Sunteți pe pagina 1din 14

USAMV-București

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi


Dezvoltare Rurală
Master- Management şi Audit Intern

MODALITATEA DE ÎNFIINŢARE ŞI DE FUNCŢIONARE A UNEI


SOCIETĂŢI COMERCIALE ÎN GERMANIA

Îndrumator: Prof.Univ.Dr. - Creţu Romeo

Student Masterand: Nicolăescu Ionuţ Cătălin


Anul: II

București – 2019
INFIINTAREA UNEI SOCIETATI SAU A UNEI SUCURSALE IN
GERMANIA

Pentru a deveni participant la viata economica a Germaniei o persoana fizica sau


juridica romana este libera sa-si aleaga forma potrivita pentru aceasta activitate.

FORMA JURIDICA SAU DE ASOCIERE DUPA DREPTUL GERMAN

Prima distinctie care trebuie facuta este forma juridica de asociere


Cunoastem doua criterii principale de asociere:
- Asociere de persoane, la care persoanele asociate sunt prioritare si la care
responsabilitatea este a persoanei:
- Asociere de capital, la care nu persoanele ci capitalul este prioritar, dar la care
raspunderea se poate limita la capitalul societatii

Asociere de persoane, la care persoanele asociate sunt prioritare si la care


responsabilitatea este a persoanei:
Comerciantul – (Einzelkaufmann)
Statutul comerciantului este reglementat de Codul Comercial German- HGB. Un
comerciant isi exercita profesia singur, fara a capata o noua personalitate juridica, iar toate
drepturile si obligatiile reiesite din aceasta il indreptatesc sau obliga personal pe
comerciant. Raspunderea lui se extinde si asupra averii sale personale.

Societatea in nume colectiv- OHG


O societate in nume colectiv se creeaza in cazul in care cel putin doi comercianti,
indiferent daca sunt persoane fizice sau juridice, autohtone sau straine, se asociaza pentru
scopuri comerciale. Fiecare asociat raspunde personal si nelimitat. Societatea in nume
colectiv este atunci forma de asociere oportuna, daca fiecare asociat conduce si lucreaza pe
deplin raspunzator, deoarece dupa reglementarile Codului Comercial German, conducerea
(dreptul societatii de a actiona in interior) cat si reprezentarea fata de terti a societatii o are
fiecare asociat. Aceste reglementari pot fi insa schimbate prin contractele de asociere si
devin valabile fata de terti, numai daca se inregistreaza la Registrul Comertului.
Pentru infiintarea unei societati in nume colectiv nu este necesar un capital minim.
Societatea in nume colectiv nu are de fapt personalitate juridica distincta, insa conform §
124 aliniatul 1 HGB- Codul Comercial exista o personalitate juridica restransa doar pentru
cazul in care societatea este parte intr-un proces. De remarcat este insa faptul ca se poate
efectua o executie in bunurile societatii si daca aceasta nu mai are aceiasi asociati, iar
executia poate fi extinsa si asupra bunurilor personale ale asociatilor conform
responsabilitatii nelimitate.
Pentru infiintarea societatii nu exista prevederi stricte, asadar contractul de
asociere poate sa aiba forma notariala, scrisa simplu, verbala sau chiar si tacita
concludenta. Daca doi asociati comerciali presteaza impreuna un serviciu cu o anumita
durabilitate si marime, ei pot deja deveni o societate in nume colectiv, fara a fi constienti
de acest fapt.
Aceasta este valabil si pentru persoane straine, are opereaza in Germania. Relatiile intre
acestia cat si cele cu creditorii cad sub incidenta reglementarilor Codului Comercial

