Sunteți pe pagina 1din 45

LUCRARE PRACTICA

STUDIU PRIVIND ACTIVITATEA SUCURSALEI TURDA A BANCII


ROMEXTERRA BANK

1
CAPITOLUL I

MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A SOCIETATII BANCARE.

(Statutul bancii, obiectivele organizationale globale, locul in cadrul aparatului global al


tarii, misiunea, locul si rolul ei in cadrul sistemului bancar al tarii, pozitia pe piata
bancara)

ROMEXTERRA BANK S.A. (Banca de Credit si Dezvoltare ROMEXTERRA S.A.) a


fost înfiinţată în anul 1993 din iniţiativa a 1068 fondatori, persoane fizice, salariaţi în industria
gazului metan, cu sprijinul efectiv al conducerii Societăţii Naţionale a Gazului Metan -
ROMGAZ - S.A. Banca a devenit operaţională începând cu luna martie 1994 când a fost
autorizată definitiv de către Banca Naţională a României.

Cu ocazia majorărilor ulterioare de capital social au devenit acţionari ai băncii toţi salariaţii
din industria gazului metan, alte persoane fizice şi juridice private care au consimţit să
subscrie acţiuni la banca noastră.

Banca s-a dovedit atractivă şi pentru salariaţii din industria petrolului şi chiar pentru Societatea
Naţionala a Petrolului - PETROM S.A., care începând cu anul 1998, au devenit acţionari ai
băncii.

Politica bancii in acest domeniu s-a orientat spre indeplinirea obiectivului strategic
fundamental de constituire a Grupului Financiar ROMEXTERRA. In acest sens, incepand cu
anul 2003 au avut loc importante achizitii de active financiare.

In prezent, alaturi de ROMEXTERRA BANK, in structura Grupului intra


ROMEXTERRA LEASING, organizata ca societate pe actiuni cu sediul social în Bucuresti si
ROMEXTERRA FINANCE, societate de servicii de investitii financiare cu sediul în Targu
Mures.

2
I. PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE

ROMEXTERRA LEASING S.A. 89,597 %


ROMEXTERRA FINANCE S.A. 69,29 %

II. PARTICIPATII
S.A.I. Globinvest S.A. Cluj Napoca 20 %
S.C. Delta Addendum Asigurari Generale S.A. 15,313 %
S.T.F.D. TransFond S.A. Bucuresti 2,65 %
Bursa Româna de Marfuri Bucuresti 0,53 %
S.N.C.D.D. Bucuresti 0,64 %
S.C. Wirom Gas S.A. Bucuresti 0,03 %
MasterCard Incorporated USA 0,00186 %

Acţionarii principali ai ROMEXTERRA BANK SA sunt:

MKB BANK NYRT


55,3663 %

Persoane juridice
23,6035 %

Persoane fizice
21,0302 %

3
Pozitia si locul bancii in sistemul bancar romanesc

ROMEXTERRA BANK SA reprezinta banca partener care se adreseaza tuturor


investitorilor cu spirit tanar, a evoluat gradual,de la an la an , echipa bancii oferind clientilor
sai suportul profesional atunci cand este vorba de investitii, realizari de proiecte sau alegeri
importante. Banca se dedica intru totul relatiilor de parteneriat de lunga durata.Capitalul social
al bancii este de 134.400.000 RON si detine 1% din totalul sistemului bancar romanesc.

. MODUL DE ORGANIZARE SI CONDUCERE A ACTIVITATII


Obiectivele pe care Romexterra Bank le-a atins in decursul timpului se datoreaza in
mare masura capacitatii de lucru a retelei proprii de unitati, bine distribuite pe intreg
teritoriul tarii. In prezent Romexterra Bank are 52 unitati. În judeţul Cluj funcţionează 5
unităţi printre care se numără şi cea din Turda.

In ceea ce priveste organizarea agentiei Romexterra Bank Turda, avand sediul central pe strada
Razboieni nr 1, putem puncta urmatoarele:Organul de conducere este comitetul director format
din 5 membrii :
 Presedintele este directorul unitatii.
 Comitetul director îşi desfăşoară activitatea în şedinţe săptămânale.

4
 Conducerea operativă este asigurată de director care are în subordine 3 şefi de servicii
1. Contabilitate
2. Credite
3. Casierie.
 Personalul total este de 15 persoane.
 Programul de funcţionare cu publicul : între orele 8.30 – 17.00 într-un număr de 7 ghişee din
care :
 2 de casierie
 2 decontări cu şi fără numerar
 3 pentru credite persoane fizice şi juridice.

Banca are ca domeniu principal de activitate: atragerea si formarea de depozite banesti, in lei
si valuta, la persoane fizice si juridice din tara si strainatate; acordarea de credite pe termen
scurt, mediu si lung; efectuarea de servicii bancare, operatiuni pentru activitatea de comert
exterior.

In cadrul agentiei din Turda, avand in total un numar de 15 de angajati, organigrama se


prezinta astfel :

COMITET DIRECTOR

DIRECTOR
EXECUTIV

CREDITE CONTABIL
SEF

PRODUSE SI CONTABILITAT
SERVICII E, CONTURI SI
BANCARE PT VIRAMENTE,
PERSOANE INFORMATICA,
FIZICE SECRETARIAT-
ADMINISTRATI
V
CASIERIE
5
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL BANCII

Potrivit autorizatiei date de Banca Nationala a Romaniei, banca are urmatorul obiect de
activitate:
a) acceptarea de depozite in lei si valuta de la persoane fizice si juridice, romane sau
straine.
b) contractarea de credite in lei si valuta, operatiunile de factoring si scontarea efectelor
de comert, inclusiv forfetare;
c) emiterea si gestiunea instrumentelor de plata si credit;
d) plati si decontari;
e) transferuri de fonduri;
f) emiterea de garantii si asumarea de angajamente;
g) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu instrumente monetare negociabile;
h) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu valuta;
i) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu metale pretioase si obiecte
confectionate din acestea;
j) tranzactii in cont propriu sau in contul clientilor cu titluri de stat;
k) actionarea ca agent custode pentru valori mobiliare;
l) desfasurarea de activitati de depozitare pentru fonduri deschise de investitii si
societati de investitii;
m) inchirierea de casete de siguranta;
n) consultanta financiar-bancara;
o) operatiuni de mandat:
 distribuirea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii si actiuni ale
societatii de investitii si actiuni ale societatilor de investitii;

6
 efectuarea de operatiuni privind executia de casa a bugetului statului in limitele
mandatului primit;
 negocierea si incheierea de contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile de
asigurare si/sau reasigurare, precum si prestarea altor servicii privind incheierea si
executarea unor asemenea contracte, conform Legii nr.58/1998.

Banca va desfasura operatiunile enumerate mai sus in conditiile legii.

Banca acorda credite prin negociere cu solicitantul, in functie de bonitatea si solvabilitatea


acestuia.

Banca este in drept sa solicite la acordarea creditelor de garantii asiguratorii cum sunt:
bunurile ce se procura din creditul acordat, gajul mobiliar, inscrisuri de valori si ale efecte de
comert, ipoteca constituita asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea debitorilor si
garantilor, scrisori de garantii bancare, cesiuni si alte active.

Banca stabileste, potrivit dispozitiilor legale, modul de gajare, conditiile in care bunurile care
constituie garantia creditului roman in pastrarea clientului beneficiar de credite, precum si
modalitatea in care poate dispune

Creditele se acorda de catre banca pe baza contractului de imprumut, care se incheie cu


beneficiarul acestuia si in care se consemneaza clauzele referitoare la volum, obiect, garantii,
termene de rambursare, dobanda etc.Contractul de credite are valoare de inscris autentic si
constituie titlul executoriu.

Banca este indreptatita fata de clientii care nu-si indeplinesc angajamentele sau nu respecta
clauzele din contracte de credite sa dispuna urmatoarele masuri:
a) recuperarea creditelor inainte de termen, atunci cand se constata instrainarea
garantiilor prezentate, utilizarea creditelor in alte scopuri decat acelea pentru
care au fost acordate, pastrarea in conditii necorespunzatoare a valorilor
materiale aduse in garantie, sustragerea de la indeplinirea obligatiilor din
contract;
b) valorificarea totala sau partiala a inscrisurilor care i-au fost date in garantie;
banca recupereaza, din sumele rezultate din valorificarea inscrisurilor,

7
creditele acordate, dobanzile si orice cheltuieli efectuate in legatura cu
valorificarea, eventualul surplus remitandu-se imprumutatului;
c) declansarea, potrivit legii, a procedurii juridice de executare silita, punere in
faliment si lichidare.

Banca nu va putea dobandi alte imobile decat cele necesare functionarii sale si pentru folosinta
salariatilor sai.

