Sunteți pe pagina 1din 1

Opis centralizator al listelor de susţinători pentru

alegerea consiliului local al comunei ................................1

din data de 5 iunie 2016

Nr. crt. Numărul dosarului Număr de file Număr de semnături

Total

Data Semnătura2

____________________ _______________________

1
Se înscrie, după caz, sintagma ,,primarului’’, ,,consiliului local’’ sau ,,consiliului judeţean’’, însoţită de rangul şi denumirea unităţii
administrativ-teritoriale; în cazul municipiului Bucureşti se va înscrie ,,consiliului local al sectorului…’’, ,,Consiliului General al
Municipiului Bucureşti’’, ,,primarului sectorului…..’’ sau ,,primarului general al municipiului Bucureşti’’, după caz;
2
Se semnează şi se datează olograf de către persoana desemnată în acest sens de conducerea partidului, organizaţiei cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, alianţei politice sau alianţei electorale care a propus lista de candidaţi sau candidatura, ori după
caz, de către candidatul indepedent.