Sunteți pe pagina 1din 5

03. 11.

2012 Ajut or şi ar t icole int r oduct ive Shar ePoint Ser ver 2007

Salt
A jutor şi articole introductiv e S hareP oint S erv er 2007 > G estionare site-uri > G estionarea securității și a permisiunilor

Acordarea accesului la site-ul portal

Ce intenționați să faceți?
Informații despre grupurile și nivelurile de permisiune

Configurarea grupurilor

Adăugarea utilizatorilor la grupuri

Crearea unui grup nou

Modificarea nivelului de permisiune al unui grup

Informații despre grupurile și nivelurile de permisiune


Una dintre responsabilitățile fundamentale ale unui administrator de site-uri este să controleze cine să acceseze site-ul
portal, cine să lucreze cu un conținut al site-ului portal și cui să i se permită să modifice paginile și funcționalitatea site-ului
portal. Un administrator de site-uri are posibilitate să acorde unor anumite persoane accesul de a citi/scrie și, simultan, să
acorde altora doar accesul pentru vizualizare.

De exemplu, într-un site care descrie beneficiile angajaților, să presupunem că administratorul dorește ca numai
persoanele din departamentul de relații cu angajații să adauge sau să actualizeze informații. Cu toate acestea, toate
persoanele din organizație trebuie să aibă posibilitatea să vizualizeze informațiile din site. Acordarea unor permisiuni
specifice unor grupuri de persoane permite administratorului site-ului să controleze cine să vizualizeze datele, cine să
adauge sau să modifice informații și cine să gestioneze conținutul din site.

Pentru a controla eficient accesul la site, administratorii de site-uri trebuie să determine cine necesită accesul la site,
nivelul de acces de care are nevoie o persoană și ce părți din site-ul portal să includă în permisiunile vizitatorilor. Cele trei
grupuri de permisiune de bază și nivelurile lor implicite de permisiune sunt următoarele:

Proprietari Acest grup are permisiuni de tip Control total, care permit membrilor grupului să modifice conținutul,
paginile și funcționalitatea site-ului. Accesul de tip Control total trebuie limitat doar la administratorii de site-uri.

Membri Acest grup are permisiuni de nivel Colaborare, care permit membrilor grupului să vizualizeze pagini, să
editeze elemente, să remită modificări pentru aprobare și să șteargă elemente dintr-o listă.

Vizitatori Acest grup are permisiuni de nivel Citire, care permit membrilor grupului să vizualizeze pagini, elemente
din liste și documente.

Pe lângă cele trei grupuri de bază, un administrator de site-uri are posibilitatea să creeze grupuri noi, să modifice nivelul de
permisiune al oricărui grup sau să utilizeze combinări ale grupurilor următoare, în scopul de a crea niveluri de acces mai
precise pentru o organizație mai mare și mai complexă.
ht t ps: / / www. ubbonline. ubbcluj. r o/ _layout s/ help. aspx?lcid=1048&cid0=M S% 2EO SS% 2Em anif est &t id=M … 1/ 5
03. 11. 2012 Ajut or şi ar t icole int r oduct ive Shar ePoint Ser ver 2007

Aprobatori Membrii acestui grup au permisiunea de a publica o versiune majoră a unui element din listă (cum ar fi
o pagină), din schiță în versiune finală și să permită ca acesta să fie accesibil utilizatorilor anonimi și restricționați.

Proiectanți Acest grup are permisiuni de acces asemănătoare cu cele ale administratorilor de site-uri.
Proiectanții au posibilitatea să modifice performanța, să regleze aspectul și stilul site-ului și să adauge un cod la
galeria de pagini coordonatoare. Nivelul de acces Proiectant este limitat de obicei la un set restrâns de dezvoltatori
Web, de administratori de site-uri sau ambii.

Manager ierarhie Membrii acestui grup au permisiunea de a redenumi site-urile și de a le muta în cadrul colecției
de site-uri, pentru a modifica ierarhia acesteia. Ierarhia determină structura navigării pe site. Modificările sunt
reflectate de orice pagină din site care utilizează navigarea site-ului portal. Scopul proiectării acestui grup este să
înlocuiască grupul Manager canal din Microsoft Content Management Server (CMS) 2000. Dacă efectuați un
upgrade din CMS 2000, managerii de canal sunt promovați la manageri de ierarhie.

Utilizatori implementare rapidă Acest grup a fost proiectat pentru a facilita actualizarea rapidă a conținutului site-
urilor care au autorizări și locații de implementare separate. El permite membrilor grupului să programeze și să
disemineze rapid datele de la un strat de autorizare la unul de producție.

Cititori restricționați Membrii acestui grup accesează site-ul și conținutul său cu permisiuni doar în citire asupra
versiunilor majore ale fiecărei liste sau element. De obicei, acest nivel de acces se acordă persoanelor care doresc
doar să vizualizeze și să citească informațiile din site, nu să contribuie direct la el.

NOTĂ Utilizatorilor individuali și grupurilor li se pot acorda niveluri de permisiune diferite pentru obiecte securizate diferite.
De exemplu, unor utilizatori și grupuri diferite aveți posibilitatea să le acordați niveluri de permisiune diferite pentru un site,
o listă, o bibliotecă sau un folder anume dintr-o listă sau o bibliotecă, pentru un element din listă sau un document.

Începutul paginii

Configurarea grupurilor
Pentru a specifica grupul nivel de permisiune pe care în atribuiți vizitatorilor, membrilor și proprietarilor site-ului, efectuați
următoarele:

1. Pe pagina de pornire a site-ului portal, faceți clic pe Acțiuni site, indicați spre Setări site, apoi faceți clic pe
Persoane și grupuri.

