Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COMODAT

Subsemnatul, IFRIMESCU PAUL CATALIN, domiciliat in Sanpetru, str.


Bisericii Romane, nr. 488, judetul Brasov, identificat cu CI seria BV nr.
302015 eliberata de Mun. Brasov , la data de 03.10.2003,CNP
1790822080071 in calitate de COMODANT si-----------------------------------

Subsemnatul, ZVIC CONSTANTIN-CRISTIAN, domiciliat in Mun. Brasov,


str. Carpenului, nr.3, bl.A4, sc. D,et.5, ap.19, judetul Brasov, identificat cu CI
seria BV nr. 593027 eliberata de SPCLEP Brasov, la data de 18.08.2008, CNP
1770624080129 in calitate de
COMODATAR,----------------------------------------------------

Incheiem prezentul contract in forma si continutul care urmeaza:

Subsemnatul comodant, incredintez comodatarului autoturismul marca


DACIA, tipul 1310 L, nr. de omologare ACDA121712L9505, Nr. De identificare
UU1R11711T2572076, an fabricatie 1996, culoare GRI METAL, inmatriculat
sub nr. BV-06-JWP, proprietatea mea personala, pe perioada nedeterminata,
pentru a circula in tara si in strainatate, cu suportarea din partea acestuia a
tuturor prejudiciilor ce le va aduce autoturismului, in perioada in care il
foloseste.---------

Prezentul contract intra in vigoare in data de 06.07.2009, data predarii


bunului.------------------------------------------------------------------------------------------------
-------

Subscrisul comodatar, am preluat autoturismul descris mai sus la data


de 06.07.2009, pentru a circula in tara si in strainatate pe o perioada
nedeterminata si ma oblig sa-l restitui comodatarului la cererea acestuia,
cunoscand ca prezentul act nu este translativ de
proprietate.-------------------------------------------------

Subsemnatul comodatar, am obligatia sa ingrijesc autoturismul descris


mai sus ca pe un bun personal, sa-l intretin si sa-l conserv, sa-l folosesc
corespunzator, suportand cheltuielile pentru reparatii, pentru intretinere,
pentru piese de schimb si combustibil si sa-l predau comodatarului la cererea
acestuia in perfecta stare de
functionare.--------------------------------------------------------
In conditiile art. 1573 Cod civil , comodantul va putea cere incetarea
contractului si restituirea autoturismului daca va face dovada ca are o stricta
si neprevazuta nevoie de
acesta.-----------------------------------------------------------------------

Actul s-a incheiat la Brasov, azi,06.07.2009, fiind redactat de avocat


Maria Mihaela Dragan in 3( trei) exemplare originale, cate unul pentru fiecare
parte si unul pentru cabinetul de
avocat.---------------------------------------------------------------------

COMODANT
COMODATAR

INCHEIERE DE ATESTARE A IDENTITATII PARTII ,

A CONTINUTULUI SI A DATEI ACTULUI NR. 3

Anul 2009, luna IULIE , Ziua 06

In fata mea , avocat DRĂGAN MARIA -MIHAELA , la sediul cabinetului situat in Mun. Brasov,
str. Fdt. Hărmanului, nr.2, bl.2A, ap.5, s-au prezentat:

1. IFRIMESCU PAUL CATALIN, domiciliat in Sanpetru, str. Bisericii Romane, nr. 488,
judetul Brasov, identificat cu CI seria BV nr. 302015 eliberata de Mun. Brasov , la
data de 03.10.2003 , CNP 1790822080071,
2. ZVIC CONSTANTIN-CRISTIAN, domiciliat in Mun. Brasov, str. Carpenului, nr.3, bl.A4, sc.
D,et.5, ap.19, judetul Brasov, identificat cu CI seria BV nr. 593027 eliberata de
SPCLEP Brasov, la data de 18.08.2008, CNP 1770624080129,

Care au solicitat atestarea continutului si datei actului intitulat CONTRACT DE COMODAT, au


semnat toate cele 3 (TREI) exemplare , din care 2 (DOUA ) exemplare au fost inmanate
semnatarilor, iar unul a ramas spre pastrare in arhiva Cabinetului de Avocat.

Actul este tehnoredactat la calculator si are 2( DOUA) pagini .

In conformitate cu dispozitiile art. 3, alin. 1, lit.c, din Legea nr. 51/ 1995 privind
organizarea si exercitarea profesiei de avocat

SE ATESTA IDENTITATEA PARTILOR, CONTINUTUL SI DATA PREZENTULUI ACT.


AVOCAT
DRĂGAN MARIA MIHAELA