Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT TEMATIC

,,ÎN LUMEA POVEȘTILOR”

Profesor învățământ preșcolar:Tălmaciu Claudia Mirela


Grădinița cu Program Prelungit,,Floare de colț” Brad
Grupa: mare

Tema anuală de studiu: ,,Cu ce și cum exprimăm ceea ce simțim?”


Tema proiectului: ,,În lumea poveștilor”
Durata proiectului: o săptămână

EVENIMENT DE DESCHIDERE

Poveștile reprezintă pentru copii un lucru deosebit de important, ele fiind puntea de
legătură dintre realitate și fantastic. Copiii se identifică în jocul lor cu personajele îndrăgite din
povești. Deoarece biblioteca grupei este un loc îndrăgit de copii, unde își petrec din ce în ce mai
mult timp, am hotărât împreună să aflăm cât mai multe lucruri despre povești și cărțile de
povești, în cadrul unui proiect tematic intitulat ,,În lumea poveștilor”.

OBIECTIVE DIN CURRICULUM VIZATE DE PROIECT:

OBIECTIVE CADRU:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor copiilor cu privire la povești;
 Dezvoltarea creativităţii și expresivităţii limbajului oral;
 Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și
stimularea curiozității pentru investigarea acestuia.
 Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de dezvoltare motrică;
 Stimularea creativităţii și a expresivităţii prin desen, pictură, modelaj;
 Formarea capacităților de exprimare prin muzică;
 Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de bază și utilitar-aplicative.

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ:
 Să participe la activitățile de grup, inclusiv la activitățile de joc, atât în calitate de
vorbitor cât și de ascultător;
 Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, să reacționeze la acestea;
 Să efectueze operații cu grupele de obiecte constituite în funcție de diferite criterii date:
apreciere a cantității prin punere în corespondență;
 Să cunoască și să descrie verbal anumite schimbări și transformări din mediul apropiat;
 Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare precum și
interdependența dintre ele;
 Să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 Să cunoască și să respecte normele necesare integrării în viața socială, precum și reguli
de securitate personală;
 Să compună în mod original spațiul plastic, utilizând materiale și tehnici diverse;
 Să intoneze cântece pentru copii;
 Să fie capabil să execute mișcări motrice de bază: mers;
 Să cunoască și să aplice regulile de igienă a efortului fizic.

Resurse:
Materiale: - cărți de povești, planșe cu scene din povești, imagini cu personaje din povești
cunoscute sau povești noi, tabla interactivă, puzzle cu imagini din povești, siluete ale
personajelor din povești, jetoane cu personaje, cărți de colorat, creioane colorate, carioci,
acuarele, plastilină, foi de desen, autocolant, lipici, pensule, măști ale personajelor din povești,
cuburi din lemn, Lego, vase de bucătărie, costume ale personajelor din povești, softuri
educaționale.
Umane: copiii grupei mari, educatoarea, părinţii, bunicii, frați mai mari.
De timp: o săptămână
Metode și procedee:
Conversația, observația spontană și dirijată, povestirea, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul,
turul galeriei, brainstormign-ul, învățarea prin descoperire, problematizarea, munca în grupuri
mici și în perechi, individual, frontal.

Centre de interes și materiale puse la dispoziția copiilor:

Biblioteca: Artă: Joc de rol:


- imagini cu personaje din - cărți de colorat; - vase de bucătărie;
povești cunoscute sau povești - creioane colorate; - bucătărie în miniatură;
noi; - carioci; - costume ale personajelor din
- planșe cu scene din povești; - foi de desen; povești;
- cărți de povești; - lipiciuri;
- tabla interactivă; - acuarele;
- Puzzle cu imagini din povești; - pensule;
-Siluete cu personaje din - autocolant;
povești - plastilină;
- măști ale personajelor din
povești
Construcții: Știință: Nisip și apă (sau altele):
- Cuburi din lemn; - tabla interactivă; - nisip;
- Lego. - soft educațional; - apă.
- siluete de personaje pentru
formarea de grupe de obiecte;

INVENTAR DE PROBLEME:

CE ȘTIU COPIII? CE URMEAZĂ SĂ AFLE COPIII?


- Povești; - Cărțile sunt scrise de scriitori;
- Poveștile au personaje; - Cărțile de povești au copertă, cuprins, imagini
- Cărțile de povești se află în bibliotecă; și scris;
- Poveștile pot fi despre animale, prinți, prințese, - Cărțile se pot cumpăra din librării sau se pot
anotimpuri, flori etc. împrumuta de la bibliotecă;
- Personajele pot fi pozitive sau negative;
- Care sunt formulele de început și de sfârșit;
- Unele povești sunt adevărate.

CENTRUL TEMATIC

Împreună cu părinţii vom procura cât mai multe materiale pentru desfăşurarea activităţilor
pe care ni le-am propus şi vom amenaja centrul tematic în sala de grupă.
Centrul tematic se va deschide în cadrul sectorului bibliotecă, unde vor fi expuse diverse
materiale legate de tema proiectului.
Pe parcursul derulării proiectului, centrul tematic se va îmbogăţi cu alte lucrări şi
materiale procurate împreună cu copiii și părinții acestora.

SCRISOARE CĂTRE PĂRINȚI

Dragi părinți și bunici,

Copiii dumneavoastră doresc să afle cât mai multe informații despre povești și cărțile de
povești. Cu această ocazie vă cerem sprijinul în desfășurarea proiectului tematic intitulat ,, În
lumea poveștilor”, care se va desfășura pe parcursul unei săptămâni.
Pentru ca activitățile noastre să fie cât mai interesante, vă rugăm să ne ajutați cu orice fel de
materiale din care să putem învăța cât mai multe lucruri referitoare la povești: pliante, poze, cărți
de povești interesante, imagini din povești, jocuri, softuri educaționale cu povești, precum și
orice alte materiale care ne-ar putea fi de folos. De asemenea, vă rugăm să discutați cu copiii
despre orice fel de lucruri îi interesează, legate de tema noastră.
Vă mulțumim pentru înțelegere și ajutor.