Banca va putea totusi dobandi bunuri mobile si imobile pentru acoperirea creantelor sale
ajunse la scadenta, dar nerestituite de clienti, fiind insa obligata sa le verifice conform
prevederilor legale.

Depozitele constituie si creditele acordate sunt purtatoare de dobanzi din momentul


constituirii si,respectiv, al acordarii lor. Dobanda este negociabila.

Banca poate emite, potrivit legii, pe termen scurt, mediu si lung, obligatiuni si alte titluri de
credit.

Consiliul de administratie al bancii va stabili forma, dobanda si celelalte conditii ale


obligatiunilor si alte titluri de credit.

Banca efectueaza, pentru contul sau propriu sau al clientilor sai, vanzarea de obligatiuni, titluri
si alte inscrisuri, precum si rascumpararea acestora.

Pentru titlurile sau efectele de comert primite in pastrarea sau gaj, banca este obligata sa
elibereze clientului o dovada, din care sa reiasa toate elementele distinctive, valoarea
nominala, numerele si seriile ce le poarta, precum si toate semnele ce le deosebesc de alte
titluri purtand aceeasi denumire.

Banca nu poate valorifica sau incredinta altor persoane inscrisurile primite in pastrarea sau in
gaj decat cu incuviintarea expresa a deponentului sau a constituitorului gajul, cu exceptia
situatiei prevazute la Art.12. lit.b).

Banca primeste de la clientii sai bilanturilor contabile, contul de profit si pierderi, situatia
angajamentelor de plata si orice informatii si date referitoare la bonitatea, lichiditatea si
solvabilitatea acestora.

8
ACTIVITATI CONEXE PENTRU REALIZAREA OBIECTULUI DE ACTIVITATE

Pentru realizarea obiectului de activitate, banca poate efectua urmatoarele activitati conexe:
a) realizarea si furnizarea de programe informatice pentru activitatea proprie;
b) prestari de servicii pentru clientela: evaluarea bunurilor mobiliare si
imobiliare, in vederea admiterii acestor in garantia
imprumuturilor;expertizarea documentatiilor tehnico-economice si a studiilor
de prefezabilitate si fezabilitate prezentate de clienti, in vederea acordarii
creditelor de investitii;
c) operatiuni de colectare si transport de numerar la si de la clienti cu
autovehicule de transport valori ale bancii;
d) vanzarea catre clientii bancii a imprimatelor specifice activitatii bancare;
e) efectuarea de tranzactii cu bunuri mobile si imobile in executarea creantelor
bancii, precum si vanzarea de imobile catre salariati in conditile bancii;
f) inchirierea unor spatii devenite disponibile in imobilele bancii;
g) organizarea si realizarea pregatirii profesionale a personalului in centre proprii
de pregatire, inclusiv asigurarea serviciilor de cazare si masa;
h) asigurarea serviciilor de cazare si masa pentru salariati si familiile acestora in
centrele de pregatire, in perioadele in care nu se desfasoara cursuri
profesionale;
i) asigurarea serviciilor de constituire si inregistrare la Arhiva Electronica a
garantiilor reale mobiliare pentru creditele si scrisorile de garantie acordate
clientilor bancii.

CONDUCEREA BANCII

Conducerea si administrarea bancii sunt asigurate de:


 Adunarea Generala a Actionarilor;
 consiliul de administrare;
 comitetul de directie;
 presedinte si 4 vicepresedinti.

9
A.Organul de conducere a bancii este Adunarea Generala a Actionarilor, care reprezinta
totalitatea proprietarilor de actiuni.

La sedintele AGA pot participa, personal sau prin delegat – pe baza de procura scrisa, a
actiunii sau cu certificatul de atestare a proprietatii asupra actiunilor.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la
incheierea exercitiului financiar.
Adunarea generala ordinara are urmatoarele atributii:
a) discuta, aproba sau modifica bilantul contabil si contul de profit si pierderi,
dupa ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor;
b) alege administratorii si cenzorii;
c) fixeaza remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, administratorilor si
cenzorilor;
d) se pronunta asupra gestiunii administratorilor si da acestora descarcarea de
gestiune pentru exercitiul financiar incheiat;
e) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru
exercitiul financiar urmator;
f) hotaraste desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale bancii;

Adunarea generala ordinara este legal constituita prin prezenta actionarilor care sa reprezinte
cel putin jumatate din capitalul social, iar hotararile se iau cu doua treimi din voturile
actionarilor prezenti.

Daca adunarea generala nu indeplineste conditiile de mai sus, consiliul de administratie va


faca o noua convocare, adunarea generala fiind legal constituita, indiferent de
partea de capital social reprezentat de actionarii prezenti, iar hotararile
adunarii generale se iau cu majoritatea de voturi.

Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie a se lua o hotarare
pentru:
a) prelungirea duratei de functionare a bancii;
b) marirea, reducerea sau reintregirea capitalului social;

10
c) participarea cu capital la societati comerciale, financiare sau bancare;
d) schimbarea obiectului de activitate al bancii;
e) mutarea sediului;
f) fuziunea cu alte societati;dizolvarea anticipata a bancii;
g) emisiunea de obligatiuni, titluri de credite si alte inscrisuri de valoare;
h) modificarea statutului bancii sau oricare alta hotarare pentru care este ceruta
aprobarea adunarii generale extraordinare.

Adunarea generala extraordinara este lagal constituita prin prezenta actionarilor care sa
reprezinte cel putin trei patrimi din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul unui numar de
actionari care sa reprezinte cel putin jumatate din capitalul social.

In cazul neintrunirii conditiilor de mai sus, la convocarile urmatoarele este necesara prezenta
actionarilor reprezentand jumatate din capitalul social, iar hotararile se iau cu votul unui numar
de actionari care sa reprezinte cel putin o treime din capitalul social.

Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de consiliul de administratie, in


conformitate cu prevederile din prezentul statut.

Convocarea ca fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei si intru-unul din ziarele de mare


tiraj.Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea
convocarii.Convocarea va mentiona locul si data tinerii adunarii ordinea de zi.Cand in ordinea
de zi figureaza propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprinda textul
integral al propunerilor.

Adunarea Generala a Actionarilor va fi convocata de consiliul de administratie la cererea


actionarilor, daca acestia reprezinta a zecea parte din capitalul social si daca cererea cuprinde
probleme ce intra in atributiile Adunarii.Adunarea Generala a Actionarilor va avea loc la 30 de
zile de la cerere.

Actionarii reprezentand intregul capital social vor putea, daca nici unul dintre ei nu se opune,
sa tina o adunare generala si sa ia orice hotarare de competenta Adunarii Generale, fara
respectarea formalitatilor cerute pentru convocarea ei.

11
Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza
unei procuri speciale, care va fi depusa la banca cu cel putin cinci zile inaintea adunarii.

Actionarii nu vor putea fi reprezentati in adunarile generale decat prin alti actionari, in baza
unei procuri speciale, care va fi depusa la banca cu cel putin cinci zile inaintea
adunarii.Administratorii si functionarii bancii nu pot reprezenta pe actionari.

Sedintele AGA vor putea fi deschise de presedintele consiliului de administratie sau de catre
acela care ii tine locul.

Presedintele va desemna, dintre actionarii prezenti, un secretar care va verifica lista de


prezenta a actionarilor, aratand capitalul pe care il reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit
de cenzori pentru constatarea numarului de actiuni depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor
cerute de lege si statut pentru tinerea adunarii, dupa care se va trece la dezbaterea problemelor
inscrise pe ordinea de zi.

La sedintele adunarii generale a actionarilor vor participa, ca invitati, administratorii din


conducerea executiva a bancii, precum si ceilalti administratori.

Hotararile adunarilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis sau, prin exceptie, prin
vot secret – pentru alegerea si revocarea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor
si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea administratorilor.

Secretariatul adunarii generale a actionarilor va intocmi un proces-verbal semnat de


presedintele si secretar, care va consemna indeplinirea formalitatilor de convocare, data si
locul adunarilor generale, actionarii prezenti, numarul actiunilor, dezbaterile in rezumat si
hotararile adoptate, iar, la cererea actionarilor, anexa actele referitoare la convocare, precum si
listele de prezenta a actionarilor.Procesul-verbal va fi trecut in registrul adunarilor generale ale
actionarilor.

Hoatararile adunarilor generale ale actionarilor vor fi depuse in termen de 15 zile la Oficiul
registrului comertului pentru a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei si mentionate
dupa publicare, in registrul comertului. In cazul in care aceste hotarari implica modificarea
actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzand textul integral al

12
clauzelor modificate. Ele nu vor putea fi opozabile tertilor inainte de indeplinirea acestor
formalitati.

