Sunteți pe pagina 1din 1

UN ÎNDEMN INSPIRAT ȘI...ACTUAL!

"Nu atacaţi autorităţile. - Lucrarea noastră nu este aceea de a ataca guvernul, ci


de a-i pregăti pe oameni să stea în picioare în marea zi a Domnului.
Cu cât rostim mai puţine atacuri la adresa autorităţilor, cu atât vom face o
lucrare mai mare pentru Dumnezeu...
Deşi adevărul trebuie să fie apărat, lucrarea aceasta să fie făcută în spiritul
Domnului Isus.
Dacă oamenii lui Dumnezeu lucrează lipsiţi de dragoste şi de pace, lucrarea lor
va aduce o pierdere mare şi irecuperabilă. Sufletele vor fi alungate de la Hristos,
chiar şi după ce s-au angajat în lucrarea Sa.
Să nu rostim judecăţi la adresa acelora care nu au avut ocaziile şi privilegiile pe
care le-am avut noi.
Unii dintre aceştia vor merge în ceruri înaintea acelora care au avut o lumină
mare, dar nu au trăit la înălţimea standardelor ei.
Dacă dorim să-i convingem pe cei necredincioşi că avem un adevăr care
sfinţeşte sufletul şi schimbă caracterul, nu trebuie să acuzăm cu vehemenţă
ideile lor false.
În felul acesta, îi vom determina să ajungă la concluzia că adevărul nu ne face
să fim buni şi amabili, ci aspri şi nepoliticoşi.
Unii care se agită cu uşurinţă sunt gata întotdeauna să pună mâna pe arme.
În timpul de încercare, ei vor dovedi că nu şi-au întemeiat credinţa pe stâncă...
Adventiştii de ziua a şaptea să nu facă niciun lucru care să-i consemneze ca
fiind nişte călcători ai legii şi nişte nesupuşi.
În viaţa lor să nu fie nici o inconsecvenţă.
Lucrarea noastră este aceea de a propovădui adevărul, lăsând toate conflictele
în seama Domnului.
Faceţi tot ce vă este cu putinţă pentru a reflecta lumina, dar nu rostiţi cuvinte
care vor irita sau vor provoca."
Ellen White
Evanghelizare
Cap. "Spiritul și modalitatea de prezentare a soliei"