Sunteți pe pagina 1din 2

Fișa de lucru nr.

Citiți fragmentul de mai jos și răspundeți la întrebări:


„Coborâră printre livezi unde adiau miresme calde de cimbrișor și ceară. Garduri foarte
înalte de nuiele, cu streașină de spini, se ridicau la dreapta și la stânga. Și sălcii bătrâne, cu
forme ciudate, își mișcau domol pletele argintii. Lizuca știa că sălciile astea sunt oameni și
dihănii, înțeleniți din vremuri vechi de o vrajă. Le privea cu sfială și le asculta cum oftează și
cum șoptesc (...). Era în jurul lor tăcere și singurătate și o lumină dulce se cernea printre crengile
sălciilor. Nu se auzea nici lătrat de câine, nici chemare de pasăre. Parcă intraseră în ținutul unui
basm... Deasupra, departe, se pleca cerul albastru spre dumbravă, curgând ca o apă.” (Mihail
Sadoveanu, Dumbrava minunată)

1. Fragmentul aparține unui text literar sau nonliterar? Care este elementul principal
descris în text?

2. Ce tip de detalii sunt prezentate?


a. impresii, percepții subiective
b. detalii obiective, impersonale
Susțineți alegerea cu două exemple din text.
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
3. Sunt prezente elemente imaginare? Dați un exemplu din text.
..................................................................................................................................

4. Cum ați caracteriza limbajul utilizat?


a. Precis, concret
b. Creativ
Susțineți alegerea cu două exemple din text.
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5. Dați exemplu de două figuri de stil prezente în fragmentul dat.

6. În text se găsesc mai multe tipuri de imagini artistice. Identificați tipurile de imagini
artistice din exemplele date:

a) Miresme calde de cimbrișor și ceară


b) Sălcii bătrâne cu forme ciudate
c) Nu se auzea nici lătrat de câine
d) Cerul curgea ca o apă
e) Cerul albastru
f) Le asculta cum oftează și cum șoptesc
g) Sălcii bătrâne își mișcau domol pletele argintii

Autoevaluare:
Ai răspuns la toate exercițiile corect? Felicitări!
Ai greșit 1-2 răspunsuri? Nu te descuraja, poți întreba profesorul pentru lămuriri.
Ai greșit mai mult de jumătate din exerciții? Reia întrebările din perspectiva materiei predate.

Va mulțumesc pentru atenție!


Textul descriptiv literar Textul descriptiv nonliterar