Sunteți pe pagina 1din 2

 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE NR. 14:


 
Înmulţirea prin altoire
 
 
 
CUPRINS pagina
14.1 Obiectivele unităţii de învăţare nr. 14 61
14.2 Înmulțirea prin altoire 61
14.3 Comentarii şi răspunsuri la test 64
 
 
 
14.1 Obiectivele Unităţii de învăţare nr. 14
 
 
 
La sfârşitul acestei unități de învățare vei fi în măsură să cunoști:
 
• ce presupune înmulţirea prin altoire
• care sunt tehnicile de altoire la foioase și conifere
• în ce perioadă a anului se aplică fiecare metodă de altoit
 
Timp de studiu – 2 ore
 
 
14.2. Înmulțirea prin altoire
 
Altoirea este o metodă de înmulţire vegetativă, presupune îmbinarea a două
fragmente de plantă – altoiul şi portaltoiul - provenite de la două plante diferite ale
aceleiaşi specii, ori gen, ori familie. Altoiul poate fi un fragment de ramură sau un
mugure, care va fi îmbinat pe un portaltoi de 1, 2 sau 3 ani.
Altoirea are mai multe avantaje printre care: înmulțirea cultivarurilor (uneori este
singura metodă de înmulțire), asigură înflorirea plantelor la o vârstă mică comparativ cu
cele obţinute pe cale seminală, permite unor soiuri și cultivaruri creșterea în anumite
condiţii de sol. Un dezavantaj al altoirii este acela că altoiul poate fi respins de portaltoi.
Metodele de altoire la foioase
La speciile foioase pot fi aplicate trei metode de altoire: altoire în oculaţie, altoiri
cu ramură detaşată şi altoire prin alipire.
• Altoirea în oculaţie poate fi executată în perioadele când scoarţa se desprinde uşor de
lemn, adică în martie-mai (oculaţie în ochi
crescând) sau iulie-septembrie (oculaţie în ochi
dormind) şi presupune efectuarea unei incizii în
forma literei T în scoarţa portaltoiului (un puiet
de 1-2 ani) în care se va introduce un mugure
prelevat de pe o ramură altoi (fig. 25). Imediat
după ce se constată prinderea altoiului,
portaltoiul se reduce puternic, iar când altoiul
este suficient de dezvoltat, portaltoiul se suprimă Fig. 25 – Altoirea în oculaţie
deasupra punctului de altoire. (sursă internet 3)
• Altoirile cu ramură detaşată se execută
primăvara şi presupun folosirea ca altoi a unui

  61
 

fragment de ramură de un an cu 2-3 muguri, aflat în repaus vegetativ. La îmbinarea


altoiului cu portaltoiul, suprapunerea cambiului celor doi parteneri este esenţială pentru
reuşita altoirii. Se cunosc mai multe procedee de altoire cu ramură detaşată: în copulaţie,
în triangulaţie, sub scoarţă, în despicătură sau în placaj lateral (fig. 26).
 

a b c
 
Fig. 26 – Altoiri cu ramură detaşată: a – copulaţie; b – în despicătură; c – placaj lateral
 
La altoirea în copulaţie altoiul şi portaltoiul trebuie să aibă aceeaşi grosime, iar la
celelalte tipuri de altoire cu ramură detaşată portaltoiul are un diametru mai mare (30 mm
şi mai mult) şi se retează încă de la începutul altoirii.
• Altoirea prin alipire se aplică la speciile mai pretenţioase şi constă în păstrarea celor doi
parteneri pe rădăcinile proprii şi îmbinarea lor doar la nivelul unei zone în care s-au
extras fâşii longitudinale de scoarţă şi lemn. Stimularea prinderii se face prin incizarea
portaltoiului deasupra punctului de altoire şi a altoiului sub punctul de altoire. După
prindere, în punctele unde au fost făcute aceste incizii se taie, obţinându-se plante altoite
la ghivece. În perioada rece, ghivecele se depozitează în sere.
 
Metodele de altoire la conifere
Speciile de conifere pot fi altoite cu fragment de ramură în placaj lateral sau
folosind metoda de altoire prin alipire. Altoiul se recoltează în ziua altoirii de la plante
tinere, din vârfuri de ramuri, pentru ca plantele obţinute să
fie perfect drepte.
• Altoirea cu ramură detaşată. Dintre altoirile cu ramură
detaşată amintite mai sus, la conifere nu se aplică decât
metoda în placaj lateral. Altoirea se poate face în sere
(perioadele optime de execuţie sunt august-septembrie şi
februarie-martie) sau în teren (perioada optimă –
primăvara). La speciile conifere portaltoiul nu se retează.
Altoiul sub formă de fragment de ramură de 8-10 cm se
fasonează sub formă de pană şi se îmbină cu portaltoiul
într-o zonă în care s-a tăiat o porţiune longitudianlă de
scoarţă şi lemn fără a fi detaşată, care va sprijini şi acoperi
altoiul. Punctul de altoire se leagă strâns pentru a asigura
reuşita prinderii. Fig. 27 – Plante la care altoiul
Odată cu dezvoltarea altoiului, portaltoiul se este tutorat
scurtează treptat, iar în acest timp, altoiul se tutorează
pentru a creşte vertical (fig. 27).
• Altoirea prin alipire la conifere se execută ca şi la foioase, în sezonul de primăvară.

  62

S-ar putea să vă placă și