Sunteți pe pagina 1din 1

 Abuzul sexual este definit ca fiind forțarea unei persoane de către altă persoană de a

întreține relații sexuale nedorite.


 Hărțuirea sexuală este comportamentul prin care victima este determinată să ofere
favoruri sexuale, de obicei la locul de muncă, prin intimidare, amenințare sau
constrângere, făptuitorul abuzând de funcția sau puterea sa pentru a-și atinge scopurile.
Aceasta poate leza demnitatea sau crea un mediu de lucru ostil, umilitor și jignitor. Din
acest punct de vedere, hărțuitorul se manifestă ca un agresor, iar persoana hărțuită, ca
victimă.
 SEXÍSM - Discriminare sexuală care funcționează, de regulă, în defavoarea femeilor și
în favoarea bărbaților, la nivel individual, dar și instituțional. – Din fr. sexisme.
 Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică, abuz
domestic, abuz familial, abuz marital/conjugalsau violență intimă, poate fi definită pe
larg ca fiind un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri dintr-o
relație intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau conviețuirea. Violența
domestică are mai multe forme precum agresiunea fizică (efectivă sau sub formă de
amenințare), abuzurile sexuale, abuzurile emoționale, controlul excesiv, dominarea,
intimidarea, urmărirea, abuzurile pasive/ascunse (de exemplu, neglijența) și privarea
economică.
 Patriarhatul reprezintă un anume tip de relații sociale, bazate pe dominația masculină și
poziția de supunere, secundară a femeilor. Tatăl este capul familiei, având autoritate
asupra femeilor și copiilor. Patriarhat, de asemenea, se referă la un sistem
de guvernare de către bărbați, precum și poziția dominantă a bărbaților în sistemele
sociale sau culturale.
 Matriarhatul este acea perioadă timpurie din istoria lumii, situată în preistorie, în care
apartenența la gintă se stabilea pe linie descendentă maternală.
În evoluția sa, matriarhatul a cunoscut două etape:

 matriarhatul timpuriu: (în paleoliticul târziu și în neoliticul timpuriu) caracterizat prin


deplina egalitate a femeii cu bărbatul
 matriarhatul dezvoltat: (în neoliticul dezvoltat) caracterizat prin poziția dominantă e femeii,
ca urmare a creșterii rolului ei în viața socială și mai ales în cea economică.

 Feminismul este o serie de mișcări politice , ideologii și mișcări sociale care au un scop
comun: definirea, stabilirea și realizarea egalității sexuale, politice, economice, personale
și sociale. Aceasta include încercarea de a stabili oportunități educaționale și profesionale
pentru femei, care sunt egale cu cele pentru bărbați.
 Emancipare - Acordare unui minor a dreptului de a-și administra și de a dispune singur
de averea sa. Scoatere a femeii, prin lege, din starea de dependență socială, economică și
politică (și acordarea de drepturi sociale, economice, politice egale cu ale bărbatului)