Sunteți pe pagina 1din 32

SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ


www.administratiepublica.eu

Subiecte pentru concursul de admitere


sesiunea 2017
Proba: LIMBA ROMÂNĂ

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
1 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

Identificaţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări:


Itemi cu valoare de 2 puncte

1. Conține doar cuvinte scrise corect seria:


a. răcnet, fermuar, cocteil;
b. pre edinție, mótto, fermoar;
c. móto, răgnet, a descoji;
d. pre edenție, cocktail, a decoji.
2. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. argentifer, disertație, basm;
b. trăsnet, mânu ă, filozof;
c. argintifer, bazm, mănu ă;
d. dizertație, trăznet, filosof.
3. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. contor, paradiziac, seringă;
b. paradisiac, gogo ărie, trăsnet;
c. contuar, siringă, pancartă;
d. gogo erie, pancardă, trăznet.
4. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. maxim, foarfecă, eczemă;
b. maiou, maximum, repaus;
c. foarfece, egzemă, tranvai;
d. tramvai, repaos, maiou.
5. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. studiou, a strangula, a incrimina;
b. inopinat, a încrimina, mărfar;
c. studio, marfar, reiat;
d. raiat, a trangula, inopinat.
6. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. cremvurst, a dezăpezi, pulovăr;
b. greiere, a desconspira, îngâmfat;
c. îngânfat, greier, pulover;
d. a deconspira, crenvurst, a deszăpezi.
7. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. menegiment, liceean, fiică;
b. licean, serviciu, disident;
c. adversiune, management, fică;
d. servici, dizident, aversiune.
8. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. vaselină, cizmar, jurisconsult;
b. scenă, divident, manichiură;
c. dividend, vasilină, scenă;
d. cismar, manechiură, juristconsult.
9. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. monstră, noiembrie, gre ală;
b. alcoolemie, espadrilă, mostră;
c. noembrie, troleibuz, gre eală;
d. expadrilă, alcolemie, trolebuz.
10. Conține doar cuvinte scrise corect seria:
a. escavare, clujean, adole cent;
b. conclusiv, încontinuu, mu chetar;
c. adolescent, excavare, concluziv;
d. încontinu, muschetar, clujan.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
2 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

11. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:


a. ciocolate/ciocolăți, curcubee/curcubeie, mătu e/mătu i;
b. girofare/girofaruri, monoloage/monologuri, ghi ee/ghi euri;
c. rucsacuri/rucsaci, plaje/plăji, chinezi/chineji;
d. anteturi/antete, cire i/cire e, elemenți/elemente.
12. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. ansambluri/ansamble, cli ee/cli euri, litoraluri/litorale;
b. cerebele/cerebeluri, festinuri/festine, recitaluri/recitale;
c. amanete/amaneturi, difuzori/difuzoare, rații/rațiuni;
d. furnale/furnaluri, puseuri/pusee, rimele/rimeluri.
13. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. fierăstraie/ferăstraie, dulceți/dulcețuri, ghionți/ghionturi;
b. volane/volanuri, boscheți/boschete, remarce/remarci;
c. parbrize/parbrizuri, foarfece/foarfeci, duzini/duzine;
d. ghemotoace/ghemotocuri, pronosticuri/pronostice, salate/salăți.
14. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. săruturi/sărutări, tufi uri/tufi e, viori/vioare;
b. pufuleți/pufulețe, săpune/săpunuri, vizoni/vizoane;
c. roți/roate, glaciații/glaciațiuni, transmisii/transmisiuni;
d. defileuri/defilee, pervaze/pervazuri, ceaune/ceaunuri.
15. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. rampe/rămpi, tunele/tuneluri, bobi/boabe;
b. scânduri/scândure, vulcani/vulcane, ocheane/ocheanuri;
c. pui ori/pui oare, scandaluri/scandale, imnuri/imne;
d. ghiveciuri/ghivece, ligheane/lighene, gălu te/gălu ti.
16. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. bodyguarzi/bodigarzi, sloganuri/slogane, hamacuri/hamace;
b. ambarcații/ambarcațiuni, jeleuri/jelee, rastele/rasteluri;
c. impacte/impacturi, pamper i/pampersuri, prefixe/prefixuri;
d. formații/formațiuni, înghețate/înghețăți, resorturi/resoarte.
17. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. piuneze/pioneze, tulei/tuleie, veri/vere;
b. grupaje/grupajuri, monezi/monede, baticuri/batice;
c. paraji/prazi, infarcte/infrarcturi, oceane/oceanuri;
d. vise/visuri, noroace/norocuri, termeni/termene.
18. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. cari/care, festivale/festivaluri, piureuri/piuree;
b. coli/coale, monede/monezi, schimnice/schivnice;
c. râpe/râpi, ochi/ochiuri, curenți/curente;
d. hamace/hamacuri, tufănele/tufănici, boscheți/boschete.
19. Sunt corecte ambele forme substantivale de plural din seria:
a. cămine/căminuri, gălbenu uri/gălbenu e, căp une/căp uni;
b. eclere/ecleruri, flageluri/flagele, bare/bări;
c. grăunți/grăunțe, chibrite/chibrituri, adjuvanți/adjuvante;
d. bande/benzi, accesuri/accese, arce/arcuri.
20. Sunt corecte ambele forme de plural din seria:
a. căp une/căp uni, palate/palaturi, reziduuri/reziduri;
b. carioci/carioce, predestinări/predestinații, vulcani/vulcane;
c. torenți/torente, niveluri/nivele, bascuri/bă ti;
d. elani/elanuri, noroace/norocuri, parbrize/parbrizuri.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
3 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

21. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:


a. căp unii, pupezii, Ilenei;
b. ghearei, cărămizii, nevestei;
c. căp unei, lămâiei, Ilenii;
d. nevestii, cărămidei, ghiarei.
22. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. ridichii, tatei, lunii;
b. epopeei, fantasmei, gă tii;
c. cătinii, gogoa ei, ficei;
d. tatii, ridichiei, lunei.
23. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. rației, preeriei, saniei;
b. inimii, gâ tii, gheței;
c. fidelei, cătinei, mătu ei;
d. lămâii, pieii, cernelii.
24. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. cernelei, scânteiei, hienei;
b. lancei, mătăsii, ruginei;
c. mamei, fasolei, gecii;
d. oastei, zmeoaicei, Ilenii.
25. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. acadelii, lui iulie, sabiei;
b. datinei, na ei, sării;
c. halvalei, lânii, panglicei;
d. icrei, acadelei, mazării.
26. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. ruginii, sălcii, cazarmei;
b. foamei, mătu ii, cerii;
c. cazărmii, căciulii, tatii;
d. mamii, subsuoarei, oselii.
27. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. aptitudinii, horei, iernei;
b. lacrimei, datinii, ideei;
c. rouăi, lacrimii, bandei;
d. aptitudinei, benzii, faimei.
28. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. păpu ii, găoacei, învierii;
b. sănii, memoriei, o tii;
c. zmeoaicii, Ileanei, masei;
d. preriei, fiicei, sfeclei.
29. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. cârjii, ceții, subsuorii;
b. luminii, mesii, epopeei;
c. păpădiei, îndoielii, cârjei;
d. datei, fri căi, oastei.
30. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:
a. lui miss, ficei, ghearei;
b. mareei, păcurii, mesei;
c. gu ei, datei, salciei;
d. ghiarei, mamei, mareii.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
4 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

31. Sunt corecte toate formele de genitiv-dativ din seria:


a. pupezei, faimei, acneei;
b. gu ii, dății, prefaței;
c. acneii, fidelii, horei;
d. fasolei, mătu ei, nurorii.
32. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. anteprenor, ingerință, neant;
b. subterfugiu, torpedo, bodigard;
c. bodyguard, paleativ, recurs;
d. concizie, deferență, antreprenor.
33. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. inavertență, probatoriu, laptop;
b. torpedou, conteiner, veleitate;
c. inadvertență, convalescență, container;
d. covalescență, leptop, inserare.
34. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. vindecativ, duplicat, inconsegvent;
b. pedigriu, decalaj, persuasiv;
c. deferență, oprobiu, echivoc;
d. nativ, pedigri, blocadă.
35. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. anfitrion, periplu, inalienabil;
b. cofeină, cotingent, proscripție;
c. intransingență, precaritate, hecker;
d. hacker, cafeină, amfitrion.
36. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. impediment, decrepitudine, weekend;
b. adaos, charter, iceberg;
c. week-end, adaus, disimulare;
d. aisberg, ambuteaj, moțiune.
37. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. picanterie, renumerație, stagiune;
b. tandem, vacarm, candoare;
c. alucuțiune, boicot, festin;
d. versant, plastelină, exuberanță.
38. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. prognoză, altruizm, gerberă;
b. charter, embargo, emergent;
c. jerberă, disperare, eufemism;
d. intransingență, neurastenie, a anplifica.
39. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. a intreprinde, chebap, ipocondru;
b. bussines, altercație, desperare;
c. chebab, altruism, ipohondru;
d. a întreprinde, contingent, business.
40. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. ambuteiaj, a deconspira, disidență;
b. prezumpție, recordmen, anorecsie;
c. dizidență, a desconspira, prezumție;
d. recordman, anxietate, a încastra.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
5 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

41. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:


a. summit, egzemă, elogvent;
b. decongestionare, embargo, dizain;
c. design, reminiscență, angoasă;
d. embargou, desktop, remini cență.
42. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. diler, sprey, incompetență;
b. stomatologă, dealer, spray;
c. banner, aliură, inconpetență;
d. stomatoloagă, alură, mass-media.
43. Sunt corect scrise toate neologismele din seria:
a. erbeguri, whisky, criblură;
b. detailat, griblură, particulă;
c. cocktail, wisky, particolă;
d. detaliat, airbaguri, cocteil.
44. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. două zeci, aptisprezece, paisprezece;
b. al o sută unulea, ora douăsprezece, tustrei;
c. al noulea, clasa treia, patrusprezece;
d. câte trei, optsprezece, ai pe.
45. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. volumul cinci, aptesprezece, a cincia;
b. clasa a VI-a, volumul al cincilea, clasa întâi;
c. clasa întâia, al douăzecelea, a cincea;
d. clasa a–VI-a, unsprăzece, al o sutălea.
46. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. al douăzeci i unulea, cincisprezece, clasa a VI-a;
b. al o miilea, cinsprezece, câte itrei;
c. unusprezece, trei zeci, al o sutelea;
d. a cincia, clasa a-VI-a, al două sutălea.
47. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. amândorora, treizeci i doi de grade, două unu;
b. al douăzecelea, sala doi, un pe;
c. amândurora, al douăzecilea, trezeci i două de grade;
d. dio pe, opsprezece, asezeci.
48. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. al patrălea, al nouălea, douăzeci i unu de creioane;
b. clasa a douăsprezecea, al patrulea, douăzeci i două de creioane;
c. al doilea, cel de-al treilea, al noulea;
d. douăzeci i doi de creioane, al II-lea, a 30-a reprezentație.
49. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. al trei miilea, a douăzecea, felul al doilea;
b. felul doi, apte patru, câte ipatru;
c. ora doisprezece, ambii, al o sutălea concurent;
d. patru doi, cinzeci, câte trei.
50. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. al o sutelea, clasa a douăsprezecea, paisprezece;
b. doi pe clase, douăzeci de mii, clasa întâia;
c. două zeci, amândouă, al cincelea;
d. al o sutălea, douăzeci, Întâi Decembrie.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
6 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

51. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:


a. al o sutălea unu, treizeci i două de tablouri, al optălea;
b. treizeci i doi de tablouri, cin pe, a zecea;
c. al o sută unulea, douăzeci i două de tablouri, clasa a V-a;
d. douăzeci i doi mai, unsprezece, aptisprezece.
52. Sunt corecte toate structurile cu numerale din seria:
a. al două sutelea, în clasa a treia, al un milionulea;
b. Unu Decembrie, amândoi, doi pe;
c. al două sutălea, în clasa treia, al cincelea;
d. două unu, aizeci, două aprilie.
53. Conţine doar acorduri corecte seria:
a. douăjde mii, patruzeci i doi, al mielea clasat;
b. al zecelea, al douăzecilea, clasa a doua;
c. al o sută unulea, patru doi, aisprezece;
d. al douăzecelea, al zecilea, clasa doua.
54. Conţine doar acorduri corecte seria:
a. dragele mele, lui înse i, cealantă fată;
b. unii membrii, aceia i poveste, copilului acela;
c. dragile mele, unii membri, cărții aceleia;
d. ele înse i, copii no tri, norii fumurii.
55. Conţine doar acorduri corecte seria:
a. Maria însă i, doamnei aceea, el însuți;
b. acea i rochie, părinții no tri, acela i volum;
c. Mariei înse i, doamnei aceleia, aceea i rochie;
d. părinții no trii, acela volum, băieții ceilanți.
56. Conţine doar acorduri corecte seria:
a. ție însuți, voi în ivă, aceea i idee;
b. casa acelora, ție în i i, aceea idee;
c. fetei aceleia, povestea aceia, pe tine însuți;
d. el însu i, Mihaelei înse i, celeilante eleve.
57. Conţine doar acorduri corecte seria:
a. copiii propri, ultimile puteri, tu însu i;
b. amândoi membri, aceea întrebare, tu însuți;
c. propriii copii, ele însele, ultimele puteri;
d. atâția codrii, mamei aceleea, mie însumi.
58. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:
a. ár iță, mátur, fenomén;
b. prevédere, sevér, avárie;
c. ar íță, cimént, símbol;
d. prevedére, caractér, matúr.
59. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:
a. profésor, rituál, abátor;
b. álo, imigránt, anoréxie;
c. gádget, revelión, inspectór;
d. inspéctor, idée, pipér.
60. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:
a. óptim, páisprezece, le ín;
b. cízmă, profesór, dafín;
c. princípiu, adrésă, teléfon;
d. aló, bizár, ecologíc.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
7 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

61. Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria:


a. regízor, maiéu, radió;
b. cazinó, igiénă, maióu;
c. regizór, ianuárie, máistru;
d. simból, cazinóu, fideá.
62. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. tran-zac-ție, di-ag-nos-tic, su-bo-fi-țer;
b. cin-ste, send-vi , port-mo-neu;
c. pros-cris, di-a-gnos-tic, tran-sfu-zie;
d. cins-te, treis-pre-ze-ce, di-a-spo-ră.
63. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. ca-ri-o-că, ob-struc-ți-e, o-bie-ctiv;
b. orto-gra-mă, e-u-ro, simp-to-ma-tic;
c. fi-a-bil, ni-cio-da-tă, pa-lia-tiv;
d. ort-o-gra-mă, sculp-tu-ral, a-cua-re-lă.
64. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. vâr-stnic, ma-nu-scris, pre- co-lar;
b. su-bi-ec-tiv, pe-num-bră, sin-o-nim;
c. vârst-nic, post-li-ce-al, pri-zo-ni-er;
d. pri-zo-nier, mar -a-ri-er, sub-li-ni-a.
65. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. re-zi-duu, pre-ju-di-ciu, trai-ler;
b. piu-ne-ză, re-zi-du-u, a-lu-at;
c. con- ti-en-ti-za, pro-vi-zo-riu, san-gvin;
d. ex-pa-tri-a, re-cord-men, se-zon-ier.
66. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. ma-iou, pro-sper, i-ne-cu-a-ți-e;
b. ma-gne-ziu, de-o-do-rant, ter-mo-stat;
c. croa-sant, in-e-cu-a-ți-e, mi-nu-țios;
d. pros-per, mag-ne-ziu, al-ve-o-lă.
67. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. de-mi-pen-si-u-ne, nau-fra-gi-e-re, ma-ghiar;
b. co-a-for, in-a-dap-ta-bil, ter-mos-tat;
c. punc-taj, na-u-fra-gi-e-re, coa-for;
d. i-na-dap-ta-bil, su-pra-re-al, ra-țio-nal.
68. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. o-biec-tiv, re-ac-ți-e, bu-nă-cu-vi-in-ță;
b. de-cep-ți-o-nat, hi-drant, me-mo-ri-u;
c. o-bi-ec-tiv, fri-teu-ză, po-li-ti-ci-an;
d. bună-cu-vi-in-ță, di-a-cri-tic, re-cre-a-tiv.
69. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. co-bră, auto-di-dact, i-na-dec-vat;
b. de-co-ra-ți-u-ne, pro-mpti-tu-di-ne, su-blim;
c. promp-ti-tu-di-ne, a-u-to-di-dact, co-loc-vi-al;
d. ga-dget, co-lo-cvi-al, in-a-dec-vat.
70. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. con-fe-tti, drep-tun-ghic, stick-suri;
b. o-biec-ți-e, su-pra-vie-țu-i-tor, con-fet-ti;
c. drept-un-ghic, pi-o-nier, răs-tig-ni;
d. su-pra-vi-e-țu-i-tor, in-te-gra-mă, spi-o-naj.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
8 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

71. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:


a. des-cua-ma-re, noa-stră, i-nes-te-tic;
b. noas-tră, a-u-dit, bi-bli-o-fil;
c. e-pi-de-mio-log, in-es-te-tic, pne-u-mo-ni-e;
d. cons-ti-tu-ent, des-cu-a-ma-re, mon-stru-o-zi-ta-te.
72. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. con-tor-si-o-nist, res-pec-tuos, pre- e-din-ți-e;
b. e-pi-de-mi-o-log, nu-tri-ție, pre-scur-ta-re;
c. res-pec-tu-os, a-u-to, com-pe-ti-ți-o-nal;
d. mul-ti-func-ți-o-nal, o-blic, înt-ra-ju-to-ra.
73. Sunt despărțite corect în silabe toate cuvintele din seria:
a. rău-voi-tor, sanc-tu-ar, ne-vral-gi-e;
b. co-ra-bie, ort-o-gra-fi-e, ran-chiu-nos;
c. e-co-gra-fi-e, per-pe-tuu, ma-nu-scris;
d. suc-ce-siv, rău-vo-i-tor, hand-bal.
74. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. angajează, tu tii, el dădea;
b. el da, fulguie, să aibă;
c. tu ti, mi-ar plăcea, Nu fă!;
d. angajază, fulguie te, să aibe.
75. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. să decern, tu vii, Aduna-ți!;
b. el în eală, Adu-o!, tu vi;
c. să decernez, el în ală, Adunați!;
d. tu ții, se îngra e, să vii.
76. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. Nu apari!, ei afi ază, se dilată;
b. ei afi ează, ea cosea, Apari!;
c. Nu apărea!, se dilatează, eu vroiam;
d. ea cusea, el dădea, să dărui.
77. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. sărează, presară, eu dăruiesc;
b. presărează, mi-ar place, Nu face!;
c. eu dărui, eu stăruiesc, venii;
d. sară, eu stărui, Fiți atenți!.
78. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. Să batem, noi scădem, Fă!;
b. Fă-te!, mă sfiii, eu veni;
c. noi scadem, Nu te fă!, el sară;
d. se sfii, să bătem, Nu te face!.
79. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. să tacem, Nu fii!, să copiez;
b. mi-ar place, să aibă, se sfii;
c. să tăcem, mi-ar plăcea, Fii!;
d. Nu fi!, să aibe, să copii.
80. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. voi ve-ți merge, Nu taci!, a i veni;
b. tu plănsese i, eu venii, Taci!;
c. Nu tăcea!, să fi, s-a înoptat;
d. să fii fost, s-a înnoptat, v-a rămâne.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
9 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

