Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Data:
Profesor: Morari Ana
Disciplina: Ştiinţe
Clasa: V-a
Subiectul : .Proprietăţile generale ale substanţelor
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de dobîndire a cunoştinţelor
Timp: 45min
Competenţă generală:
1. Competenţa de achiziţii intelectuale şi pragmatice.
2. Competenţa de investigaţie ştiinţifică a lumii înconjurătoare.

Subcompetenţe:
- Descrierea proprietăţilor generale ale solidelor, lichidelor şi gazelor.

Obiective operaţionale:
O1 – să explice noțiunile divizibilitate, pulverizare, difuziune, solubilitate, diluare, diluant
O2 – să facă descoperiri în baza unor experiențe simple
O3 – sa descrie însuşirile substanţelor
O4 – sa compare substanţele între ele
Metode şi tehnici:
explicaţia, descoperirea, experimentul,observația, exerciţiul, problematizarea, conversaţia,
expunerea, joc de stimulare, lucru cu textul

Forme de activitate
- frontală, individuală, în perechi, în grup
Material didactic:
manualul, fise de munca independenta, diverse substanțe petru efectuarea experimentelor
(zahărul, apă, sare,ulei, nisip, cretă, săpun, făină), recipiente, scheme, tabele
Desfăşurarea activităţii
Etapele obiective Metode T
lecţiei şi procedee i Activitatea profesorului Activitatea elevilor
m
p
1 Evocarea conversaţia 5  stabilirea ordinii si disciplinei necesare bunei Se pregătesc de oră
desfasurari a lectiei;
 pregatirea celor necesare orei;
prezenta
Frontal se verifică tema anterioară şi se propun fişe de Scriu tema în caiete
lucru
Tehnica de lucru Eu încep, tu continuă Elevii relatează tema , apoi
Rubrica Experimentează îl roagă pe alt elev să
continuie
2. Realizarea O1 Problematizarea 2 Studiul textului ştiinţific Cîte un elev citeşte info 1
sensului O2 Explicaţia Pentru explicare noțiunii de divizibilitate și pulveriyare, Verbalizarea shemei din
lucru cu textul se mărunțește o bucățică de cretă pînă se face praf (info1) info 2 (În perechi)
O3
joc de stimulare Efectuarea experienței 2 pag 50, explicarea noțiunii de
O4 difuziune Discută şi scriu în caiete
Efectuarea experienței 3 pag 50 (se explică noțiunile din
info 3)
Formularea întrebărilor , scrierea pe tablă a informației
esenţiale
Efectuarea experimentului pag
3. Reflecţia exerciţiul 8 1.Realizează coresporenţă Rezolvă sarcinile
Substa gazoasă fluiditate
Subst solidă duritate
Substan lichidă solubilitate
2.Explică zicala – Rugina mănîncă fierului
3.Enumeră obiectele confecţionate din argilă
4. Complectează enunțurile
a) Proprietatea substanțelor solide de a se diviza în părți
mai mici se numește....
b) Divizarea substațelor pînă la starea de praf se
numește.....
c) Particula indivizibilă se numește ....
d) Contactul moleculelor a două substanțe se numește.....
5. Realizează corespondențe
Soluție Proprietate a substanțelor de a se dizolva în apă
Solubil Substanță care dizolvă
Solvent substanțe care se dizolvă
Solubilitate difuziunea moleculelor substanțelor

Rezolvarea ex 1,2 ,3 pag 52 oral

4. Extensia 2  Stabilirea temei Expune-ți părerea, Aplicație și Scriu în agende


Acționează pag 52
 Explicarea modalitatilor de rezolvare al cerintelor
 aprecieri elevilor la lectie