Sunteți pe pagina 1din 4

1

Curs 2

Norme interne si internationale privind proiectarea


sistemelor calitatii

Principalele norme internationale care reglementeaza implementarea intr-o organizatie


a unui sistem de Asigurare a calitatii sunt urmatoarele:
STAS ISO 8402/94 - Calitate vocabular
STAS ISO 9000/94 - Standarde pentru conducerea calitatii si Asigurarea
Calitatii - Ghid pentru utilizare
STAS - ISO 9001/94 : Sistemele calitatii, - Model pentru Asigurarea calitatii
in proiectare /dezvoltare, productie, montaj si service
STAS ISO 9002/94: Sistemele calitatii - Model pentru Asigurarea calitatii in
productie si montaj
STAS ISO - 9003/94 :Sistemele calitatii - Model pentru Asigurarea calitatii in
inspectia si incercarile finale
STAS ISO 9004/94: Conducerea calitatii si elemente ale Sistemelor calitatii -
Ghid pentru utilizare
STAS ISO 9000 EN 29 000
Echivalente cu prezinta pentru
STAS ISO 9004 EN 29 004
toate organizatiile, liniile directoare referitoare la scopurile conducerii calitatii .
STAS ISO 9001, echivalent cu EN 29 001, se utilizeaza cand conformitatea cu
conditiile specificate trebuie sa fie asigurate de furnizor pe parcursul a mai multe
etape, care pot cuprinde : proiectarea /dezvoltarea, productia, montajul si service-ul
STAS ISO 9002, echivalent cu EN 29 002, se utilizeaza cand conformitatea cu
conditiile specificate trebuie sa fie asigurate de furnizor in timpul productiei si
montajului
STAS ISO 9003, echivalent cu EN 29 003, se utilizeaza cand conformitatea cu
conditiile specificate trebuie sa fie asigurata de furnizor numai la inspectia si
incarcarile finale.

9001

ISO 9002

9003
2

Alte norme:
ISO 9004/2 - Asigurarea calitatii serviciilor
9004/3 - Analiza calitatii
9004/4 - |mbunatatirea calitatii
Grupa 10 000
1011/1,2,3 - Ghid pentru Auditul Calitatii
1012 - Asigurarea calitatii in Metrologie
1013 - Ghid de elaborare a manualului calitatii
Grupa 45 000
EN 45 001- Laboratoare de incercari
45 002- Acreditare
45 003- Organisme de acreditare
45 012- Organisme de certificare
45 014- Declaratia de conformitate

ISO 9001,9002,9003 sunt modele ; utilizate pentru Asigurarea externa a calitatii


ISO 9000,9004 - sunt ghiduri, stabilesc doar liniile directoare privind conditiile
calitatii
Selectia si aplicarea unuia din aceste modele pentru asigurarea calitatii adecvat unei
situatii date trebuie sa aduca beneficii atat furnizorului cat si utilizatorului.
Examinarea riscurilor, a costurilor de implementare a unui anumit model si a
beneficiilor pentru ambele parti vor determina amploarea si natura informarii
reciproce, si masurilor pe care fiecare parte trebuie sa le ia pentru a furniza suficienta
incredere ca va fi realizata calitatea dorita.
Selectarea modelului adecvat va trebui sa tina seama de anumiti factori dintre
care 6 sunt considerati fundamentali:
1.Complexitatea procesului de proiectare
Acest factor se refera la dificultatea proiectarii produsului sau
serviciului, daca un astfel de produs sau serviciu nu a fost inca proiectat.
Cu alte cuvinte, daca exista sau nu experienta in domeniul respectiv si
rezultatele ce se vor obtine vor putea sa fie comparate cu un referential
2.Maturitatea proiectarii
Acest factor se refera la gradul in care intregul proiect este cunoscut si
verificat, fie printr-o incercare de performanta, fie prin experienta in exploatare
3

3.Complexitatea procesului de productie


Acest factor se refera la :
 Disponibilitatea proceselor de productie demonstrate ca fiabile
 Necesitatea dezvoltarii de noi procese
 Numarul si diversitatea proceselor necesare
4.Impactul procesului asupra performantelor produsului sau serviciului
5. Caracteristicile produsului sau serviciului
Acest factor se refera la numarul de caracteristici independente si la
criticitatea fiecareia dintre acestea pentru performante
6. Securitatea produsului sau serviciului
Acest factor se refera la riscul de aparitie al unei defectari si la
consecintele unei asemenea defectari.
Decizia de alegere a unui anumit model trebuie luata dupa ce s-au analizat costurile
economice generate de factorii enumerati mai sus si s-au comparat cu costurile
neconformitatilor produsului sau serviciului atat pentru utilizator cat si pentru
furnizor.

Documentele sistemelor calitatii


Documentele sistemelor calitatii urmaresc un scop practic si anume acela de a
prezenta modul de efectuare a activitatilor ce au implicatii asupra calitatii.
Continutul acestor documente trebuie sa dea convingere celor care le
aplica, ca nu le va complica modul de lucru si ca nu va afecta productivitatea, ba
dimpotriva.
Documentele sistemelor calitatii se adreseaza tuturor angajatilor
organizatiei, motiv pentru care limbajul acestor documente trebuie sa fie direct,cu
fraze scurte, nu exclusiv tehnice, si usor de inteles.
Se vor folosi intotdeauna formulari care sa nu poata produce confuzie,
interpretari eronate sau interpretari diferite la nivele diferite si de catre persoane
diferite.
Se vor evita formulari ca: Este de dorit sa, trebuie sa, se recomanda.
Toate documentele sistemului calitatii vor fi codificate intr-un sistem in codul
organizatiei care implementeaza sistemul.
Fiecare pagina a documentului va contine in mod obligatoriu:
 denumire organizatie
 codul documentului
 numar editie si revizie
 elaborator, verificator,aprobat,data
 numar de pagina din total pagini document
4

Se utilizeaza doua tipuri de documente:


 copie in evidenta sau copie controlata, pentru care elaboratorul va transmite
toate modificarile ce apar in evolutia documentului
 copie informativa, necontrolata, la care detinatorii acesteia nu vor primii
modificarile ulterioare
Se va stabili un sistem de efectuare a modificarilor (procedura)
Regula generala este ca modificarile sa urmeze acelasi traseu ca in cazul
elaborarii initiale. Modificarile pot fi facute prin schimbarea paginii, motiv
pentru care, de obicei, paginile sunt detasabile, dar se pot utiliza si sublinierea,
stergerea si adaugarea.
Exemplul original al documentului (exemplarul multiplicat) va avea
atasat ,,un istoric al evolutiei in timp" si va fi pastrat de compartimentul de
asigurarea calitatii.
Revizia documentelor va fi efectuata la perioade de timp stabile sau poate
fi determinata de:
 modificarea structurii organizatorice a organizatiei
 aparitia unor noi cerinte ale clientilor
 aparitia unor noi reglementari
Dupa mai multe revizii documentele se reediteaza, iar pe documentul anulat se
trece data anularii si se arhiveaza.
Documentele propriuzise ale sistemelor calitatii sunt urmatoarele:
 Manualul calitatii - M.Q
 Planul calitatii - P.Q
 Procedurile elementelor de sistem - P.E.S
 Procedurile sau instructiunile de lucru -P.L
 |nregistrarile calitatii - |.C
 Documentele Auditului A.U
Volumul de date continut in aceste documente si gradul de detaliere al
informatiilor depinde de specificul activ al organizatiei, de complexitatea
proceselor de productie si de produsele realizate.