Hotararile AGA, in limitele legii sau ale statului, sunt obligatorii si pentru actionarii care nu au
luat parte la adunarea sau au votat contra.

Actionarii care nu sunt de acord cu hotararile luate de AGA cu privire la schimbarea obiectului
principal de activitate, la mutarea sediului sau la forma juridica a bancii, au dreptul de a se
retrage din banca si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care la poseda, la alegerea lor, fie
proportional cu activul social net ce ar rezulta dupa ultimul bilant contabil aprobat, fie la
valoarea medie de piata a actiunilor din ultimul trimestru.O data cu declaratia de retragere, ei
vor depune si actiunile pe care le poseda.

Intre sedintele adunarilor generale, cel mult de doua ori in cursul unui exercitiu financiar,
actionarii au dreptul de a se informa asupra gestiunii societatii, consultand urmatoarele
documente: registre contabile, bilantul contabil si anexele la acesta, raporturile economico-
financiare, semestriale si anuale, situatiile privind angajamentul bancii, actul constitutiv, actele
aditionale la acesta si cererile de inscriere mentiuni, registrul sedintelor adunarilor generale a
actionarilor si ale consiliului de administratie, registrul constatarilor cenzorilor, registrul
actionarilor, rapoartele administratorilor si cenzorilor. Ei vor putea cere, pe cheltuiala lor, copii
legalizate de pe acestea. In urma consultarii, actionarii vor putea sesiza in scris consiliul de
administratie, care va trebui sa le raspunda tot in scris, in termen de 15 zile de la inregistrarea
sesizarii.

B. Consiliul de administratie

Conducerea si administrarea curenta a bancii se incredinteaza de catre Adunarea


Generala a Actionarilor unui consiliu de administratie format din 11 membri, numiti pe termen
de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realesi pe noi perioade de 4 ani. Persoanele alese de Adunarea
Generala a actionarilor in consiliul de administratie al bancii trebuie sa indeplineasca conditiile
generale prevazute de legislatia in vigoarea referitoare la administratori, precum si pe cele
speciale, stipulate in legea bancara si in reglementarile Bancii Nationale a Romaniei.

13
In situatia in care in consiliul de administratie raman fara locuri vacante, adunarea generala a
actionarilor numeste noi membri pentru a indeplini functiile ramase vacante, numai pentru
perioada pana la expirarea mandatului celor inlocuiti.

Presedintele si vicepresedintii consiliului de administratie, se sunt si peresedintele, respectiv


vicepresedintii bancii, sunt numiti de catre adunarea generala a actionarilor. Acestia sunt
imputerniciti sa conduca si sa coordoneze activitatea zilnica si sunt investiti cu competenta de
a angaja raspunderea bancii.

Membrii consiliului de administratie vor depune la intrarea lor in functie o garantie care nu
poate fi mai mica decat valoarea a 10 actiuni sau dublul remuneratiei lunare.

Garantia ramane in gestiunea bancii si nu va putea fi restituita decat dupa ce Adunarea


Generala a Actionarilor a aprobat bilantul contabil al ultimului exercitiu in care administratorii
au functionat si li s-a dat descarcarea de gestiune.
Consiliul de administratie al bancii delibereaza asupra problemelor de baza cum sunt:
a) bilantul contabil si contul de profit si pierderi, precum si propunerile
ce urmeaza sa fie prezentate catre AGA , privind destinatia profitului;
b) politica bancii privind creditele, resursele si dobanzile;
c) propuneri privind rezervele si eventuala lor utilizare;
d) propunerile privind emiterea de actiuni obligatiuni si titluri de credit si
modul de distribuire a acestora;
e) stabilirea veniturilor si cheltuielilor bancii , a investitiilor proprii,
reparatilor capitale si aprobarea documentatiilor tehnico-economice,
avizate de comitetul de directie si de consiliu tehnico-econimic;
f) regulamentul de ordine interioara a bancii, structura organizatorica,
functiile, atributiile, si normele de functionare;
g) aprobarea infiintarii sucursalelor , agentiilor, filialelor;
h) stabilirea numarului de personal al bancii si a nivelului de salarizare a
acestuia, atat pentru administratia centrala, cat si pentru unitatile sale;
i) numirea directorilor, adjunctilor acestuia, si a contabililor sefi, din
centrala bancii si unitatiile teritoriale;

14
j) numirea comitetului de directie si competentelor acestuia;
k) aprobarea nivelului comisioanelor, taxelor
l) aprobarea inregistrarii pe seama fondului de risc si al altor fonduri
constituite potrivit legii, a sumelor imposibil de recuperat sau a celor a
caror recuperare nu poate fi realizata in conditii economice, precum si
a pierderilor provocate de salariati, consecinta a riscului normal a
serviciului;
m) apobarea organizarii si a participarii bancii la licitatiile de devize,
precum si titluri de valori straine si romane;
n) participarea bancii cu capital in lei sau valuta in calitate de asociat sau
actionar, la societati comerciale, bancare si financiare, romane sau
straine, inaintand catre A.G.A. o propunere in acest sens;
o) aprobarea cumpararii sau construirii de imobile din fondurile bancii
pentru nevoi proprii sau ale salariatilor sai;
p) aprobarea normelor, instructiunilor si cadrului de desfasurare privind
operatiunile bancii;
q) alte aspecte ale activitatii curente;

C. Comitetul de directie

Consiliul de administratie va delega o parte din competentele sale unui comitet de


directie din care va face parte obligatoriu si presedintele, respectiv vicepresedintii, fixindu-le in
acelasi timp si remuneratia ce va fi ratificata de A.G.A. In acest caz, presedintele consiliului de
administratie conduce si comitetul de directie.In situatia in care un membru al comitetului de
directie nu isi poate exercita functia din motive obiective sau postul a devenit vacant, consiliul de
administratie poate numi in locul acestuia un administrator pentru perioada respectiva.Decizile
comitetului de directie se iau cu doua treimi din votul membrilor sai.

D. Comisia de cenzori

Supravegherea gestiunii consiliului de administratie al bancii se realizeaza de catre


comisia de cenzori, formata din 3 membrii si toti atatia supleanti, care se aleg de A.G.A. pentru o

15
perioada de trei ani, cu drept de realegere pe alte periode de trei ani.Pot fi cenzori ai bancii numai
persoanele fizice care au calitatea de expert contabil autorizat cu studii superioare, in conditiile
legii, si au experienta de cel putin cinci ani in domeniul financiar-bancar, precum si societatile de
expertiza contabila autorizate sa desfasoare aceasta activitate in Romania.

Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea bancii, sa verifice daca bilantul contabil si
contul de profit si pierderi sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca
acestea din urma sunt corect tinute si daca evaluarea patrimoniului s-a facut
conform regulilor stabilite pentru intocmirea bilantului contabil.

Despre toate acestea, precum si despre propunerile pe care le vor crede necesare, in ceea
ce priveste bilantul contabil si repartizarea profitului, cenzorii vor intocmi un raport pe care il vor
reprezenta adunarii generale a actionarilor, fara de care acestea nu va putea aproba bilantul
contabil si contul de profit si pierderi.
Cenzorii sunt obligati, de asemenea:
a) sa faca lunar inspectii ale casei si sa verifice existenta titlurilor sau
valorilor ce sunt proprietatea bancii sau au fost primite in gaj, cautiune
ori depozit;
b) sa convoace adunarea ordinara sau extraordinara a actionarilor, cand
nu a fost convocata de administratori;
c) sa ia parte la adunarile ordinare si extraordinare ale actiunilor, putand
cere sa se treaca pe ordinea de zi propunerile pe care le vor crede
necesare;
d) sa constate depunerea garantiei de catre administratori;
e) sa vegheze ca dispozitiile legale si statutul sa fie respectate de
administratori si lichidatori.
Cenzorii vor aduce la cunostinta administratorilor neregularitatile in administratie si
incalcarile dispozitiile legale si statutare pe care le consta, iar, cazurile mai importante le vor
aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor.

16
Comisia de cenzori verifica respectarea de catre banca a principiului tratamentului egal al
actionarilor, in legatura cu toate drepturile si obligatiile ce le revin.
Cenzorii au drept de control asupra operatiunilor bancii, putand verifica la sediul central,
la sucursale, agentii, filiale si reprezentante orice acte, documente si registre . In acest scop,
cenzorii au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori o situatie despre mersul
operatiunilor.
Cenzorii iau parte la sedintele consiliului de administratie fara drept de vot.
Este interzis cenzorilor sa comunice actionarilor sau tertilor, in alte canditii decat in cele
regulamentate legal, date referitoare la operatiile bancii, constatate cu ocazia exercitarii
mandatului lor.

17
CAPITOLUL II

OPERATIUNI CU NUMERAR DESFASURATE.

