Sunteți pe pagina 1din 1

89.

874
Nr.cad.440381
LP
90.198
89.693
CC
GA 89.032
LP
90.887
89.843 89.635
89.659
GA
CC 89.717
481150 CO 481150
AL
AL
89.553
CO
89.630
94.609 CO
88.629
94.631CC
AN Nr.top.3108
CC
S=750mp
93.662
CC 90.292
90.363
AL
CC
93.566 89.929
Nr.top.3109
CC STA
90.188
CC
90.531 90.104
90.540 LP CC
TR
90.476
DR
PLAN DE SITUATIE PROPUS
Referat/Expertiza nr./Data
Verificator Referat nr. din data de
90.402
Expert Raport de expertiza tehnica nr. din data de
Beneficiar: S.C. GROUP ST-TRANSMED S.R.L. pr.nr.:
ABRUDAN EUGEN P.F.A.
90.657 90.665LP
90.670
Adresa investitiei:
TR
STA
Judet TIMIS, Municipiul TIMISOARA
Strada Divizia 9 Cavalerie (fosta Ialomita), nr. 39
90.531
Nume Semnatura Scara: Proiect: FAZA:
TR Sef proiect arh. C.T.CHICIUDEAN 1:50 D.T.A.D.
Proiectat ing. ABRUDAN EUGEN Data: plansa nr.:
Desenat-red ing. ABRUDAN EUGEN 2018 Titlu plansa:
PLAN FUNDATII