Sunteți pe pagina 1din 7

1. Denumire lectie 2.

Explicatii
3. Multimi de numere, ecuatii si
4. Subiectul I
inecuatii, medii
5. Denumire exercitiu 6. Explicatii
7. Multimi de numere, ecuatii si
8. Subiectul I
inecuatii, medii - exercitii

9. Denumire lectie 10. Explicatii


11. Siruri, progresii aritmetice si
12. Subiectul I
progresii geometrice
13. Denumire exercitiu 14. Explicatii
15. Siruri, progresii aritmetice si
16. Subiectul I
progresii geometrice - exercitii

17. Denumire lectie 18. Explicatii


19. Proprietati ale functiilor,
compunerea functiilor, functii 20. Subiectul I
inversabile
21. Denumire exercitiu 22. Explicatii
23. Proprietati ale functiilor,
compunerea functiilor, functii 24. Subiectul I
inversabile - exercitii

25. Denumire lectie 26. Explicatii


27. Functia liniara (de gradul I),
28. Subiectul I
sisteme de ecuatii de gradul I
29. Denumire exercitiu 30. Explicatii
31. Functia liniara (de gradul I),
sisteme de ecuatii de gradul I - 32. Subiectul I
exercitii

33. Denumire lectie 34. Explicatii


35. Functia de gradul II, inecuatii de
gradul II, relatiile lui Viete,
36. Subiectul I
intersectia unei drepte cu o
parabola
37. Denumire exercitiu 38. Explicatii
33. Denumire lectie 34. Explicatii
39. Functia de gradul II, inecuatii de
gradul II, relatiile lui Viete,
40. Subiectul I
intersectia unei drepte cu o
parabola - exercitii

41. Denumire lectie 42. Explicatii


43. Puteri si radicali, functia putere,
44. Subiectul I
functia radical, ecuatii irationale
45. Denumire exercitiu 46. Explicatii
47. Puteri si radicali, functia putere,
functia radical, ecuatii irationale 48. Subiectul I
- exercitii

49. Denumire lectie 50. Explicatii


51. Functia exponentiala, ecuatii
52. Subiectul I
exponentiale
53. Denumire exercitiu 54. Explicatii
55. Functia exponentiala, ecuatii
56. Subiectul I
exponentiale - exercitii

57. Denumire lectie 58. Explicatii


59. Logaritmi, functia logaritmica,
60. Subiectul I
ecuatii logaritmice
61. Denumire exercitiu 62. Explicatii
63. Logaritmi, functia logaritmica,
64. Subiectul I
ecuatii logaritmice - exercitii

65. Denumire lectie 66. Explicatii


67. Combinatorica 68. Subiectul I
69. Denumire exercitiu 70. Explicatii
71. Combinatorica - exercitii 72. Subiectul I

73. Denumire lectie 74. Explicatii


75. Trigonometrie 76. Subiectul I
77. Denumire exercitiu 78. Explicatii
73. Denumire lectie 74. Explicatii
79. Trigonometrie - exercitii 80. Subiectul I

81. Denumire lectie 82. Explicatii


83. Numere complexe 84. Subiectul I
85. Denumire exercitiu 86. Explicatii
87. Numere complexe - exercitii 88. Subiectul I

89. Denumire lectie 90. Explicatii


91. Geometrie: vectori, dreapta 92. Subiectul I
93. Denumire exercitiu 94. Explicatii
95. Geometrie: vectori, dreapta -
96. Subiectul I
exercitii

97. Denumire lectie 98. Explicatii


99. Matematici financiare: rapoarte,
procente, dobanzi, TVA, 100. Subiectul I
probabilitati
101. Denumire exercitiu 102. Explicatii
103. Matematici financiare:
rapoarte, procente, dobanzi, 104. Subiectul I
TVA, probabilitati - exercitii

105. Denumire lectie 106. Explicatii


107. Matrice: definitie,
108. Subiectul II
operatii cu matrice
109. Denumire exercitiu 110. Explicatii
111. Matrice: definitie,
112. Subiectul II
operatii cu matrice - exercitii

113. Denumire lectie 114. Explicatii


115. Determinanti de ordinul I
116. Subiectul II
si II. Aplicatii in geometrie
117. Denumire exercitiu 118. Explicatii
119. Determinanti de ordinul I
120. Subiectul II
si II. Aplicatii in geometrie -
113. Denumire lectie 114. Explicatii
exercitii