Felul operatiunilor. ROMEXTERRA BANK SA efectueaza operatiuni cu numerar atat


de incasari cat si de plati catre clienti persoane fizice si juridice, prin ghiseele specializate
aflate la dispozitia clientilor.

A. Case de incasari.

Casele de incasari efectueaza operatiunile de primire a numerarului pe baza urmatoarelor


documente:
a) foaie de varsamant cu chitanta
b) ordin de incasare
c) borderou insotitor

a) Depunerea numerarului cu foaie de varsamant cu chitanta

Pentru depunerea numerarului la bancile comerciale, se va folosi imprimatul foaie de


varsamant cu chitanta, care se completeaza in trei exemplare din care unul se inapoiaza
depunatorului, unul se ataseaza la extrasul de cont al depunatorului si unul se arhiveaza de
catre banca la dosarul cu actele de casa ale zilei respective. Formularele tipizate se
completeaza de catre depunatori, existand si posibilitatea emiterii la calculator, de catre
salariatul bancii, la cererea depunatorului, cu toate elementele prevazute de formular; suma
depusa se scrie in cifre si litere, iar la data, luna se scrie in litere.

Dupa completarea randurilor cu suma in cifre si litere, spatiile ramase libere se anuleaza.

Referentul de la grupa de evidente contabile care tine contul curent pentru care se face
depunerea verifica daca foaia de varsamant cu chitanta este completata conform prevederilor
de mai sus si daca suma incrisa in cifre este identica cu cea in litere si daca valoarea obtinuta
prin inmultirea numarului de bacnote cu valoarea acestora este corecta. De asemenea, verifica

18
daca toate celelalte elemente trecute pe prima fila corespund cu cele de pe a doua fila. Dupa
aceste verficari, referentul inregitreaza foaia de varsamant cu chitanta in jurnalul de casa,
semneaza, dateaza si stampileaza cele trei file pe care le trimite pe cale interna la casa de
incasari.

La primirea foilor de varsamant cu chitanta de la contabilitate, casierul controleaza daca suma


inscrisa in cifre si litere in foaia de varamant este identica pe toate formularele, daca aceasta
corespunde cu monetarul, si daca monetarul este corect intocmit. Dupa verificare, primeste
banii de la depunator, pe baza monetarului scris pe foaia de varsamant numarandu-i bucata cu
bucata. In cazul incasarii unei sume mari in scopul evitarii aglomeratiei la ghiseu, casierul
poate preda casierului grupei de verificare, pentru numarare si impachetare, pachetele de 1000
si cele de 100 bancnote primite.Pe masa casierului nu trebuie sa existe alti bani, decat cei ce se

primesc de la depunatori. Banii incasati anterior trebuie pastrati in case de fier sau dulapuri
metalice sau predati la grupa de verificare a numerarului.

Dupa numararea banilior casierul compara suma trecuta in foaie de varsamant cu suma reala
primita si verifica daca acestea corespund, apoi inscrie data si semneaza pe cele doua file, dupa
care elibereaza depunatorului fila 1 din chitanta. Fila 2 din foaia de varsamant ramane la
casierie ca document de casa si se arhiveaza potrivit prevederilor normelor bancii. Fila nr. 3 se
ataseaza extrasului de cont al depunatorului.Este interzisa trimiterea oricaror documente de
casa prin intermediul clientilor.

In situatia completarii eronate a foii de varsamant toate exemplarele vor fi anulate si restituite
depunatorului, urmand ca acesta se intocmeasca o alta foaie de varsamant pusa la dispozitie de
departamentul de contabilitate al sucursalei.

Daca din diverse motive nu s-a efectuat incasarea numerarului, desi documentele intocmite au
ajuns la casierie, acestea vor fi inapoiate tot pe cale interna la compartimentul de contabilitate,
pentru cercetarea situatiei acestora.

Inregistrarea in conturile beneficiarilor a sumelor depuse la banca se face la sfarsitul zilei


operative de lucru, pe baza jurnalelor de casa, dupa efectuarea operatiunilor de control.

19
b)Depunerea numerarului cu ordin de incasare (vezi anexe)

Pentru depunerile de numerar din operatiunile interne ale bancii se foloseste ordinul de
incasare, care se intocmeste de grupa de evidente contabile.Dupa inregistrarea in jurnalul de
casa, ordinul de incasare se trimite la casa, pe cale interna.

Casierul controleaza ordinul de incasare, primeste si verifica banii, confrunta totalul cu suma
trecuta in document, apoi il semneaza.Ordinul de incasare se arhiveaza la actele de casa ale
zilei respective. Inregistrarea ordinului de incasare in cont se face de catre grupa de evidente
contabile pe baza jurnalului de casa. In cazurile in care depunatorii solicita chitanta se va
folosi foaia de varsamant cu chitanta.

Pentru trecerea numerarului de la fondul de rezerva la casa de circulatie se foloseste ordinul de


incasare.

c)Depunerea numerarului cu scrisoare de remitere

Pentru depunerea excedentului de numerar, a bancnotelor uzate si a monedelor metalice


improprii circulatiei de catre bancile comerciale la sucursalele Bancii Nationale unde isi au
deschis contul curent, se foloseste imprimatul scrisoare de remitere, care se intocmeste de
catre depunator, in trei exemplare.

Depunerea excedentului de numerar, a bancnotelor uzate si a monedelor metalice se face in


pachete a 1000 bancnote si saculeti de 250, 500 si 1000 monede.

Delegatul bancii comerciale prezinta referentului de la grupa de evidente contabile


exemplarele 1 si 3 ale scrisorii de remitere aceasta le verifica pentru corecta intocmire,
inregistreaza in jurnalul de casa suma respectiva, semneaza si stampileaza exemplarul nr. 1 al
scrisorii de remitere si trimite ambele exemplare la casierie pe cale interna.

Inchiderea caselor de incasari

Casierul incasator totalizeaza, la sfarsitul zilei operative de lucru, sumele incasate, pe grupe
sau pe fiecare referent, pe baza actelor de casa, dupa care totalurile rezultate sunt trecute in

20
situatia incasarilor si apoi confruntate cu totalurile inscrise de catre referenti in jurnalele de
casa. Casierul semneaza in jurnalul de casa, atat pentru confirmarea exactitatii sumei cat si
pentru primirea actelor de casa din ziua respectiva iar referentul semneaza situatia incasarilor
in dreptul totalului respectiv.

La inchiderea casei, casierul incasator va preda casierului sef situatia incasarilor impreuna cu
documentele de casa precum si registrul de evidenta a numerarului manipulat din care rezulta
ca numerarul incasat a fost predat anterior casierului grupei de verificare, care a semnat de
primire in registrul mentiomat.

B.Case de plati

Prin case de palti se efectueaza platile in numerar catre clientii bancilor comerciale, agenti
economici sau persoane fizice. Toate sumele in numerar eliberate de banca trebuie sa fie
inregistrate in aceeasi zi in evidentele casieriei si ale compartimentului de contabilitate.
Platile in numerar, prin casele de plati, se efectueaza pe baza urmatoarelor documente:
 cecul de numerar
 ordinul de plata in numerar

Casierul platitor primeste de la casierul sef, la inceputul fiecarei zile operative de lucru, un
avans in numerar de la casa de circulatie a sucursalei, pentru care semneaza de primire in
registrul pentru evidenta numerarului manipulat.

Suma avansului ce se elibereaza casierului platitor va fi apreciata de casierul sef tinand seama
de volumul platilor planificate a se efectua in ziua respectiva, astfel ca la inchiderea casei de
plati sa nu ramana casierului pe cat posibil numerar neutilizat in pachete intregi a 1000 si 500
bancnote. In cazul in care avansul se dovedeste insuficient necesitatilor de plati, se pot acorda
casierului platitor avansuri de numerar de la casierul grupei de verificare pe baza de semnatura
de primire in registrul pentru evidenta numerarului manipulat.

Pentru platile ce necesita eliberari de fractii sub 500 bancnote, casierul platitor verifica, inainte
de inceperea programului de ghiseu, la masa de verificare, in prezenta casierului grupei de
verificare, un numar de pachete ce ii vor servi la efectuarea acestor plati.

21
In situatia in care casierul platitor efectueaza plati din pachete ce nu au fost verificate in
prealabil de el, raspunderea in cazul unor eventuale diferente revine acestuia.

a)Eliberarea numerarului pe baza cecului de numerar

Cecul de numerar se prezinta de delegatul clientului referentului de la grupa operativa


care tine contul acestuia. Referentul verifica documentul respectiv, precum si daca
prezentatorul cecului are dreptul sa-l incaseze, solicitand acestuia buletinul de identitate pentru
a verifica daca dupa fotografie buletinul apartine prezentatorului si daca este aplicata stampila
timbru pe acesta, termenul de valabilitate al buletinului nu este expirat, seria si nr. buletinului
tiparite pe prima fila corespund cu cele tiparite pe fila a 2-a, datele inscrise in buletin nu
prezinta stersaturi sau corecturi necertificate de autoritatea emitenta si poarta stampila emitenta
a acesteia.