Societatea in comadita simpla –KG


Si la societatea in comadita simpla sunt necesari cel putin doi asociati, din care
cel putin unul are raspundere nelimitata. Ceilalti asociati raspund doar cu capitalul varsat.
Pentru a avea efecte fata de terti este necesara inregistrarea limitarii raspunderii la
Registrul Comertului.
Limitarea raspunderii comanditarilor corespunde cu excluderea lor de la
conducerea si de la reprezentarea societatii. In timp ce un comanditar poate primi procura
(management in interiorul societatii), el in nici un caz nu poate reprezenta (in afara)
societatea. Conducerea societatii nu poate fi realizata decat de persoane cu calitate de
asociat.
In functie de asociatul comanditat avem mai multe feluri de societati in comadita
simpla. In cazul in care comanditatul este o societate cu raspundere limitata se numeste
“societate cu raspundere limitata in comadita simpla” GmbH &Co.KG. In practica o forma
foarte rar intalnita este “societatea pe actiuni in comadita simpla”- AG& Co KG. La fel o
societate de comadita simpla poate fi comanditat, ca si alte variatiuni de forme cum ar fi
“comadita simpla etajata” in care comanditat este o “societate cu raspundere limitata in
comadita simpla”. Si o societate de capital strain – cum ar fi pentru societatile romane SRL
sau SA, poate fi comanditat a unei societati in comadita simpla. Avantajul unei forme
combinate, cum este GmbH&CoKG, consta in posibilitatea, ca conducerea societatii poate
fi lasata pe mana unei terte persoane neasociate.
Prevederile pentru infiintarea unei societati in comadita simpla sunt similare cu
cele ale societatii in nume colectiv, numai pentru limitarea raspunderii comanditarilor este
necasara inregistrarea in Registrul Comertului. Numai daca un asociat are forma juridica
SRL sau SA acestia trebuie sa respecte propriile prevederi de infiintare.

Societatea de drept civil-GbR


Reglementarile acestei societati de drept civil se afla in Codul de Drept Civil-
BGB si presupun asocierea a cel putin doua persoane in realizarea unui scop comun dar
necomercial. Nu se creeaza o personalitate juridica noua, nu se creeaza o firma si nu poate
emite procura. Societatea nu poate fi parte in proces. Asociatii raspund personal si
nelimitat. Aceasta raspundere se poate limita la o anumita cota in cadrul contractelor
incheiate cu tertii fata de acestia.
Privind infiintarea acestui fel de societati, nu exista prevederi formale obligatorii.
Ca si la societatea in nume colectiv, asocierea poate avea loc in mod tacit si inconstient,
chiar si daca nu este sau contravine vointei partilor. In practica de exemplu doi investitori
cumpara un teren impreuna. Prin aceasta s-a creat deja asocierea.
Domeniile in care intilnim des societatile de drept civil sunt cele in care isi desfasoara
activitatea practicienii profesiilor libere – avocati, experti financiari, experti fiscali etc -,
domeniul imobiliar cat si domeniul constructiilor in care firmele de constructii formeaza o
“Cooperare de lucru” (ARGE –Arbeitsgemeinschaft).
Si o persoana juridica romana poate fi asociata unei societati de drept civil in Germania.

Societatea de parteneriat-Partnerschaftsgesellschaft
Dupa legea parteneriatului (PartGG) numai reprezentantii profesiilor libere cum
ar fi oamenii de stiinta, medicii, avocatii etc au posibilitatea de a se asocia intr-o societate
de parteneriat. Asociate pot fi numai persoane fizice din aceste profesii libere, cu scopul
exercitarii profesiei.
Parteneriatul functioneaza conform legii parteneriatului, iar aceasta lege face
trimitere la reglementarile societatii in nume colectiv (HGB). Ca si aceasta, are
personalitate juridica restransa numai in cazul in care este parte intr-un proces, isi poate
asuma drepturi si obligatii si poate fi executat un titlu in patrimoniul parteneriatului.
Fata de terti, parteneriatul raspunde cu patrimoniul propriu, dar pe langa aceasta
raspund in mod colectiv si partenerii cu bunurile proprii. Pentru pagube reiesite din greseli
in exercitarea profesiunii, exista posibilitatea de limitare a raspunderii.
Infiintarea parteneriatului se face prin incheierea unui contract de parteneriat, pentru care
este obligatorie forma scrisa. Contractul trebuie sa contina numele si sediul parteneriatului,
obiectul de activitate, numele si profesia partenerilor. Numai prin inregistrarea la Registrul
de Parteneriat, acesta devine valabil si fata de terte persoane. Numele societatii trebuie sa
contina si adaugirea “Partener”.

Societatea tacita tipica (typische stille Gesellschaft)


Pentru aceasta este caracteristic, ca un “asociat tacit” sa participe cu un “aport de
capital” la o alta societate, comert sau firma( de exemplu: comerciant, SRL sau asociatie
de persoane), fara a prelua nici o raspundere fata de terti.
Asociatul tacit participa la profitul societatii. Participarea lui la pierderile societatii nu este
obligatorie. El nu are drepturi de conducere ci numai drepturi restranse de control al
societatii. Societatea tacita tipica nu are personalitate juridica distincta. In cadrul
principiului libertatii contractuale, pozitia de implicare si raspundere a asociatului tacit
poate fi mult mai strans reglementata, pana poate ajunge la pozitia asociatului tacit atipic.
Din punct de vedere al impozitelor si taxelor, nu se impoziteaza societatea tipica tacita, ci
profitul asociatului tacit ca venituri din investitii de capital.

