Sunteți pe pagina 1din 3

Program masteral: MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI

Disciplina: MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI PROGRAMELOR


Semestrul I

TEMA 4
ELABORAREA UNUI PROIECT: PASI FUNDAMENTALI

1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI/NEVOII CARE NECESITA REZOLVARE


2. ARGUMENTAREA NECESITATII ABORDARII ACESTEIA
3. SCOPUL PROIECTULUI
4. OBIECTIVELE PROIECTULUI (5)
5. IDENTIFICAREA SI DESCRIEREA ACTIVITATILOR
(resurse necesare: materiale, umane, financiare, de timp; rezultatele scontate si criteriile de evaluare
pentru acestea; predecesorii si succesorii)
6. MANAGEMENTUL CALITATII PROIECTULUI
7. STABILIREA BUGESTULUI
8. TITLUL PROIECTULUI
9. REZUMATUL PROIECTULUI

DETALII
1. IDENTIFICAREA PROBLEMEI/NEVOII CARE NECESITA REZOLVARE
Analiza mediului (organizatie/comunitate/stat/mediu international)
1. Care este ,,povestea”/discursul dominant la nivelul mediului
(misiunea/viziunea/scopurile/obiectivele promovate)?
2. Care este problema/nevoia care necesita rezolvare la nivelul mediului analizat?
3. Care este sursa/cauza problemei/ne voii?
4. Pentru cine este aceasta o problema/nevoie?
5. Este problema identificata de sine statatoare sau aceasta nu reprezinta decât rezultatul unei
probleme /nevoi mult mai complexe?
Analiza problemei identificate
1. De ce este nevoie de o solutie? Care sunt beneficiile de ordin material, uman, financiar generate
de rezolvarea acesteia?
2. Cât de importanta este identificarea unei solutii? (i.e. Ce se întâmpla daca nu se întreprinde
nimic în vederea rezolvarii problemei?)
3. Care sunt alternativele de rezolvare a problemei/nevoii?
4. Care sunt resursele existente pentru rezolvarea problemei?
5. Care sunt resursele aditionale necesare rezolvarii problemei?
Program masteral: MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI
Disciplina: MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI PROGRAMELOR
Semestrul I

TEMA 4
ELABORAREA UNUI PROIECT: PASI FUNDAMENTALI

6. În ce conditii resursele ce pot fi alocate rezolvarii acestei probleme pot la fel de bine alocate
altei probleme/altei solutii referitoare la aceeasi problema?

2. ARGUMENTAREA NECESITATII ABORDARII ACESTEIA


(“Business case”) (e.g. relevanta, avantajele abordarii comparativ cu avantajele oferite de
alternative existente deja în domeniu)
ÎNTREBARI CHEIE
Înainte/în momentul elaborarii argumentatiei asigurati-va ca ati raspuns urmatoarelor întrebari:
1. Care este scopul proiectului? (Ce anume vreau sa fac?)
2. De ce vreau sa derulez acest proiect?
(i.e. Proiectul meu se pliaza pe o lacuna la nivelul programelor/proiectelor/serviciilor/cunoasterii
existente în domeniu SAU doresc sa aduc o îmbunatatire a unui aspect anume din domeniul
respectiv?)
3. Cum dovedesc ca am dreptate?
(Am inclus date relevante referitoare la frecventa si importanta problemei?)
4. Ce se va întâmpla/care sunt consecintele neîntreprinderii niciunei actiuni în directia sugerata de
proiect? (Am clarificat suficient de bine?)
5. Am expus problema din perspectiva clientului/beneficiarului/grupului tinta si nu din propria mea
perspectiva si a propriilor mele nevoi?
( human needs vs. own opportunities )
6. Am mentionat surse competente în domeniu/descoperiri recente/studii sau proiecte aflate deja în
derulare si tangente scopului meu?)
7. M-am asigurat ca am expus scopul proiectului la începutul argumentatiei?
8. Am abordat importanta si semnificatia problemei din perspectiva sponsorului?
9. Am subliniat relatia dintre proiectul meu si un cadru extins de probleme/mediul
organizational/comunitar/national/international?

REDACTAREA ARGUMENTATIEI: CÂTEVA SFATURI


1. Descrie problema, cauzele acesteia si consecintele daca aceasta nu este rezolvata.
(i.e. IMPACTUL)
2. Descrie problema în functie de beneficiarul direct/grupul tinta al proiectului.
Program masteral: MANAGEMENTUL RESURSELOR ORGANIZATIEI
Disciplina: MANAGEMENTUL PROIECTELOR SI PROGRAMELOR
Semestrul I

TEMA 4
ELABORAREA UNUI PROIECT: PASI FUNDAMENTALI

Spre exemplu, daca doresti sa achizitionezi o ambulanta pentru o clinica, argumentatia va insista
asupra problemelor de transport cu care se confrunta pacientii atunci când au nevoie de servicii de
urgenta.
3. Când descrii stadiul în care se afla abordarea problemei în momentul elaborarii documentatiei
pentru proiect, mentioneaza cercetarile din domeniu aflate deja în derulare/ initiativele/proiectele
deja existente.
4. Modul de prezentare a problemei trebuie sa fie unul logic, astfel încât din descrierea problemei
evaluatorii propunerii de proiect sa întrevada solutia pe care o propui.
5. Nu face afirmatii de genul: “informatiile referitoare la ….sunt destul de putine”, “nu exista alte
demersuri similare în domeniu”. Dimpotriva, accentueaza care sunt consecintele inexistentei unor
informatii suficiente în domeniu. Întrebarea omniprezenta în aceasta situatie trebuie sa fie: Si ce
daca?/Si ce-i cu asta?
MOTIVE DE RESPINGERE A PROPUNERILOR
1. Problema care se doreste a fi investigata este mult mai complexa decât îsi dau seama cei care
fac propunerea de proiect.
2. Nu exista o cunoastere aprofundata a abordarilor similare din domeniu
3. Nu exista certitudinea ca proiectul va genera aspecte originale/noi
4. Ipoteza de la care se porneste nu este fundamentata.
5. Nu s e mentioneaza demersurile existente cu adevarat remarcabile în domeniu
6. Argumentatia este mult prea axata pe o problema cu relevanta limitata si nu pe una cu relevanta
extinsa.
7. descrierea problemei ar trebui sa vizeze 2 aspecte esentiale: identificarea si cuantificarea
nevoilor comunitatii si discutarea dezavantajelor sistemelor/proceselor/mijoacelor deja existente
care vin în întâmpinarea acestora.
8. Nu exista dovada unei identificari, definiri si evaluari de tip formal a nevoilor grupului tinta si a
prioritizarii acestora.
9. Argumentatia nu sustine scopul declarat
10. Propunerea nu explica de ce nevoile unui subgroup sunt mai importante decât ale altor membri
ai comunitatii.
11. Ipotezele lansate nu sunt sustinute de date relevante.
Referinta bibliografica: Jeremy T. Miner and Lynn E. Miner (2008) Proposal Planning and
Writing, Greenwood Press