Sunteți pe pagina 1din 1

Test – Propoziția subordonată subiectivă, predicativă, atributivă

clasa a VIII-a

1. Realizează expansiunea părților de propoziție subliniate, în propoziţii subordonate


corespunzătoare şi precizează felul acestora: 25 p

a) Teama lui este nereușita la examen. ...................................................................................


b) Visul de a reuşi i-a umplut inima. ...................................................................................
c) Se vede asemănarea cu tatăl său. ....................................................................................
d) Ai umblat prin locuri străine. .....................................................................................
e) Civilizaţia înseamnă educaţie. ....................................................................................

2. Construieşte câte o frază alcătuită din două propoziţii în care să existe,pe rând, o propoziţie
subordonată predicativă, o propoziţie subordonată subiectivă, respectiv, o propoziţie
subordonată atributivă introduse prin conjuncţia subordonatoare că. 12 p
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

3. Indică felul propoziţiilor introduse prin adverbul relativ când: 25p

a) Îl chinuia întrebarea când vor avea loc testările.


b) Se ştie când vor avea loc testările.
c) Preocuparea mea este când vor avea loc testările.
d) Ne-a anunţat luna când vor avea loc testările.
e) E sigur când vor avea loc testările.

4. Stabileşte felul propoziţiilor din fraza: 28 p

Nu e bine să fii trist într-o lume în care soarele răsare peste tot ceea ce iubeşti şi trebuie să te

bucuri de strălucirea fiecărei raze care înseamnă că există speranţă şi bucurie pentru orice om

care trăieşte pe pământul mângâiat de lumină.

Pentru a stabili felul propoziţiilor trebuie:


-să subliniezi predicatele 9p
-să încercuieşti elementele de relaţie 4p
-să delimitezi şi să numerotezi propoziţiile 6p
-să identifici felul propoziţiilor 9p

Notă :

Se acordă 10 puncte din oficiu.