81. Sunt corecte toate formele verbale din seria:


a. se înfăți ază, a agrea, mă abțin;
b. să jicnească, mă apțin, a dispărea;
c. să înnot, a agreea, va dispare;
d. eu înnod, se înfăți ează, să jignească.
82. Sunt corecte toate formele verbale din seria:
a. a accepta, noi cădem, să înapoieze;
b. agreind, să înnapoieze, Refă!;
c. a acepta, noi sîntem, Reface!;
d. noi cadem, eu văz, Nu reface!.
83. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. Scriți!, să-i accepte, să-l aibe;
b. jelui-m-a , Scrieți!, noi accentuăm;
c. noi accentuiem, i-au debran at, i-i dă;
d. jeluim-a , să o acepte, m-au văzut.
84. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. mi-ar displăcea, îi agreez, nemaivăzând;
b. îi agreiez, ne combătea, s-au anunțat;
c. mi-ar displace, ne mai văzând, v-am scris;
d. să-i aive, ne combate, i-au luat.
85. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. vă acoper, i-au dezarmat, v-au recunoscut;
b. s-ar fii năpustit, nu-i cunoa te, te-au învins
c. va dispărea, vă acopăr, Fiți cuminți!;
d. Fi-ți cuminți!, s-a dezghețat, Duce-ți-vă!.
86. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. Ducăse unde-o vrea, s-au ignorat, să se împece;
b. îl acro ază, văzându-i, să nu vii;
c. s-au dezechilibrat, să se împace, să nu vi;
d. îl acro ează, Ducă-se unde-o vrea!, Îmbracă-l!.
87. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. a-l degivra, l-ar fi obținut, ni s-a destănuit;
b. să-l adape, a-l dejivra, Nu fi supărat!;
c. Nu fii supărat!, ne-au dezamăgit, i-a dezbinat;
d. să-l adăpe, i l-au descris, a i fii dezaprobat.
88. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. să-l adaoge, v-ar fi plăcut, ați fost desmo teniți;
b. el se căii, l-ar fi învățat, să fii mers;
c. să-l adauge, el se căi, Îndură-te!;
d. vei înnota, n-a ascultat-o, m-au cople it.
89. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. să-i apropii, noi facem, Dă-i papucii!;
b. Dăi papucii!, te-ar fi contactat, v-ați înnoit;
c. să apropi, nu mi-ar place, îl în ală;
d. noi făcem, voi fi restituit, a fost desamăgită.
90. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. să ne convoce, eu mă feri, nu se sfiiră;
b. să-i arză, noi merseserăm, le-au desumflat;
c. i-i luă, s-au deslipit, v-ar fi dezvățat;
d. să-l ardă, să ne convoace, Vedea-i-a !.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
10 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

91. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:


a. să-i cheltuiesc, eu îmi reveni, trebuie de spus;
b. el atenuează, să-i cheltui, Închină-te!;
c. Nu te închina!, noi învățaserăm, ați fii rămas;
d. el atenuiază, neauzindu-i, voi fi tiut.
92. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. să vă chinuiască, eu mă ferii, Arză-l focul!;
b. Bine a-ți venit!, i-au în tiințat, să i-l restitui;
c. să vă chinuie, să-i arză, i-au prescris;
d. noi păruserăm, ne v-om răsgândi, să-i previe.
93. Sunt corect scrise toate construcțiile din seria:
a. el se cocoțează, a se zmeri, a i înnebuni;
b. să gre ască, rescriindu-l, v-a fi învățat;
c. el se cocoață, să gre ească, Vedea-l-ai mare!;
d. Vedeal-ai mare!, să ne revan ăm, ne-am instalat.
94. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. acetonă, cosmos, drops;
b. fotbal, prudență, curaj;
c. sare, dragoste, fanatism;
d. ah, cuplu, lider.
95. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. baftă, decanat, fenicul;
b. neant, accept, antren;
c. balet, etalon, lână;
d. alibi, infern, panou.
96. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. lapte, para utism, miere;
b. amoniac, man ă, ni ă;
c. electronică, hrean, pilaf;
d. bunătate, litoral, nevoie.
97. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. acid, dogmă, faringe;
b. antigel, discernământ, hrean;
c. aval, ecarisaj, festin;
d. azur, golf, mojar.
98. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. infern, volei, aur;
b. teamă, haz, lentilă;
c. antigel, lene, mezanin;
d. brânză, levănțică, nectar.
99. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. foame, obraz, piele;
b. usturoi, zahăr, egoism;
c. aracet, le in, nisip;
d. Bacău, egoism, ocnă.
100. Sunt defective de plural toate substantivele din seria:
a. secară, haos, nerv;
b. astm, leu tean, pericol;
c. sânge, unt, teamă;
d. agheasmă, metal, navă.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
11 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

Itemi cu valoare de 3 puncte


101. Sunt defective de singular toate substantivele din seria:
a. ardei, spori, centre;
b. focare, ocheane, versanți;
c. destine, tei, colonii;
d. moa te, aplauze, Bucegi.
102. Sunt defective de singular toate substantivele din seria:
a. anale, coclauri, ghilimele;
b. bretele, mititei, calorii;
c. cle ti, baterii, artificii;
d. devize, butoni, pistrui.
103. Sunt defective de singular toate substantivele din seria:
a. curieri, doze, carduri;
b. câlți, blugi, ochelari;
c. echipaje, paparazzi, martiri;
d. zori, creveți, lideri.
104. Sunt defective de singular toate substantivele din seria:
a. clinchete, ghizi, sloiuri;
b. tărâțe, cire i, germeni;
c. de euri, clăpari, nisipuri;
d. confetti, măruntaie, urale.
105. Sunt defective de singular toate substantivele din seria:
a. arici, foruri, unguente;
b. edili, copoi, tiruri;
c. tăieței, ale, tipizate;
d. clipsuri, titirezi, vrejuri.
106. Sensurile cuvintelor: ,,altruism” și ,,arbitrar” se regăsesc în seria:
a. a-i ajuta pe ceilalți; hotărât de arbitru;
b. bunătate, generozitate; soluționare a unui litigiu;
c. generozitate, a ajuta dezinteresat; făcut după bunul plac, samavolnic;
d. formație de nori; abuziv, samavolnic.
107. Sensurile cuvintelor: ,,blasfemie” și ,,buget” se regăsesc în seria:
a. ocară, injurie, ponegrire; bilanț al veniturilor i cheltuielilor unei familii;
b. defăimare a religiei, a lucrurilor sfinte; bilanț al veniturilor i cheltuielilor;
c. defăimare a religiei; buhăit, umflat;
d. celulă formată în urma diviziunii; bilanț.
108. Sinonimele cuvintelor: ,,ipocrizie” și ,,tergiversare” se regăsesc în seria:
a. prefăcătorie, viclenie ;e ec, nereu ită;
b. apropiere, confidență; ezitare, îndoială;
c. duplicitate, minciună; amânare, tărăgănare;
d. de teptăciune, iscusință; indecizie, oscilație.
109. Sinonimele cuvintelor: ,,divergent” și ,,diletant” se regăsesc în seria:
a. opozant, divers; naiv, superficial;
b. contradictoriu; dilematic, indecis;
c. îndepărtat, răsfirat; nehotărât, superficial;
d. diferit, contradictoriu; amator, necunoscător.
110. Sinonimele cuvintelor: „peiorativ” şi „sporadic” se regăsesc în seria:
a. insistent, stăruitor; firesc, natural;
b. ager, pătrunzător; degajat, dezinvolt;
c. ambițios, încăpățânat; izolat, răzleț;
d. depreciativ, disprețuitor; întâmplător, ocazional.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
12 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

111. Sinonimele cuvintelor: ,,fezabil” și ,,flagrant” se regăsesc în seria:


a. priceput, dibaci; indiscutabil, sigur;
b. referitor la frizură; de netăgăduit;
c. realizabil, posibil; izbitor, evident;
d. abil, iscusit; incontestabil.
112. Sinonimele cuvintelor: ,,grandios” și ,,grobian”se regăsesc în seria:
a. bombastic, umflat; înspăimântător;
b. măreț, impunător; necioplt, grosolan;
c. megaloman; înfrico ător, abominabil
d. excesiv, abuziv; bădăran, mitocan.
113. Sinonimele cuvintelor: ,, inadvertență” și ,, indezirabil”se regăsesc în seria:
a. nepotrivire, neconcordanță; nedorit, neplăcut;
b. dificultate, opoziție; nepricepere;
c. neaderență, neadaptare; neanalizabil;
d. pasivitate, nepăsare; stângăcie.
114. Sinonimele cuvintelor: ,,infailibil” și ,,instigare”se regăsesc în seria:
a. încurcat, complicat; întărâtare;
b. neînduplecat; provocare, incitare;
c. inevitabil; cercetare;
d. perfect, desăvâr it; îndemn la violență.
115. Sinonimele cuvintelor: ,,labil” și ,,insurgent”se regăsesc în seria:
a. nestatornic, viclean; suferind;
b. întortocheat; susținător, apărător;
c. schimbător, instabil; răzvrătit, revoltat;
d. iscusit, priceput; jignit, ofensat.
116. Sinonimele cuvintelor: ,,intransigent” și ,,masacru”se regăsesc în seria:
a. inflexibil, hotărât; măcel, carnaj;
b. nepoftit; denaturare, deformare;
c. ferm, necruțător; mustrare;
d. îndrăzneț; măcel, carnaj.
117. Sinonimele cuvintelor: ,,irascibil” și ,,meticulos”se regăsesc în seria:
a. imaginar, fantastic; scrupulos;
b. supărăcios, iritabil; minuțios, pedant;
c. hotărât, definitiv; superficial;
d. nerealizabil; amănunțit, detaliat.
118. Sinonimele cuvintelor: ,,oportunist” și ,,ostil”se regăsesc în seria:
a. avantajos, folositor; manierat, stilat;
b. potrivit, indicat; potrivnic;
c. nimerit, favorabil; instruit;
d. profitor, speculant; du mănos, vrăjma .
119. Sensurile cuvintelor: ,,inconsecvență” și ,,prejudiciu”se regăsesc în seria:
a. nestatornicire, inconstanță; daună, pagubă;
b. nepotrivire, neconcordanță; tirbire a onoarei cuiva;
c. instabilitate, labilitate; idee, părere preconcepută;
d. dificultate, obstacol; care precedă ceva.
120. Sensurile cuvintelor: ,,polemic” și ,,poliglot”se regăsesc în seria:
a. critic, contradictoriu; vorbe te mai multe limbi;
b. combativ, critic; are mai multe laturi;
c. polarizant; vorbe te mai multe limbi;
d. poleit; are mai multe unghiuri.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
13 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

