Sunteți pe pagina 1din 1

#

CE-202 Vrei tu să scapi de poveri şi păcat


j
Lewis E. Jones

& c œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ.
Apoc. 12:11 Lewis E. Jones

œ
# j
œ œ. bœ n˙
Vrei tu să scapi de po - veri şi pă - cat Prin

œ b œ n œ œ
3

& œ . .
5
# Mie - lul di - vin ce-a fost stră-puns?
j
& œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ

#
Vrei tu să'n - vingi ră - ul ce te-a le - gat Prin

˙ ˙
Refren

œ œ. œ œ œ œ ˙.
7

& œœ
#
sfânt sân - lă al lui I - sus? E pu - te - rea

& œ œ œ œ œ œ. œ ˙. œ. œ ˙. œ œ ˙ ˙
10

#
sîn-ge - lui văr-sat Sân-ge sfânt şi cu - rat! E pu - te - rea

& œ œ œ œ œ œ. œ œ . œJ œ œ . œ ˙ . Œ
14

sân-ge - lui văr-sat Ca - re spa lă- al tău- pă - cat!.


- -

1 Vrei tu să scapi de poveri şi păcat,


Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu să'nvingi răul ce te-a legat
Prin sfânt sânge al lui Isus?
2 Vrei să fii liber de patimi, păcat
Refren:
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
E puterea sângelui vărsat,
Azi la Calvar poţi să fi vindecat
Sânge sfânt şi curat!
Prin sfânt sânge al lui Isus?
E puterea sângelui vărsat
Care spală al tău păcat!
3 Vrei să fii alb, mai curat ca un crin
Prin Mielul divin ce-a fost străpuns?
Vrei tu iertare, viaţă din plin
În sfânt sînge al lui Isus?

-----------------------------------------------------------------------------------------
Harfa Evangheliei-1929 Nr. 163 Pe Drumul Credinţei-1930 Nr. 130
Repertoriu: (CE202-Voce-Vrei tu sa scapi de poveri)
CE202/B147/PDC086/P123