Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de evaluare

1. Completați spațiile libere cu anii ȋn care au domnit :

Vlad Țepeş □ □ …………………………………

Mircea cel Bătrân □ □ ………………………………….

2. Scrieți sub fiecare imagine numele domnitorului:

3. Completați spațiile libere cu termenii potriviți:

Cei mai de seamă conducători ai dacilor au fost .................................. şi ....................... Ei au purtat titlul de
................. . Țara dacilor se numea ......................... și avea capitala la ........................................., cetate puternică
în Munţii Orăştiei.
Zeul lor suprem (cel mai important) era .......................................
Între anii ................... a avut loc primul război daco-roman. În urma celui de-al doilea război între daci și
romani, Dacia a fost cucerită de către romanii conduși de împăratul .......................... și transfomată în
...........................................................
Mircea cel Bătrân s-a luptat cu otomanii ȋn 1395, ȋntr-un loc mlăştinos, numit …………………….

Vlad Țepeş a rămas faimos ȋn istorie prin ……………………………………al românilor ȋn tabăra


turcească de la Târgovişte.

4. Realizează corespondența între termeni și însemnătatea acestora.

Istoria data / perioada când s-au desfășurat evenimentele

grup de oameni care locuiesc pe același teritoriu, vorbesc aceeași limbă


Familia și au obiceiuri comune
procesul de formare a poporului român și a limbii române
Comunitatea

grupul de bază al societății, întemeiat prin căsătorie

Etnogeneza
românească știința care studiază evoluția societății omenești din trecut până în
prezent

5. Scrie A, dacă enunțurile sunt ade vărate și F, dacă sunt false.

o Mileniul are 100 de ani. ____


o Dacia a fost colonizată cu cetățeni romani. ____
o Voievodatele lui Gelu și Menumorut se aflau pe teritoriul Transilvaniei. ____
o „Sultan” este titlul dat suveranului din Imperiul roman. ____

o Tributul era obligația (în bani sau în bunuri) pe care o impunea o putere cuceritoare unui popor
învins. ____

o Baiazid Fulgerul a fost învins de către Mircea cel Bătrân în bătălia de la Rovine. ____
o Vlad Țepeș a fost domn al Moldovei.