121. Sensurile cuvintelor: ,,volubil” și ,,desuet” se regăsesc în seria:


a. care acționează de bunăvoie; neplăcut, supărător;
b. care vorbe te cu u urință, fluent; demodat, depă it;
c. care î i impune voința; învechit, perimat;
d. comunicativ, sociabil; dizgrațios, dezgustător.
122. Sinonimele cuvintelor: „acerb”și „predilect” se regăsesc în seria:
a. agresiv, caustic; sortit, menit;
b. aspru, sarcastic; predominant;
c. secundar, neesențial; receptiv, sensibil;
d. necruțător, înver unat; preferat, favorit.
123. Sensurile cuvintelor: ,,arivist” și ,,premisă”se regăsesc în seria:
a. parvenit; prima reprezentare a unei piese de teatru;
b. zgârcit; inaugurare a unei activități;
c. care caută să parvină prin orice mijloace; idee de bază, punct de plecare;
d. care sose te la timp; idee de bază.
124. Sinonimele cuvintelor: ,,a releva” și ,,sciziune”se regăsesc în seria:
a. a evidenția, a sublinia; despărțire, ruptură;
b. a (se) dezvălui, a (se) destăinui; crăpătură, anț;
c. a observa, a remarca; fisură, crevasă;
d. a reîntregi, a relua; dezbinare, ruptură.
125. Sinonimele cuvintelor: ,,servil” și ,,tolerant”se regăsesc în seria:
a. supus, smerit; cicălitor, dojenitor;
b. umil, plecat; aspru, neiertător;
c. ters, anulat; iertător, bun;
d. slugarnic, lingu itor; îngăduitor, indulgent.
126. Sensurile cuvintelor: ,,torid” și ,,ultraj”se regăsesc în seria:
a. arzător, fierbinte; ulterior, posterior;
b. cald, dogoritor; ofensă, insultă;
c. luptă cu tauri; amenințare, jignire;
d. luptător cu taurii; act de violență.
127. Sensurile cuvintelor: ,,vitalitate” și ,,accidental”se regăsesc în seria:
a. forță, dinamism; voit, intenționat;
b. foarte important, esențial; exagerat, excesiv;
c. putere de viață, energie; întâmplător, neesențial;
d. esențial, indispensabil; fortuit.
128. Sensurile cuvintelor: ,,asentiment” și ,,fiabil”se regăsesc în seria:
a. consimțământ, aprobare; care prezintă siguranță în exploatare;
b. dezaprobare, dezacord; care prezintă anumite abilități;
c. ostilitate, du mănie; îndemânatic, iscusit;
d. încuviințare, acord; priceput, dibaci.
129. Sensurile cuvintelor: ,,a rezilia” și ,,lizibil” se regăsesc în seria:
a. a amâna, a reprograma; citeț;
b. a desface, a anula un contract; care poate fi citit cu u urință;
c. a extrage, a recolta; care provoacă râsul;
d. a reexamina, a corecta; ridicol, caraghios.
130. Sinonimele cuvintelor: ,,perimat” și ,,incert” se regăsesc în seria:
a. permanent, continuu; schimbător, dubios;
b. etern, ve nic; suspect;
c. învechit, demodat; nesigur, îndoielnic;
d. ie it din uz, anulat; sigur, neîndoios.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
14 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

131. Sinonimele cuvintelor: ,,perseverent” și ,,indolent”se regăsesc în seria:


a. neschimbat, constant; nedureros;
b. încurcat, dezorientat; ingenios, ager;
c. prigonit, asuprit; lene , trândav;
d. stăruitor, tenace; nepăsător, apatic.
132. Sinonimele cuvintelor: „coliziune” şi „a atenua” se regăsesc în seria:
a. leziune, rană; a confirma, a întări;
b. izbire, lovire; a mic ora, a diminua;
c. ofensă, prejudiciu; a impresiona, a înduio a;
d. conflict, ceartă; a avertiza, a preveni.
133. Sensurile cuvintelor: „lamentabil” şi „obedient” se regăsesc în seria:
e. care este vrednic de plâns, inspiră milă; supus, ascultător;
f. cinstit, corect; indecent, vulgar;
g. prost, rău, mizerabil; nedeslu it, nelămurit;
h. care se opune; încăpățânat, îndăratnic.
134. Sinonimele cuvintelor: „predilecție” şi „adeziune” se regăsesc în seria:
a. preferință, privilegiu; lipire, sudare;
b. pagubă, daună; aderență, siguranță;
c. înclinație, atracție; aderare, ata are;
d. superioritate, importanță; înțelegere, convenție.
135. Sensurile cuvintelor: ,,calamitate” și ,, debordant”se regăsesc în seria:
a. enormitate, exagerare; dezorientat, pierdut;
b. nenorocire mare, dezastru; care se revarsă, exuberant;
c. absurditate, prostie; limpezit, clarificat;
d. extravaganță; dezamăgit, deziluzionat.
136. Sensurile cuvintelor: ,,a admonesta” și ,, patos”se regăsesc în seria:
a. a face însemnări pe marginea unui text; avânt, pasiune;
b. a transforma, a face să se potrivească; afectare, emfază;
c. a protesta, a reclama; înflăcărare, avânt;
d. a mustra cu severitate, a dojeni; însuflețire, entuziasm.
137. Sinonimele cuvintelor: ,,perfid” și ,,radios”se regăsesc în seria:
a. rău, viclean; luminos, voios;
b. stabil, durabil; vesel, fericit;
c. necinstit, viclean; fundamental, esențial;
d. vătămător, periculos; studios, sârguincios.
138. Sensurile cuvintelor: ,,a decoda” și ,,echitabil”se regăsesc în seria:
a. a dezlipi, a desprinde; întemeiat pe dreptate;
b. a descifra un cod, un mesaj; just, nepărtinitor;
c. a tulbura, a zăpăci; drept, corect;
d. a desface, a suprima; suspect, îndoielnic.
139. Nu conține perechi de antonime seria:
a. paradoxal/neobi nuit, unanim/general, candidat/ingenuu;
b. distins/vulgar, confidențial/public, excentric/comun;
c. cert/veridic, palpabil/imperceptibil, maleabil/rigid;
d. simultan/succesiv, laborios/lene , rudimentar/evoluat.
140. Nu conține perechi de antonime seria:
a. provizoriu/temporar, atracție/aversiune, impacient/răbdător;
b. servil/slugarnic, fecund/steril, malițios/amabil;
c. asemănător/analog, calamitate/dezastru, oprimat/exploatat;
d. reconfortant/întăritor, jovial/ursuz, progres/declin.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
15 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

141. Nu conține perechi de antonime seria:


a. nociv/vătmător, a elogia/a blama, opoziție/împotrivire;
b. loial/leal, mercantil/comercial, noblețe/distincție;
c. notație/observație, a obstrucționa/a înlesni, amplu/dezvoltat;
d. oportun/favorabil, străveziu/opac, a persuda/a convinge.
142. Nu conține perechi de antonime seria:
a. ardent/înflăcărat, bizar/ciudat, citadin/urban;
b. arbitrar/abuziv, ascet/pustnic, centripet/centrifug;
c. arivist/parvenit, dibaci/neîndemânatic, a atesta/ a confirma;
d. decisiv/hotărâtor, penurie/abudență, terifiant/înspăimântător.
143. Nu conține perechi de antonime seria:
a. conciliant/neînduplecat, contrast/opoziție, decadență/declin;
b. prolog/epilog, debordant/exuberant, ferm/hotărât;
c. trac/emoție, utopic/iluzoriu, vaporos/diafan;
d. firav/robust, conviv/comesean, fuziune/contopire.
144. Nu conține perechi de antonime seria:
a. lizibil/ilizibil, incoruptibil/integru, a înrătutăți/a agrava;
b. iluzoriu/amăgitor, naiv/credul, a sărăci/ a prospera;
c. nedefinit/vag, epuizat/extenuat, cult/incult;
d. conciliant/împăciuitor, galant/curtenitor, ilicit/necinstit.
145. Nu conține perechi de antonime seria:
a. excentric/extravagant, moral/imoral, gre eală/eroare;
b. adânc/profund, fățarnic/ipocrit, vinovat/culpabil;
c. autentic/veritabil, decent/indecent, bel ug/abundență;
d. zgârcit/avar, prudent/imprudent, iad/infern.
146. Nu conține perechi de antonime seria:
a. e ec/insucces, limitat/restrâns, îngâmfat/trufa ;
b. a iubi/a urî, echitate/dreptate, flagrant/evident;
c. istovit/epuizat, ezoteric/exoteric, impetuos/năvalnic;
d. compasiune/milă, iminent/inevitabil, implozie/explozie.
147. Nu conține perechi de antonime seria:
a. coerent/incoerent, lacom/avid, obraznic/insolent;
b. incoruptibil/integru, molipsitor/contagios, instruit/ignorant;
c. ingenios/inventiv, a bănui/a suspecta, misterios/enigmatic;
d. juvenil/tineresc, răutăcios/malițios, comun/superior.
148. Nu conține perechi de antonime seria:
a. trivial/vulgar, sacru/profan, licențios/indecent;
b. subiectiv/obiectiv, regresiv/progresiv, eficace/eficient;
c. terestru/celest, incontestabil/indiscutabil, abis/prăpastie;
d. vindicativ/răzbunător, echivoc/confuz, confidență/destăinire.
149. Nu conține perechi de antonime seria:
a. versatil/nestatornic, a denigra/a defăima, incoerență/neclaritate;
b. microcosm/macrocosm, efemer/trecător, expeditiv/operativ;
c. clar/obscur, favorabil/propice, nefertil/sterp;
d. angelic/demonic, excedent/surplus, incorectă/inexactă.
150. Conține perechi de antonime seria:
a. precursor/predecesor, a valida/a infirma, reverie/visare;
b. tern/strident, venerat/defăimat, absolut/relativ;
c. a descifra/a încifra, lealitate/cinste, notabil/important;
d. detaliat/succint, marcant/proeminent, omolog/corespondent.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
16 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

