Sunteți pe pagina 1din 1

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE

FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


Masterat „Spațiul public european”

Disciplina: „Politici publice și guvernanță europeană”


Titular de curs: Prof.univ.dr. Luminița Gabriela Popescu

1. Observaţii generale: Evaluarea în cadrul acestei discipline este reprezentată de performanța


studenților la următoarele activități:
 Participarea la dezbaterile inițiate pe parcursul cursului, formularea de exemplu, idei,
opinii argumentate: 20%,
 Implicarea în elaborarea și susținerea unui proiect în cadrul unei echipe de lucru (pe
parcursul desfășurării cursului): 25%,
 Susținerea a unui eseu științific elaborat pe o temă prestabilită (în cadrul acestui
handout) la testarea finală: 30%,
 Elaborarea unui proiect pe o temă prestabilită (în fișa disciplinei) în cadrul
seminarelor: 25%.

2. Condiţii de formă şi fond: Lucrările vor fi redactate în Times New Roman, 12, spaţiere 1,5 rând,
spațiere margini: 2.5 cm stânga, 2 cm, dreapta, sus și jos şi vor conţine maxim 10 pagini (format
portrait). Este recomandată folosirea de exemple din activitatea practică (acolo unde este
posibil).

Cursanţii sunt rugaţi să respecte normele de citare corectă; plagiatul dovedit echivalează
nepromovării examenului final. Se va folosi stilul Chicago pentru citări.

3. Termene limită: Lucrările se vor preda în format tipărit pe data de 06.02.2019.

TEME REFERATE

1. Guvernanța Europeană și rețelele de politici publice


2. Tipuri de responsabilități în procesul politicilor publice
3. Guvernanța multinivel și procesul decizional în structuri
flexibile
4. Necesitatea coordonării politicilor publice în contextul
guvernanței europene
5. Instituționalizarea principiilor bunei guvernanțe în spațiul
public european