Sunteți pe pagina 1din 4

1.

Testul t (Student)
2. Testul chi-patrat
3. Indicele de corelatie Pearson

Statistica analititca

Cauta evenimente de tip cauza-efect, face comparatii intre diverse populatii, loturi, esantioane
etc.

Acestea trebuie sa fie semnificative statistic. Pentru aceasta exista o serie de teste care
masoara atat diferenta cat si semnificatia acesteia.

1. Interval de incredere (confidenta, IC)


- Intervalul in care se incadreaza o anumita proportie din populatia studiata. De obicei
se foloseste interval de incredere pentru 95% din populatie.
2. P
- Pentru a calcula daca diferenta observata este reala.
- Sintagma folosita : STATISTIC SEMNIFICATIV
- Practic valoarea lui p indica semnificatia statistica a unui test aplicat.
- Valoarea maxima a lui p pentru ca un test sa fie considerat semnificativ statistic este
de 0.05
- Traducere: pentru p=0,05, inseamna ca daca un test s-ar efectua de 100 de ori, in
95% din cazuri ar rezulta aceeasi concluzie.
- Practic : se porneste cercetarea pornind de la ipoteza ca nu exista diferente intre cele
doua loturi comparate. Daca in urma testelor se observa ca exista un effect, atunci se
afirma ca rezultatul este semnificativ statistic.

Pasul 1.

Crearea tabelului de contingenta (2x2)

Medicament Reactii adverse (RA) Total


Da Nu
Prod 1 3 9 12
Prod 2 5 5 10
Total 8 14 22
Efect Total
Da Nu
Expunere Da 3 9 12
Nu 5 5 10
Total 8 14 22

Riscul relativ

Se poate calcula riscul relative ca un effect sa apara mai des in cazul expunerii la un produs,
eveniment etc.

Efect Total
+ -
Expunere + A B A+b
- C D C+d
Total A+c B+d A+b+c+d

RR=a(c+d)/c(a+b)

<1 – asociere negative = factor de protective

=1 – factor indifferent

>1 – asociere pozitiva = factor de risc.

Testul Chi-patrat

Permite compararea distributiei frecventelor unei variabile pe mai multe categorii, prin
raportarea la o distributie teoretica stabilita de cercetator. Testul compara abaterile de la
aceasta distributie teoretica obtinute in realitate si estimeaza probabilitatea ca ele sa apara
aleatoriu.

Se realizeaza pe baza tabelului de contingenta.

CHISQ.TEST(zonă_actuale,zonă_așteptate)

Sintaxa funcției CHISQ.TEST are următoarele argumente:


 Zonă_actuale Obligatoriu. Este zona de date care conține observațiile care trebuie
testate în comparație cu valorile probabile.
 Zonă_așteptate Obligatoriu. Este zona de date care conține ponderea rezultatului
totalurilor de rând și totalurilor de coloană față de totalul general.

Efect Total
Da Nu
Expunere Da 10 20 30
Nu 8 12 20
Total 18 32 50

Zona actuala = datele observate (tabelul de mai sus).

Zona asteptata = datele din tabelul de mai jos, unde se presupune o distributie egala a aparitiei
efectului indifferent de tipul de expunere

Efect Total
Da Nu
Expunere Da 9 16 30
Nu 9 16 20
Total 18 32 50

=CHISQ.TEST(BLOC1, BLOC2)

Se obtine valoarea lui p, care pentru ca diferentele observate sa fie semnificative trebuie sa
aibe valoare mai mica de 0,05.

Testul t (Student)

Determina probabilitatea ca doua esantioane sa provina din aceeasi populatii de baza care au
aceeasi medie.

Util pentru a compara media a 2 loturi

TTEST(array1;array2;tails;type)

Array1 este primul set de date.


Array2 este al doilea set de date.

Tails specifică numărul extremităților repartiției. Dacă tails = 1, TTEST folosește repartiția
cu o singură extremitate. Dacă tails = 2, TTEST folosește repartiția cu două extremități.

Type este tipul de test t de efectuat.

Dacă type egal Acest test este efectuat


1 Împerecheat
2 Varianțe egale pentru două eșantioane (homoscedatic)
3 Varianțe inegale pentru două eșantioane (heteroscedatic)

A B

Date 1 Date 2

3 6

4 19

5 3

8 2

9 14

1 4

2 5

4 17

5 1

Formulă Descriere (Rezultat)

=TTEST(A2:A10;B2:B10;2;1) Probabilitate asociată cu un test t împerecheat Student,


cu o repartiție cu două extremități (0,196016)