151. Conține perechi de antonime seria:


a. solid/puternic, advers/opus, captivant/încântător;
b. biruință/izbândă, îndatorire/obligație, majorare/cre tere;
c. narator/povestitor, prielnic/favorabil, obraznic/insolent;
d. introvertit/extravertit, permis/interzis, abstract/concret.
152. Conține perechi de antonime seria:
a. lene /indolent, progenitură/urma , răufăcător/infractor;
b. servil/slugarnic, neputincios/incapabil, a escalada/ a urca;
c. acceptare/respingere, bravură/la itate, calitate/deficiență;
d. a diminua/a atenua, ilegal/ilicit, evaluare/estimare.
153. Conține perechi de antonime seria:
a. a evolua/ a stagna, opresor/exploatator, debusolat/dezorientat;
b. haotic/ordonat, pedeapsă/sancțiune, denunțător/delator;
c. exaltare/tristețe, salubru/curat, fluență/cursivitate;
d. admirație/dispreț, complet/fragmentar, denaturat/veritabil.
154. Conține perechi de antonime seria:
a. îndemn/imbold, jertfă/sacrificiu, lamentabil/deplorabil;
b. intolerant/neîngăduitor, marcant/important, nedefinit/confuz;
c. erudit/învățat, grandoman/îngâmfat, nuanțat/expresiv;
d. flexibil/inflexibil, generos/meschin, identitate/diversitate.
155. Conține perechi de antonime seria:
a. eronat/gre it, ilustru/celebru, licențios/obscen;
b. individual/colectiv, încredere/suspiciune, limitat/nelimitat;
c. favorit/preferat, imixtiune/amestec, nutritiv/hrănitor;
d. excesiv/exagerat, ma inație/complot, obscur/întunecos.
156. Conține perechi de antonime seria:
a. ipocrit/fățarnic, etic/moral, obedient/ascultător;
b. frugal/u or, judicios/chibzuit, partizan/adept;
c. maximum/minimum, opulent/sărac, pesimism/optimism;
d. înfrigurat/încordat, rafinat/stilat, sever/exigent.
157. Conține perechi de antonime seria:
a. prietenie/ostilitate, real/iluzoriu, simpatie/aversiune;
b. ignorant/necunoscător, eroare/gre eală, occidental/vestic;
c. fascinant/încântător, imbatabil/invincibil, pedant/meticulos;
d. legalizat/autentificat, ofensă/jignire, rambursare/restituire.
158. Conține perechi de antonime seria:
a. eminent/distins, îndăratnic/încăpățânat, perifierie/suburbie;
b. imbecil/idiot, nutriție/alimentație, ramolit/senil;
c. festiv/solemn, livid/vânăt, salină/ocnă;
d. sinceritate/ipocrizie, static/dinamic, toleranță/intoleranță.
159. Conține perechi de antonime seria:
a. imprudent/nechibzuit, mutual/reciproc, perimat/învechit;
b. universal/particular, vag/precis, virtute/viciu;
c. efemer/trecător, flotabil/plutitor, recent/actual;
d. iluzoriu/amăgitor, oprimat/asuprit, salutar/salvator.
160. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. mică amploare, evoluție în jos, adaugă aditivi;
b. invitat nepoftit, simplă i sofisticată, adevăruri veritabile;
c. valoare absolută, acustică arhitecturală, lini te aparentă;
d. aer lichid, calități proaste, anexez alăturat.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
17 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

161. Nu conține structuri pleonastice seria:


a. publicație periodică, mai bine preferă, cronometra timpul;
b. mici extravaganțe, contraargument împotriva, mu chi file;
c. valea plângerii, direct i nemijlocit, mireasmă plăcută de parfum;
d. agent patogen, om de paie, paritate monetară.
162. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. expunere de motive, degradare militară, partea leului;
b. ruj de buze, a- i face siesta de după-masă, sloi de gheață;
c. a se întoarce înapoi, a reproduce întocmai, azil de bătrâni;
d. summit la nivel înalt, a anticipa dinainte, zbor aerian.
163. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. spirit analitic, aparat critic, partea leului;
b. mediul ambiant, a polariza în jurul, revendicări solicitate;
c. placă turnantă, speciali tii cei mai avizați, test de evaluare;
d. revine iar, staff-ul din jurul, talisman norocos.
164. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. atac agresiv, julitură u oară, lavetă de spălat;
b. efect sonor, spirit de echipă, organ legislativ;
c. lătrat de câine, mercurial de prețuri, noxă dăunătoare;
d. omletă de ouă, pacient bolnav, razie inopinată.
165. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. ornament decorativ, reclamă publicitară, sobor de preoți;
b. pagubă materială, schiță sumară, tire informativă;
c. echilibru dinamic, limbaj comun, zonă neutră;
d. ut puternic, tartină cu unt, vacarm asurzitor.
166. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. a se înfăți a în fața, previziunea viitorului, riscuri periculoase;
b. apă grea, banca apărării, anatomie patologică;
c. prima prioritate, stimă i respect, a urzi o conspirație;
d. pluralul modestiei, tergiversări i amânări, au urmat apoi.
167. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. promoție de absolvenți, turnură nea teptată, vestigiu vechi;
b. a suspenda temporar, undiță de pescuit, alocuțiune scurtă;
c. notă de protest, mica publicitate, datorie publică;
d. a aplica în practică, barou de avocați, cuier de haine.
168. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. a unelti un complot, aromă plăcută, defileu îngust;
b. perspectivă de viitor, cearcăn la ochi, e antion de probă;
c. anvelopă de cauciuc, depreciere valorică, fan entuziast;
d. a chema la rampă, piatră rară, tarif vamal.
169. Nu conține structuri pleonastice seria:
a. pilon de susținere, arsenal de arme, cină de seară;
b. de prim rang, vânător de munte, dramă pasională;
c. ungher ascuns, astru ceresc, a deraia de pe ine;
d. poartă de acces, croazieră pe mare, impermeabil de ploaie.
170. Conține structuri pleonastice seria:
a. edil al ora ului, faraon egiptean, preaviz de concediere;
b. monarhie absolută, agent diplomatic, curte de apel;
c. antecedent penal, baterie solară, leacuri băbe ti;
d. fată bătrână, calotă glaciară, dans ritual.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
18 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

171. Conține structuri pleonastice seria:


a. adevăr absolut, carne albă, pensie alimentară;
b. spirit analitic, aparat administrativ, bloc operator;
c. plan de viitor, a reveni din nou, semnătură proprie;
d. bază aeriană, cale de atac, punct cardinal.
172. Conține structuri pleonastice seria:
a. accent grav, beton armat, pedeapsă capitală;
b. consiliu de administrație, arc de triumf, căma ă de forță;
c. arbore genealogic, botezul focului, casa scării;
d. protagonist principal, simptom al unei boli, conducere managerială.
173. Conține structuri pleonastice seria:
a. fani fanatici, goale i fără sens, iluzie de artă;
b. obiceiul pământului, interfon interior, de ert arid;
c. principalele priorități, număr irațional, feerie încântătoare;
d. zvonuri nefondate, lanț cauzal, mărturie mincinoasă.
174. Conține structuri pleonastice seria:
a. a prefera mai mult, structură organizatorică, cutremur de pământ;
b. articol de fond, bilă albă, marcă înregistrată;
c. scrisoare deschisă, roți directoare, dramă pasională;
d. gol de aer, centru de greutate, ilustrație muzicală.
175. Conține structuri pleonastice seria:
a. câmp magnetic, imunitate diplomatică, plante industriale;
b. insuficiență cardiacă, joc de scenă, omul legii;
c. dună de nisip, iz neplăcut, lihnit de foame;
d. mandat de aducere, bază materială, film mut.
176. Conține structuri pleonastice seria:
a. cântecul lebedei, inteligență artificială, legitimă apărare;
b. prioritate principală, a face un spirit de glumă, zbucium sufletesc;
c. linie tehnologică, maestru de ceremonie, majoritate absolută;
d. mase plastice, graniță naturală, notă discordantă.
177. Conține structuri pleonastice seria:
a. privire retrospectivă, inteligență artificială, retribuție salarială;
b. cap pătrat, impune cu forța, leac tămăduitor;
c. mici găinării, hău uria , lipom de grăsime;
d. coliziune violentă, instrument gramatical, vacarm asurzitor.
178. Conține structuri pleonastice seria:
a. a recidiva din nou, garderobă de haine, a impune cu forța;
b. calcul diferențial, maree neagră, pod rulant;
c. materie primă, regim preferențial, serviciu divin;
d. gardă de onoare, cerneală simpatică, ofițer superior.
179. Conține structuri pleonastice seria:
a. mărturie mincinoasă, teatru de operații, evaluare sumativă;
b. revoluție industrială, undă verde, filtru total;
c. reclamă publicitară, feerie încântătoare, perioadă de timp;
d. mulțime vidă, tren de aterizare, universal valabil.
180. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. o clădire al cărui parter, fratele unei colege de-a mea, un prieten ai celor trei;
b. tinerii no tri, voturile a doi dintre ei, o prietenă de-ale mele;
c. lecția care am învățat-o, la puțini elevi le place, câți mai mulți;
d. un personaj a cărei prezență, ai no trii tineri, o prietenă de-a mea.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
19 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

