Sunteți pe pagina 1din 1

AC an-ti-că co-mi-că RAC

acri a-rac co-rec-tă TOC


a-cră ar-că CUC toa-că
ac-tor a-tac CUI tu-ră
a-cum au-to-car MAC tur-că
a-ma-ră ca-iet mu-ră ui-tu-că
a-mi-că ca-nă mu-tă u-ni-că
an-co-ră ca-ră me-ca-ni-că u-ră
a-ră co-că NU-CĂ ur-că
nun-tă