Societatea tacita atipica (atypische stille Gesellschaft)


Prin contract se poate reglementa pozitia asociatului tacit atipic astfel incat pentru
“aportul” lui in societate, participa la profit iar la pierderi numai in masura “aportului sau”.
Exista mai multe tipuri de societati tacite atipice. Una din exemplele mai cunoscute este
“GmbH&Stille” deci asocierea unei SRL cu un asociat tacit. Aceasta duce la o structura
similara cu societatea in comadita simpla in care un SRL raspunde in calitate de
comanditat, iar tacitul in calitate de comanditar. Spre deosebire de societatea in comadita
simpla asociatul tacit nu trebuie inregistrat la Registrul Comertului pentru a i se limita
raspunderea deoarece o societate tacita atipica este o societate interna (spre interior)
raspunderea fata de terti nu este preluata de asociatul tacit, iar acest fapt nu trebuie
publicat, deoarece in afara actioneaza numai SRL-ul

Societatea de navigatie in forma societatii de drept civil- (Partenreederei)


Societatea de navigatie in forma societatii de drept civil este o forma specifica a
societatii de drept civil in cadrul dreptului comercial, ca societate neinregistrata la
Registrul Comertului.
Conform prevederilor Codului Comercial mai multe persoane achizitioneaza
impreuna o nava in scopul folosirii pentru navigatie. Partea speciala o constituie faptul ca
aceasta asociere este legata de aceasta nava si este interzisa achizitionarea altor nave sau
inlocuirea acestei nave. Aceasta reglementare stricta scoate la iveala istoricul acestui fel de
asociere. In zilele noastre aceasta forma nu este practica, desi astfel de societati inca mai
exista.
Societatea de navigatie in forma societatii de drept civil are personalitate juridica
restransa, poate avea drepturi si obligatii si poate fi parte intr-un proces.
Raspunderea fata de terti este similara cu cea a societatii in nume colectiv. Singura
deosebire consta in faptul ca asociatii societatii de navigatie raspund pentru creante nu in
nume colectiv ci fiecare pentru partea sa.

Asocierea europeana de interese economice –EWIV- Europäische


wirtschaftliche Interessenvereinigung
Pe baza Ordonantei Europene din 1985 s-a creat posibilitatea crearii unei forme
de asociere multinationale. Scopul ei este sustinerea activitatii economice ale membrilor
asocierii.
Partea speciala a acestei forme juridice o constituie faptul ca nu are scopul in sine
de a genera profit. Se infiinteaza prin incheierea unui contract de infiintare si inregistrarea
acestuia la Registru (in Germania Registrul Comertului). Pentru acest contract sunt
necesari cel putin doi membri, ale caror sedii se afla in cel putin doua tari membre ale
Uniunii Europene.
Un EWIV este o societate comerciala in sensul dreptului comercial, are deci
calitatea de comerciant. Reglementarile sunt similare cu cele ale societatii in nume
colectiv, numai cu diferentierea ca pentru infiintare este necesara inregistrarea la Registrul
Comertului. Similar cu societatea in nume colectiv are personalitate juridica restransa, deci
poate avea drepturi si obligatii, si poate fi parte in proces.
Nu exista un capital minim si membrii asociati raspund cu patrimoniul propriu.
Una din cele mai cunoscute EWIV este DIRO EWIV, o asociere de sute de avocati din 15
tari.

