Sunteți pe pagina 1din 1

Şcoala Gimnazială”Vasile Mitru” Taşca Activităţi educative

An şcolar 2018-2019
RAPORT DE ACTIVITATE
1. TITLUL ACTIVITĂŢII
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. PROIECTUL EDUCAŢIONAL / PROGRAMUL DIN CARE FACE PARTE ACTIVITATEA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. DOMENIUL DE ÎNCADRARE A ACTIVITĂŢII
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. TIPUL ACTIVITĂŢII
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. DATA/PERIOADA DE DESFĂŞURARE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. LOC DE DESFĂŞURARE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. RESURSE UMANE
CADRUL DIDACTIC COORDONATOR
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ALTE PERSOANE IMPLICATE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PARTENERI/COLABORATORI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. RESURSE MATERIALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. RESURSE FINANCIARE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. SCOP
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. OBIECTIVE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
13. VALORIFICAREA ACTIVITĂŢII
REZULTATE ŞI PRODUSE FINALE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
MODALITĂŢI DE DISEMINARE
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. IMPACTUL
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA PROFESOR COORDONATOR