2. Pe pagina Persoane și grupuri, din Lansarea rapidă, faceți clic pe Grupuri.

3. Pe pagina Persoane și grupuri: pagina Toate grupurile, în meniul Setări, faceți clic pe Configurare grupuri.

4. Pe pagina Configurare grupuri pentru acest site, selectați un grup nivel de permisiune pentru fiecare set de
utilizatori pe care doriți să îl modificați. Sau faceți clic pe Creare grup nou, pentru a atribui un grup particularizat
unui set de utilizatori.

ht t ps: / / www. ubbonline. ubbcluj. r o/ _layout s/ help. aspx?lcid=1048&cid0=M S% 2EO SS% 2Em anif est &t id=M … 2/ 5
03. 11. 2012 Ajut or şi ar t icole int r oduct ive Shar ePoint Ser ver 2007

Începutul paginii

Adăugarea utilizatorilor la grupuri

1. Pe pagina de pornire a site-ului portal, faceți clic pe Acțiuni site, indicați spre Setări site, apoi faceți clic pe
Persoane și grupuri.

2. Pe pagina Persoane și grupuri, din Lansarea rapidă, faceți clic pe Grupuri.

3. Faceți clic pe numele grupului căruia intenționați să îi adăugați utilizatori.

4. În meniul Nou, faceți clic pe Adăugare utilizatori, apoi tastați numele de cont pe care doriți să le adăugați sau
faceți clic pe Răsfoire pentru a găsi utilizatori din serviciul directorului Active Directory.

5. Asigurați-vă că este selectată opțiunea Adăugare utilizatori la grup SharePoint și că este afișat grupul corect,
apoi faceți clic pe OK.

NOTĂ Rareori, se poate să doriți să acordați unui utilizator permisiuni individuale, făcând clic pe Se acordă
utilizatorilor permisiuni în mod direct. Cu toate acestea, atribuirea nivelurilor de permisiune individuale unui
număr mare de utilizatori poate deveni dificilă și poate dura mult timp. Se recomandă utilizarea grupurilor pe cât
de mult posibil la gestionarea accesului la site.

6. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Crearea unui grup nou


Nu sunteți limitat la a utiliza numai grupurile Microsoft Office SharePoint Server 2007 implicite. Dacă aveți o anumită
cerință pe care grupul implicit nu o îndeplinește, aveți posibilitatea să modificați un grup existent sau să creați un grup
particularizat. De asemenea, este posibil să utilizați procedeul următor, pentru a bloca accesarea site-ului pentru anumite
persoane:

ht t ps: / / www. ubbonline. ubbcluj. r o/ _layout s/ help. aspx?lcid=1048&cid0=M S% 2EO SS% 2Em anif est &t id=M … 3/ 5
03. 11. 2012 Ajut or şi ar t icole int r oduct ive Shar ePoint Ser ver 2007

1. Pe pagina de pornire a site-ului portal, faceți clic pe Acțiuni site, indicați spre Setări site, apoi faceți clic pe
Persoane și grupuri.

2. În meniul Nou, faceți clic pe Grup nou.

3. Tastați un nume pentru grup, apoi tastați o descriere scurtă a atributelor grupului.

4. Pentru a modifica deținătorul grupului, tastați un nou nume de cont sau faceți clic pe Răsfoire pentru a găsi
numele de cont al unei persoane din Active Directory.

5. Faceți clic pe opțiunile din secțiunea Setări grup, pentru a determina dacă grupul să fie privat sau disponibil
publicului și persoana căreia i se permite modificarea membrilor grupului.

6. Faceți clic pe opțiunile din secțiunea Solicitări apartenență, pentru a specifica dacă acceptați adăugarea sau
eliminarea din grup a solicitărilor și pentru a adăuga adresa de poștă electronică la care utilizatorii să trimită
solicitări. Dacă selectați Acceptare automată solicitări, utilizatorii sunt adăugați sau eliminați automat atunci
când efectuează o solicitare.

7. În secțiunea Se acordă grupului permisiunea la acest site, selectați nivelul de permisiune pe care îl permiteți
pentru acest grup.

Pentru a crea un grup căruia să i se blocheze accesul la site, debifați toate casetele de selectare pentru
nivelurile de permisiune.

8. Faceți clic pe Creare.

9. Pentru a adăuga persoane la grup, urmați procedeul din Adăugarea utilizatorilor la grupuri.

Începutul paginii

Modificarea nivelului de permisiune al unui grup

ht t ps: / / www. ubbonline. ubbcluj. r o/ _layout s/ help. aspx?lcid=1048&cid0=M S% 2EO SS% 2Em anif est &t id=M … 4/ 5
03. 11. 2012 Ajut or şi ar t icole int r oduct ive Shar ePoint Ser ver 2007

1. Pe pagina de pornire a site-ului portal, faceți clic pe Acțiuni site, indicați spre Setări site, apoi faceți clic pe
Persoane și grupuri.

2. Pe pagina Persoane și grupuri, din Lansarea rapidă, faceți clic pe Grupuri.

3. Pe pagina Persoane și grupuri: pe pagina Toate grupurile, faceți clic pe numele grupului al cărui nivel de
permisiune doriți să-l modificați.

4. Pe pagina Persoane și grupuri: pe pagina Nume grup, faceți clic pe meniul Setări, apoi faceți clic pe Setări
grup.

5. Pe pagina Modificare setări grup, în secțiunea Se acordă grupului permisiunea la acest site, bifați caseta de
selectare din dreptul nivelului de permisiune pe care doriți să-l acordați grupului și debifați caseta de selectare
din dreptul nivelului de permisiune care nu se mai aplică grupului.

6. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

ht t ps: / / www. ubbonline. ubbcluj. r o/ _layout s/ help. aspx?lcid=1048&cid0=M S% 2EO SS% 2Em anif est &t id=M … 5/ 5