Sunteți pe pagina 1din 1

O RDO NANŢĂ

privind dispunerea efectuării expertizei traseologice

mun. Chişinău 24 octombrie 2017


Organul de urmărire penală al IP Ciocana al DP mun.Chişinău, reprezentat de către
ofiţerul de urmărire penală, inspector Vasile Graur, examinînd materialele cauzei penale nr.
2017481575,-

A CONSTATAT:

Prezenta cauză penală a fost pornită de către SUP a IP Ciocana al DP mun.


Chişinău, la 18.10.2017, în baza elementelor constitutive ale componenței de
infracțiune prevăzută de art. 186 alin (2) lit. b), c), d) Cod penal, în perioada de timp de
la 24.08.2016 pînă la 16.10.2017, persoane necunoscute, urmărind scop de profit, prin
culegere de chei, au pătruns în casa din str. Anon Pumnul , din sat. Budești ce aparține
cet. Brînca Victor de unde au sustras un burghiu electri la prețul de 3000 lei, un aparat
de sudat la prețul de 1500 lei, un ferestrău circular la prețul de 1000 lei, un set pentru
cabina de duș la prețul de 7000 lei, un lavuar la prețul de 3000 lei, două vecee la prețul
de 3000 lei fiecare, trei colectoare pentru sistema de încălzire, la prețul de 8000 lei
fiecare, cauzîndu-i astfel prejudiciu material considerabil în sumă totală de 45500 lei.
În cadrul cercetării la faţa locului, efectuată în apartamentul sus menționat, a fost
ridicată iala de la lacătul uşii de la intrare și 3 chei.
Reieşind din cele expuse, pentru constatarea circumstanţelor ce pot avea importanţă
probatorie pentru cauza penală sînt necesare cunoştinţe speciale în domeniul traseologiei,
acţionînd în conformitate cu prevederile art. art. 57, 142 – 145 CPP RM,-

DISPUN :

1. A dispune efectuarea expertizei traseologice, efectuarea căreia de pus în


sarcina CT-C şi EJ a IGP.
2. A pune experţilor spre soluţionare următoarele întrebări :
-Este sau nu în stare funcţională siguranţa lacătului dispusă pentru expertizare?
-Care a fost modalitatea de deschidere a siguranţei lacătului de la uşă?
-A fost sau nu deschisă siguranţa lacătului dat cu cheia proprie, prin culegere de
chei sau prin forţare?
3. A pune la dispoziţia expertului următoarele materiale:
-Copia prezentei ordonanţe – 1 file.
- Pachetul Nr. 1 în care se află o siguranţă a lacătului cu o cheie, împachetat şi
sigilat cu semnătura tuturor participanţilor.
- Pachetul Nr. 2 în care se află o siguranţă a lacătului cu o cheie, împachetat şi
sigilat cu semnătura tuturor participanţilor.

Ofițerul de urmărire penală al SUP a IP Ciocana


al DP mun. Chișinău, inspector Vasile GRAUR