Dupa verificarea valabilitatii actului de identitate, referentul solicita persoanei ce ridica suma
sa completeze in spatiul destinat certificarea primirii sumei si sa semneze punand si data.

Referentul inregistreaza suma de plata in jurnalul de casa si preda documentul impreuna cu


jurnalul de casa , spre verificare, coordonatorului. Dupa semnare, trimite cecul la casierie, pe
cale interna, iar jurnalul de casa il inapoiaza referentului de la grupa de evidente contabile,
pentru inregistrarea operatiunii in contul beneficiarului.

La primirea cecului, casierul platitor este obligat se faca anumite verificari, dupa care solicita
casierului clientului buletinul de identitate si confrunta datele cu cele inscrise pe versoul
cecului.Pentru efectuarea platii, casierul platitor completeaza monetarul pe versoul cecului cu
suma ce trebuie eliberata.

Este interzis sa se elibereze suma de plata altei persoane decat casierului inscris pe documentul
de plata, care a semnat de primire.

b)Eliberarea numerarului pe baza ordinului de plata in numerar

22
Pentru cheltuielile proprii ale unitatii bancare si pentru alte operatiuni de plati catre
clienti se foloseste « Ordinul de plata » care se intocmeste de catre grupa de evidente
contabile.Acest document se trimite la casierie, pe cale interna, controlul si efectuarea platii
facandu-se dupa aceleasi reguli ca si la cecul de numerar.

Inchiderea caselor de plati

Casierul platitor verifica, la sfarsitul zilei operative, daca sumele platite pe baza documentelor
respective, impreuna cu numerarul pe care il are, corespund cu suma primita drept avans, dupa
care intocmeste situatia platilor pe care o semneaza si o confrunta cu totalul jurnalelor de casa.

Referentii semneaza pentru confirmarea exactitatii pe situatia platilor.Numerarul neutilizat


precum si documentele ce au stat la baza efectuarii platilor, se predau astfel:
 numerarul se preda casierului grupei de verificare, acesta semnand de primire
 documentele de plati si registrul pentru evidenta numerarului manipulat se predau
casierului sef.

Colectarea si/sau transportul numerarului

ROMEXTERRA BANK ofera urmatoarele servicii:


 colectarea numerarului de la clientii bancii, prin genti sigilate, cu mijloace de transport
valori;
 transportul numerarului cu automobile proprii de la sediile Romexterra Bank la sediile
titularilor de cont;
 transportul numerarului cu automobile proprii de la sucursalele BNR la sediul societatilor
bancare si invers;

Clientul:

 va incheia o conventie cu unitatea bancara cu valabilitate de un an, cu posibilitatea


prelungirii acesteia;

23
 va achita, pentru serviciul de colectare a numerarului, un comision;
 va plati pentru transportul numerarului un comision, in functie de distanta, gradul de risc,
si volumul incasarilor;

Avantaje:

 operativitatea circulatiei valorilor banesti;


 confera siguranta pastrarii si transportului valorilor;
 confidentialitate si promptitudine;

24
CAPITOLUL III

OPERATIILE DE PLATI SI INCASARI FARA NUMERAR.

Caracteristicile platilor fara numerar sunt:


 natura lor dubla, determinata de un flux de inregistrari in conturi si de un flux de mesaje
intre parti continand instructiunile de plata;
 diferenta de timp intre momentul initierii si cel al finalizarii platii;
 existenta unuia sau mai multor intermediari

Cecul
Este un instrument de plata utilizat de titularii de conturi bancare cu disponibil corespunzator in
aceste conturi. Disponibilul este creat printr-un depozit bancar, din operatiuni de incasari sau prin
acordarea unui credit bancar.
B.N.R. si societatile bancare pot accepta in operatiunile lor cecuri, redactate in orice limba, cu
conditia ca aceste acte sa provina de la banci sau societati similare din strainatate agreate de
acestea.
Tragatorul poate emite un cec numai in conditiile existentei prealabile la tras a unor fonduri
proprii disponibile in momentul emiterii instrumentului care sa-i faca posibila trasului efectuarea
platii.

25
Disponibilul tragatorului poate proveni dintr-un depozit bancar, dintr-o deschidere de credit, din
operatiuni de incasari si altele asemenea. Disponibilul trebuie sa fie constituit prealabil emiterii
cecului si de valoare mai mare sau egala cu aceea a cecului. Disponibilul trebuie sa fie lichid,
cert si exigibil, adica sa nu existe nici un impediment de ordin juridic sau material care sa
impiedice efectuarea platii cecului.
Posibilitatile de circulatie:
1. simpla remitere- cazul cecului la purtator
2. cesiunea de creanta ordinara- cand cecul este emis pe numele
unei anumite persoane si contine mentiunea ‘‘nu la ordin’’
3. girarea
Fiind in esenta un instrument de plata la vedere, nu poate fi supus acceptarii trasului care
plateste pentru tragator din disponibilitatile create de acesta.
Transimiterea cecului prin gir, avand ca efect transmiterea catre giratar a drepturilor decurgand
din cec, implica faptul ca giratarul va putea prezenta cecul la plata trasului si se va putea indrepta
pe cale de regres impotriva obligatiilor prin instrumentul respectiv. Cecul care poarta doua linii
paralele verticale sau oblice, dar nu orizontale, oriunde pe fata instrumentului si care nu are
nimic inscris in spatiul delimitat de aceste linii, se numeste cec cu barare generala.Daca in spatiul
delimitat de aceste linii este inscrisa denumirea unei societati bancare, se numeste cec cu barare
speciala.
Un cec cu barare generala poate fi platit numai unei societati bancare sau unui client al societatii
bancare aflate si in pozitia de tras. Un cec cu barare speciala poate fi platit numai societatii
bancare a carei denumire este trecuta intre cele doua linii paralele. In cazul in care posesorul
prezinta cecul la plata in termenul legal si trasul nu-l onoreaza, posesorul poate exercita dreptul
de regres impotriva girantilor, tragatorului si celorlalti obligati.
Posesorul unui cec are dreptul de a cere tuturor persoanelor obligate prin instrument urmatoarele:
4. suma indicata in textul cecului si neplatita;
5. dobanda legala calculata cu incepere de la data prezentarii;
6. cheltuielile de protest, cele aferente notificarilor sau alte
cheltuieli justificate, cheltuieli care privesc deopotriva pe
obligatii de regres cat si pe obligatul principal.

26
“Contul de intoarcere” este un document aditional cecului care atesta dobanzile si cheltuielile
prevazute de dispozitiile Art.48 si Art.49. din Legea asupra cecului.
Posesorul cecului are urmatoarele drepturi in ceea ce priveste un cec neplatit la prezentare:
7. sa intenteze o actiune prin care sa obtina o hotarare
judecatoreasca asupra cecului neplatit la prezentare;
8. sa procedeze la executare;
Durata prescriptiei in materie de cec este urmatoarea:
9. sase luni calculate de la expirarea termenului de prezentare in
ceea ce priveste actiunea de regres a posesorului;
10. sase luni calculate din ziua in care obligatul a platit cecul sau
din ziua in care actiunea in regres a fost pornita impotriva sa, in
ceea ce priveste actiunile de regres ale diferitilor obligati la
plata cecului, unii impotriva altora;

Cambia si biletul la ordin


Cambia si biletul la ordin sunt titluri de credit negociabile si instrumente de plata care
constata obligatia asumata de catre debitor de a plati la vedere la o scadenta fixata,
beneficiarului sau la ordinul acestuia, o suma de bani determinata.
Transmiterea se poate realiza prin gir sau prin cesiune de creanta ordinara.
Alte operatiuni specifice sunt: acceptarea, avalizarea, plata, scontul, protestul.
Scadenta poate fi: la vedere, la un anumit timp de la vedere, la un anumit timp de la data emiterii,
la o data fixa.Posesorul cambiei va prezenta titlul la scadenta, la locul si adresa indicate pentru
plata.
Debitorul care a facut o plata partiala nu poate pretinde sa i se remita cambia si chitanta eliberata
de catre el in acest sens, caci titlul este necesar posesorului pentru restul sumei neplatite;
B.N.R. si societatile bancare vor accepta si cambiile in care suma de plata este exprimata intr-o
moneda straina numai cu conditia ca denumirea monedei straine sa fie facuta complet sau printr-
un simbol recunoscut.