181. Seria în care toate formele sunt corecte este:


a. băiatul care i-am dat cartea, caisele ale căror sâmburi, opiniile la trei;
b. fetei cea frumoasă, problemă grea de rezolvat, cartea a cărei preț;
c. opiniile a trei, fetei celei frumoase, un penar al colegei;
d. tezele a multora, omul al cărui înfăți are, întrebarea care v-o pun.
182. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. zidul de piatră al clădirii, Muzeul Național de Istorie a României, u or de spus;
b. caietul care l-am cumpărat, elevul cel bun, fete ale vecinului;
c. livezile de pruni ai satului, Muzeul Național de Istorie al României, celei mai bună;
d. un coleg a cărui frate, celei mai bune, un tablou ale cărui culori.
183. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. nedreptățile ale cărei victimă, elevului cel bun, un văr de-al meu;
b. din cauza la ceea ce s-a întâmplat, grea de memorat, casa la ai mei;
c. un prieten ai celor trei, oameni a căror experiențe, sora i fratele meu;
d. din cauza a ceea ce s-a întâmplat, un prieten al celor trei, fratele i sora mea.
184. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. cartea a cărui copertă, casei celei mici, hotărârea pe care a luat-o;
b. câteva păreri ai acestuia, ora ul ale cărui parcuri, grea de găsit;
c. casa cea mică, greu de găsit, hotărârea care a luat-o;
d. elevul ai cărui profesori, cântecele al căror autor, un exemplar al cărții.
185. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. prevenire ale incendiilor, cartea care am citit-o, ma inile ai căror proprietari;
b. manual de istorie a României, prevenire a incendiilor, băiatului celui isteț;
c. băiatului cel isteț, cartea pe care am citit-o, grea de făcut;
d. cartea cel mai de jos, ma inile ale căror proprietari, fetei cea harnică.
186. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. casa alor mei, acestei prietene a mele, un caz a cărui rezolvare;
b. fiecare tablou al său, prietena care m-am întâlnit, fetelor cele frumoase;
c. acestei prietene ale mele, fetei cea harnică, elevului celui bun;
d. generație a cărui entuziasm, vecina care am cunoscut-o, multor oameni.
187. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. rezultatele fetelor celor silitoare, un caz a cărui rezolvare, prietena pe care am întâlnit-o;
b. un caz a cărei rezolvare, grea de preparat, tricoului celui ro u;
c. prietena care am întâlnit-o, un tablou ale cărui culori, fată a vecinului;
d. rezultatele fetelor cele silitoare, greu de preparat, tricoului cel ro u.
188. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. surorii cea mare, ora ul ale cărui străzi, ideea care i-am dat-o;
b. daruri copiilor celor cuminți, surorii celei mari, cel mai bine;
c. cea mai bine, ora ul a cărui străzi, ideea pe care i-am dat-o;
d. daruri copiilor cei cuminți, copil al vecinei, o casă la ale cărei ferestre.
189. Seria în care toate formele sunt corecte este:
a. grei de preparat, pomul ale cărui ramuri, defileul care l-am străbătut;
b. fratelui cel mare, un munte de pe a cărui culme, prevenire a incendiilor;
c. cel mai buni, cântecele al căror autor, funcția sintactică al cuvântului;
d. greu de preparat, fratelui celui mare, cei mai buni.
190. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Buna cuviință nu este una din calitățile ei.
b. Îmi plac lalele acestea.
c. Soluția propusă poate fi acceptabilă.
d. Este captivat de lectura unei cărți cumpărate de curând.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
20 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

191. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:


a. Azi după masă, îi voi spune i lui fratele meu.
b. Baremurile acestor teste se afi ează la avizier.
c. Accept orice soluție care mi se prezintă.
d. Nu tia să adopteze o atitudine indiferentă.
192. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Alte ori era mai atent, nu gre a atât de mult.
b. Măsurile anticorupție i-au arătat roadele.
c. Era bine tiut faptul că medicamentul avea contra indicații.
d. A ansamblat piesele conform schemei.
193. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Nu avea nici un beneficiu în urma afaceri.
b. Cartea fusese un best-seller, extrem de bine vândut.
c. Pe acea plaje erau aliniate ezlonguri.
d. Îl binedispune tot ceea ce vine din partea ta.
194. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Unii se bizuiesc pe faptul că pot reu i fără să se pregătească.
b. Copilul a dat dovadă de bună cre tere.
c. A trecut prin Alba Iulia mai de curând.
d. tiu cu egzactitate unde s-a gre it.
195. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Va pleca în Bra ov.
b. Pune ouăle în co uleț.
c. E bine ca să tiu de el.
d. Este nu numai cuminte, cât i silitor.
196. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Advertismentul a fost rostit pe un ton ăgalnic.
b. Altădată iernile erau mai geroase.
c. Îl reparăm altădată.
d. A plecat o dată cu voi.
197. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Ce-s cu astea?
b. Sportivul nu trebuie să facă excesuri.
c. Ce-i cu astea?
d. În cartierul nostru se construie te o moscheie.
198. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Fiecare dintre ei voia să răspundă.
b. În ceea ce privesc notele, vom mai discuta.
c. Dorința lui era ca să reu ească.
d. Aflați despre mine căci am ajuns cu bine.
199. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Îmi tot zice că ce frumoasă sunt.
b. Trebuie regândită relația între părinte i copil.
c. El îi în eală mereu a teptările.
d. Problemele ni se înfăți ează într-o lumină nouă.
200. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Locuința unui eschimos este igluul.
b. i-a pus un fermuar nou la geaca bleumarin.
c. Pentru a evita incidentele, au luat măsuri eficaci.
d. Mica fetiță se pierduse de părinții ei.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
21 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

201. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:


a. Ea se angajază să- i respecte promisiunile.
b. Propriii prieteni l-au dezamăgit.
c. De la o vreme s-a lăsat pe tânjeală.
d. Am decât un caiet.
202. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Titlurile erau scrise cu majuscule mai mari.
b. Norii albii-argintii aveau forme surprinzătoare.
c. Dragile mele prietene m-au susținut.
d. Să fii fost anunțat, a fii mers i eu la espoziție.
203. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Ea este o doctoră foarte bună.
b. De-a lungul timpului, s-a purtat cuviincios.
c. Ne se merită să investim în acest proiect.
d. Fiecare din cei mai buni studenți vor primi burse.
204. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Programul noului său servici este solicitant.
b. Regretele le-am lăsat trecutului.
c. Mama, când a plecat, i-a părut foarte rău.
d. Era să întârzii.
205. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Calitatea încălțămintei este garantată.
b. Au urmat apoi zile caniculare.
c. Accidentatul are nevoie de prim-ajutor.
d. Oamenii manifestă pentru revendicările lor.
206. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Colegii mă vizitează fregvent.
b. Mi-a fost teamă să mă apropiu.
c. A cumpărat o cutie de chibrituri.
d. Am cunoscut doi studenți chineji.
207. Alege enunțul în care nu există nicio greșeală:
a. Un grup de turi ti au vizitat muzeul.
b. Opinia era exprimată ambiguu.
c. Mi-ar pare bine să vină cu noi în excursie.
d. Trei mini trii au fost demi i.
208. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Maria a cunoscut mulți arti ti celebrii.
b. Am cumpărat ultimile cărți la preț redus.
c. El a fost numit ca i consilier al ministrului.
d. Gabriela, de asemenea, va veni la noi diseară.
209. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. N-am decât o soră.
b. Am decât o soră.
c. Îi mai a teptăm pe la noi i alte dăți.
d. În sală nu era nici un spectator.
210. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Vestea a venit ca o lovitură de trăznet.
b. Nemaiauzind zgomot, a ie it din ascunzătoare.
c. S-a autopedepsit pentru acest rezultat.
d. Era înghețat bognă, abea mai putea vorbi.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
22 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

211. Enunțul care nu are nicio greșeală este:


a. A a teptat două ore în antecameră pentru a intra la director.
b. Un buchet de trandafiri a fost trimis la adresa menționată.
c. Pentru a cumpăra un ruj, am testat ni te monstre.
d. E scump ce nu se există.
212. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Nu mai m-am văzut cu el.
b. Erau cunoscuți ca răi-platnici.
c. Au venit destui de mulți.
d. Ne dorim să participe cât mai mulți.
213. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Am reu it grație ajutorului primit de la ei.
b. Nerăbdător, a chemat pe ceilalți.
c. I-am cumpărat un pulover la Cristian.
d. Din punct de vedere al utilizatorului, produsul avea carențe.
214. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Întradevăr, n-are ce privii în ecspoziția aceasta.
b. O mulțime de oameni se adunaseră să protesteze.
c. El manifestă diferență față de bunicii săi.
d. A mers la medic pentru o consultare.
215. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Între cele două produse era deferență de preț.
b. Mihai a fost un elev iminent.
c. Au pierdut din cauza slabei mobilizări.
d. Pericolul era eminent.
216. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Boala a evaluat surprinzător.
b. În savană trăiesc animale feroci.
c. Specialistul a evoluat produsele de panificație.
d. Din punct de vedere tehnic, linia de producție este pregătită.
217. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Zăcămintele aurifere au atras companiile minere.
b. Băiatul era originar din Câmpulung.
c. În Valea Zânelor există o cale fierată de un tip special.
d. Ferestrele zornăiau, semn că avea loc un nou seizm.
218. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Marea se repezea cu talazurile ei în stabilopozi.
b. A abordat tema într-un mod originar.
c. Este foarte esențial să promovăm într-o altă categorie.
d. A intrat într-un restaurant tixit de lume.
219. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Pe alocuri vor cădea scurte adverse însoțite de descărcări electrice.
b. N-am putut să-mi continuu plimbarea.
c. Proiectul de lege nu a fost adoptat, fiindcă nu s-a întrunit cvorumul.
d. A fost cuprins de melanconie.
220. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Todeauna l-a apreciat ca i coleg pe care te puteai baza.
b. Ghiața lacului devenise patinuar.
c. Se poartă cu bun-simț.
d. Au localizat unde va avea loc evenimentul.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
23 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

221. Enunțul care nu are nicio greșeală este:


a. Csenofobia nu este o trăsătură specifică românilor.
b. S-a produs un accident în urma coleziunii frontale a două autoturisme.
c. Era căsătorit cu o băimăreancă frumoasă.
d. Există benzi specializate în infracționalitate informatică.
222. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. El î i acordează vioara.
b. Un control inopinant a scos la iveală mari nereguli.
c. O nouă ediție a cărții va apare în curând.
d. Pentru a nu se murdări, copilul avea o babețică.
223. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. A participat la multe festivale de muzică populară.
b. Complimentele primite din partea colegilor o bucurau.
c. Fetița primise două păpu e.
d. Mă pregătesc să absolvesc liceul.
224. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Turistul se pierde în marea metropolă a Istambulului.
b. Îți explic odată pentru totdeauna.
c. Se desfințează magazinul de la colț.
d. Porumbeii ciuguleau firimituri.
225. Enunțul care nu are nicio greșeală este:
a. Căutarea unei certitudini devenise obsedantă.
b. Adie un vânt primăvăratec.
c. Ochii ei aveau culoarea zmaraldului.
d. Comisia avea să prezinte concluzia finală.
226. Enunțul corect este:
a. Viața sedativă duce la grave probleme de sănătate.
b. A participat la un concurs de echitate, la Ploie ti.
c. i-a cumpărat un penal i un ghiozdan.
d. Dineul fastuos a fost o surpriză pentru câ tigătorii concursului.
227. Enunțul corect este:
a. A părut interesant de oferta angajatorului.
b. Partida a fost câ tigată de echipa aversă.
c. El este înscris ca elev auditoriu.
d. Apa cobora vijelioasă pe versant.
228. Enunțul corect este:
a. Apartamentul de dedesubt a fost inundat.
b. Tânje te după viața de liceal.
c. Întâmplarea neprevăzută le-a dat peste cap toate planurile.
d. Prietenii i-au dat seama că era un mare intricant.
229. Enunțul corect este:
a. Foarte mulți factori concurează la atingerea performanței sportive.
b. Zăcămintele petroliere sunt o bogăție națională.
c. Măsurile arbitrare au provocat mari nemulțumiri în rândul salariaților.
d. Plecarea lui în străinătate era temporală.
230. Enunțul corect este:
a. În tratativele cu salariații, angajatorul nu a făcut nicio concesie.
b. A făcut câteva iluzii pe care el le-a sesizat.
c. Restaurantul funcționa la parterul blocului fără accepția locatarilor.
d. Industria mineră este în declin.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
24 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

