Sunteți pe pagina 1din 1

Prea Sfântă Maică și Fecioară

autor Sf. Ioan Iacob Hozevitul

1.
5.
Prea Sfântă Maică și Fecioară Iar astăzi, Prea Curată Maică,
Nădejdea sufletului meu, Când toți ne-am abătut la rău,
Tu ești a mea mijlocitoare De nu Te vei ruga fierbinte
La milostivul Dumnezeu. Ne părăsește Fiul Tău.

2.
6.
De n-ar avea la ceruri lumea
Trimite-i semn de pocăință
Rudenie de pe pământ
Norodului nedumerit
Atunci ar fi pustie viața
Și adă iarăși la credință
Asemenea unui mormânt.
Pe sufletul cel rătăcit.

3.
7.
De nu erai Tu primăvară
Dezleagă, Prea Curată Maică,
A veacului înțelenit,
Cătușele celor robiți
Ar fi rămas de-a pururi iarnă
Și dăruiește-le răbdare
Și soarele n-ar fi zâmbit.
Creștinilor năpăstuiți.

4.
De n-ai fi revărsat Tu zorii
Peste pământul adormit,
Atuncea umbra cea de moarte
Ar fi rămas fără sfârșit.