27
In cazul in care posesorul legitim al cambiei nu prezinta titlul la plata debitorului cambial, in
termenul prevazut, acesta poate consemna suma de plata la Casa de Economii si Consemnatiuni,
depunand recipisa la judecatoria locului de plata.
Posesorul cambiei are dreptul sa ceara urmatoarele:
11. suma indicata in textul cambiei;
12. dobanda legala calculata cu incepere de la data scadentei;
13. cheltuielile de protest, cele aferente notificarilor sau alte
cheltuieli justificate, cheltuieli care privesc deopotriva pe
obligatii de regres cat si pe obligatul principal.
Posesorul cambiei are urmatoarele drepturi in ceea ce priveste o cambie pe care debitorul
cambial nu o onoreaza la scadenta:
1. se intenteze o actiune cambiala prin care sa obtina o
hotarare jucatoreasca asupra cambiei neplatite la scadenta;
2. se procedeze la executarea cambiala;
Biletul la ordin
Biletul la ordin B.N.R. si societatile bancare vor accepta in operatiunile lor numai bilete
la ordin redactate in limba romana.
Acestea pot accepta si bilete la ordin redactate intr-o limba straina luand masurile
necesare pentru reducerea riscurilor care ar putea aparea in urma operatiunilor efectuate cu
aceste titluri. B.N.R. si societatile bancare au obligatia sa arhiveze cambiile si biletele la ordin
care au facut obiectul operatiunilor lor pe o perioada de 5 ani de la data platii.Aceste anexe fac
parte integranta din normele-cadru si sunt obligatorii pentru societatile bancare si B.N.R. din
punct de vedere a formei si continutului.

Ordin de plata
Este o dispozitie neconditionata data de catre emitentul acesteia unei societati bancare
receptoare de a pune la dispozitia unui beneficiar o anumita suma de bani. Contine urmatoarele
mentiuni:
-Ordinul neconditionat de a plati o anumita suma de bani;

28
-Numele sau denumirea beneficiarului si, dupa caz, numarul contului acestuia deschis la o
societate bancara destinatara;
-Numele sau denumirea platitorului, numarul contului acestuia deschis la societatea bancara
initiatoare;
-Denumirea societatii bancare initiatoare;

-Denumirea societatii bancare receptoare;

-Elementul sau elementele care sa permita autentificarea elementului de catre societatea


bancara initiatoare;

Obligatiile emitentului:

Un emitent este obligat printr-un OP numai daca acesta a fost emis de el sau de o alta persoana
care are mandat de a-l reprezenta.
Plata obligatiei emitentului fata de societatea bancara receptoare se considera a fi facuta:
a. in momentul in care s-a facut debitarea contului emitentului, in cazul in care acesta are un
cont deschis la societatea bancara receptoare;
b. in momentul in care societatea bancara emitatoare crediteaza un cont societatii bancare
receptoare deschis la si aceasta din urma foloseste fondurile desemnate de suma
respectiva sau, daca nu foloseste fondurile in ziua bancara urmatoare zilei in care
fondurile au fost facute disponibile si societatea bancara receptoare cunoaste acest lucru;
c. in momentul in care societatea bancara emitatoare crediteaza contul a societatii bancare
receptoare deschis la o alta societate bancara si aceasta foloseste fondurile respective sau,
daca nu foloseste fondurile in ziua bancara urmatoare zilei in care fondurile au fost facute
disponibile si societatea bancara receptoare cunoaste acest lucru;

d. in momentul in care decontarea finala este facuta prin creditarea contului societatii
bancare receptoare deschis la B.N.R.;

e. in momentul in care decontarea finala este facuta in favoarea societatii bancare


receptoare;
 Obligatile societatii bancare receptoare, alta decat societatea bancara destinatoare:

29
 - O societate bancara receptoare care accepta OP este obligata sa le execute in intervalul
de timp cerut.
 - Daca o societate bancara receptoare decide ca nu este posibil sa execute un
OP dat de un emitent, respectiva societate bancara receptoare trebuie sa aduca acest fapt
la cunostinta emitentului inaintea de incheierea perioadei de executare si sa-i solicite
instructiuni suplimetare.

Daca un OP nu poate fi executat deoarece nu contine mentiunile obligatorii sau datorita


insuficientei datelor pe care le contine, societatea bancara receptoare il va instiinta pe emitent
daca acesta poate fi identificat, in intervalul de timp cerut.

Societatea bancara receptoare datoreaza dobanda de intarziere emitentului pentru vina de a nu-
l fii instiintat. Aceasta dobanda va fi dedusa din dobanda platibila beneficiarului.
 Obligatiile societatii bancare destinatare:
 - societatea bancara destinatara, dupa acceptarea unui OP este obligata sa puna fondurile
la dispozitia beneficiarului in ziua acceptarii sau cel mai tarziu in ziua urmatoare, ori sa le
foloseasca in concordanta cu mentiunile continute de OP si cu relatiile contractuala
existente intre ea si beneficiar.
 - daca un OP nu poate fi executat deoarece nu contine mentiunile obligatorii sau datorita
inconsecvetei datelor pe care le contine, societatea bancara destinatara il va instiinta pe
emitent, daca acesta poate fi identificat, in intervalul de timp cerut.daca OP nu prevede
altfel, societatea bancara destinatara il va instiinta pe beneficiarul identificabil care nu va
avea cont deschis la ea, de faptul ca detine fonduri banesti in fafoarea sa, in intervalul de
timp stabilit.
 Intervalul de timp in care societatea bancara receptoare trebuie sa execute OP:
 O societate bancara receptoare este obligata sa execute OP in ziua bancara in care l-a
acceptat.

30
In situatia in care, din motive obiective, nu poate indeplini aceasta prevedere, societatea
bancara receptoare are obligatia sa execute OP cel mai tarziu in ziua bancara
urmatoare.

 Finalizarea transferului-credit
 Pana la finalizarea unui transfer-credit, fiecare societate bancara are obligatia de a sprijini
pe platitor sau pe orice societate bancara emitatoare anterioara si are dreptul de a cere
sprijinul oricarei unitati bancare receptoare ulterioare in vederea completarii procedurilor
bancare privind respectivul transfer-credit.
 In cazul in care un OP a fost emis in scopul stingerii unei obligatii a platitorului fata de
beneficiar, aceasta obligatie este stinsa in momentul in care societatea bancara destinatara
accepta OP in favoarea beneficiarului
 Un transfer-credit este finalizat atunci cand are loc acceptarea
- In momentul in care transferul-credit este finalizat, societatea bancara
destinatara devine obligata fata de beneficiar pentru suma inscrisa pe OP
acceptat.

Ordinul de plata pe suport de hartie (OPH)


 Este ordin de plata pe suport hartie si se supune normelor-cadru, orice dispozitie
neconditionata data in forma scrisa unei societati bancare de a plati o anumita suma
de bani unui beneficiar, care contine mentiunile obligatorii din Regulamentul B.N.R.
si, de asemenea, alte mentiuni obligatorii redactate in scris in limba romana.
 Societatile bancare pot executa pe riscul lor OPH carora le lipsesc una sau mai multe
din mentiunile obligatorii.
 B.N.R si societatile bancare pot cere ca OPH sa poarte stampila platitorului persoana
juridica. Lipsa stampilei nu anuleaza valabilitatea OPH.
 Numarul inregistrarilor nu poate depasi spatiul afectat pe versoul OPH si, de
asemenea nu poate fi mai mare decat cinci.

31
- Obligatiile emitentului:
1. proceduri de receptie;
2. proceduri de recunoastere de catre societatea
bancara receptoare a persoanelor pe care emitentul
OPH le autorizeaza sa semneze autentic, precum si
alte proceduri de autentificare;
3. proceduri de detectare a duplicatelor gresite,
erorilor sau neconcordantelor in OPH;
 orice alte proceduri care sa contribuie le finalizarea transferului-credit
- Obligatiile societatii bancare receptoare, alta decat societatea
bancara destinatara:
1. Fata de emitent si in vederea respectarii
Regulamentului B.N.R, o societate bancara
receptoare este obligata sa procedeze la executarea
OPH acceptate, in intervalul de timp cerut de
Regulamentul B.N.R.
2. daca ulterior receptiei, ea decide ca nu este posibil
sa execute un OPH acceptat, este obligata sa faca in
scris, sub semnatura unei persoane autorizate, o
comunicare de refuz la executarea OPH emitentului.
 Existenta mentiunii suplimentare prin care societatea bancara receptoare cere
instructiuni suplimentare emitentului nu constituie o justificare pentru amanarea
intervalului de executare
- Obligatiile societatii bancare destinatare:
1. Fata de emitent obligatiile sunt cele din
Regulamentul B.N.R, procedand fata de emitent ca
societatea bancara receptoare.
2. Fata de beneficiar este obligata sa aduca in scris la
cunostinta beneficiarului modalitatea in care i-a pus
la dispozitie sau i-a folosit fondurile banesti care fac

