Sunteți pe pagina 1din 1

“Pe urmele marelui Eminescu”

Vizitînd clasa a XII-B am observat stima către marele poet Mihai


Eminescu.Intrînd în clasă mi-a apărut în ochi o plachetă de versuri și
portretul marelui poet.S-a început lecția cu o mică prezentare a
biografiei lui Eminescu,apoi a urmat concursul “Microfonul Magic”
unde fiecare elev si asistent era nevoit să-și aducă aminte o strofă
din poeziile lui Eminescu și s-o recite.Apoi a urmat victorina unde au
fost implicati toți,am trebuit să tragem cîte o întrebare din biografia
poetului răspunzînd la ea,îmi pare rău,dar n-au ajuns întrebări și ele
se repetau.Cel mai plăcut îmi era să ascult scrisoarea lui Veronica
Micle,cît de expresiv au interpretat elevii.Aici nu s-a terminat,a
urmat concursul “Strofă-din ce poezie”.La sfîrșit,cireașa de pe tortă
a fost recitarea unui fragment din “Luceafăr”,într-un fel nu
înțelegeam cum poți oare așa de frumos să reciți și așa de bine să
redai sentimentele.În urma urmii mi-a plăcut lecția prin realizarea
diferitor concursuri unde erau implicati nu numai elevii,dar și
asistenții,diferite secvențe din biografia Eminesciană,am învățat cîte
ceva nou de la lecția dată.
Jitar.D