Sunteți pe pagina 1din 2

SITUAŢII EXCEPŢIONALE

Cu caracter Cu caracter Cu caracter


TEHNOGEN NATURAL BIOLOGICO-SOCIAL

Accidente de transport. Fenomene periculoase geofizice. Boli contagioase ale oamenilor.


Incendii, explozii. Fenomene periculoase geologice. Intoxicaţia oamenilor.
Accidente cu degajarea Fenomene meteorologice şi Boli contagioase ale animalelor
substanţelor chimice. agrometeorologice periculoase agricole.
Depăşirea concentraţiei maxim
Intoxicarea în masă a animalelor
admisibile a substanţelor Fenomene hidrologice periculoase.
agricole.
periculoase în mediul ambiant.
Accidente cu degajarea Fenomene hidrogeologice Pieirea în masă a animalelor
substanţelor radioactive. periculoase. sălbatice
Prăbuşirea bruscă a edificiilor, Atacarea plantelor agricole de
Incendii în natură.
construcţiilor. boli şi dăunători
Accidente ale sistemelor Situaţii excepţionale cauzate de
electroenergetice. schimbarea stării pământului.
Situaţii excepţionale cauzate de
Avarii ale sistemelor comunale
schimbarea componenţei
de asigurare vitală.
proprietăţilor atmosferei.
Avarii ale sistemelor de legătură Situaţii excepţionale cauzate de
şi comunicaţii schimbarea stării hidrosferei.
Avarii ale sistemelor de Situaţii excepţionale cauzate de
purificare industriale schimbarea stării biosferei.
Avarii hidrodinamice.
situaţie excepţională cu caracter tehnogen - situaţie cauzată de avarii industriale, accidente
în transport, incendii, explozii, accidente cu degajarea (cu pericol de degajare) substanţelor toxice,
radioactive, ruperea digurilor, prăbuşirea edificiilor etc., pe un anumit teritoriu, cînd sînt afectate
condiţiile normale de viaţă şi de activitate a populaţiei şi sînt provocate daune materiale;

situaţie excepţională cu caracter natural - situaţie provocată de calamităţi naturale


(cutremure de pămînt, inundaţii, alunecări de teren, întroieniri, furtuni, uragane, grindină etc.);

situaţie excepţională cu caracter biologico-social - situaţie în care, drept rezultat al apariţiei


sursei de contaminare pe un anumit teritoriu, sînt afectate condiţiile de viaţă şi de activitate ale
oamenilor, este pusă în primejdie existenţa animalelor şi plantelor, apare pericolul de răspîndire în
masă a maladiilor contagioase, este periclitată viaţa şi sănătatea oamenilor;

1
2