Sunteți pe pagina 1din 2

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (Judecător Victor Sîrbu)

Dosarul nr. 3a-176/19

02-3a-2222-28012019

DECIZIE

31 ianuarie 2019 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ

al Curţii de Apel Chișinău

în componenţă:

Preşedinteleşedinţei, judecătorul: Anatolie Minciuna

Judecători: Victoria Sîrbu și Viorica Mihaila

Grefierul: Mihaela Pîrvu

Examinând în ședința de judecată publică apelul declarat de


reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată ,,Reforma Art”, avocatul
Dumitru Pavel,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de


reprezentantul Partidului Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală, Vadim Moțarschi împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019,

împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24 ianuarie


2019, prin care acțiunea a fost admisă,

În baza art. 385 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă al RM,
Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii de Apel
Chișinău,

D E C I D E:

Se respinge apelul declarat de reprezentantul Societății cu Răspundere


Limitată ,,Reforma Art”, avocatul Dumitru Pavel.

Se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 24


ianuarie 2019, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de
reprezentantul Partidului Democrat din Moldova cu drept de vot consultativ în
Comisia Electorală Centrală, Vadim Moțarschi împotriva Societății cu
Răspundere Limitată ,,Reforma Art” cu privire la obligarea difuzării spoturilor
electorale aferente referendumului republican consultativ din 24.02.2019.

Decizia poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie în


termen de o zi de la data pronunțării.

Preşedintele completului,

Judecător Anatolie Minciuna

Judecători Victoria Sîrbu

Viorica Mihaila