Societatea cu raspundere limitata – GmbH


Forma societatii cu raspundere limitata se foloseste tot mai mult in activitatea
economica, deoarece se poate folosi in majoritatea domeniilor, iar riscul raspunderii este
limitat la patrimoniul societatii, deci este calculabil. In cazul insolvabilitatii, asociatii
raspund numai cu aportul lor la societate si nu cu averea lor personala.
De remarcat este insa faptul ca pozitia de raspundere limitata a asociatilor si raspunderea
administratorilor s-a schimbat in ultimii ani, in sensul ca asociatii si administratorii pot fi
trasi la raspundere nelimitata personala in cazul in care si-au incalcat obligatiile fata de
administratia financiara sau a platii asigurarilor sociale.
SRL-ul este o societate de capital cu o personalitate juridica distincta, si poate fi folosita
pentru aproape toate telurile posibile. Una sau mai multe persoane fizice sau juridice,
autohtone sau straine, se asociaza printr-un contract de societate, care trebuie semnat de
toti asociatii si autentificat de notar. In cazul in care un asociat nu poate fi prezent
personal, el poate fi reprezentat print-o alta persoana, insa numai cu o procura autentificata
de notar.
Contractul de societate trebuie sa contina:
- numele firmei – urmata de GmbH
- sediul societatii
- obiectul de activitate al societatii
- capitalul social al societatii ( minim 25.000,- EURO) in numerar sau in bunuri
Contractul de societate poate sa mai contina:
- durata societatii
- obligatii secundare
Reglementari facultative ale contractului printre care enumeram:
- numirea conducerii societatii
- extinderea dreptului de reprezentare a administratorului
- deciziile asociatilor
- modul de convocare a adunarii generale a asociatilor
- mostenirea partilor sociale
- dispunerea asupra partilor sociale
- decizia asupra profitului
- excluderea de asociati
- costurile infiintarii
- elibarea adminstratorului sau a asociatilor de la interdictie de concurenta
- dizolvarea societatii
Organul de conducere a societatii este adunarea generala a asociatilor si administratorul/ii
societatii numiti ori prin contractul de asociere sau prin decizia adunarii generale a
asociatilor. Pot fi unul sau mai multi administratori, care sa reprezinte societatea si in
afara.
Alegerea de cenzori poate fi facultativa, iar in unele cazuri stabilite de lege sunt
obligatorii.
Cererea de inregistrare se face la Registrul Comertului. Spre deosebire de Romania acest
registru tine de judecatoria teritoriala competenta. Inainte de inregistrare trebuie dovedita
numirea a cel putin unui administrator, prin contractul de societate ori prin decizia
asociatilor. De asemenea trebuie dovedita plata aportului in numerar sau in bunuri a cel
putin 12500,- EURO. Judecatoria va cere in orice caz avizul Camerei de Comert. Dupa
aceasta se efectueaza inregistrarea prin care se infiinteaza societatea.
Inainte de inregistrare se considera “societate in infiintare” care poate actiona pentru
societate, raspunderea asociatilor este insa nelimitata pana la inregistrarea societatii. Pentru
a limita acest fel de risc exista posibilitatea asociatilor de a cumpara un “cadru (corp) de
societate” – (GmbH Mantel)- deci de obicei un SRL deja infiintat dar care nu-si desfasoara
obiectul de activitate (nu este activ). Se cumpara de catre asociati toate partile sociale ale
unui asemenea “cadru de societate” se schimba obiectul de activitate, probabil si sediul si
administratorul. Deci se cumpara o societate deja existenta si nu se infiinteaza una noua.

Societatea pe actiuni - AG
SA este o persoana juridica in care actionarii raspund fata de terti pana la limita
capitalului social, care azi este de minim 50000,- EURO.
Organele societatii pe actiuni sunt: adunarea generala a actionarilor, consiliul de
administratie si comisia de cenzori.
Adunarea generala a actionarilor este organul de decizie al societatii si are urmatoarele
obligatii:
- decide asupra folosirii profitului
- decide asupra schimbarilor in statut
- decide asupra masurilor de procurare de capital sau asupra diminuarii capitalului
- decide asupra dizolvarii societatii
- decide asupra membrilor consiliului de administratie
- decide asupra controlului anumitor proceduri la infiintare sau a
consiliului administrativ

Consiliul administrativ este compus din una sau mai multe persoane, care de fapt
conduce societatea cu o mare raspundere proprie. Raspunderea proprie a membrilor
consiliului s-a intensificat in ultimii ani. Este organul care conduce afacerile de zi cu zi dar
o si reprezinta in afara societatea. Reprezentanta nu poate fi limitata.