32
obiectul OPH, cat, cand, in ce mod si de ce, acolo
unde este cazul
 In cazul in care societatea bancara destinatara a folosit fondurile banesti care fac
obiectul OPH pe care l-a receptionat, ea va comunica acest lucru si justificarea sa
printr-o comunicare de reutilizare a fondurilor.
- Intervalul de timp in care societate bancara receptoare trebuie
sa execute OPH:
1. Pentru OPH care au indicata ziua platii: cel tarziu in
a doua zi bancara de la ziua acceptarii, indiferent
daca ziua platii este o zi mai indepartata.
2. Pentru OPH care nu au indicata ziua platii: cel
tarziu in a doua zi bancara de la ziua acceptarii

Ordine de plata programata ( Standing Order)

B.N.R. adopta impreauna cu societatile bancare autorizate, si aplica normele-cadru pentru


executarea de catre banca platitorului, la date si in sume fixate in prealabil, de ordine de plata in
favoarea unui tert, denumite in continuare ordine de plata programata, iar conform practicii
internationale, Standing Order.
Face obiectul prezentelor norme-cadru executarea ordinelor de plata prevazute, daca banca
destinatara difera de banca platitorului, iar executarea are loc pe circuit interbancar.
Banca platitorului executa OPP numai pe baza clauzelor contractuale convenite expres in acest
scop cu platitorul prin contract incheiat cu respectarea legii si a reglementarilor B.N.R. denumit
in continuare contract.
Banca platitorului va verifica inainte de semnare datele de identificare obligatorii ale platitorului,
cele ale beneficiarului fiind declarate pe propria raspundere de catre platitor, inclusiv cele
codificate, din punct de vedere al acuratetei, actualitatii si unicitatii, pentru limitarea riscurilor
generate de erori de identificare.

33
Banca platitorului va accepta doar mandatul platitorului care o autorizeaza ca pentru fiecare
dintre platile la termen in favoarea beneficiarului care sunt programate in contract, printr-un sir
de sume si date calendaristice fixate biunivoc in mod obligatoriu;
La data acoperitoare stabilita sau nu in contract, banca platitorului o sa provizoineze pe seama
platitorului resurse banesti cel putin egale cu cele din programare in scopul executarii ordinului
de plata corespunzator in favoarea beneficiarului;
Banca platitorului va executa la rand ordine de plata numai pentru sume egale celor programate
cu platitorul conform contractului si la date care sa permita incadrarea in obligatiile asumate fata
de platitor;
Banca platitorului nu conditioneaza executarea fiecarui ordin de plata de vreun alt consimtamant
al platitorului decat cel dat prin contract sau de vreo alta conditie care sa modifice sumele si
datele programate pentru fiecare plata, fara sa fi fost prevazute expres astfel de posibilitati in
contract, inclusiv raspunderile platitorului pentru consecinte;
Dispozitia de a plati trebuie sa fie formulata fara echivoc asupra unor resurse banesti si de
timp legale, certe, oportune si limitate, inclusiv prin referirea la modalitati, intervale de timp si
proceduri pentru notificarea modificarilor determinate de parti prin contract ori in cazul incetarii
mandatului;

Avizarea tehnica
Sistemelele de plata si decontare fara numerar trebuie:
o Sa contina scheme de compensare multilaterala care sa aiba o baza legala bine
fundamentata in conformitate cu legislatia romana in vigoare si cu cea din alte jurisdicti
relevante;
o Sa cuprinda participanti la schemele de compensare multilaterala care sa faca dovada ca
le inteleg consecintele, inclusiv ca au o reprezentare asupra riscurilor financiare impuse
pentru banci;
o Sa aiba definite detaliat procedurile pentru gestionarea conturilor de credit si lichiditate,
atat pentru furnizorul serviciilor de compensare, cat si pentru participanti facand dovada
ca toate partile au vointa si capacitatea de a gestiona si cuprinde fiecare dintre

34
responsabilitatile si consecintele lor respective pe care riscul le poate produce, si de
asemenea, ca limitele riscului sunt plasate la limita maxima de expunere la credit care
poate fi produsa de fiecare participant;
o Sa fie capabile de a asigura cel putin incheierea la timp a decontarilor zilnice in situatia in
care participantul, o mai mare pozitie debitoare se afla in imposibilitate de decontare;
o Sa aiba obiective si criterii transparente de admitere a participantilor;
o Sa contina scheme de compensare multilaterala care sa asigure compatibilitatea
operationala a sistemelor si infrastructurilor tehnice, dispunand de alternative viabile
capabile sa indeplineasca cererile zilnice de procesare;

35
CAPITOLUL IV

OPERATIUNI DE CREDITARE

In scopul protejarii de riscul nerambursarii creditului, inainte de a acorda un credit banca


supune cererea clientului sau catorva verificari. Prima dintre verificari se adreseaza Biroului de
Credite, in urma careia banca poate afla daca respectivul client a mai contractat credite, in ce
valoare, de la ce institutii de credit etc. O alta verificare este cea adresata Centralei Riscurilor
Bancare (CRB). Numele clientului apare in baza de date a CRB daca respectivul are scoase sume
mai mari de 100 milioane lei.

Actele necesare pentru intocmirea unui dosar de credit sunt: copie dupa buletin/carte de
identitate, copie legalizata dupa carte de munca (se cer prima si ultima foaie), adeverinta de
salariu.

Programul cu care se lucreaza este NEURAL. Pe baza CNP-ului se verifica in baza de


date daca persoana solicitanta a creditului este rau platnica. Apoi se trece la introducerea
tuturor datelor in calculator, pe baza cererii de creditare. Programul genereaza automat
scoring-ul. Daca punctajul obtinut este cel putin 16, cererea de creditare este acceptata.
In continuare se genereaza graficul de rambursare, contractul, in care se precizeaza
valoarea creditului, dobanda, dobanda penalizatoare; se ataseaza conditiile generale de creditare,
contractul de fidejusiune, in cazul in care exista girant sau coplatitor, asigurarea de viata pe toata
durata creditului, incheiata la una dintre societatile agreate de ROMEXTERRA BANK.
Informatiile de mai sus sunt valabile pentru creditele nenominalizate.
Creditele nenominalizate simple se acorda:
In lei pe o durata de 10 ani pentru o suma egala cu echivalentul a 10 000 EUR In valuta pentru
maxim 5 ani cu o suma egal cu echivalentul a 500 EUR

36
I. Persoane fizice

- Favorit – 20.000 Euro (Nevoi personale nenominalizate)

Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor
personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale, bunuri de folosinta
indelungata, auto, vacanta etc).Beneficiari: persoane fizice (salariati, persoane fizice care obtin
venituri din activitati independente,pensionari), care pot face dovada unor venituri permanente
certe de minim 100 Euro, si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.

Avantaje:
Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 10 ani
Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotului/sotiei
Nu se solicita giranti sau alte garantii imobiliare
Nu se solicita avans
Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului
Nu se aplica comision initial/taxa analiza dosar
Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de
Evidenta a Salariatilor
Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank
Asigurarea de invaliditate si deces din accidente este oferita gratuit de banca
Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a
solicitantului de credit
Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking, TerraBanking
Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare
Creditul se acorda in maxim 2 zile
Volumul creditului:
- minim 500 EUR (echivalent Lei)
- maxim 20.000 EUR (echivalent Lei)
Moneda creditarii: Lei

37
Perioada de acordare – minim 6 luni; maxim 120 de luni
Garantii: veniturile solicitantului de credit precum si ale sotului/sotiei (atunci cand veniturile
sotului/sotiei sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a solicitantului de
credit)asigurarea de invaliditate si deces, din accidente (oferita gratuit de banca).

Creditul de investitii imobiliare

Creditul pentru investitii imobiliare este acordat de Romexterra Bank pentru extinderea,
amenajarea, modernizarea sau repararea locuinţei tale.

Credite pentru nevoi personale si gospodaresti (credit pe salariu)


Pentru salariaţii societăţilor (societăţi comerciale, regii, instituţii) care au încheiat cu banca
convenţii de plată a salariilor în cont, banca poate acorda credite pe salariu.
Valoarea creditului este maxim 5 salarii nete ale împrumutatului.

Credit pe card - facilitatea de descoperit de cont (overdraft)

Se acorda pentru salariatii agentilor economici si institutiilor bugetare care opteaza pentru
varianta acordarii salariilor în contul bancar cu acces prin card.

Creditul Favorit Plus – 100.000 Euro (Nevoi personale nenominalizate cu garantie


ipotecara)
Prezentare: Banca acorda acest tip de credit persoanelor fizice pentru finantarea nevoilor
personale sau pentru refinantarea creditelor de consum (nevoi personale, bunuri de folosinta
indelungata, auto, vacanta etc).

