Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT TEMATIC “CINE SUNT/SUNTEM?

“ROMANIA-LA MULTI ANI!”

Prof.inv.prescolar:

ARGUMENT

Ziua Naţională este o zi deosebită pentru toţi românii, mai ales pentru că ea are o
semnificaţie istorică deosebită. Unirea realizată în 1918 este una din cele mai mari realizări
istorice ale poporului nostru. Insuflarea dragostei pentru strămoşii noştri, pentru trecutul
istoric al poporului nostru, pentru realizările istorice şi culturale, precum şi pentru
personalităţile pe care le-a dat acest popor de la începuturile sale şi până azi, sunt doar câteva
din subiectele pe care le abordăm la nivel preşcolar cu ocazia acestui eveniment.
Încă de la grădiniţă copiii trebuie să afle despre istoria şi strămoşii noştri tot la fel cum
este obligatoriu ca să-şi cunoască familia: părinţii, fraţii, bunicii, rudele mai apropiate sau mai
îndepărtate.
Ziua Naţională este un bun prilej de a aborda astfel de subiecte pe teme de istorie,
ocazie cu care insuflăm copiilor sentimente de dragoste şi respect pentru: limba română, ţara
noastră, poporul român, strămoşii noştri, pentru obiceiurile şi tradiţiile strămoşeşti, pentru
istoria şi eroii noştri, mândria că sunt descendenţii unor oameni curajoşi şi iubitori de neam şi
ţară.

SCRISOARE DE INTENŢIE

DRAGI PĂRINŢI,

Se apropie 1 Decembrie, Ziua Naţională a României şi pentru că este un eveniment atât


de important, pentru toţi românii, vrem ca şi copiii de la grădiniţa să înveţe despre aceasta, să
înţeleagă evenimentul, să se bucure de realizările strămoşilor.
Pentru realizarea acestui scop vă rugăm să ne sprijiniţi cu materiale, reviste, fotografii,
CD-uri, obiecte de artă populară, povestiri sau legende despre eroii noştri locali şi/sau
naţionali.

Va mulţumim pentru înţelegere.


Educatoarea si prescolarii grupei
HARTA PROIECTULUI

IMNUL DE STAT
ŞI CÂNTECE
PATRIOTICE

FIGURI
ISTORICE
LOCALE SI
NATIONALE POVESTIRI,
LEGENDE
ISTORICE,
POEZII
PATRIOTICE

„ROMANIA-LA MULTI ANI!”

INSEMNELE
OBIECTE DE
ARTA NATIONALE:
POPULARA -STEAGUL
-STEMA
DESCRIEREA PROIECTULUI

OBIECTIVE CADRU:

 Cunoaşterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual
al poporului român;
 Stimularea dorinţei de cunoaştere a realizărilor strămoşilor noştri şi mândria faţă de
trecutul istoric al acestor meleaguri şi oameni ;
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
 DOMENIUL LIMBĂ ŞI COMUNICARE:
- să recepteze un text care i se citeşte ori i se povesteşte, înţelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive şi estetice ale acdestuia;
- să utilizeze desene, simboluri, pentru a transmite semnificaţia;

 DOMENIUL ŞTIINŢĂ
- să recunoască, să denumească, şi să utilizeze poziţii spaţiale, să numere în limitele 1-5
recunoscând grupele de obiecte şi cifrele corespunzătoare;
- să cunoască elemente ale mediului social şi cultural, ca parte integrantă a mediului;

 DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE:
- să descrie şi să identifice elemente locale specifice ţării noastre şi zonei în care locuieşte
(elemente de relief, aşezare geografică, obiective socio-culturale, istorice, religioase, etnice);
- să fie capabil să realizeze lucrări practice inspirate din natură şi din viaţa cotidiană,
valorificând deprinderile de lucru însuşite;

 DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV


- să asocieze mişcările sugerate de textul cântecului cu ritmul acestuia;
- să se exprime plastic, să compună în mod original şi personal spaţiul plastic prin tehnici
specifice picturii şi modelajului;

 DOMENIUL PSIHOMOTRIC :
- să fie apt să utilizeze deprinderile însuşite în diferite contexte;
- să perceapă componentele spaţio-temporale(ritm, durată, distanţă, localizare).

INVENTAR DE PROBLEME:
Ce stim? Ce nu stim si vrem sa aflam?