Comisia de cenzori este compusa din cel putin trei membri sau un numar divizibil cu
trei. Nici un membru al comisiei de cenzori nu are voie sa fie si membru al Consiliului de
administratie. Obligatia principala a comisiei este de fapt controlul consiliului de
administratie sau a administratiei in sine.
SA se infiinteaza print-un contract de infiintare notarial si un statut. Contractul
de infiintare trebuie sa contina urmatoarele:
- numele fondatorilor
- valoarea nominala a actiunilor sau la un mix de feluri de actiuni, numarul actiunilor
personale, nominale de preferinta sau initiala, ca si distributia acestora pe actionari.
- marimea capitalului social
- firma
- sediul
- obiectul de activitate
- numaral membrilor consiliului de administratie
- forma de oficializare
Numai dupa inregistrarea la Registrul Comertului societatea este considerata infiintata.
Societatea in comadita pe actiuni –KG auf Aktien
Partea deosebita a societatii in comadita pe actiuni este faptul ca cel putin unul
dintre asociati are raspundere nelimitata ca si comanditatul unei societati in comadita
simpla.
Aceasta societate este considerata numai in ceea ce priveste relatiile intre asociati,
actionari in comadita, iar fata de terti, o societate in comadita. In legatura cu celelalte
aspecte este tratata de lege ca si o societate pe actiuni, avand deplina personalitate juridica.
Si din punct de vedere al impozitelor si taxelor este tratata ca o societate comerciala.

Cooperativele de achizitie si economice inregistrate


Caracteristica unei cooperative este ca numarul membriilor este dechis; acestia
lucreaza in comun pentru realizarea scopului cooperativei: fie sustinerea activitatii de
achizitie, fie pe cea economica. In vreme ce un SRL sau un SA se poate infiinta pentru
orice domeniu de activitate, infiintarea cooperativei este restransa pe domeniile
reglementate de lege:
- cooperative de credit
- cooperative de achizitii de materii prime
- cooperative agricole pentru vanzarea sau comercializarea de produse agricole, cat si
de producerea acestora
- cooperative pentru constructia de locuinte
- cooperative de consum
Cooperativa are personalitate juridica distincta si se infiinteaza printr-un act
constitutiv si un statut, care nu trebuie neaparat sa aibe forma notariala. Ceea ce este insa
necesar este inregistrarea acesteia la Registrul Cooperativelor, care se afla la fel ca si
Registrul Comertului la judecatoria teritorial- competenta a sediului cooperativei.
Acel act costitutiv trebuie sa contina urmatoarele:
- numele fondatorilor
- firma si sediul cooperativei
- obiectul de activitate
- reglementarea convocarii adunarii generale, conducerea de sedinta si procesul verbal
de sedinta
- reglementarea platilor suplimentare
- reglementarea formei instiintarilor oficiale
- aportul fiecarui membru ca si felul de plata
- crearea de fonduri de rezerva

Organele de conducere sunt:


- adunarea generala
- consiliul de conducere
- comisia de cenzori
Asociatia inregistrata
Prin asociatie inregistrata se intelege asocierea mai multor persoane sub acelasi
nume pentru o anumita perioada de timp, intr-un scop necomercial, indiferent de
schimbarea membrilor sai. Aceasta asociatie este reglementata in Codul Civil German si
are personalitate juridica distincta din momentul inregistrarii la Registrul Asociatiilor. Pe
langa aceasta, personalitatea juridica se poate conferi de catre stat daca, scopul asocierii
este un scop economic orientat spre crearea de profit. Aceasta din urma insa este un caz
foarte rar intalnit. Asociatiile joaca un rol destul de important in viata civila germana.

Sindicatul minier
Nu mai exista din anul 1986 ca forma juridica, dar se mai gaseste in literatura de
specialitate. Acestea s-au transformat dupa 1986 de regula in SRL sau SA.

Fundatia
Fundatia este o institutie organizata prin care un fondator decide promovarea unui
anumit scop care trebuie realizat cu ajutorul patrimoniului fundatiei. Este reglementat de
§§ 80-88 Codul Civil German si de legislatia fundatiilor landurilor. Se foloseste ca forma
juridica a unei intreprinderi economice mai ales dupa decesul fondatorului. Poate fi
purtatorul unei intreprinderi, sau ceea ce este regula, poate fi purtator ale unor parti ale
unei societati. Foarte des gasim forma fundatiei ca si comanditat al unei societati in
comadita simpla. Societati de renume in Germania au aceasta forma: Bertelsmann, Bosch,
Krupp, Carl-Zeiss, Tyssen, Liedl, Vorwerk u.s.w. Din punct de vedere al legislatiei de taxe
si impozite este mult mai favorabil decat o societate comerciala, intrucat in cazul
transferului intreprinderii catre o fundatie de folos obstesc (gemeinnützig) nu trebuie platit
impozitul de mostenitor. Fundatia nu poate fi transferata, insa fundatia poate transfera
participatiile sale in intreprinderi.

