orală
noilor profesorului  explicaţia  caiete de notiţe
cunoştinţe
 analiza
- prezinta fisa de lucru comparativă

Fixarea şi  dialogul Examinare


consolidarea - verifică prin întrebări frontale - se concentrează şi  conversaţia orală
conţinuturilor modul de insusire a răspund la întrebări activitate frontală  explicaţia Observarea
4. cunoştinţelor. 5’  observarea dirijată  caiete de notiţe curentă
predate.
sistematică
Realizarea
conexiunii
inverse
- face aprecieri asupra - sunt atenţi la aprecierile
lecţiei. profesorului şi aşteaptă cu Observaţia
Încheierea - evidenţiază elevii activi nerăbdare notele activitate frontală  expunerea curentă
5. 3’
activităţii acordă note. - îşi manifestă deschis şi  explicaţia  catalog sistematică a
liber părerea  conversaţia elevilor
DESFASURAREA LECTIEI

CULTIVAREA VIRUSURILOR

Datorită parazitismului obligatoriu intracelular, virusurile nu cresc pe medii artifi


ciale, ci pot fi cultivate doar pe substraturi vii : – animale de laborator – folosirea lor este
limitată astăzi, pe de o parte datorită unor alternative mult mai bune (culturile Virusologie,
bacteriologie, parazitologie pentru asistenţi medicali 9 de celule), iar pe de altă parte datorită
principiilor etice promovate de organizaţiile pentru protecţia animalelor, cu impact major în
societatea contemporană ;
– ou de găină embrionat – oferă ţesut embrionar pentru cultivarea virusurilor, această
metodă de cultivare având aplicabilitate pentru foarte multe familii virale ; ouăle de găină
embrionate sunt foarte importante în prepararea unor vaccinuri cum sunt cele antigripale.
– culturi de celule – au fost introduse în virusologie în anul 1949 de către Enders,
Weller şi Robbins, fi ind cel mai utilizat sistem virus-gazdă în cercetarea virusologică.

MULTIPLICAREA VIRUSURILOR

Modul de organizare virală se refl ectă în dependenţa faţă de metabolismul celulei


gazdă. Replicarea în celula gazdă se realizează prin redirecţionarea proceselor biochimice ale
celulei în vederea formării de componente necesare noilor particule virale.
Ciclul replicativ viral cuprinde o serie de etape :
– adsorbţia - ataşarea virusului de membrana celulei gazdă ;
– internalizarea – pătrunderea virusului în celulă ;
– decapsidarea – separarea acidului nucleic viral de înveli şurile proteice ;
– sinteza macromoleculară sau faza de creştere liniară, care cu prinde la rândul ei :
sinteza proteinelor timpurii (proteine-enzime), sinteza ARNm, replicarea genomului viral,
sinteza proteinelor tardive (proteine structurale) ;
– eliberarea virionilor progeni din celula gazdă.