231. Enunțul corect este:


a. Handbali tii a teptau confruntarea cu echipa aversă.
b. Garda s-a alineat pentru a da onorul pre edintelui.
c. Imigranții s-au adoptat la condițiile sociale oferite de țările europene.
d. Nepotismul este o problemă inveterată a societății noastre.
232. Enunțul corect este:
a. Î i dorea să-i țină campanie frumoasei fete.
b. Impresionați de situația în care se afla fetița, au adoptat-o.
c. În urma accidentului a suferit o confuzie la picior.
d. A folosit cuvântul cu sens figurant.
233. Enunțul corect este:
a. S-a angajat cazier la un supermarket.
b. Fabrica din ora ul nostru face parte dintr-un concert industrial.
c. Clientul a fost contactat de reprezentanții băncii.
d. Firma era în stare de filament.
234. Enunțul corect este:
a. Personajul literar este o ficțiune.
b. El este funcțional la primărie.
c. Este impasabil față de cei din jurul său.
d. A găsit cîinele pe o stradă, lignit de foame.
235. Enunțul corect este:
a. Refuză tot ceea ce este impuls de părinții săi.
b. I-a înțeles mai bine, luând contract cu problemele lor.
c. Toți erau emoționați urmărind saltul mortar al acrobatului.
d. Întreprinderile au fuzionat realizând un concern.
236. Enunțul corect este:
a. Realizase o interesantă mochetă a elicopterului Boeing.
b. Clauzele contactului sunt respectate de ambele părți.
c. Caii au ie it în manej.
d. Constructorii folosesc mortalul ca element de legătură între cărămizi.
237. Enunțul corect este:
a. Doi este un numerar cardinal.
b. El este modelat, în general, de interes.
c. A fost afi at un oral pentru consultații.
d. Pentru a face umbră în cameră, a tras un stol.
238. Enunțul corect este:
a. Am învățat la coală numeralul ordinar.
b. Rochia era dintr-un material transperant.
c. În sesiune a susținut un examen scris i altul orar.
d. A rambursat o tran ă din împrumut.
239. Enunțul corect este:
a. În plan profesional este în ascensiune.
b. În timpul ritualului, amanul intră în tran ă.
c. Pe etajeră era o statuetă din albastru.
d. La ora de geografie avea nevoie de un atlaz.
240. Enunțul corect este:
a. Prin negocieri s-a ajuns la consemn.
b. Mâinile murdare sunt un focar de infecție.
c. Împrumutul de la bancă a fost gerat de părinți.
d. Medicul trebuie să-i proscrie o rețetă.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
25 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

241. Enunțul corect este:


a. Au oprit să mănânce la o stațiune de benzină.
b. Mediul familiar influențează evoluția copilului.
c. Reacțiunea politică era puternică.
d. A achitat cumpărăturile în numeral.
242. Enunțul corect este:
a. Rațiunea de alimente le ajunge pentru o zi.
b. A avut de pregătit un comentariu literal.
c. Trebuia să completeze fi a cu nume i pronume.
d. Proiectul a beneficiat de o conjunctură favorabilă.
243. Enunțul corect este:
a. Se recomandă consumul ponderal de zahăr, sare i grăsimi.
b. Intervenția în forță a poliției a fost deconspirată.
c. În apropierea cercului antic, poți admira aurora boreală.
d. Pâinea făcută de el dovede te că este un brutal iscusit.
244. Enunțul corect este:
a. Pasiunea pentru moderarea lutului o mo tenise din familie.
b. Pentru acces ai nevoie de parola secretă de trecere.
c. Vinul se îmbuteliază după decantare.
d. Elevii de la clasa de pian se pregătesc pentru adiție.
245. Enunțul corect este:
a. Prietenii au avut asupra lui o afluență negativă.
b. Trăia solidar la marginea ora ului.
c. În acel incident rutier i-au pierdut viața două persoane.
d. Mărturisirea lui m-a deconcertat.
246. Enunțul corect este:
a. M-am deconectat citind.
b. Folosindu-l, i-a dat seama că aparatul este funcționar.
c. La simpozion a prezentat o comunicație tiințifică.
d. S-a stabilit concesia acelor bunuri.
247. Enunțul corect este:
a. A înaintat comisiei două raporturi.
b. Lucrarea se anunța a fi interesată încă din primul alineat.
c. Două arce de la canapea s-au rupt.
d. I-a aruncat mingea la file.
248. Enunțul corect este:
a. A fost deconectat de la aparatele care îl țineau în viață.
b. Ei se aflau în rapoarte bune.
c. Avea eroare de hoți.
d. Copilul a mâncat prea multe arahnide.
249. Enunțul corect este:
a. A trasat cu compasul două arcuri de cerc.
b. Modelatorul dezbaterii părea depă it de situație.
c. În cartea sa, evocă frumo ii ani ai copilăriei.
d. S-a rupt cureaua de transmisiune a motorului.
250. Enunțul corect este:
a. Copacul cre tea riguros în mijlocul curții.
b. Muncitorul a fost atent la sutura dintre grinzile de oțel.
c. Ma ina a rămas pe geantă.
d. În apărarea sa, a invocat un nou articol al legii.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
26 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

Itemi cu valoare de 5 puncte


251. Enunțul corect este:
a. Soarta îl va desena învingător în jocul vieții.
b. Anual, sute de oameni au accidente mortare.
c. La vamă se efectuează un control riguros.
d. Este un virtuos al naiului.
252. Se dă textul: ,,Pe internet se consumă povești de dragoste și drame, se crează s-au se destramă
prieteni, se caută soluți s-au doar probleme .Îl ignori pe omul de lângă tine spre ai trimite un zâmbet
aceluia aflat la kilometri distanță, având iluzia comunicări, a umpleri vidului interior care îl crează
negativismul din jurul nostru.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. opt gre eli;
c. zece gre eli;
d. nouă gre eli.
253. Se dă textul: ,,Era un om de o sinceritate francă, își sub juga auditoriul, glumele care le făcea, nu
lăsau impresia că iar pesifla pe uni și pe alți.’’ Acesta conține:
a. apte gre eli;
b. ase gre eli;
c. cinci gre eli;
d. patru gre eli.
254. Se dă textul: ,,Încăpățânarea ei teribilă îi ecsaspera pe părinți care ne știind cum să o determine, nu sau
sfit să apeleze la un specialist.’’ Acesta conţine:
a. ase greşeli;
b. cinci greşeli;
c. patru greşeli;
d. trei greşeli.
255. Se dă textul: ,,Din totdeauna cinstea a fost considerată cea mai importantă valoare a unui om.Idea
pare depășită de pofta modernă pentru prosperitate și huzur. Dacă ne fiind cinstit poți fii bogat, se
merită oare să ți la integritatea ta morală?’’ Acesta conține:
a. opt greşeli;
b. ase gre eli;
c. apte gre eli;
d. nouă gre eli.
256. Se dă textul: ,,Nu se merita să-și irosească energia cu oameni a căror interese erau diferite și care
ar fii căutat tot timpul săi găsească vre o vină.’’ Acesta conţine:
a. şapte greşeli;
b. cinci greşeli;
c. patru greşeli;
d. ase greşeli.
257. Se dă textul: ,,Copii se grăbesc să crească, spre ași câștiga independența financiară, ne mulțumiți
de cea ce le oferă părinți lor, care deșii muncesc din zorii și până în seară, nu mai pot face față
cerințelor din ce în ce mai ridicate ale odrazlelor.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. apte gre eli;
c. nouă gre eli;
d. opt gre eli.
258. Se dă textul: ,,Dese ori ne întâlneam și obijnuia să mă tachineze că sunt fănă Lady Gaga, că am
aceiași atitudine, că îmi place să fiu estravagantă.’’ Acesta conține:
a. cinci gre eli;
b. ase gre eli;
c. patru gre eli;
d. apte gre eli.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
27 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

259. Se dă textul: ,,În marele orașe ale lumi, se crează un amestec de seminți, desrădăcinații aflați în
căutarea norocului.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. patru gre eli;
c. cinci gre eli;
d. trei gre eli.
260. Se dă textul: ,,Greșala a fost a ei, de oarece a primit două duzine de farfuri și nu a opservat că sunt
incomplecte și modelul nu era acelaș.’’ Acesta conține:
a. cinci gre eli;
b. apte gre eli;
c. patru gre eli;
d. trei gre eli.
261. Se dă textul: ,,Performanțele individuale, încrederea în forțele propii î-ți dă certitudinea că devi util,
că, defapt, viața are un sens.’’ Acesta conține:
a. două gre eli;
b. trei gre eli;
c. patru gre eli;
d. cinci gre eli.
262. Se dă textul: ,,Refuzul categoric a femei de a se căsătorii, dar și faptul că părinți lui nu au agreeat-o,
l-a făcut să se revolte.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. apte gre eli;
c. cinci gre eli;
d. patru gre eli.
263. Se dă textul: ,,Lumea din jurul nostru sa unplut treptat de zgomot, făcând din gălăgie un stil de viață.
A uitat că bunici și străbunici noștrii au tăcut mult, spre a vorbi doar atunci când vîrsta și autoritatea
lea permis să o facă.’’ Acesta conține:
a. apte gre eli;
b. ase gre eli;
c. cinci gre eli;
d. patru gre eli.
264. Se dă textul: ,,Bunicele și bunici noștrii aveau un adevărat cult pentru muncă, nu concepeau să
treacă o zii fără să muncească, idea s-a diluat, astăzi umblăm după lovitura norocoasă.’’ Acesta
conţine:
a. trei greşeli;
b. patru greşeli;
c. ase greşeli;
d. cinci greşeli.
265. Se dă textul: ,,Dea lungul timpului, s-a purtat mereu cuvincios, devreme ce colegii l-au susținut când
a fost investit în noua sa funcțiune.’’ Acesta conține:
a. două gre eli;
b. ase gre eli;
c. cinci gre eli;
d. trei gre eli.
266. Se dă textul: ,,Respingem cu toți, aproape involuntar, ideia că am fii putut proceda greșit, că nu
suntem perfecți și că decizile noastre ne reflectă defectele și slăbiciunile. Întrun fel bizar însă, viața
oferă compensați, i-ar din greșeli ajungem să învățăm mai mult de cât din lucrurile care suntem une
ori atât de mândri. ’’ Acesta conține:
a. nouă gre eli;
b. zece gre eli;
c. unsprezece gre eli;
d. opt gre eli.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
28 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