Societatile Europene
In curs de realizare sunt societati Europene, insa proiectul legislativ inca nu a
reusit sa unifice viziunile si abordarile diferite ale diferitelor sisteme de drept european.
Planificata este o “societate privata” similara cu SRL si o “Societate Europeana” similara
cu SA. Greutatile se ivesc din cauza faptului ca inca nu exista o constitutie europeana sau
cel putin o abordare similara a problemei aplicarii dreptului: cel al statului in care s-a
infiintat societatea sau cel al statului in care se afla sediul actual al societatii.

Deschiderea unui birou de contact (cu adresa fixa) - filiala, care nu


indeplineste conditiile unei sucursale independente
Antreprenorul roman poate sa-si deschida un birou sau un sediu in Germania.
Aceasta se numeste aici “filiala”, in cazul in care biroul sau sediul german depinde in
totalitate de sediul principal, iar relatiile intre sediu principal si filiala sunt atat de stranse
incat nu se poate vorbi de o activitate economica distincta a filialei. Indiciu pentru aceasta
este cazul in care biroul nu mai poate functiona din momentul in care sediul principal isi
inceteaza activitatea.
Acest birou poate avea diferite scopuri. De exemplu:
- initierea de contracte pentru firma romana,
- poate avea functia de analiza sau observare a pietei,
- poate avea functia de a da informatii tehnice asupra produselor, sau de a informa
asupra gamei de produse pentru piata germana

Deci filiala este parte integranta a organizatiei firmei romane, nu are


personalitate juridica distincta ci isi desfasoara activitatea in numele si pentru firma
romana. Contractele se incheie cu firma romana, facturile si notele de plata se emit in
numele ei, iar platile de asemenea se efectueaza pentru firma romana. Filiala germana nu
are personalitate juridica si nu are firma de sine statatoare.
In Romania si in alte tari exista pentru aceasta notiunea de “reprezentanta”, care
insa nu exista dupa dreptul comercial german.
Deoarece se considera o activitate economica unitara intre firma romana si filiala
germana – singura distinctie fiind ca aceasta activitate se desfasoara in sedii si locuri
diferite, in acceasi localitate (punct de lucru) in localitati diferite (puncte de lucru – sedii
locale) in alta tara (de exemplu Germania )– filiala.
De obicei angajatii filialei nu au procura pentru incheierea de contracte, ci
numai pentru initierea de contracte.
In ceea ce priveste procedura de infiintare, pentru deschiderea unei filiale este
totusi necesara instiintarea autoritatilor locale asupra inceperii activitatii industriale sau
comerciale “activitatii de antreprenor” a filialei (Gewerbeanmeldung). Pentru a primi un
“permis de antreprenor” (Gewerbeschein) trebuie facuta cererea inainte de inceperea
activitatii.

Infiintarea unei sucursale independente


Ca si filiala, sucursala nu are personalitate juridica distincta de firma romana.
Din punct de vedere juridic si organizatoric este parte a firmei romane si i se aplica
dreptul statului in care isi are sediul principal- deci dreptul roman.
Prin sucursala independenta se intelege ca definitie urmatoarele: o parte distincta din
punct de vedere al locului (sediului) a firmei, care se afla sub conducerea sediului
principal si care pentru o durata indelungata va efectua activitate economica distincta cu
o organizatie si personal distinct al sucursalei.

Printre caracteristicile unei sucursale se numara:


- sucursala trebuie sa fie in asa fel organizata incat sa poata participa in mod de sine
statator la tranzactiile economice, asa incat va “supravietui” in cazul in care sediul
principal dispare.
- rezolva tranzactii economice tipice pentru intreaga firma.
- are o oarecare independenta, care se manifesta printr-o conducere proprie cu drept de
dispozitie propriu, o contabilitate proprie, un bilant propriu si bunuri proprii ale sucursalei
- conducerea sucursalei reprezinta sucursala fata de terti
- sucursala nu are personalitate juridica distincta fata de firma romana, deci actiuni in
judecata se fac impotriva firmei romane. Sucursala insa are sediu distinct in
Germania si in concordanta cu acest sediu, se stabileste si o competenta
jurisdictionala in Germania la locul sediului.
Indeplinirea acestor caracteristici indica in general forma juridica a sucursalei
independente. Ele trebuie insa analizate si privite in mod concret si distinct, deoarece
procedurile de infiintare in fata autoritatilor germane sunt diferite.
Procedura de infiintare a sucursalei necesita ca si la filiala cererea la autoritatile
locale inainte de inceperea activitatii pentru emiterea unui permis de antreprenor.
Suplimentar este necesara inregistrarea sucursalei la registrul comertului la
judecatoria unde isi are sediul sucursala, dupa ce un notar public a inaintat cererea cu
actele necesare.
Aceasta procedura si actele necesare se vor analiza untr-un capitol distinct.

