Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare Informatică și Microelectronică


Departamentul Inginerie Software și Automatică

RAPORT

Lucrarea de laborator nr. 1

Electronica Digitală

Tema: Circuite de comutație și logice

A efectuat:
st.gr. AI 161, Platon Vadim

A verificat:
lector universitar, Moraru Dumitru

Chișinău 2018
Scopul lucrării:
 Studierea principiului de funcționare a schemelor electrice cu componente pasive și
active sub acțiunea semnalelor impulsoare;
 Ridicarea caracteristicilor și parametrilor acestor circuite.

Fig.1 Circuitul de integrare RC

Fig.2 Circuitului de derivare RC.

Fig.3 Schema circuitului inversor cu TB

Desfășurarea lucrării:
1. Ridicăm diagramele temporale de preluare a impulsurilor cu componente pasive R și C
din fig.1 și fib.2, circuite de integrare și derivare. Cu acest scop, la intrare aplicăm
semnalul cu amplitudinea Uint = 1V și f=1000Hz. Cu ajutorul osciloscopului, conectat la
ieșirea circuitului corespunzător, ridicpm diagramele temporale și le comparăm cu cele
aștemptate.
Circuitele de integrare (de netezire) sunt circuite RC folosite pentru obtinerea unor semnale cu
fronturi modificate fata de cele ale semnalului de intrare, ele furnizind la iesire integrarea
semnalului de intrare.
Daca parametric circuitului respecta conditia ca valoare constantei de timp a circuitului sa
fie mult mai mare decit durata impulsului :
t= RC atunci ,la aplicarea unui semnal dreptunghiular ,condensatorul se incarca lent
,aproximativ liniar . Tensiunea de iesire creste treptat pina la disparitia impulsului de iesire. In
acest moment ,condensatorul incepe sa se descarce ,iar tensiunea de iesire scade treptat ,tinzind
catre zero .Datorita incarcarii si descarcarii lente a condensatorului ,impulsul de iesire are o
forma aproximativ dreptunghiulara ca in figura 4 .

Fig. 4 Forma semnalului teoretic de ieșire a circuitului de integrator la aplicare unui


semnal dreptunghiular

Fig.5 Diagrama de timp a circuitului de integrare RC la aplicare unui semnal dreptunghiular.


Calculăm constanta teoretică τ𝑖 pentru circuit integrator, stiînd că R = 200 Om și C=1uF.
τ𝑖 = R ∙ C = 200 Ω ∙ 1 ∙ 10−6 F = 0. 0002 s

Fig. 6 Forma semnalului teoretic de ieșire a circuitului de derivare la aplicare unui semnal
dreptunghiular

Fig.7 Diagrama de timp a circuitului de derivare RC.

Calculăm constanta teoretică τ𝑖 pentru circuit de derivare, stiînd că R = 200 Om și C=1uF.


τ𝑑 = R ∙ C = 200 Ω ∙ 1 ∙ 10−6 F = 0. 0002 s
2. Ridicăm caracteristica de transfer a circuitului logic NU cu TB Uies = F(Uint).

Fig.8 caracteristica de transfer a inversorului

Fig.9 Caracteristica de transfer a inversorului cu TB

La culegerea datelor, fixăm tensiunile de blocare și saturațiile la intrare și ieșire.


𝑡𝑚 = 625𝑛𝑠 , se datorează faptului că TB începe să se deschidă la 𝑈𝐵𝐸 = 0.625𝑉
𝑡𝑖10 = 2.02𝑢𝑠, comutarea TB din 1 în 0
3. Ridicăm caracterisitca de transfer prentru elementul logic ȘI cu TB Uies. Cursorul
potentiometrului RV1 se conecteză la baza tranzistorului Q1 și cu potențiomentrul se
ajustează 1V. Variind poziția cursorului potențiometrului PV2 de la zero, până la
maximum se obtine caracteristica de transfer a circuitului ȘI.

Fig.10 Schema de principiu a circuitului logic ȘI cu 1 logic aplicat la intrare


1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 1 2 3 4 5 6

-0.2
Fig. 11 Caracteristica de transfer a circuitului logic ȘI cu 2 intrări
Concluzie: În urma efectuării lucrarii de laborator, a fost studiat pricipiul de funcționare a
schemelor electrice cu componente pasive și active sub acțiunea semnalelor impulsare. Au fost
riicate caracteristicile și parametrii acestor circuite.
Circuitele de derivare si integrare sunt utilizate pentru modificarea formei semnalului de
intrare . Aceste circuite sunt necesare pentru a obtine semnalul de forma dorita necesar pentru
functionarea corecta a altor circuite ,de exemplu : Porti logice ,numaratoare ,amplificatoare
,circuite de masura etc. Circuitele de integrare (de netezire) sunt circuite RC folosite pentru
obtinerea unor semnale cu fronturi modificate fata de cele ale semnalului de intrare, ele furnizind
la iesire integrarea semnalului de intrare.
Bibliografie:
1. Conspectul prelegirelor la Electronica Digitală. UTM 2018
2. Îndrumar de laborator la Circuite Integrate Digitale (c) UTM 2003 Chișinau
3. http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-2/semestrul-2/electronica-digitala.html
4. http://www.referateok.ro/referate/1893_1264588236.pdf