Beneficiari: persoane fizice (salariati, persoane fizice care obtin venituri din activitati
independente, pensionari), care pot face dovada unor venituri permanente, certe de minim 100
Euro, si au varsta cuprinsa intre 18-65 de ani.

38
Avantaje:
Creditul se acorda pentru o perioada maxima de 25 ani
Se acorda perioada de gratie de 1 an
Pentru determinarea capacitatii de rambursare se iau in calcul si veniturile sotiei/sotului,
parintilor/socrilor, copiilor care locuiesc si gospodaresc impreuna
Un singur comision initial de 2%
Nu se solicita giranti
Nu se solicita avans
Nu se solicita documente justificative pentru utilizarea creditului
Nu se aplica comisioane periodice
Nu se solicita asigurare de viata sau deces
Nu se solicita copie dupa Cartea de Munca/Contractul individual de Munca/Registrul General de
Evidenta a Salariatilor
Creditul poate fi acordat si pe card Romexterra Bank
Gama larga de venituri luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare a
solicitantului de credit
Posibilitatea rambursarii creditului folosind aplicatia de Internet Banking, TerraBanking
Se pot refinanta alte credite de consum de la alte banci/institutii financiare

Volumul creditului:
-minimum 5.000 EUR (echivalent Lei)
-maximum 100.000 EUR (echivalent Lei)
Moneda creditarii: Lei
Perioada de creditare: minimum 6 luni, maximum 25 ani
Perioada de gratie de maxim 12 luni (in perioada de gratie clientul achita doar dobanda)

Garantii:
veniturile prezente si viitoare ale solicitantului si codebitorilor sai (atunci cand veniturile familiei
sunt luate in calcul pentru determinarea capacitatii de rambursare)ipoteca de rang I constituita
asupra unuia sau mai multor imobile din proprietatea imprumutatului sau unor terte persoane

39
asigurarea imobilelor aduse in garantie cesionata in favoarea bancii

Persoane fizice - Creditul Vacanta

Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru plata excursiilor in tara sau strainatate

Beneficiari: persoane fizice, persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente,
pensionari, care fac dovada unor venituri permanente, certe

Avantaje: fara avans


factura proforma/devizul de plata de la agentia de turism poate fi emisa pe numele solicitantului
dar si pe numele sotului/sotiei, copiilor, parintilor acestuia
suma solicitata de imprumutat poate excede cu 1000 Euro (echivalent Lei/USD) documentul
justificativ (factura proforma/devizul de plata).
veniturile familiei pot fi luate in calculul bonitatii solicitantului

Volumul creditului:
Maxim 2.500 Euro (echivalent Lei/USD)
Valuta creditarii: LEI, EUR, USD
Perioada de acordare: maxim 24 luni
Garantii si asigurari: Veniturile prezente si viitoare ale solicitantului, precum si ale familiei (cand
acestea sunt luate in calcul la evaluarea bonitatii solicitantului)
Veniturile prezente si viitoare ale 1 sau 2 giranti.

Documentatie
Actele de identitate (copii)
Documente care certifica veniturile
Acord de consultare CRB/BC
Factura proforma/deviz de plata (copii)

40
Cerere de credit
Alte documente – factura de utilitati (copie)

Persoane fizice - Credit de investitii imobiliare

Prezentare: Banca acorda acest tip de credit pentru construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea imobilelor cu destinatie locativa.

Beneficiari: persoane fizice, persoane fizice care realizeaza venituri din activitati independente,
pensionari, care fac dovada unor venituri permanente, certe

Avantaje:
Nu se solicita giranti
Se iau in calcul veniturile familiei
Solicitantul poate beneficia de o perioada de gratie
Perioada de rambursare 25 de ani
Limita maxima de creditare este in functie de capacitatea de rambursare

Volumul creditului:
- minim: 5.000 EUR (echivalent LEI/USD)
- maxim: in functie de capacitatea de rambursare

Avans:suma solicitata reprezinta maxim 75% din valoarea investitiei


Aportul minim al solicitantului de credit reprezentand minim 25%din valoarea investitiei.
Aportul poate fi constituit in natura sau in numerar.

Perioada de acordare:minim 5 ani ,maxim: 25 ani

Valuta creditarii: LEI, EUR, USD

41
Garantii si asigurari:
Venituri prezente si viitoare ale solicitantului, precum si ale familiei (cand acestea sunt luate in
calculul de evaluare a bonitatii solicitantului)
Ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii
Asigurare de viata
Asigurarea imobilului

Documentatie
Actele de identitate (copii)
Documentele care certifica veniturile
Actele de proprietate asupra imobilelor
Raportul de evaluare / Devizul estimativ
Alte documente - factura de utilitati (copie)

Persoane fizice - facilitatea de descoperit de cont (overdraft)

Se acordă pentru salariaţii agenţilor economici şi instituţiilor bugetare care optează pentru
varianta acordării salariilor în contul bancar cu acces prin card

Perioadă de creditare – maxim 12 luni

Volumul creditului in limita a 3 salarii nete


Relaţia de credit se stabileşte între bancă şi angajat, fără să implice instituţia;

Persoane Fizice - Credit auto


Prezentare: Banca acorda acest credit persoanelor fizice pentru achizitionarea de autovehicule
(autoturisme, motociclete, tractoare etc), noi si rulate, de fabricatie interna sau externa, indiferent
de marca, de la dealeri autorizati, societati comerciale sau persoane fizice.

42
Beneficiari: persoane fizice (salariati, persoane fizice autorizate, pensionari), care pot face
dovada unor venituri permanente certe

Avantaje:
Nu se solicita giranti;
Se iau in calcul veniturile familiei;
Veniturile luate in calculul capacitatii de rambursare: salarii, venituri din activitati independente,
pensii, venituri din chirii - ca venit suplimentar, din contracte de munca pentru fractiune de
norma ca urmare a cumulului de functii, din contracte de management, din rente viagere.

Volumul creditului:
-minimum 3.000 EUR (echivalent LEI)
-maxim – in functie de capacitatea de rambursare
Avans:
pentru creditele de pana la 20.000 Euro, avansul este de minim 20% din valoarea autovehicului;
pentru creditele de peste 20.000 Euro nu se solicita avans, ci alte garantii reale acceptate de
banca.

Moneda creditarii: Lei

Perioada de creditare: - maxim 72 de luni.

Documentatia necesara acordarii creditului:


Cerere de credit;
Actele de identitate (BI/CI) (copii);
Documente care certifica veniturile;
Acord de consultare CRB/BC;
Documente din care sa rezulte valoarea autovehiculului (factura proforma, aviz de plata,
antecontract de vanzare-cumparare, contract de vanzare-cumparare).

43
Alte documente – O factura de utilitati pentru confirmarea domiciliului (energie electrica, gaz,
telefon fix etc.).

II. Persoane juridice:


ROMEXTERRA BANK ofera, cu un inalt grad de profesionalism, o gama larga de
credite pentru finantarea companiilor: acreditivul, factoringul, creditul de forfetare, creditul
global de exploatare, creditul pentru activitatea de leasing, creditul pentru export, creditul pentru
finantarea stocurilor sezoniere, creditul pentru finantarea stocurilor temporare, credite pentru
cumpararea de actiuni, credite pentru echipament, creditul de scont, creditul pentru facilitati de
cont, linii de credite, scrisoarea de garantie, creditul in valuta pe termen mediu si lung, creditul in
valuta pe termen scurt, credite pe cecuri remise spre incasare, creditul de trezorerie pentru valuta
vanduta.

Creditele KfW si F.I.D.A. se acorda pentru sprijinirea realizarii Programului


de dezvoltare a IMM-urilor din Romania si si respectiv pentru investitii in mediul rural.
Creditul KfW
Durata refinantarii : max 3 ani
Perioade de gratie : max 12 luni
Moneda : EUR
Suma maxima : 2.000.000 EURO

Creditele FIDA :
-pentru gospodarii-max 4.000 USD
-agricole : 4.000-10.000 USD
-comerciale : 10.000-150.000 USD
Perioada de acordare : termen mediu

44
BIBLIOGRAFIE

1. Dedu Vasile - Gestiune bancara, EDP-RA Bucuresti 1999


2. Mihai Ilie - Tehnica si managementul operatiilor bancare, Editura Expert
Bucuresti 2003
3. Roxin Luminita - Gestiunea riscurilor bancare , EDP-RA Bucuresti 1997
4. Tudorache Dumitru - Moneda,banci,credit, Editura Silvy,Bucuresti 2000
5. Manolescu Gheorghe,Diaconescu Adriana – Management bancar,Editura Fundatiei
Romania de Maine, Bucuresti 2001

45