Participarea “Strainului” la o forma juridica sau de asociere Germana:


Exista doua posibilitati:
- sub forma infiintarii unei societati comerciale cu personalitate juridica germana sau
dobandirii de parti sociale sau actiuni unei societati comerciale germane,
- prin infiintarea sau dobandirea de parti ale unei intreprinderi in forma de asociere de
persoane in Germania
Aceasta se aplica atat “strainului”- romanului ca persoana fizica cat si “strainului”-
romanului ca persoana juridica romana. Referitor la persoana juridca romana (care include
si asocieri de persoane, care dupa dreptul german nu constituie societati comerciale) mai
este important faptul despre ce fel de societate comerciala este vorba. Pentru simplificare
vom folosi in continuare pentru ambele cazuri notiunea de “investitor”

Infiintarea unei societati comerciale germane cu personalitate juridica sau


dobandirea de parti sociale sau actiuni a unei societati comerciale germane.

In Germania in general infiintarea unei societati comerciale germane sau


dobandirea de parti sociale sau actiuni de catre un investitor strain este permisa. In
legislatia Germana exista insa posibilitatea unor masuri de a impiedica participarea unei
anumite categorii de persoane la infiintarea sau participarea la o societate comerciala
germana, si prin aceasta si a unei persoane straine. Nu sunt incluse in aceasta categorie
intreprinderi Comerciale din Uniunea Europeana, deoarece aici sunt prioritare
reglementarile UE Art. 39 al Contractul UE, care garanteaza libera alegere a domiciliului
si a sediului, ca si libertatea circulatiei capitalului. Dar pot fi inclusi toti ceilalti.
In momentul de fata nu exista restrictii specifice in acest sens, insa exista posibilitatea
introducerii unor asemenea restrictii prin ordonanta guvernamentala conform § § 23 (2,3),
27 AWG-Aussenwirtschaftsgesetz- legea relatiilor economice externe. Asemenea masuri
se pot lua de guvernul german in cazul in care exista pericolul diminuarii monedei
nationale sau in cazul in care este necesara din cauza unui balante externe de plati
neechilibrate. Pana in ziua de astazi inca nu a fost necesara o asemenea masura.
Investitorii romanesti deci pot infiinta sau dobandi parti ale unei societati comerciale
germane. Aceste societati sunt considerate societati comerciale autohtone (germane).
In ceea ce priveste infiintarea unei societati comerciale germane, exista anumite
proceduri care au fost prezentate in mare in capitolul societatilor comerciale. Detalii ale
acestor proceduri se gasesc in diferitele norme legale, cum ar fi Codul Comercial German
ori in legi speciale cum ar fi legea SRL- ului (GmbH-Gesetz) ori legea societatilor pe
actiuni (Aktiengesetz) dar si legislatia privind obligatiile de inregistrare. Asupra acestora
vom prezenta un scurt rezumat intr-un capitol distinct.
In cazul unei infiintari este de recomandat consultarea specialistilor la fata locului –
consultanta economica, juridica, fiscala etc, deoarece toate acestea pot avea influenta
asupra formei juridice optime de ales pentru o investitie concreta. Factori cum ar fi gradul
de independenta a investitiei, volumul cifrei de afaceri, riscul de antreprenor cat si
probleme legate de impozite si taxe, suma aportului de capital, pot influenta alegerea
formei juridice.
In cazul infiintarii unei societati fiice a investitorului strain, procedura este acceasi
ca si la infiintarea unei societati de catre investitori germani. Spre deosebire de
reglementarile altor state, legea germana in cazul investitorilor straini nu presupune un
minim de capital al unui investitor autohton si nici un numar minim de asociati sau
actionari autohtoni si nici participarea minima germana in managementul societatii. Deci,
persoane fizice sau juridice romane pot infiinta fara nici o restrictie o societate comerciala
(100%- capital roman), si chiar si managementul poate consta 100% din romani. Singura
conditie o constituie dreptul de sedere ale persoanelor din management, problema care va
fi tratata intr-un capitol separat.
In cazul participarii prin dobandirea de parti sociale sau de actiuni ale unei societati
comerciale se realizeaza conform legislatiei respective.
Dobandirea si transferul de actiuni depind de felul actiunilor: actiuni la purtator sau actiuni
nominale. Transferul si dobandirea actiunilor la purtator nu necesita o procedura formala.
Transferul si dobandirea celor nominale se fac prin inregistrarea in registrul de actiuni al
societatii pe actiuni.
Pentru dobandirea de parti sociale ale unui SRL – GmbH- este necesara forma de
autentificare notariala a tranzactiei. O societate cu raspundere limitata se infiinteaza de
obicei de catre persoane cu o anumita legatura personala. De asemenea forma notariala
ajuta la depistarea fara mari eforturi a asociatilor deoarece pentru partile sociale ale SRL
nu exista documete de proprietate, cum este cazul la SA.
Prin crearea acestor societati se rezolva majoritatea problemelor dreptului de
stabilire, pentru ca societatea comerciala fiica, este considerata societate autohtona.
Dupa infiintarea societatii comerciale germane nu se mai pun probleme ale dreptului de
stabilire, insa se pot ivi probleme din domeniul dreptului comercial, de antreprenor,
mestesugaresc sau profesional etc.

