Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea : Liceul Carol I, Bicaz

Filiera :Tehnologică
Profilul : Servicii
Specializarea : Economic
Calificarea : Tehnician in activitati economice

PROIECT DIDACTIC

Data : 26.11.2015
Clasa : a X-a E, LICEUL Carol I Bicaz, specializarea Economic
Disciplina : M3. Comunicare profesionala
Unitatea de invatare : Cap.2- TIPURI DE COMUNICARE
Tema : Comunicarea scrisa-forme ale comunicarii scrise
Tipul lectiei : Lectie de comunicare si insusire de noi cunostinte

PROFESOR ASISTAT:
Prof.Rugina Paulina Delia

AN SCOLAR: 2015-2016

1
Unitatea : Liceul Carol I Bicaz
Filiera :Tehnologica
Profilul : Servicii
Specializarea : Economic
Calificarea : Tehnician in activităţi economice

PROIECT DIDACTIC

1.Data: 26.11.2015
2.Clasa: a X-a E,Liceul Teoretic Bicaz
3.Disciplina: Comunicare profesionala
4.Unitatea de invatare: Tipuri de comunicare
5.Tema : Comunicarea scrisa – forme ale comunicarii scrise
6.Tipul lectiei: Lectie mixtă- transferul de noi cunoştinţe, sistematizarea şi consolidarea
achiziţiilor

7.Competente individuale:
C2: Aplică metode de comunicare adecvate situaţiilor şi contextelor profesionale

8.Obiective operationale:

O1 : utilizeaza comunicarea scrisa


O2: redacteaza un mesaj scris cu respectarea regulilor
O3. Elaboreaza un raport formal

9.Strategia didactica
Metode si procedee didactice:
M1:explicatia
M2:exercitiul
M3:joc de rol
M4:demonstratia

Mijloace de invatamant:
m1: manualul ,,Comunicare profesionala'' clasa a X-a
m2 : caiet de lucru ,,Comunicarea profesionala » clasa a X a
m3: fise de lucru
m4 : laptop, videoproiector

Forme de organizare:
F1:individuala
F2:frontala

10.Resurse:
Umane:clasa de elevi
Temporale:50 minute
Bibliografice:
Oficiale:

2
- manual clasa a X-a ,, Comert », autori : Tantica Petre, Gabriela Simionescu, Gabriela
Iordache,Tatiana Stanescu , Editura: CD Press 2010
- caiet de lucru clasa a X a – Comunicarea profesionala, autor Viorica Dorin, editura CD
PRESS 2013
Didactice:
-,,Pedagogie''-Constantin Cucos,Editura Polirom,1996
-,,Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice’’-curs elaborat in
tehnologia invatamantului deschis la distanta,Editura Polirom,2005

STRUCTURA LECTIEI

Nr. Etapele lectiei Timp Activitatea Activitatea


crt. profesorului elevului
1. Moment organizatoric 2 -verificarea frecventei -elevii raspund la
min. -verificarea existentei solicitarile
resurselor materiale: profesorului
creta, burette, carti,
caiete
2. Reactualizarea 10 -verificarea - elevii raspund la
cunostintelor min cunostintelor din ora inrebarile
anterioara profesorului
3. Captarea atentiei 3 - anunta si scrie pe -sunt atenti si
elevilor si anuntarea min. table tema analizeaza planul
temei - prezinta obiectivele de recapitulare
operationale ale lectiei

4. Comunicarea 10 Caracterizarea Urmaresc


cunostintelor formelor de explicatiile si
comunicare scrisa : noteaza pe caiete.
1.Procesul-verbal :
- procesul verbal de
constatare
- procesul verbal de
predare-primire a unei
gestiuni
- procesul-verbal de
consmenare a unei
sedinte
5. Fixarea,generalizarea, 5 Solicita elevilor sa Fac asocieri cu
aplicarea,evaluarea raspunda la intrebari. Informatiile primite.

6 Munca independenta 5 Se solicită elevilor să Sunt atenţi la


analizeze modelele de explicaţiile acordate
procese-verbale. de profesor pt.
se explică ce urmează completarea
a se completa în proceselor-verbale
3
fiecare spaţiu liber al
documentului Elevii lucreaza in
Urmăreşte pe fiecare grup la completarea
de elev cum proceselor-verbale
completează diferite
tipuri de procese-
verbale
7. Autoevaluarea elevilor 10 -ofera fisa de lucru si -sunt atenti la
pe baza unui chestionar min. chestionarul si da aprecierile si
indicatii concluziile
profesorului
-rezolva fisa de
lucre si chestionarul
8. Incheierea activitatii si 5 - face aprecieri globale -elevii isi noteaza
tema pentru acasa min. si individuale tema si cer lamuriri
-prezinta continutul suplimentare
temei si raspunde la
eventualele intrebari
ale elevilor

Proiectul didactic contine trei anexe:


Anexa nr.1- Lucru in echipa
Anexa nr.2 – Lucru individual
Anexa nr.3 – Fisa de evaluare
Anexa nr.4 – Tema pentru acasa