Sunteți pe pagina 1din 2

TEST GRILĂ

1. Managementul modern implică abilităţi legate de:


a) statistică;
b) contabilitate;
c) statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate şi matematică.

2. Managementul este:
a) doar un proces de proiectare;
b) doar un ansamblu de activităţi independente;
c) un proces de proiectare şi menţinere a unui climat în care indivizii, muncind
împreună în colectiv, realizează eficient scopurile stabilite.

3. Proiectul este:
a) un ansamblu de activităţi interdependente;
b) un proces alcătuit dintr-un ansamblu de activităţi interdependente care trebuie
realizate într-o perioadă de timp bine determinată, folosind un anumit volum de
resurse, prin intermediul cărora se îndeplinesc anumite obiective.
c) un mod de a dezorganiza oamenii şi activităţile.

4. Proiectul presupune:
a) un punct de plecare de la cineva care “aruncă” ceva “înainte” spre o anumită
ţintă;
b) o soluţie specifică la o problemă specifică, într-un anumit context;
c) un început şi un final bine definite şi se desfăşoară într-un spaţiu concret.

5. Proiectul presupune:
a) o serie de riscuri şi elemente de certitudine;
b) un început şi un final nedefinite;
c) existenţa unor obiective măsurabile care pot fi evaluate,astfel putându-se aprecia
dacă s-a făcut ce s-a propus.
6. Activitatile curente:
a) implică schimbări semnificative
b) eventualele schimbări sunt mici şi treptate
c) nici una.

7. Proiectele:
a) sunt temporare;
b) folosesc resurse stabile;
c) sunt caracterizate de risc şi incertitudine;

8. Care este finalitatea unui proiect?


a) de a inova?
b) de a schimba?
c) de a anticipa?

9. Care sunt caracteristicile unui proiect?


a) unicitatea rezultatului;
b) mărimea proiectului;
c) gradul de inovare şi complexitatea proiectelor.

10. După amploarea lor, proiectele pot fi:


a) organizaţionale;
b) sociale;
c) educaţionale.