- 1 Decembrie este o sărbătoare naţională; -Fapte şi evenimente deosebite din istoria


- Românii o sărbătoresc în fiecare an; neamului nostru;
- Locuitorii României sunt români şi vorbesc - Semnificaţia acestei sărbători;
limba română; - Locul unde s-a sărbătorit prima dată unirea;
- Steagul tricolor şi semnificaţia culorilor; - Alte simboluri ale României: stema şi Imnul
de Stat;
- Legenda tricolorului;
- Semnificaţia şi mesajul imnului;
- Harta cu formele de relief, regiunile şi
frumuseţile României;
RESURSE:
UMANE : educatoare, părinţi, copiii din grupă.
MATERIALE : planşe cu imagini reprezentând unirea, planşe cu figuri istorice din zona
noastră, steagul Tricolor, Stema Ţării, Harta României, volume cu povestiri istorice, CD-uri
cu filme istorice, CD-uri cu muzică patriotică, CD-Player, culori, hârtie creponată
DE TIMP : o săptămână
METODE, TEHNICI ŞI PROCEDEE :
Explicaţia, conversaţia, expunerea, problematizarea, Brainstormingul, povestirea, munca
independentă, exerciţiul, jocul, demonstraţia,
EVALUAREA:
Realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor
Prezentarea unui program artistic dedicat Zilei Naţionale împreună cu prescolarii

CREAREA CENTRULUI TEMATIC


În clasă va fi amenajat un centru tematic ce va cuprinde imagini şi planşe cu Unirea,
cărţi cu povestiri şi legende istorice, harta ţării.
La centrele de interes voi aşeza de asemenea materiale specifice temei pe care o vom
desfăşura în această săptămână şi anume:

BIBLIOTECA: - cărţi istorice cu imagini


-cărţi cu povestiri istorice
-imagini cu unirea
-jetoane cu obiecte de artă populară
ARTĂ : - culori
- acuarele şi pensule
- obiecte de artă populară
- coli de hârtie colorata, foarfece, lipici
ŞTIINŢĂ : - costum popular bărbătesc şi femeiesc
- harta ţării în relief
- obiecte de artă populară
CONSTRUCŢII : -cuburi, Lego
JOC DE ROL : - obiecte de uz gospodăresc (veselă, tacâmuri)
-cărţi cu imagini despre Unire
- harta ţării

SCRISOARE DE MULTUMIRE

Dragi părinţi,
Vă mulţumim pentru sprijinul şi ajutorul acordat în desfăşurarea activităţilor acestui
proiect, din care noi, copiii, am învăţat multe lucruri interesante şi folositoare şi vă invităm să
luaţi parte la vernisajul expoziţiei artistico-plastice pe care am pregătit-o :” România- La multi
ani!”
Bibliografie:

1. Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped, Bucureşti, 2000;


2. Dumitrana,M., Copilul, familia şi grădiniţa, Editura Compania, Bucureşti, 2000;
3.Curriculum pentru Educatie Timpurie 0-6 ani 2018.
LEGENDA TRICOLORULUI
(autor Andrei Ciurunga)

Când Tudor Vladimirescu, marele nostru revoluţionar de la 1821, a ridicat Ţara,


chemând-o la luptă împotriva exploatării boiereşti dinăuntru şi a vrăşmaşilor din afară, dintr-
unul din satele olteneşti a pornit pentru a se înrola în oastea pandurilor şi un gospodar cu
numele Dragomir, tată a trei fetiţe, una mai isteaţă ca alta.
Înaintea plecării, omul şi-a îmbrăţişat nevasta şi pe cele trei fete, iar acestea din urmă i-
au dăruit câte o amintire lucrată cu mâna lor. Fata mai mare i-a dat o batistă albastră aidoma
ochilor ei, cea mijlocie una galbenă ca pletele sale, iar fata mai mică, Ileana, i-a întins cu
sfială una albă; ea n-a mai avut timp să vopsească batista, aşa cum a văzut c-au făcut surorile
cele mari.
Dragomir a luat cu multă dragoste darurile copiilor săi, a pus cele două batiste colorate
în câte un buzunar al mantalei, iar pe cea albă, curată ca sufletul Ilenuţei, a ascuns-o în
buzunarul de la piept al vestonului.
Aşa a pornit viteazul la oaste, cu încrederea că el şi miile de panduri vor scăpa ţara de
asuprirea boierilor şi de sabia otomanilor, chemaţi în grabă de stăpânire să-i dea ajutor
împotriva românilor răsculaţi.
Dragomir s-a luptat ca un leu dar în cea mai crâncenă dintre bătălii, un glonţ i-a străpuns
inima. A căzut cu faţa la duşman. Tovarăşii săi de luptă, înainte de a-l îngropa după datină, i-
au cercetat buzunarele, cu gândul de a le duce alor săi obiectele pe care le-ar fi găsit asupra
eroului. Dar Dragomir nu avea prin buzunare nimic altceva decât cele două băsmăluţe date de
fetele mărişoare, iar în cel de la piept soldaţii au dat pese batistuţa Ilenei, care nu mai era albă
ca la început, ci roşie ca focul, pătrunsă de sângele tatălui ei.
Vitejii au luat cele trei bucăţi colorate, care acum erau una roşie, una galbenă şi a treia
albastră, le-au legat între ele şi le-au prins în vârful unei ramuri rupte dintr-un stejar. Cu acest
simbol în frunte, au luptat mai departe pandurii.
Şi de-atunci - aşa ne spune legenda – steagul armatei române cuprinde aceste trei culori
laolaltă. Sub faldurile lor s-au făcut şi războiul Independenţei, şi marea noastră Unire.

S-ar putea să vă placă și