Sunteți pe pagina 1din 4

Guvernarea locală.

Reforma
administrației publice locale în România
după 1989

Coordonator științific:
Prof. univ. dr. Virgil Stoica
Absolvent:
Rusei Andrei

1
Cuprinsul lucrării

1. Concepte fundamentale ................................ Error! Bookmark not defined.


1.1 Centralizare și descentralizare ........................................ Error! Bookmark not defined.
1.2 Teorii în priviința administrației publice ........................ Error! Bookmark not defined.
1.3 Serviciile publice ............................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4 Finanțarea autorităților publice ...................................... Error! Bookmark not defined.
2. Contextul administrativ european ................. Error! Bookmark not defined.
2.1 Modele administrative în Europa ................................... Error! Bookmark not defined.
2.2 Reforme administrative la nivelul unor state europene .. Error! Bookmark not defined.
2.3 Serviciile publice în cadrul european ............................. Error! Bookmark not defined.
2.4 Finanțarea administrației publice locale în Uniunea Europeană ... Error! Bookmark not
defined.
3. Administrația publică, administrația publică locală în România ......... Error!
Bookmark not defined.
3.1 Structurile administrativ-teritoriale în România ............ Error! Bookmark not defined.
3.2 Serviciile publice în România la nivel local................... Error! Bookmark not defined.
3.3 Evoluția finanțării administrației publice la nivel local în RomâniaError! Bookmark not
defined.
4. Studiu de caz. Analiza bugetului local România (municipiul București)Error!
Bookmark not defined.

2
Introducerea
Titlul lucrării- autorul și profesorul coordonator.- pentru început

Prezenta mea lucrare abordează tema guvernării publice locale, acestă temă se înscrie în
domeniul administrației publice, ea fiind cea care pune în aplicare deciziile politice, domeniul
politic și cel administrativ fiind două variabile interdependente.
Obiectivul principal al temei pe care am ales-o este acela de a reprezenta modul în care
administratea publică locală reprezintă o soluție a guvernării statului modern, apropierea de
cetățean, dar și modul cum aceasta se desfășoară în planul prestării serviciilor și în planul
autofinanțării.
Ce m-a motivat în special pe lângă obiectivul prezentat anterior în alegerea temei a fost și
dorința de a observa cum descentralizarea și autonomia locală, prezentă în domeniul prestării
serviciilor publice si totodată în cadrul finanțării locale, acționează în favoarea unei mai bune
desfășurări a administrației. Iar pentru a susține această idee am observat că parcursul
administrației publice locale în România dupa 1989 a fost unul treptat, în ceea ce privește
nivelul teritorial nu avem schimbări, însă schimbări majore observăm în domeniul prestării
serviciilor publice și în domeniul finanțării locale (primul caz, al serviciilor, relevă o mai mare
apropiere a aparatului administrativ față de cetățeni și de nevoile acestora, al doilea caz, al
finanțării implică o serie de factori, spre exemplu cât de mult se implică statul sau diferitele
venituri de care dispune administrația locală). Iar pentru a intra în profunziumea domeniului
administrației publice locale în România am realizat un studiu de caz în ceea ce privește
autonomia financiară locală în municipiul București pe o perioadă de 11 ani.
Metodologia folosită în cadrul elaborării lucrării a fost cea prezentă în studiile regăsite în
cadrul literaturii de specialitate din domeniul administrației publice și administrației publice
locale, iar pe lângă aceste informații lucrarea a mai fost susținută și prin diversele informații și
statistici prezente în lucrări la nivel european dar și din legislația românească și cea europeană,
prin unele comunicate ale Comisiei Europene spre exemplu, iar pentru studiul de caz datele
obținute au fost cele prezente pe site-ul primariei municipiului București.

3
Cuprinsul lucrării