Infiintarea sau dobandirea de parti ale unei intreprinderi in forma de


asociatie de persoane.
O asociatie de persoane cum ar fi societatea in nume colectiv sau societatea in
comadita simpla, dupa dreptul german nu are personalitate juridica deplina de sine
statatoare.
Dupa infiintarea sau participarea unei intreprinderi romane la o asemenea
societate, se aplica legislatia germana a acestor feluri de societati si se considera societate
autohtona.
Totusi nu se rezolva marea majoritate a problemelor dreptului de stabilire in
Germania, doarece se considera ca societatea comerciala Romana, ca asociat devine activa
in domeniul de antreprenor, mestesugaresc, profesional etc cu toate problemele legate de
aceasta legislatie. Este o situatie similara cazului in care societatea ar deveni activa direct
prin sucursala.

Activitatile economice ale strainilor pe teritoriul Germaniei, cand isi


desfasoara personal activitatea in Germania, necesita permisiuni
Strainii din statele membre UE ca si EWR (Islanda, Lichtenstein si Norvegia) au
aceleasi drepturi ca si cetatenii germani, in ceea ce priveste dreptul la munca sau dreptul de
a-si deschide o afacere. Ei au dreptul la un permis de sedere.
Cetatenii statelor non-UE pot sa desfasoare pe teritoriul Germaniei o activitate economica
numai daca poseda o abrobare sub forma unuia dintre permise pentru aceasta.
In primul rand trebuie facuta distinctia intre:
- drept de sedere fara drept de activitate lucrativa
- drept de sedere cu drept de activitate lucrativa
Activitati lucrative sunt acele activitati dependente (ca angajat) sau
independente (activitati de antreprenor sau in profesii libere) cu scopul realizarii
unui profit material sau pentru care in mod obisnuit se cere o contravaloare in bani.
In al doilea rand exista o distinctie la dreptul de sedere cu drept de activitate lucrativa
intre:
- drept de sedere cu drept de activitate lucrativa dependenta (angajat)
- drept de sedere cu drept de activitate lucrativa independenta
In legislatia strainului se afla si situatii care scutesc strainii de nevoia unei aprobari sub
forma unuia dintre permise de sedere.
Pentru fiecare din ele exista prevederi diferite.

Actionar sau asociat majoritar / cumul majoritar de actiuni sau parti sociale
Simpla participare la capitalul social al unei societati comerciale SA, SRL, comanditar la o
societate in comadita simpla participarea la o societate tacita, nu reprezinta de fapt o
activitate lucrativa independenta. Aceeasi regula se aplica asociatilor si actionarilor
minoritari.

Conform jurisdictiei insa, orice strain, care este actionar sau asociat majoritar, este tratat ca
si o persoana care are activitate lucrativa independenta, deoarece prin deciziile societatii
are o anumita influenta asupra acesteia.