121. Denumire lectie 122. Explicatii


123. Matricea inversa. Ecuatii
matriceale. Sisteme de ecuatii 124. Subiectul II
liniare- regula lui Cramer
125. Denumire exercitiu 126. Explicatii
127. Matricea inversa. Ecuatii
matriceale. Sisteme de ecuatii
128. Subiectul II
liniare- regula lui Cramer -
exercitii

129. Denumire lectie 130. Explicatii


131. Legi de compozitie
interna. Monoid. Grup. 132. Subiectul II
Izomorfisme de grupuri.
133. Denumire exercitiu 134. Explicatii
135. Legi de compozitie
interna. Monoid. Grup.
136. Subiectul II
Izomorfisme de grupuri -
exercitii

137. Denumire lectie 138. Explicatii


139. Inele. Corpuri. 140. Subiectul II
141. Denumire exercitiu 142. Explicatii
143. Inele. Corpuri - exercitii 144. Subiectul II

145. Denumire lectie 146. Explicatii


147. Forma algebrica a
polinoamelor. Operatii. Teorema
148. Subiectul II
impartirii cu rest. Impartirea la
X-a. Schema lui Horner.
149. Denumire exercitiu 150. Explicatii
151. Forma algebrica a
polinoamelor. Operatii. Teorema
152. Subiectul II
impartirii cu rest. Impartirea la
X-a. Schema lui Horner -
145. Denumire lectie 146. Explicatii
exercitii

153. Denumire lectie 154. Explicatii


155. Divizibilitatea
polinoamelor. Radacinile
156. Subiectul II
polinoamelor. Teorema lui
Bezout.
157. Denumire exercitiu 158. Explicatii
159. Divizibilitatea
polinoamelor. Radacinile
160. Subiectul II
polinoamelor. Teorema lui
Bezout - exercitii

161. Denumire lectie 162. Explicatii


163. Proprietatile radacinilor
164. Subiectul II
polinoamelor. Relatiile lui Viete.
165. Denumire exercitiu 166. Explicatii
167. Proprietatile radacinilor
polinoamelor. Relatiile lui Viete 168. Subiectul II
- exercitii

169. Denumire lectie 170. Explicatii


171. Limite de functii,
172. Subiectul III
asimptote
173. Denumire exercitiu 174. Explicatii
175. Limite de functii,
176. Subiectul III
asimptote - exercitii

177. Denumire lectie 178. Explicatii


179. Continuitate 180. Subiectul III
181. Denumire exercitiu 182. Explicatii
183. Continuitate - exercitii 184. Subiectul III

185. Denumire lectie 186. Explicatii


187. Derivabilitate 188. Subiectul III
189. Denumire exercitiu 190. Explicatii
185. Denumire lectie 186. Explicatii
191. Derivabilitate - exercitii 192. Subiectul III

193. Denumire lectie 194. Explicatii


195. Aplicatii ale derivatelor
196. Subiectul III
in studiul functiilor
197. Denumire exercitiu 198. Explicatii
199. Aplicatii ale derivatelor
200. Subiectul III
in studiul functiilor - exercitii

201. Denumire lectie 202. Explicatii


203. Primitive 204. Subiectul III
205. Denumire exercitiu 206. Explicatii
207. Primitive - exercitii 208. Subiectul III

209. Denumire lectie 210. Explicatii


211. Integrala definita pe
intervalul [a,b]. Formula 212. Subiectul III
Leibnitz-Newton.
213. Denumire exercitiu 214. Explicatii
215. Integrala definita pe
intervalul [a,b]. Formula 216. Subiectul III
Leibnitz-Newton - exercitii

217. Denumire lectie 218. Explicatii


219. Metode de calcul a
220. Subiectul III
integralelor definite
221. Denumire exercitiu 222. Explicatii
223. Metode de calcul a
224. Subiectul III
integralelor definite - exercitii

225. Denumire lectie 226. Explicatii


227. Aplicatii ale integralei
228. Subiectul III
definite
229. Denumire exercitiu 230. Explicatii
231. Aplicatii ale integralei 232. Subiectul III
225. Denumire lectie 226. Explicatii
definite - exercitii

S-ar putea să vă placă și