INVENTAR DE ACTIVITĂȚI

Ziua Activități de învățare


Luni ADP: Întâlnirea de dimineață: ,,Ce știm despre povești?”
Rutine: Sosirea copiilor, igiena, micul dejun;
Tranziții: ,,Noi suntem piticii.”
ALA: Biblioteca: ,,Imagini cu scene din diferite povești” - citire de imagini;
Artă: ,,Colorăm personaje din povești”;
Construcții: ,,Căsuța piticilor din Albă ca Zăpada”;
Joc de mișcare: ,,Ursul și iepurașii”
ADE: Activitate integrată (D.Ș, DEC): ,,Cartea, prietena mea” (,,Cărți de povești”-
observare, ,,În lumea poveștilor” - cântec)
Marți ADP:Întâlnirea de dimineață: ,,Eu sunt Scufița Roșie, Albă ca Zăpada.....”
Rutine: Sosirea copiilor, igiena, micul dejun;
Tranziții: ,,În lumea poveștilor”
ALA:Biblioteca: ,,Spunem o poveste colegilor”;
Știință:,, Așează- mă la căsuța mea” - gruparea personajelor din povești la
povestea corespunzătoare;
Joc de masă: Puzzle cu scene din povești;
Jocuri la aparatele din curtea grădiniței.
ADE: Activitate integrată (DȘ,DEC), ,,Lumea minunată a poveștilor” (,,Multe,
puține, tot atâtea” (aprecierea globală a cantității) - ex. cu material individual”,
,,Personajul preferat„ - desen)
Miercuri ADP:Întâlnirea de dimineață: ,,Personaje pozitive, personaje negative”
Rutine: Sosirea copiilor, igiena, micul dejun;
Tranziții: ,,Uriașii și piticii”
ALA: Artă: ,,Tablori cu personaje din povești”- pictură;
Joc de rol: ,,Preparăm mâncare pentru pitici”;
Nisip și apă: ,,Căsuțe pentru personajele din povești”;
Audiție: Cântecul ,,În lumea basmelor”
ADE: Activitate integrată (ALA +ADE) ,,Personaje, personaje”- (,, Recunoaște
personajul”- joc didactic, ,,Mers în diferite direcții cu opriri și porniri la semnal”)
Joi ADP:Întâlnirea de dimineață: ,,În lumea poveștilor?”
Rutine: Sosirea copiilor, igiena, micul dejun;
Tranziții: ,,Cântecul Scufiței Roșii”
ALA: Artă: ,,Căsuța personajelor din povești” - modelaj;
Joc de rol: ,,De-a Scufița Roșie”;
Bibliotecă: „Citim o poveste din cartea preferată”;
Vizită la Bibliotecă;
ADE: Activitate integrată (DȘ, DOS) ,,Parada personajelor” - („Unde sunt mai
multe, mai puține?” - joc didactic, ,,Fapte bune, fapte rele” - joc didactic;)
Vineri ADP:Întâlnirea de dimineață: ,,Poveștile și personajele lor”
Rutine: Sosirea copiilor, igiena, micul dejun;
Tranziții: ,,Câte unul pe cărare”
ALA: Știință: ,,Așezăm personajele la locul potrivit”- soft educațional;
Joc de masă: ,,Reconstituie imaginea”
Artă: ,,Decupăm hăinuțe pentru personajele din povești”;
Jocuri distractive: ,,Parada personajelor din povești”
ADE: Activitate integrată (DLC, DOS) ,,Suntem personaje din povești” (Cine
este/sunt aceasta/acesta/acestea/aceștia?, ,,Măști cu personaje din povești” - colaj)

REALIZAREA PROIECTULUI

Activitățile din cadrul proiectului tematic ,,În lumea poveștilor” au avut asupra copiilor
un impact deosebit de mare. Copiii au fost încântați, curioși, având o plăcere deosebită de a
învăța lucruri noi. Materialele procurate împreună cu părinții au fost diverse și interesante. În
fiecare zi, copiii au venit cu noi lucruri de transmis celorlalți și de asemenea cu posibilitatea de a
explora, descoperi și învăța diverse lucruri noi în concordanță cu tema proiectului.

EVALUAREA

 Organizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor;


 Album cu fotografii din timpul activităților derulate;
 Poze din timpul activităţilor regăsite în jurnalul grupei;
 Realizarea unui PPT cu aspecte din timpul activităților.

BIBLIOGRAFIE:
 Curriculum pentru învătământul preșcolar- editura Didactica Publishing House, 2009;
 Activitatea integrată din grădiniță- editura Didactica Publishing House, 2008;
 „Metoda proiectelor la vârstele timpurii,Editura Miniped,Bucureşti,2005;
 „Suport metodic pentru planificarea calendaristică”, Smaranda Maria Cioflica, Silvia
Borțeanu,Gabriela Berbeceanu, Elena Ilie, editura Tehno-Art.
POVEȘTI CU PRINȚI
ȘI PRINȚESE
PERSONAJE
POZITIVE
POVEȘTI DESPRE
ANIMALE ȘI PLANTE
PERSONAJE
POVEȘTI DIN NEGATIVE
VIAȚA REALĂ

ÎN LUMEA
POVEȘTILOR

LOCUL UNDE CARNAVALUL


DESCOPERIM CĂRȚILE POVEȘTILOR

BIBLIOTECĂ
LIBRĂRIE

S-ar putea să vă placă și