Sunteți pe pagina 1din 77
S.C. SURSA COM. S.R.L. SOCIETATE DE PROIECTARE : i ‘SERVICII §I CONSULTANTA, e en = S a Pee rarceren ee a ‘Suceava 09: No, 273. URS. Telfax:0230 530923, Tel.: 0330 401596 \Corstest de invesisirare AJAEUIO8/10958 v Registrul Comertului : J33/233/1993 mice cs Cod fiscal: RO 240 80:30 seis So Capital social : 20 000 RON ASFALTARE DC57 MITOCU DRAGOMIRNEI - LIPOVENI, KM 3+200 — 4+115, COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEI, JUDETUL SUCEAVA FAZA: DT + DE Exemplarul 1 VOL.I - DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR Beneficiar: COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEI Elaborat: S.C. SURSA COM S.R.L. SUCEAVA Contract: 034 D / 2009 Numéar proiect: 74 / 2009 DIRECTOR, Ing. Doina Elena Mocan 2009 ASFALTARE DC 57 MITOCU DRAGOMIRNEI — LIPOVENI, KM 34200 - 44115, COMUNA MITOCU DRAGOMIRNE!, JUDETUL SUCEAVA, Faza: Documentatie tehnicd gi detalll de execute Beneficia: COVUNA MITOCU DRAGOMIRNE! Proiectant' $C. SURSA COM, SRL Suceava Societatea de proiectare si consultanta S.C. SURSA COM S.R.L. SUCEAVA Str. Grigore Ureche nr. 19, Suceava Telefon/Fax: 0230-530923 Colectiv de elaborare: Director ing. Doina MOCAN hes Sef de proiect ing. lustin URSACHI - coordonare generala, Proiectare asistata de calculator Proiectant ing. Florin FLORISTEANU ~ calcule, proiectare asistaté de calculator Proiectant ing. Dan TANASA ~ topo, raportari, calcule, proiectare asistaté de calculator Proiectant ing. Remus IGNAT ~ topo, raportari, calcule, proiectare asistata de calculator Projectant ing. Adrian MUNTEANU — ~ antemésuratori, devize, Proiectare asistata de calculator Projectant ing. Sorin LAZNIUC ~ antemsuratori, proiectare asistata de calculator Drepturi de proprietate intelectuala: directa sau indirect, in alt scop, fara permisiunoa Proprietarului sau a beneficiarului acordata legal, in scris, intra sub inciden{a sanctiunilor legale privind drepturile de Proprietate intelectual si a drepturilor conexe, ASFALTARE DC 57 MITOCU DRAGOMIRNEI- LIPOVENI, KM 3+200 - 4+115, COMUNA MITOCU DRAGOMIRNEl, JUDETUL SUCEAVA =Sorsx— Sere ocumaminte rik au ace Vv. Proiectant: §.C. SURSA COM. S.RLL, Suceava CUPRINS Proces verbal CTE. VOLUMUL |. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR é 1. DATE GENERALE . 4 2. DESCRIEREA LUCRARILOR ; 2.1. Amplasament .- 7 22. Topogratia,...cisvswsincewewenenn i 23. Clima si fenomenele naturale specifice zone 2 2.4. Geologia, seismicitatea..eecscenssene . 2.5. Prezentarea proiectului pe specialitat 2 26. _Devierile si protjarile de utiitati afectate.. 2.7. Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon, etc. peniru - lucrari definitive si provizorii... — TT pens Sepebes 14 2.8. Calle de acces permanente, caile de comunicatii si altele is ASEMEME eeeceecsresentnnr vee ener, i 29. Trasarea lucrarior. re 2.10. Antemasuratoarea.. ne 3. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI... : 3.1. Memoriu tehnic ~ Amenajarea terenull 2 3.2. Memoriu tehnic - Drum... ose a 3.2.1. Proprietari terenului = 3.2.2. Suprafata si situatia juridica @ terenului. Es 3.2.3. Datele tehnice. eae 40 3.2.4. Memoriu tehnic infrastructura drum. A 3.2.5. Memoriu tehnic suprastructura drum... = 3.2.8. Memoriu tehnic lucrari de colectare si evacuare a apelor 3.2.7. Memoriu tehnic —lucrati de arta... a 3.2.8. Memoriu tehnic - amenajare drumuri laterals va 3.2.9. Memoriu tehnic — geosintetice... : oa 3.2.10. Memoriu tehnic ~ siguranta circulatiel 2 4. MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ‘dl 5. PLAN DE SECURITATE $I SANATATE IN MUNCA a 6. PERIOADA DE EXECUTIE.. es 7. ACCESUL LA AMPLASAMENT. io 8. ASIGURAREA TRAFICULUI Pa 9.DISPOZITII FINALE. ef 9.4. Sistemul calitati’ in pre 54 9.2. Obligatile si raspunderile proiectantuiu ES 9.3. Obligatille si raspunderile exeoutantului ee 9.4. _Obligatile si raspunderile investitorului.... et Program pentru controlul calitatii pe perioada executiel a Program pentru asigurarea urmarirl curente a comportarilin timp a lucrarii es Instructiuni de urmarire si control es Grafic de realizare a investitiei es) Breviar de calcul JESCRIERER GENERALA A LUCRARICOR