267. Se dă textul: ,,Mi-ar pare bine să fie promovate ideile originare care să nască concepte noi,
surprinzătoare, neângrădite de clișeie.’’ Acesta conține:
a. două gre eli;
b. cinci gre eli;
c. patru gre eli;
d. trei gre eli.
268. Se dă textul: ,,Mie însămi nu mi-ar place să fiu suspectat că îmi sub minez colegi ai căror încredere
am obținuto cu greu.’’ Acesta conține:
a. două gre eli;
b. trei gre eli;
c. patru gre eli;
d. ase gre eli.
269. Se dă textul: ,,Sinceritatea comferă relațiilor sociale un anumit comfort. Un om deschis și
consegvent în exprimarea deschisă a ideiilor inspiră încredere.Alături de oameni sinceri se trăiește
frumos și liniștit, în timp ce ne sinceritatea alimentează fustrarea și ne încrederea. ’’ Acesta conține:
a. apte gre eli;
b. nouă gre eli;
c. opt gre eli;
d. zece gre eli.
270. Se dă textul: ,,Eram să tranversăm strada printrun loc ne marcat, întru cât se desfințase trecerea de
pietoni, însă am văzut agentul de circulație și am renunțat.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. două gre eli;
c. trei gre eli;
d. cinci gre eli.
271. Se dă textul: ,,Înnota în continuu și țărmul parcă se îndepărt. Nu se putea oprii, deoarce ar fii
înghețat. Îl înebunea gândul că nu mai va ajunge la copii săi.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. patru gre eli;
c. cinci gre eli;
d. apte gre eli.
272. Se dă textul: ,,Odiseia căutări școli cea mai bună începe cu un an înnainte. Dacă vreți ca să vă
înscrie-ți copilul, vă faceți mutație în zonă. În septembrie aflați, că a fost aceptat și vă pregătiți
pentru debutul anului școlar.’’ Acesta conține:
a. nouă gre eli;
b. zece gre eli;
c. opt gre eli;
d. apte gre eli.
273. Se dă textul: ,,Eu nu simpt că îți atingi scopul ca și om dacă ești fortuit să faci anumite lucruri. Un
om integruu trebue să fie intrasingent, să nu acepte compromisul.’’ Acesta conține:
a. patru gre eli;
b. ase gre eli;
c. apte gre eli;
d. opt gre eli.
274. Se dă textul: ,,Noiile spați lucrative sunt foarte mici, mulți din colegi sunt nemulțumiți, ferestrele nu
atenuiază zgomotul stradei, ca și locație se află întro zonă aglomerată al orașului.’’ Acesta conține:
a. zece gre eli;
b. opt gre eli;
c. apte gre eli;
d. nouă gre eli.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
29 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

275. Se dă textul: ,,Sunt uni oameni care te face să revaluezi felul în care te raportezi la ei. Te-ai crezut
mai superior și constați că ai dat dovadă de infantilizm. Ei afișază în continoare aceiași modestie,
par a nu opserva sbuciumul tău.’’ Acesta conține:
a. nouă gre eli;
b. zece gre eli;
c. opt gre eli;
d. apte gre eli.
276. Se dă textul: ,,Întro lume care frontierele dispar, începe să dispară și sentimentul apartenenței la un
popor și la o țară. Vrăjiți de mirajul libertăți, tineri uită a deseori că drumul străinătăți poate fi pentru
cel mai mulți din ei drumul către nicăieri. Te naști român și nimeni nu poate schimba acest lucru.’’
Acesta conține:
a. cinci gre eli;
b. ase gre eli;
c. apte gre eli;
d. opt gre eli.
277. Se dă textul: ,,Viața este ca și o călătorie, iar toții oameni care îi întâlnim, nu fac alt ceva de cât mai
să adaoge diverse lucruri în propiul nostru bagaj emoționar.’’ Acesta conține:
a. opt gre eli;
b. nouă gre eli;
c. unsprezece gre eli
d. zece gre eli.
278. Se dă textul: ,,Thailanda este locația la care am visat cu ochi deschiși. S-a dovedit a fii tărâmul
libertăți și a desinhibării, a orașelor care nu doarme nicio dată, a plajelor cu ape cristaline și a
lacunelor albastre.’’ Acesta conține:
a. douăsprezece gre eli;
b. unsprezece gre eli;
c. opt gre eli;
d. apte gre eli.
279. Se dă textul: ,,În safari, eram dea dreptu disperați la gândul că se va înopta curând și nu mai vom
vedea animalele aflate la câțiva metrii de noi. Modul în care noaptea înbrățișează razele soarelui
creiază o imagine care n-o ve-ți regăsii în nici un alt loc din lume.’’ Acesta conține:
a. douăsprezece gre eli;
b. unsprezece gre eli;
c. zece gre eli;
d. nouă gre eli.
280. Se dă textul: „Adoleșcenții, oameni în formare, căruia timpul și lipsa experienței de viață nu leau
dat ocazia să se cunoască și să î-și stabilească poziția în societate, sunt cel mai expuși influențelor
din partea celor din jur.Acesta conţine:
a. cinci greşeli;
b. ase greşeli;
c. apte greşeli;
d. opt greşeli.
281. Se dă textul: „Sucesul în carieră este reconpensa care sistemul o propune cel care ia înțeles și ia
aceptat regulile, este o izbândă ce presupune pe lângă muncă și multe sacrifici.” Acesta conţine:
a. ase greşeli;
b. apte greşeli;
c. opt greşeli;
d. nouă greşeli.
282. Se dă textul: ,,Una din principalele ideei care animă tânăra generație este acea de a trăii clipa.
Trecutul este pentru cel mai mulți o enigmă, iar vitorul este in cert.’’ Acesta conține:
a. apte gre eli;
b. opt gre eli;
c. ase gre eli;
d. cinci gre eli.
COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
30 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

283. Se dă textul: ,,Ne redescoperim cu fiecare vârstă, cu fiecare etapă, mereu alți și totuș mereu aceeași.
Ne rămâne nouă înșiși o enigmă, de a cărui rezolvare depinde locul nostru în lume, cine sîntem și
care este rostul nostru.’’ Acesta conține:
a. apte gre eli;
b. ase gre eli;
c. patru gre eli;
d. cinci gre eli.
284. Se dă textul: ,,Omul lucrează în folosul lui și ai altora, find renumerat pentru servicile sale, ca la
rândul lui săi renumereze pe aceea care îi oferă cea ce el nu poate să facă.’’ Acesta conține:
a. ase gre eli;
b. nouă gre eli;
c. opt gre eli;
d. apte gre eli.
285. ,,Homo faber” înseamnă:
a. omul fricos;
b. omul me te ugar;
c. omul fugar;
d. omul înțelept.
286. ,,Ad litteram” înseamnă:
a. lângă literă;
b. cu literă;
c. cuvânt cu cuvânt;
d. despre cuvânt.
287. ,,Alma mater” înseamnă:
a. altă mamă;
b. mamă hrănitoare;
c. aceea i mamă;
d. mama Alma.
288. ,,In nuce” înseamnă:
a. în nucă;
b. miezul problemei;
c. în miezul problemei;
d. scurt i cuprinzător.
289. ,,Mea culpa” înseamnă:
a. e vina mea;
b. inculpat;
c. legătura mea;
d. vinovat.
290. ,,Nolens, volens” înseamnă:
a. nonsens, sens;
b. fără voie sau cu voie;
c. țara nimănui;
d. nici nu vrea.
291. ,,Sine qua non” înseamnă:
a. pentru sine;
b. pentru sine, nu pentru alții;
c. fără de care nu se poate;
d. cu sine.
292. ,,Nota bene” înseamnă:
a. notă bună;
b. recompensă;
c. note bune;
d. notează bine.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
31 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu
SCOALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ
www.administratiepublica.eu

293. ,,Festina lente!” înseamnă:


a. Poftă bună!
b. Se digeră u or!
c. Grăbe te-te încet!
d. Festin lent!
294. ,,Modus vivendi” înseamnă:
a. a trăi;
b. mod de viață;
c. a trăi în stil mare;
d. trai modest.
295. ,,Acta, non verba!” înseamnă:
a. Acte, nu vorbe!
b. Nu contează vorbele!
c. Actele contează!
d. Fapte, nu vorbe!
296. ,,De facto” înseamnă:
a. de fapt;
b. despre faptul;
c. despre fapte;
d. faptul.
297. ,,De iure” înseamnă:
a. iute;
b. instantaneu;
c. de drept;
d. iute din fire.
298. ,,Honoris causa” înseamnă:
a. din cauza;
b. pentru onoare;
c. din această cauză;
d. onoare.
299. ,,Carpe diem!” înseamnă:
a. Nu tii ce îți aduce ziua de azi!
b. maxima zilei.
c. toată viața;
d. Bucură-te de ziua de azi!
300. ,,Pro domo sua” înseamnă:
a. a-ți pleda propria cauză;
b. pentru casă;
c. pentru cauza altcuiva;
d. pentru casa lui.

COALA NA IONALĂ DE STUDII POLITICE I ADMINISTRATIVE


FACULTATEA DE ADMINISTRA IE PUBLICĂ – BIROUL ADMITERE
32 A: Bd. Expozi iei, nr. 30 A, sector 1, Bucure ti,
T / F: +40372249786; M: +4 0722 260752 E: admitere@administratiepublica.eu; F: facebook.com/administratiepublica.eu