Sunteți pe pagina 1din 1

Dreptul de deducere a TVA – reguli

Dreptul de deducere ia nastere la momentul exigibilitatii taxei. Dreptul de


deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o
persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana la data la
care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita
furnizorului/prestatorului sau.
Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana
impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este amanat pana in momentul in care
taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita
furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana
impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare.
Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru
importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa.
Orice persoana impozabila are dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor, daca
acestea sunt destinate utilizarii in folosul urmatoarelor operatiuni:
 operatiuni taxabile;
 operatiuni rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se
considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste
operatiuni ar fi fost realizate in Romania;
 operatiuni scutite de taxa;
 operatiuni scutite de taxa, in cazul in care cumparatorul ori clientul este stabilit in afara
Uniunii Europene sau in cazul in care aceste operatiuni sunt in legatura directa cu
bunuri care vor fi exportate intr-un stat din afara Uniunii Europene, precum si in cazul
operatiunilor efectuate de intermediari care actioneaza in numele si in contul altei
persoane, atunci cand acestia intervin in derularea unor astfel de operatiuni;
 operatiunile prevazute la art. 270 alin. (7) si la art. 271 alin. (6), daca taxa s-ar fi aplicat
transferului respectiv.
In conditiile stabilite prin normele metodologice se acorda dreptul de deducere a taxei
pentru achizitiile efectuate de o persoana impozabila inainte de inregistrarea acesteia in
scopuri de TVA, conform art. 316.
Nu sunt deductibile:
 taxa aferenta sumelor achitate in numele si in contul altei persoane si care apoi se
deconteaza acesteia, precum si taxa aferenta sumelor incasate in numele si in contul
altei persoane, care nu sunt incluse in baza de impozitarea livrarilor/prestarilor efectuate
conform art. 286 alin. (4) lit. e);
 taxa datorata sau achitata pentru achizitiile de bauturi alcoolice si produse din tutun, cu
exceptia cazurilor in care aceste bunuri sunt destinate revanzarii sau pentru a fi utilizate
pentru prestari de servicii.
Organele fiscale competente au dreptul de a refuza deducerea TVA daca, dupa
administrarea mijloacelor de proba prevazute de lege, pot demonstra dincolo de orice
indoiala ca persoana impozabila stia sau ar fi trebuit sa stie ca operatiunea invocata
pentru a justifica dreptul de deducere era implicata intr-o frauda privind taxa pe valoarea
adaugata care a intervenit in amonte sau in aval in lantul de livrari/prestari.

S-ar putea să vă placă și